Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Főbb szociális, gyámügyi jogszabályváltozások 2011. KEM Kormányhivatal KEM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális és Gyámhivatala Vidáné Vági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Főbb szociális, gyámügyi jogszabályváltozások 2011. KEM Kormányhivatal KEM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális és Gyámhivatala Vidáné Vági."— Előadás másolata:

1 Főbb szociális, gyámügyi jogszabályváltozások 2011. KEM Kormányhivatal KEM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális és Gyámhivatala Vidáné Vági Judit

2 Szakmai anyagok, tájékoztatók Elérhetőség: www.kemkh.hu Elérhetőség: www.kemkh.huwww.kemkh.hu önkormányzatok\Szakmai tájékoztatók\Szociális és Gyámhivatal tájékoztatói Összegyűjtve a 2011. január 1-i jogszabályváltozásokkal kapcsolatos anyagok, iratminták

3 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. Pénzbeli ellátások: az aktív korúak ellátásával kapcsolatos szabályozás változott. A RÁT-ot felváltotta a bérpótló juttatás (BPJ), A RÁT-ot felváltotta a bérpótló juttatás (BPJ), A jogosultsági feltételekben csak kismértékű a változás, pl. A jogosultsági feltételekben csak kismértékű a változás, pl. Az Szt. 33. §. (1) bekezdés f) pontjában előírt egy év együttműködésbe a keresőtevékenység ideje is beszámít. (Szt. 33. §. (3) bek.), Az Szt. 33. §. (1) bekezdés f) pontjában előírt egy év együttműködésbe a keresőtevékenység ideje is beszámít. (Szt. 33. §. (3) bek.), A települési önkormányzat rendeletében a BPJ feltételeként előírhatja a lakókörnyezet rendben tartását. (Szt. 35. §. (2) bek.) A települési önkormányzat rendeletében a BPJ feltételeként előírhatja a lakókörnyezet rendben tartását. (Szt. 35. §. (2) bek.)

4 Újra megjelent a szünetelés intézménye: Újra megjelent a szünetelés intézménye: max. 90 napig tartó keresőtevékenység idején, max. 90 napig tartó keresőtevékenység idején, A közfoglalkoztatás ideje alatt (határidő nélkül), A közfoglalkoztatás ideje alatt (határidő nélkül), Ha olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében keresetpótló juttatásban részesül (a keresetpótló juttatás időtartama alatt) (Szt. 36. §. (1) bek.) Ha olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében keresetpótló juttatásban részesül (a keresetpótló juttatás időtartama alatt) (Szt. 36. §. (1) bek.) A BPJ-ben részesülő köteles az állami foglalkoztatási szervvel álláskeresőként együttműködni (Szt. 35. §. (3) bek.) A BPJ-ben részesülő köteles az állami foglalkoztatási szervvel álláskeresőként együttműködni (Szt. 35. §. (3) bek.) Közfoglalkoztatásban csak az MK által közvetített személy foglalkoztatható (Szt. 36. §. (2) bek. a) pont) Közfoglalkoztatásban csak az MK által közvetített személy foglalkoztatható (Szt. 36. §. (2) bek. a) pont) A BPJ-ben részesülő köteles a felajánlott munkát elfogadni az iskolai végzettségtől függetlenül (Flt. 25. §. (2) bek. a) pont) A BPJ-ben részesülő köteles a felajánlott munkát elfogadni az iskolai végzettségtől függetlenül (Flt. 25. §. (2) bek. a) pont) Felülvizsgálat: a 2010. 12. 31-én RÁT-ra jogosultakat lekésőbb 2011. 04. 30-ig felül kell vizsgálni. Ezt követően a BPJ-re jogosultak jogosultsági feltételeit évente kell felülvizsgálni (Szt. 25. §. (4) bek. b) pont) Felülvizsgálat: a 2010. 12. 31-én RÁT-ra jogosultakat lekésőbb 2011. 04. 30-ig felül kell vizsgálni. Ezt követően a BPJ-re jogosultak jogosultsági feltételeit évente kell felülvizsgálni (Szt. 25. §. (4) bek. b) pont)

5 Rendszeres szociális segély Jogosultsági feltételei nem változtak. Jogosultsági feltételei nem változtak. Az RSZS is szünetel (új): Az RSZS is szünetel (új): Max. 90 napig tartó keresőtevékenység idején, Max. 90 napig tartó keresőtevékenység idején, Ha olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében keresetpótló juttatásban részesül. Ha olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében keresetpótló juttatásban részesül. Az RSZS nem vállalhatja a közfoglalkoztatásban való részvételt, az önkormányzat és az rszs által kötött hatósági szerződések 2011. 01. 01-én megszűnnek (Szt. 140/A. §. (5) bek.) De a MK-nál álláskeresőként nyilvántartásba vetetheti magát. Az RSZS nem vállalhatja a közfoglalkoztatásban való részvételt, az önkormányzat és az rszs által kötött hatósági szerződések 2011. 01. 01-én megszűnnek (Szt. 140/A. §. (5) bek.) De a MK-nál álláskeresőként nyilvántartásba vetetheti magát.

6 2. Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetén 2011. 01. 01-től megszűnt a jegyzői jövedelemvizsgálat. Ettől az időponttól az intézmény (szolgáltató) vezetője végzi el az ellátás megkezdése előtt. (Szt. 119/C. §.) 2011. 01. 01-től megszűnt a jegyzői jövedelemvizsgálat. Ettől az időponttól az intézmény (szolgáltató) vezetője végzi el az ellátás megkezdése előtt. (Szt. 119/C. §.) Azokra kell alkalmazni, akik 2011. 01. 01-jét követően kötöttek megállapodást (Szt. 140/B. §. a) pont) Azokra kell alkalmazni, akik 2011. 01. 01-jét követően kötöttek megállapodást (Szt. 140/B. §. a) pont) 2010. 12. 31-én ellátásban részesülők esetében a korábban kiadottak továbbra is érvényesek: 2010. 12. 31-én ellátásban részesülők esetében a korábban kiadottak továbbra is érvényesek: A személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatáig, A személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatáig, Tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülők esetén a megállapodásnak az új szabályokra tekintettel, közös megegyezéssel történő módosításáig. Tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülők esetén a megállapodásnak az új szabályokra tekintettel, közös megegyezéssel történő módosításáig. 3. Ápolási díj összege változott: alapösszege 29.500,- Ft (kv-i tv.)

7 3. Gyámhatósági jogszabály változások Új jelzőrendszeri tag: a munkaügyi hatóság (Gyvt. 17. §. (1) bek. k) pont) Új jelzőrendszeri tag: a munkaügyi hatóság (Gyvt. 17. §. (1) bek. k) pont) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyósítására augusztus hónapban kerül sor (a novemberi nem változott), összege: 5.800,- Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyósítására augusztus hónapban kerül sor (a novemberi nem változott), összege: 5.800,- Ft. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás folyósítására szintén augusztus hónapban kerül sor, a pótlék összege 8.400,- Ft. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás folyósítására szintén augusztus hónapban kerül sor, a pótlék összege 8.400,- Ft. Óvodáztatási támogatással kapcsolatos változások: Óvodáztatási támogatással kapcsolatos változások: Az óvodai nevelésben való részvétel ideje két hónapra csökkent, Az óvodai nevelésben való részvétel ideje két hónapra csökkent, A rendszeres óvodába járást minden év május 5-ig, november 5- ig kell igazolnia, május 8-ig, november 8-ig a jegyzőnek megküldenie. A rendszeres óvodába járást minden év május 5-ig, november 5- ig kell igazolnia, május 8-ig, november 8-ig a jegyzőnek megküldenie. Az önkormányzatot a támogatás kifizetéséhez előleg illeti meg. Az önkormányzatot a támogatás kifizetéséhez előleg illeti meg.

8 Védelembe vétellel összefüggő eseti gondnokhoz kapcsolódó változás (Gyer. 68/C. §. Új (3),) (4) bek. Védelembe vétellel összefüggő eseti gondnokhoz kapcsolódó változás (Gyer. 68/C. §. Új (3),) (4) bek. A települési önkormányzat az eseti gondnok által a családi pótlék felhasználásával összefüggésben a gyermeknek vagy családjának okozott kárért vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a gyermek vagy családjának felróható magatartása okozza. A települési önkormányzat az eseti gondnok által a családi pótlék felhasználásával összefüggésben a gyermeknek vagy családjának okozott kárért vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a gyermek vagy családjának felróható magatartása okozza. Az önkormányzat követelheti az eseti gondnoktól kárának megtérítését. Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban: Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban: Ha olyan gyermekre érkezik jelzés, aki nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban él, a jegyző a jelzést +50 óra hiányzásnál az iskola írásbeli véleményét megküldi a gyermekvédelmi szakszolgálatnak a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében.

9 4.A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények működésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatásköri szabályok 2011. július 1-től megváltoznak. (Szt. 92/K. §. (2) bek.), (Gyvt. 100. §. (2) bek.) Az Szmr. 22/A, valamint a Gymr. 109/B. §-a értelmében a jegyző 2011. június 30-án a hatáskörében és illetékességébe tartozó szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-ig megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak.

10 6. Előzetes felmérés szerint: 71 szociális, 55 gyermekjóléti új engedélyes kerül hivatalunk hatáskörébe. 7. Az Szmr. 11. §. (2) bek., a Gymra. 14. §. (1) bek. szerint a működést engedélyező szerv éves ellenőrzési tervet készít, amelyet minden év január 31-ig megküld a felügyeleti szervének, az illetékes módszertani intézménynek és annak a hatóságnak, amelyet a vonatkozó jogszabály alapján meg kell keresnie. Erre a jogszabályi előírásra ebben az évben is felhívtuk a kijelölt városi jegyzők figyelmét, ennek ellenére 3 jegyző ellenőrzési tervét nem kaptuk meg. Erre a jogszabályi előírásra ebben az évben is felhívtuk a kijelölt városi jegyzők figyelmét, ennek ellenére 3 jegyző ellenőrzési tervét nem kaptuk meg. 8.Az ügyek zökkenőmentes átadása érdekében az eredeti iratokat időrendben, hiánytalanul, iratjegyzékkel, a határidő pontos betartásával augusztus 31-ig kérjük megküldeni.

11 Felügyeleti ellenőrzések 2011. Február: Ácsteszér-Aka- Csatka, Várgesztes, Várgesztes, Baj, Baj, Március: Komárom (komplex) Április: Piliscsév, Dunaalmás (komplex) Dunaalmás (komplex) Május: Szomód- Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Kocs Kocs Június: Nagysáp Szeptember: Réde- Bakonybánk Bakonybánk Október: Szákszend Tarján Tarján November: Vértesszőlős

12 Kiemelt témák: Szociális területen: Szociális területen: ápolási díj, ápolási díj, időskorúak járadéka, időskorúak járadéka, súlyos mozgáskorlátozottak ellátása súlyos mozgáskorlátozottak ellátása Gyámügyi területen: Gyámügyi területen: Védelembe vétel Védelembe vétel Iskoláztatási támogatás felfüggesztése, Iskoláztatási támogatás felfüggesztése, Ideiglenes hatályú elhelyezések Ideiglenes hatályú elhelyezések


Letölteni ppt "Főbb szociális, gyámügyi jogszabályváltozások 2011. KEM Kormányhivatal KEM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális és Gyámhivatala Vidáné Vági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések