Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Korábbi demográfiai jellemzők Várható élettartam 1970-2004.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Korábbi demográfiai jellemzők Várható élettartam 1970-2004."— Előadás másolata:

1

2 Korábbi demográfiai jellemzők

3 Várható élettartam 1970-2004

4 Várható élettartam ffi. 2000

5 Várható élettartam nő 2000

6 Várható élettartam össz. 2000

7 Mortalitás az EU %-ában 2000

8

9 Mortalitás EU vs. Magyarország

10

11

12 1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén előknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

13 1993. évi XCIII. törvény

14

15 2006. december. 31-ig érvényes állapot

16

17 2007. január. 1-től érvényes állapot

18 21/2006. (V. 31.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő határozatot: 1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 52. § (3) bekezdésének második mondata alkotmányellenes, ezért azt 2006. december 31-i hatállyal megsemmisíti. Az 52. § (3) bekezdése a következő szöveggel marad hatályban: „52. § (3) Foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán keletkezett.”

19 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól VI. Fejezet BALESETI ELLÁTÁS Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés 51. § (1) Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. 52. § (3) Foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán keletkezett. (4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, üzemi baleseten a foglalkozási betegséget, üzemi baleseti sérültön a foglalkozási betegségben megbetegedettet is érteni kell.

20 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciók bejelentése 3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (a továbbiakban: foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségéhez be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni.

21 Az egészségfogalom WHO- definíciója : az egészség a testi, szellemi/lelki, szociális jólét állapota ( nem pusztán a betegség/-ek hiánya ).

22 Mi az egészség ? Ki az egészséges ?

23

24 A munkahigiéne WHO-definíciója : a munkakörnyezeti egészségi veszélyek előrelátásának, felismerésének, értékelésének és kezelésének a tudománya, amelynek célja a munkavállalók és utódaik egészségének és jólétének védelme. A munkahigiéne alapvető feladatai : annak kezdeményezése és elérése, hogy a munkakörnyezet, a munkafolyamat, a munkaszervezés, a munkavégzés feltételei és körülményei a dolgozó egészségét se szomatikus, se genetikus jelleggel károsan ne befolyásolják.

25 A foglalkozási expozíció definíciója : a dolgozó testét, szellemét, pszichéjét a munkakörnyezetből izoláltan, vagy egyidejűleg érő fizikai, kémiai, biológiai, mentális, ergonómiai jellegű, akár pozitív, akár negatív ( noxa ) hatások. A fokozott expozíció definíciója : a dolgozó olyan jellegű és mértékű panaszmentes szervezeti állapotváltozása, amely a munkavégzés, a munkakörnyezet hatására jelentkező, valamilyen mérhető fiziológiai paraméterére vonatkozó jogszabályi munkahigiénés kritériumot meghalad, ill. el nem ér.

26 A foglalkozási ártalom definíciója : olyan reverzibilis, vagy irreverzibilis egészségkárosodás, ill. panasz, vagy tünet, amelynek eredete a munkahellyel, ill. a végzett munkafolyamattal valamilyen arányú kapcsolatban van. A foglalkozási betegség definíciója : a munkavállaló olyan jellegű egészségkárosodása, amelynek oka/i aktuális, vonatkozó jogszabály/ok által elismert foglalkozási expozíció/k.

27 A foglalkozási toxikózis/mérgezés definíciója : olyan foglalkozási megbetegedés, amelynek oka/i a munkatevékenységgel kapcsolatos toxikus/mérgező vegyi anyag/ok munkavállaló szervezetébe való bekerülése. A foglalkozással összefüggő betegség definíciója : a munkavállaló olyan jellegű egészségkárosodása, amelynek oka/i valamilyen mértékben kapcsolatban van/vannak foglalkozási noxával/noxákkal is.

28 1993. évi XCIII. törvény

29 Munkahigiénés alapfogalmak összefüggései

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


Letölteni ppt "Korábbi demográfiai jellemzők Várható élettartam 1970-2004."

Hasonló előadás


Google Hirdetések