Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VASÚTI FUVAROZÁS BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VASÚTI FUVAROZÁS BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA"— Előadás másolata:

1 VASÚTI FUVAROZÁS BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA

2 Belföldi vasúti árufuvarozás
A belföldi vasúti árufuvarozás feltételeit és a fuvarköltségeket, az un. díjszabási határozmányokat a MÁV Rt ill. a GySEV Rt Árufuvarozási Üzletszabályzata tartalmazza, amely összhangban van a nemzetközi vasúti egyezményekkel és megállapodásokkal. Az Árufuvarozási Üzletszabályzat tartalma: Árufuvarozás feltételei, Díjak, díjszabások Az Árufuvarozási Üzletszabályzat részei: I.Rész: Vasúti árufuvarozási szerződések általános és kiegészítő feltételei – Általános Fuvarozási Feltételek (ÁFF)

3 Belföldi vasúti árufuvarozás
II.Rész: Árudíjszabások Kocsirakományú Díjszabás (díjszabási feltételek) Kombinált Fuvarozási Egységek Dijszabása III.Rész: Mellékletek: nyomtatványok mintái, Rakodási szabályok, Feltételesen fuvarozható tárgyak, veszélyes áruk fuvarozásának szabályai, A Mo-i országos közforgalmú vasutak árudíjszabási kilométermutatója, Harmonizált árucikkjegyzék (NHM)

4 Belföldi vasúti árufuvarozás
Általános Fuvarozási Feltételek (ÁFF) A vasúti fuvarozás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban szabályozza a vasúti fuvaroztatók jogait és kötelességeit Fontosabb részei: Bevezető rendelkezések, Fuvarozási szerződés, Kocsirakományú küldemények fivarozása, Kisáruküldemények fuvarozása, A vasúti fuvarozáshoz kapcsolódó tevékenységek és szolgáltatások

5 Nemzetközi vasúti egyezmények és megállapodások
A vasúti árufuvarozást szabályozó megállapodásokat és egyezményeket jellegük szerint három fő csoportba sorolhatjuk: Jogi, Műszaki-technikai és Gazdálkodási pénzügyi jellegű megállapodások Jogi jellegű megállapodások COTIF/CIM XX. század elején kialakult Európában az egységes nemzetközi fuvarjogrendszer. Két ellentétes követelmény: Relatív stabilitás, Változó követelményekhez való igazodás

6 COTIF/CIM 1952 Bern – CIM egyezmény aláírása,
1985 május 1. COTIF a következő dokumentumokat hirdette meg: Nemzetközi vasúti fuvarozásra vonatkozó egaezmény (COTIF) COTIF „A” Függelékeként: CIV – egységes jogszabályok utasok és poggyász nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó szerződésről, COTIF „B” Függelékeként: CIM – egységes jogszabályok áruk nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó szerződésről

7 CITIF/CIM A következő általános kérdéseket szabályozza:
Rögzíti a vasutak fuvarozási kötelezettségeit, a feltételesen fuvarozható tárgyakat, A veszélyes áruk fuvarozásának feltételeit (RID), Magánkocsik forgalmazását (RIP), Express áruk fuvarozását (RIEX), Konténerek és rakodólapok forgalmát (RICO) Díjszabás alkalmazásának feltételeit, Fuvarozási szerződés megkötésének feltételeit, Fuvarköltségek megfizetésének feltételeit, Az áru vasúti kocsiba berakásának ill. átvételének feltételeit, A vasutak által betartandó fuvarozási határidőket,

8 COTIF/CIM küldemények átvevő részére történő kiszolgáltatás feltételeit, Fuvarozási szerződés módosításának lehetőségeit és módjait, A fuvarozási és kiszolgáltatási akadály felmerülése esetén követendő eljárást, A vasutak felelősségét, a kártérítés mértékét, Az áru elvesztésével, megsérülésével kapcsolatos fuvaroztatói igényérvényesítés módját, elévülés feltételeit A vasutak egymás közötti kapcsolatát, fuvarköltségek elszámolását, kártérítési igények rendezését

9 SZMGSZ – Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Megállapodás
A Szovjetunió nem volt tagja a CIM-nek. 1946 – kétoldalú megállapodás Magyarország és a Szovjetunió között 1951 – MGSZ – multilaterális megállapodás a szocialista országokkal, 1954 – SZMGSZ – a távol-keleti országok is csatlakoznak. Az SZMGSZ fuvarjogi sajátosságai: A fuvarozási kényszer csak részben érvényesült, Alkalmazására kötelező előírások voltak (ha a vasút mindkét megállapodás tagja,/CIM és SZMGSZ/, akkor az SZMGSZ a mérvadó), Kötelezően alkalmazandó egységes tranzitdíjszabás (rubel elszámolás) Nincs szabad bérmentesítés, a feladó köteles a felvevő vasútnak járó belföldi fuvardíjat a kilépő határig kifizetni ( a tranzit már szabad volt) Nincs hivatalos súlymegállapítás ( bevallott tömeg alapján képezik a fuvardíjat) SZMGSZ Szolgálati Utasítás: ennnek szabályai csak a vasutakat kötelezték. PPV – Kocsihasználati Szabályzat, SZPK – közös konténerhasználati szabályzat OPV – közös kocsipark üzemeltetési szabályzat

10 SZMGSZ – nyomváltós forgalom
Eltérő nyomtávok csatlakozásánál az áruk továbbítására három lehetőség van: Önbeálló tengelyű kocsiba rakják a küldeményt, Futóművet cserélnek (tengelycsere, forgóalvázcsere), Átrakják a küldeményt másik vagonba.

11 Műszaki-technikai megállapodások
Kocsihasználati megállapodások, kocsibérek RIV – Nemzetközi kocsiszabályzat Vasúti kocsiközösség - EUROP – üres futás csökkentése, közös kocsipark kialakítása Vasúti kocsik származási rendszere Az UIC (Nemzetközi Vasútegylet) határozmányai szabályozzák Teherkocsik számrendszere: nemzetközi egyezményi közlekedhetőség kódszáma, A tulajdonos kódszáma, Üzemi jellemzők kódszáma, sorozatszám

12 COTIF 1999 2006. július 1-től életbe lépő változások:
- Módosított COTIF „B” függelék és ABB-CIM( ( Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra) Az üresen továbbított fuvareszközökre vonatkozó módosítás – COTIF „D” függelék: CUV Megszűnik a a fuvarozási és díjszabási kényszer, A vasúttársaság megbízhat más vasutat a fuvarozás végrehajtásával a (fuvarozási/teljesítési segéd), A továbbiakban nem jogi érvényességi kellék a fuvarlevél, Az új zöld színű vasúti fuvarlevél a kötelező, Megszűnik a RIV, helyette az AVV ( Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára) lép érvénybe A feladó ill. átvevő költségeit a 20. rovat bejegyzése határozza meg.

13 Gazdálkodási, pénzügyi elszámolási megállapodások
A fuvardíjak vasutak közötti kiegyenlítése: a vasutak közötti leszámolás szabályozása, A vasúti hűtőkocsikban és nagy-szállítótartályokban történő fuvarozásokra vonatkozó megállapodások


Letölteni ppt "VASÚTI FUVAROZÁS BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések