Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektmenedzsment A projekt szervezeti formái. A projekt mindig szervezeti kereteken belül valósul meg (projektszervezet), akár adott cégen belül, akár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektmenedzsment A projekt szervezeti formái. A projekt mindig szervezeti kereteken belül valósul meg (projektszervezet), akár adott cégen belül, akár."— Előadás másolata:

1 Projektmenedzsment A projekt szervezeti formái

2 A projekt mindig szervezeti kereteken belül valósul meg (projektszervezet), akár adott cégen belül, akár az adott projekt kapcsán létrehozva A projekt mindig szervezeti kereteken belül valósul meg (projektszervezet), akár adott cégen belül, akár az adott projekt kapcsán létrehozva A projektszervezet = adott feladat megoldására létrejött csoportosulás,a célkit ű zések alapján szervez ő dve A projektszervezet = adott feladat megoldására létrejött csoportosulás,a célkit ű zések alapján szervez ő dve Kisebb projektnél egy személy (projektkoordiná- tor), nagyobbnál egy gazdasági és szakmai vezet ő kb ő l álló csoport (projektmenedzsment) irányítja Kisebb projektnél egy személy (projektkoordiná- tor), nagyobbnál egy gazdasági és szakmai vezet ő kb ő l álló csoport (projektmenedzsment) irányítja

3 Szervezeti formák Funkcionális szervezet Funkcionális szervezet Mátrix szervezet Mátrix szervezet Projektorientált szervezet Projektorientált szervezet A PM hatásköre a funkcionálisban a legkisebb és a projektorientáltban a legnagyobb.

4 Funkcionális szervezet egyértelm ű határkör és jelentés jellemzi egyértelm ű határkör és jelentés jellemzi hatáskör- és munkamegosztás az egyes funkciók alapján hatáskör- és munkamegosztás az egyes funkciók alapján egydimenziós és többvonalas szervezeti típus egydimenziós és többvonalas szervezeti típus el ő nye: specializáció által nagy termelékenység érhet ő el el ő nye: specializáció által nagy termelékenység érhet ő el hátránya: ha n ő a termékválaszték, n ő a koordinációs költség is hátránya: ha n ő a termékválaszték, n ő a koordinációs költség is nincs projekttulajdonos (nincs tényleges vezet ő ) nincs projekttulajdonos (nincs tényleges vezet ő ) rugalmatlan szervezeti forma (projekt esetén) rugalmatlan szervezeti forma (projekt esetén)

5 Mátrixszervezet 1. Átfedési mátrixszervezet 2. Rendelkezésre bocsátási mátrixszervezet

6 Projektkoordinálás, átfedési mátrixszervezet Kisebb feladatokhoz nem kell feltétlenül különálló projektet létrehozni Kisebb feladatokhoz nem kell feltétlenül különálló projektet létrehozni Elegend ő egy projektkoordinátor, aki a projekttagok munkáját irányítja Elegend ő egy projektkoordinátor, aki a projekttagok munkáját irányítja Projektbeli tevékenységek végezhet ő ek mindennapi teend ő k mellett Projektbeli tevékenységek végezhet ő ek mindennapi teend ő k mellett Mátrix és funkcionális szervezeteknél is alkalmazható, de inkább utóbbi Mátrix és funkcionális szervezeteknél is alkalmazható, de inkább utóbbi Megosztott felel ő sség: projektvezet ő felel a projektért, szervezeti egységek vezet ő i pedig a munkatársak irányításáért Megosztott felel ő sség: projektvezet ő felel a projektért, szervezeti egységek vezet ő i pedig a munkatársak irányításáért

7 Projektkoordinálás, átfedési mátrixszervezet El ő nyei: felel ő sség megosztása felel ő sség megosztása biztonságos biztonságos tagoknak nem kell kiválniuk a szervezetb ő l tagoknak nem kell kiválniuk a szervezetb ő lHátrányai: legalább két vezet ő irányít legalább két vezet ő irányít hatásköri konfliktusok alakulhatnak ki hatásköri konfliktusok alakulhatnak ki

8 Rendelkezésre bocsátási mátrixszervezet projekttagok kiválasztása a szervezeti egységb ő l történik projekttagok kiválasztása a szervezeti egységb ő l történik a projekt vezet ő jének felelőssége és döntési köre egyértelm ű a projekt vezet ő jének felelőssége és döntési köre egyértelm ű projekttagok csak a projektvezet ő jükt ő l kapnak utasítást projekttagok csak a projektvezet ő jükt ő l kapnak utasítást résztvev ő k csak a projektfeladaton dolgoznak  eredeti szervezeti munkakörb ő l „kiesnek” a projekt id ő tartama alatt résztvev ő k csak a projektfeladaton dolgoznak  eredeti szervezeti munkakörb ő l „kiesnek” a projekt id ő tartama alatt

9 Projektszervezet Tiszta projektszervezet: Tiszta projektszervezet: összetett feladatoknál az érdekeltek vezet ő i egy kifejezetten e célra létrehozott szakértőkb ő l álló csoportot bíznak meg összetett feladatoknál az érdekeltek vezet ő i egy kifejezetten e célra létrehozott szakértőkb ő l álló csoportot bíznak meg projektvezet ő széles hatáskörrel rendelkezik projektvezet ő széles hatáskörrel rendelkezik a feladat annyira összetett, hogy érdemes egy külön e célra létrehozott csoportot megbízni  független szakért ő kb ő l álló projekt a feladat annyira összetett, hogy érdemes egy külön e célra létrehozott csoportot megbízni  független szakért ő kb ő l álló projekt vállalatvezet ő jelöli ki a projekt dolgozóit vállalatvezet ő jelöli ki a projekt dolgozóit

10 Projektszervezet Integrált projektszervezet: Integrált projektszervezet: feladatmegosztásban különbözik tiszta projektszer- vezett ő l feladatmegosztásban különbözik tiszta projektszer- vezett ő l projekvezet ő feladata a „ki, mit, mikor” kérdések köré szervez ő dik projekvezet ő feladata a „ki, mit, mikor” kérdések köré szervez ő dik vállalatvezet ő csak a projektvezet ő t választja vállalatvezet ő csak a projektvezet ő t választja projektvezet ő feladata a többi munkatárs és azok feladatának koordinálása projektvezet ő feladata a többi munkatárs és azok feladatának koordinálása

11 Projektszervezet A programok is a projektszervezet típusához tar- toznak A programok is a projektszervezet típusához tar- toznak több, egymással kapcsolatban álló projektb ő l áll több, egymással kapcsolatban álló projektb ő l áll nincs határozott befejezési ideje nincs határozott befejezési ideje


Letölteni ppt "Projektmenedzsment A projekt szervezeti formái. A projekt mindig szervezeti kereteken belül valósul meg (projektszervezet), akár adott cégen belül, akár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések