Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ResPig módszer alkalmazása. A cég bemutatása -Teljes vertikumban m ű köd ő árutermel ő telep -Telepi rekonstrukció: 2004-2014-ig -Fajta: TOPIGS, átkeresztezés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ResPig módszer alkalmazása. A cég bemutatása -Teljes vertikumban m ű köd ő árutermel ő telep -Telepi rekonstrukció: 2004-2014-ig -Fajta: TOPIGS, átkeresztezés."— Előadás másolata:

1 ResPig módszer alkalmazása

2 A cég bemutatása -Teljes vertikumban m ű köd ő árutermel ő telep -Telepi rekonstrukció: 2004-2014-ig -Fajta: TOPIGS, átkeresztezés folyamatban -Tenyészkoca létszám : 1600 db -Takarmányozási rendszer: szárazdarás -Állategészségügyi státusz:  PRRS +  APP +  PCV +  MHyo + Aujeszky és leptospira mentes.

3

4

5 MSD kapcsolat -2009.év vége PRRS befert ő z ő dés -2010-t ő l a telepen markáns változások:  PRDC er ő teljes feler ő södése  Termelési mutatók romlása  Gyógyszerköltség nagymérték ű emelkedése -MSD-vel közös feladat a telep állategészségügyi helyzetének javítása, stabilizálása, termelési mutatók javítása, gyógyszerköltség csökkentése

6 2011. Els ő ResPig audit Betegség audit értékek elemzése Gazdasági kalkuláció elvégzése Eredmények alapján döntés a vakcinázási protokollról, állategészségügyi technológia felülvizsgálatáról Telepi döntés PCV, MHyo vakcinázás

7 1. Kérdés - Véleménye szerint melyek a ResPig auditok legfontosabb alapelemei? A) Szaporodásbiológiai mutatók elemzése, kocák rendszeres hátszalonna vastagság mérése, hormonkészítmények precíz használata B) Rendszeres telepi megfigyelések, telepi boncolások, vágóhídi tüdő kontroll, szerológiai vizsgálatok C) Takarmányok rendszeres beltartalmi vizsgálata, takarmány adagolás folyamatos ellenőrzése, ivóvíz beltartalmi vizsgálatok

8 Az audit pontos elvégzésének feltételei Rendszeres telepi kontroll (telepvezetés) Folyamatos vágóhídi ellen ő rzések, tüd ő vizsgálatok (SPES) Rendszeres telepi boncolások Szükség szerinti (de legalább évente egyszer) szerológiai vizsgálatok

9

10 MFt

11 Közös munkával 2013-ra elért eredmény Termelési mutatók javulása Gyógyszerköltség csökkenése Telepi kiesés látványos javulása

12 2014. évi auditok Január: állatorvosi csoport auditja a telepen Február: telepvezetői csoport auditja a telepen

13 A két ResPig audit végeredményében megegyezett azonban a két csoport szemléletmódja egyértelm ű en eltér A betegség auditok és a hozzá kapcsolódó gazdasági kalkulációk azt mutatják, hogy a PRRS vakcina bevezetése pozitív változásokat hozna a telepnek A jelenlegi érvényben lév ő jogszabályhoz harmonizálva az idei év legfontosabb feladata számunkra a mentesítési tervünk kidolgozása, vakcinás mentesítésre alapozva

14 Összefoglalás A 2004-t ő l végzett folyamatos rekonstrukciók a végére érnek, így a telep teljes vertikumában magas technológiai színvonalon tud m ű ködni, megsz ű nik a túlzsúfoltság „ki-ki a maga helyére kerül” All in all out szigorú rendszeréhez igazodva kidolgozzuk a telep Batch-menedzsment rendszerét További folyamatos rendszeres megfigyelések, mérések mellett 2015 elejére tervezzük a következ ő auditot

15 Köszönöm a megtisztel ő figyelmet!


Letölteni ppt "ResPig módszer alkalmazása. A cég bemutatása -Teljes vertikumban m ű köd ő árutermel ő telep -Telepi rekonstrukció: 2004-2014-ig -Fajta: TOPIGS, átkeresztezés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések