Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a hatósági tapasztalatok tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a hatósági tapasztalatok tükrében."— Előadás másolata:

1 Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a hatósági tapasztalatok tükrében

2 Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése  Közvetlen diszkrimináció  Közvetett diszkrimináció  Utasítás  megtorlás  Zaklatás

3 Jogviták és szankciók FÓRUMVÁLASZTÁS:  bíróságok  ombudsman  EBH  társhatóságok  kártérítés  Közigazgatási hatósági szankciók  Sértett kompenzálása

4 Diszkrimináció a foglalkoztatási jogviszonyokban Meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét:  Munkához való hozzájutásban (álláshirdetés, alkalmazási feltétel)  Foglalkoztatási jogviszony létesítése során  Foglalkoztatás alatt (munkafeltétel, munkabér, képzés, előmenetel, kártérítési- fegyelmi felelősség)  Foglalkoztatási jogviszony megszüntetésében

5 Speciális kimentés 22. §  A munka jellege vagy természete alapján indokolt,  az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított  arányos megkülönböztetés.

6 Mi az esélyegyenlőségi terv? Célja: munkahelyi esélyegyenlőségi politika elindítása  Kollektív szerződés v. esélyegyenlőségi terv  Kötelezettek köre: állami szféra (50 főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek) Mindenki más: lehetőség Mindenki más: lehetőség  Szankció: EBH

7 Döntések a 2010. év adatai tükrében I.

8 Döntések a 2010. év adatai tükrében II.

9 Diszkrimináció a magánjogi jogviszonyokban  előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlattétel vagy ajánlattételre felhívás  ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben szolgáltatás nyújtása áru forgalmazása jogsértés: - szolgáltatás megtagadása, mellőzése - eltérő minőségű szolgáltatás

10 Kimentési lehetőség ÁLTALÁNOS: - ésszerűségi teszt (Ebktv. 7. § (2)bek.) (Ebktv. 7. § (2)bek.)

11 Döntések a 2010. év adatai tükrében

12 Diszkrimináció az oktatásban I. Kötelezettek: államilag jóváhagyott, vagy állam által támogatott nevelést, oktatást, képzést nyújtó intézmények Mire terjed ki: (nem zárt felsorolás)  Felvételi, oktatási követelmények,teljesítmény- értékelés  Oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, igénybevétele

13 . Diszkrimináció az oktatásban II. Jogellenes elkülönítés (oktatási intézményben, illetve azon belül osztályban, tagozatban, csoportban) Speciális nevelési igényű tanuló számára az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása

14 Diszkrimináció az oktatásban III. Nem minősül diszkriminációnak:  A nemi hovatartozás szerinti elkülönülés - feltéve, ha önkéntes, és emiatt nincs hátrány  Egyházi, kisebbségi, nemzetiségi oktatási intézmény - feltéve, hogy megfelel az állami követelményeknek, és emiatt nincs hátrány

15 Kimentési szabályok  Faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiségi, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás esetén nincs kimentés  Más védett tulajdonság esetén: általános szabályok alapján

16 Döntések a 2010. év adatai tükrében

17 Diszkrimináció az állami szervek, a helyi önkormányzatok és szerveik döntéshozatala, működése során Kötelezettek: Ebktv. 4.§-ában felsoroltak A hatósági jogalkalmazásban: o a Ket. alapelvei között, o az E-közszolgáltatási törvényben, o az ágazati jogszabályokban A helyi önkormányzatok nem hatósági tevékenységében.  Hatáskör elvonás tilalma

18 EGYEZSÉGEK számának alakulása 2005-2010.


Letölteni ppt "Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a hatósági tapasztalatok tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések