Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Diplomáciai protokoll Ünnepek szertartásrendje. A szertartásrend meghatározása A szertartásrend az egyes ünnepélyes jellegű diplomáciai események, szertartások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Diplomáciai protokoll Ünnepek szertartásrendje. A szertartásrend meghatározása A szertartásrend az egyes ünnepélyes jellegű diplomáciai események, szertartások."— Előadás másolata:

1 Diplomáciai protokoll Ünnepek szertartásrendje

2 A szertartásrend meghatározása A szertartásrend az egyes ünnepélyes jellegű diplomáciai események, szertartások előzetes, pontos, részletes szabályozása és leírása. A szertartásrend elkészítésénél figyelembe kell venni az alkalom jellegét, a protokollosnak ennek megfelelően elő kell írnia az eseményen viselendő öltözéket is. Szükség esetén elő kell írnia a kitüntetések viselését. A szertartásrendet igénylő esemény rendezői az alkalom jellege szerint minden esetben összeállítják a részt vevő személyek névsorát.

3 Szertartásrend A hazai és nemzetközi gyakorlatban a következő diplomáciai események szertartásrendjét szabályozzák: Nagykövet és követ megbízólevelének átadása Nemzetközi szerződések, politikai megállapodások, közös nyilatkozatok aláírása Nemzetközi szerződést megerősítő okmányok kicserélése Diplomáciai Testület fogadása hivatalos szertartásokon

4 Szertartásrend Cercle Kitüntetések átadása Államfő, kormányfő, kormánydelegáció pályaudvari, repülőtéri fogadása és búcsúztatása

5 A cercle Francia eredetű szó, jelentése: kör, zártkörű társaság Diplomáciai protokollban: a cercle a fogadás különleges, szertartásos, ünnepélyes formája, amelyet államfők tartanak A cercle szertartásrendje a következő: A meghívott, bemutatásra kerülő személyek előzetesen rangsor szerint felállnak A protokollfőnök jelzésére csak ezután jelenik meg a cercle-t tartó államfő

6 A cercle Az államfő elvonul a meghívottak előtt, kezet fog, általában néhány szót is vált velük. A résztvevőket a protokollfőnök mutatja be az államfőnek. A cercle másik formája, amikor a cercle-t tartó államfő elé vezetik rangsorban a bemutatandó személyeket A cercle jellegéből adódóan ünnepélyes öltözetet szokás előírni a résztvevők számára, gyakran kérik a kitüntetések viselését is. A cercle, mint szertartásos fogadás előnye: elkerülhető, hogy az államfő a jelen lévő személyek közül bárkit is véletlenül kihagyjon, ne fogjon vele kezet

7 Ünnepek szertartásrendje Nagy fontosságú belföldi ünnepségek esetén szintén szükséges a szertartásrend előzetes megállapítása. Ezek a nem szorosan vett diplomáciai események a következők: Emlékmű- vagy szoboravatás Koszorúzási ünnepség Katonai díszszemle, díszfelvonulás Díszünnepség, díszelőadás

8 Ünnepek szertartásrendje Nem szorosan vett diplomáciai események Akadémiai ülések, ünnepségek Kiállítás, nemzetközi vásár megnyitása Ünnepélyes filmbemutató, színházi műsor Egyházi szertartások Sportesemények

9 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Emlékmű- vagy szoboravatás Emlékmű ünnepélyes felavatása, köztéri szobor leleplezése az alábbi szertartásrendben történik: A teret - elsősorban zászlókkal - fel kell díszíteni Hősi emlékmű avatásánál az ünnepség előtt díszőrség is felsorakozik az emlékművel szemben, csapatzászlóval A résztvevőknek, a meghívottaknak a protokoll szerint megfelelő helyet kell kijelölni és biztosítani az emlékmű előterében Az avatóbeszéd után leleplezik az emlékművet, majd előre meghatározott sorrendben további beszédek következnek

10 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Emlékmű- vagy szoboravatás A beszédek elhangzása után az illetékes személy az érintettek (pl. faluközösség, polgármesteri hivatal) nevében átveszi az emlékművet Ezután következik a koszorúk elhelyezése A koszorúzás sorrendjét előre meg kell határozni

11 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Emlékmű- vagy szoboravatás Más ország által adományozott szobor vagy emlékmű leleplezési ünnepsége a következő eseménysorból áll: Az adományozó himnusza A magyar kormány képviselőjének beszéde Az adományozó kormány vagy szervezet képviselőjének beszéde A polgármester átveszi a szobrot vagy emlékművet Alkalomhoz illő rövid megemlékezés (vers, kórusmű) Az eseményt a magyar Himnusz zárja

12 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Koszorúzási ünnepség Koszorúzási ünnepség történhet katonai tiszteletadással vagy anélkül A szertartásrend a következő: Az ünnepség helyszínén katonai díszegység és zenekar sorakozik fel Az emlékműnél díszőrök, az elhelyezendő koszorú két oldalán koszorúvivő katonák állnak Az ünnepség a koszorúzáson részt vevő legmagasabb rangú állami vagy katonai vezető megérkezésekor kezdődik meg

13 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Koszorúzási ünnepség Katonai vezető esetében jelentéstétel A jelentéstétel után az állami vezető a katonai díszegység parancsnoka kíséretében elvonul a díszegység előtt, üdvözli az egységet, majd a parancsnok a helyére kíséri A zenekar eljátssza a magyar és az illető ország himnuszát A koszorúzók az általuk elhelyezendő koszorúk mögé lépnek. Ezután koszorúzási zene kezdődik.

14 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Koszorúzási ünnepség A koszorúkat általában a következő sorrendben helyezik el: A köztársaság elnöke, majd a legfőbb törvényalkotó szerv vezetője A kormány képviselői Az érintett ország diplomáciai képviseletének vezetője A pártok, társadalmi szervezetek képviselői A fegyveres erők képviselői A helyhatóság képviselői

15 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Koszorúzási ünnepség A koszorúzók a koszorúzási sorrendnek megfelelően követik a koszorúvivőket, majd az elhelyezett koszorú fölött főhajtással adják meg a tiszteletet A koszorúkat elhelyező személyek, illetve a koszorúkat vivő katonák a koszorúk elhelyezése után külön oldalon vonulnak el Az ünnepség zárózenével fejeződik be

16 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Katonai díszszemle, díszfelvonulás Alkalmai: Nemzeti ünnepek, néha államfői látogatások, más, különleges alkalmak A díszszemlét és díszfelvonulást katonai szervek rendezik és bonyolítják le A diplomáciai protokoll feladata ezeken a rendezvényeken a meghívott belföldi és külföldi államférfiak, diplomaták rangjuknak megfelelő elhelyezése Amennyiben tribünöket állítanak fel, a Diplomáciai Testület a főtribüntől jobb kéz felé eső szomszédos tribünon helyezik el (a főtribün után következő legmagasabb rangú tribünön)

17 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Díszünnepség, díszelőadás Államfő, kormányfő, néha kormánydelegáció, parlamenti küldöttség vagy magas rangú személy látogatása esetén a program egyik fő pontja az operaházi díszelőadás Az előadás megkezdése előtt (színházi is) a létesítmény igazgatója a színpadról üdvözli a külföldi vendéget vagy vendégeket Ezután következnek a himnuszok A külföldi vendéget - az államfőt mindenképpen - a díszpáholyban kell elhelyezni, vendéglátójával együtt

18 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Díszünnepség, díszelőadás A díszpáholy ültetési rendje – a színpad felől nézve – a klasszikus protokoll szerint a következő: 4 – 1 – 2 – 3 1 – fővendég 2 – vendéglátó 3 – fővendég felesége 4 – vendéglátó felesége Ha csak férfiak foglalnak helyet a díszpáholyban: 3 – 1 – 2 1 – fővendég 2 – 3 – vendéglátók

19 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Akadémiai ülések, ünnepségek Ezeken a protokolláris rendezvényeken olyan ünnepségeket, ünnepi üléseket értünk, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémián, egyetem aulájában, dísztermében rendeznek A protokollnak ezekben az esetekben gondoskodnia kell a vendégek fogadásáról, gyülekezőhelyéről és megkínálásáról, esetenként az elnökségi ültetés rendjéről A közönség soraiban fenn kell tartani a helyeket a meghívott diplomaták, delegációtagok és kísérőik részére is A vendégek felszólalását általában tolmácsolják

20 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Kiállítás, nemzetközi vásár megnyitása Protokolláris szempontból megkülönböztetünk Magyar kiállítás megnyitása Külföldi kiállítás megnyitása (magyar szervek rendezésében) A kiállításra érkező vendégek fogadásáról gondoskodni kell A kiállítás, nemzetközi vásár megnyitásán a meghívottak rendszerint állnak. Ez esetben is gondoskodni kell arról, hogy a legfontosabb belföldi és külföldi vendégek, illetve a diplomaták a megnyitóbeszédet mondó szónok közelében kapjanak helyet.

21 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Kiállítás, nemzetközi vásár megnyitása A megnyitóbeszéd előtt a rendező szervek üdvözlik a megjelenteket, a külföldi vendégeket külön is megemlítik Külföldi tárgyú kiállítás megnyitása alkalmával szokás hogy a vendéglátó ország képviselőjének beszéde után a kiállító ország képviselője is beszédet mond A megnyitóbeszédek elhangzása után kerül sor a kiállítás megtekintésére, amit elsőként a fővendégek tekintenek meg

22 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Egyházi szertartások Az egyházi jellegű rendezvények legfontosabb szabályai a szertartásrend szempontjából a következők: Az egyházi személyek a szentélyben, a főoltár körül foglalnak helyet A templom hajójában a főoltár felé nézve, a bal oldali első sor(ok) a legfőbb hely(ek) Rangsorolás az ültetés tekintetében: Államfő, parlament elnöke, kormányfő (ha jelen vannak) Kormány tagjai Diplomáciai Testület A diplomaták feleségei férjük oldalán foglalnak helyet

23 A nem szorosan vett diplomáciai események szertartásrendje Egyházi szertartások Egyházi szertartások esetében figyelembe kell venni az adott vallás öltözékkel kapcsolatos követelményeit Keresztény templomba csak fedetlen fővel szabad belépni Izraelita templomban férfiaknak kötelező a vallásos fejfedő viselése Egyes mohamedán templomokban csak cipő nélkül szabad megjelenni A mecsetekben a nők fedetlen vállal nem léphetnek be

24 Felhasznált irodalom Ottlik Károly: Protokoll – viselkedéskultúra. Budapest, 2004, Panoráma Kiadó Gyarmati Ildikó: Protokollkalauz. Budapest, 2007, Athenaeum Kiadó


Letölteni ppt "Diplomáciai protokoll Ünnepek szertartásrendje. A szertartásrend meghatározása A szertartásrend az egyes ünnepélyes jellegű diplomáciai események, szertartások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések