Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VASÚTI FUVAROZÁS BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VASÚTI FUVAROZÁS BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA."— Előadás másolata:

1 VASÚTI FUVAROZÁS BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA

2 Belföldi vasúti árufuvarozás A belföldi vasúti árufuvarozás feltételeit és a fuvarköltségeket, az un. díjszabási határozmányokat a MÁV Rt ill. a GySEV Rt Árufuvarozási Üzletszabályzata tartalmazza, amely összhangban van a nemzetközi vasúti egyezményekkel és megállapodásokkal. Az Árufuvarozási Üzletszabályzat tartalma:  Árufuvarozás feltételei,  Díjak, díjszabások Az Árufuvarozási Üzletszabályzat részei: I.Rész: Vasúti árufuvarozási szerződések általános és kiegészítő feltételei – Általános Fuvarozási Feltételek (ÁFF)

3 Belföldi vasúti árufuvarozás II.Rész: Árudíjszabások A)Kocsirakományú Díjszabás (díjszabási feltételek) B)Kombinált Fuvarozási Egységek Dijszabása III.Rész: Mellékletek: nyomtatványok mintái, -Rakodási szabályok, -Feltételesen fuvarozható tárgyak, veszélyes áruk fuvarozásának szabályai, -A Mo-i országos közforgalmú vasutak árudíjszabási kilométermutatója, -Harmonizált árucikkjegyzék (NHM)

4 Belföldi vasúti árufuvarozás Általános Fuvarozási Feltételek (ÁFF) A vasúti fuvarozás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban szabályozza a vasúti fuvaroztatók jogait és kötelességeit Fontosabb részei: -Bevezető rendelkezések, -Fuvarozási szerződés, -Kocsirakományú küldemények fivarozása, -Kisáruküldemények fuvarozása, -A vasúti fuvarozáshoz kapcsolódó tevékenységek és szolgáltatások

5 Nemzetközi vasúti egyezmények és megállapodások A vasúti árufuvarozást szabályozó megállapodásokat és egyezményeket jellegük szerint három fő csoportba sorolhatjuk:  Jogi,  Műszaki-technikai és  Gazdálkodási pénzügyi jellegű megállapodások Jogi jellegű megállapodások COTIF/CIM XX. század elején kialakult Európában az egységes nemzetközi fuvarjogrendszer. Két ellentétes követelmény: -Relatív stabilitás, -Változó követelményekhez való igazodás

6 COTIF/CIM 1952 Bern – CIM egyezmény aláírása, 1985 május 1. COTIF a következő dokumentumokat hirdette meg: -Nemzetközi vasúti fuvarozásra vonatkozó egaezmény (COTIF) -COTIF „A” Függelékeként: CIV – egységes jogszabályok utasok és poggyász nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó szerződésről, -COTIF „B” Függelékeként: CIM – egységes jogszabályok áruk nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó szerződésről

7 CITIF/CIM A következő általános kérdéseket szabályozza:  Rögzíti a vasutak fuvarozási kötelezettségeit, a feltételesen fuvarozható tárgyakat,  A veszélyes áruk fuvarozásának feltételeit (RID),  Magánkocsik forgalmazását (RIP),  Express áruk fuvarozását (RIEX),  Konténerek és rakodólapok forgalmát (RICO)  Díjszabás alkalmazásának feltételeit,  Fuvarozási szerződés megkötésének feltételeit,  Fuvarköltségek megfizetésének feltételeit,  Az áru vasúti kocsiba berakásának ill. átvételének feltételeit,  A vasutak által betartandó fuvarozási határidőket,

8 COTIF/CIM  küldemények átvevő részére történő kiszolgáltatás feltételeit,  Fuvarozási szerződés módosításának lehetőségeit és módjait,  A fuvarozási és kiszolgáltatási akadály felmerülése esetén követendő eljárást,  A vasutak felelősségét, a kártérítés mértékét,  Az áru elvesztésével, megsérülésével kapcsolatos fuvaroztatói igényérvényesítés módját, elévülés feltételeit  A vasutak egymás közötti kapcsolatát, fuvarköltségek elszámolását, kártérítési igények rendezését

9 SZMGSZ – Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Megállapodás A Szovjetunió nem volt tagja a CIM-nek. 1946 – kétoldalú megállapodás Magyarország és a Szovjetunió között 1951 – MGSZ – multilaterális megállapodás a szocialista országokkal, 1954 – SZMGSZ – a távol-keleti országok is csatlakoznak. Az SZMGSZ fuvarjogi sajátosságai: oA fuvarozási kényszer csak részben érvényesült, oAlkalmazására kötelező előírások voltak (ha a vasút mindkét megállapodás tagja,/CIM és SZMGSZ/, akkor az SZMGSZ a mérvadó), oKötelezően alkalmazandó egységes tranzitdíjszabás (rubel elszámolás) oNincs szabad bérmentesítés, a feladó köteles a felvevő vasútnak járó belföldi fuvardíjat a kilépő határig kifizetni ( a tranzit már szabad volt) oNincs hivatalos súlymegállapítás ( bevallott tömeg alapján képezik a fuvardíjat) SZMGSZ Szolgálati Utasítás: ennnek szabályai csak a vasutakat kötelezték. PPV – Kocsihasználati Szabályzat, SZPK – közös konténerhasználati szabályzat OPV – közös kocsipark üzemeltetési szabályzat

10 SZMGSZ – nyomváltós forgalom Eltérő nyomtávok csatlakozásánál az áruk továbbítására három lehetőség van: 1.Önbeálló tengelyű kocsiba rakják a küldeményt, 2.Futóművet cserélnek (tengelycsere, forgóalvázcsere), 3.Átrakják a küldeményt másik vagonba.

11 Műszaki-technikai megállapodások Kocsihasználati megállapodások, kocsibérek -RIV – Nemzetközi kocsiszabályzat Vasúti kocsiközösség - EUROP – üres futás csökkentése, közös kocsipark kialakítása Vasúti kocsik származási rendszere Az UIC (Nemzetközi Vasútegylet) határozmányai szabályozzák Teherkocsik számrendszere: -nemzetközi egyezményi közlekedhetőség kódszáma, -A tulajdonos kódszáma, -Üzemi jellemzők kódszáma, -sorozatszám

12 COTIF 1999 2006. július 1-től életbe lépő változások: - Módosított COTIF „B” függelék és ABB-CIM( ( Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra) -Az üresen továbbított fuvareszközökre vonatkozó módosítás – COTIF „D” függelék: CUV -Megszűnik a a fuvarozási és díjszabási kényszer, -A vasúttársaság megbízhat más vasutat a fuvarozás végrehajtásával a (fuvarozási/teljesítési segéd), -A továbbiakban nem jogi érvényességi kellék a fuvarlevél, -Az új zöld színű vasúti fuvarlevél a kötelező, -Megszűnik a RIV, helyette az AVV ( Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára) lép érvénybe -A feladó ill. átvevő költségeit a 20. rovat bejegyzése határozza meg.

13 Gazdálkodási, pénzügyi elszámolási megállapodások -A fuvardíjak vasutak közötti kiegyenlítése: a vasutak közötti leszámolás szabályozása, -A vasúti hűtőkocsikban és nagy-szállítótartályokban történő fuvarozásokra vonatkozó megállapodások


Letölteni ppt "VASÚTI FUVAROZÁS BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések