Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektmenedzsment Dr. Rutkovszky Edéné DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektmenedzsment Dr. Rutkovszky Edéné DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék."— Előadás másolata:

1 Projektmenedzsment Dr. Rutkovszky Edéné DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

2 Tartalom  A projekt fogalma és jellemzői  A projektháromszög egyensúlya  A projekt elemei  Sikeres és sikertelen projekt  Projektek csoportosítása  A projekt részvevői  Projektmenedzsment-módszertan

3 Tartalom (folyt)  A projekt életciklusa  Projekt indítás  Amíg a gondolatot tett követi  Elemző módszerek  Tervezés  Szervezeti formák  A projekt személyi feltételei  A projektvezető szerepe  A megfelelő projekttag kiválasztása  Szerepek a munkacsapaton belül

4 Tartalom (folyt)  Kockázatkezelés  Projekt tervezési technikák  Tevékenység és erőforrás tervek  Tervlezárás  Projekt végrehajtási fázis  Projekt kontroll  Projekt befejezése  Projekt kiértékelése

5 Előzmények  Bábel torony  Egyiptomi piramisok  …  Manhattan terv

6 Projekt  A projekt a kitűzött cél érdekében kölcsönösen egymásra ható tevékenységek csoportja, amely magába foglalja a következő tényezőket:  idő  költség  erőforrás  minőség

7 A projekt jellemzői  Ismert, jól körülhatárolt cél vagy célrendszer  Meghatározott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos  Időben behatárolható  Költségvetési korlátok  Technikai korlátok

8 A projekt jellemzői  Csoport (team) tevékenysége  Minőségmérés alkalmazására van szükség  Egyedüli vállalkozás

9 Projekt háromszög Eredmény, minőség időköltség Tervezéskor egyensúly!

10 Idő, költség, eredmény: a projektkorlátok kezelése  Projektmenedzsment jelentősége: egyensúly  Projekt háromszög  három csúcs össze van kötve  egyik oldal változása hatással van a többire

11 Projektütemezés ideje csökken  A projektterven változtatni kell  csökkenteni kell, ahol lehet a rendelkezésre álló időt  … vagy növelni kell a ráfordítást  ….vagy csökkentjük a minőséget

12 A projekt költségkeretei csökkennek  A projektterven változtatni kell  le kell faragni a költségekből, ahonnan csak lehet  …vagy növelni kell a projekt időtartamát  …vagy csökkentjük a minőséggel kapcsolatos elvárásainkat

13 Minőséggel kapcsolatos elvárások növekednek  A projektterven változtatni kell  javítani kell a kivitelezés minőségén, ahol csak lehet  …vagy növelni kell a projekt időtartamát  …vagy növelni kell a projekt költségvetését

14 Sikeres projekt  Tényezők, amelyek együttes megléte valószínűsíti a projekt sikerét:  A projekt világos célkitűzései  A projekt megfelelő tagjai  A vezetés támogatása  Erőforrások biztosítottsága  Megfelelő kommunikáció  Ellenőrzés

15 Projektmenedzsment  Manage: kezel, intéz, felügyel, vezet,…  Módszertan!  útmutató, amely megadja, hogy a sok tényező közül mindegyikkel a megfelelő időben foglalkozzunk  előírások, ajánlások sorozata, amely segít, hogy a feladatot módszeresen (forgatókönyv segítségével ) oldjuk meg

16 Módszertanok fajtái  Rendszertervezés és fejlesztés  ORACLE Designer  CASE  Rational/Unified Process  SSADM…  Projektirányítás  MS Project  Artemis  PRINCE...

17 PM alkalmazásával  Megelőzhető a projekt céljainak eléréséhez nélkülözhetetlen feladatok elmaradása illetve időbeli csúszása  Jobb kommunikáció biztosítható a csoport tagok között  Kijelölésre kerülnek a feladatok elvégzéséért felelős személyek és azok felelősségi köre  Fel lehet tárni és esetenként meg lehet előzni a cél elérését gátló problémákat

18 PM alkalmazásával  A csoport tagjaiban erősíteni lehet a projekt céljainak és saját részfeladatuk fontosságának megértését  fokozni lehet a változásokhoz való alkalmazkodó képességet  az előforduló problémákra megoldó módszereket, technikákat lehet alkalmazni és biztosítani

19 PM alkalmazásával  Figyelhető és összevethető a tervekkel a projekt munkájának előrehaladása, megtehető az eltérés értékelés és a szükség szerinti beavatkozás  Optimálható a termelékenység és a nyereség

20 A projekt életének fontosabb szakaszai  Valamennyi projektre érvényes projekt élet- ciklus -modell nem létezik  A különféle projekteket elemezve bizonyos hasonlóságokat felfedezhetünk  a projekt, mint egyedi lebonyolítandó folyamat  a projekt, mint egy szervezési, vezetési módszer tárgya

21 Négyszakaszú projektek ElőkészítésTervezés Nyomonkövetés végrehajtás Lezárás, kiértékelés, reintegráció

22 Négyszakaszú projektek  Jellemzői:  lezáró, kiértékelő fázist is tartalmaznak  valódi projektirányítási ciklusok

23 Weiss és Wysocki (1994)  Általánosan használt élet-ciklus  Öt egységre bontott  Projekt kialakítás  Tervezés  Szervezés  Végrehajtás  Projektlezárás

24 Projekt kialakítás  Követelmények elemzése  Megvalósíthatósági tanulmány  Költség-haszonelemzés  Célok kitűzése  Változatok kialakítása

25 Tervezés  Feladatok rögzítése  Tevékenységek azonosítása  Idő-költség becslés  Team véglegesítése  Értéktervezés

26 Szervezés  Csoportok kialakítása  Feladatok sorrendjének meghatározása  A munka felosztása  Ellenőrző módszerek meghatározása

27 Végrehajtás  Szükséges változtatások meghatározása  Projekt helyzetének áttekintése  Ütemterv áttekintése  Költségfelhasználás áttekintése  Érték követés

28 Projektlezárás  A végfelhasználók általi elfogadás  Dokumentálás  Utóelemzés  Karbantartás  Befejezés

29 Projekt indítás  Dokumentuma: projekt előlap First project page  projekt küldetése  projektből származó előnyök  hátrányok  El kell fogadtatni

30 Amíg a gondolatot tett követi  Projekt indítás előtti szakasz  Probléma típusok ( Informatikai projekt esetén)  Különböző módon, különböző területeken  WETHERBE keretrendszere (1984)  A problémák felvetésével, értelmezésével egyfajta osztályozást, kategorizálást tesz lehetővé.  PIECES

31 Tisztázandó kérdések  Mik a szándékok  módszer: a küldetés pontosítása  Mi a jelenlegi helyzet?  PIECES keretrendszer  Ok okozati elemzés (Ishikawa vagy halszálka diagram  Pareto elemzés  SWOT (TOWS) analízis  A VICTORY elemzés és modell

32 Amíg a gondolatot tett követi A projektmenedzsmenthez kapcsolódása a szervezethez

33 Szervezeti formák  Funkcionális szervezeti forma  Projekt koordinációs szervezeti forma  Projekt csapat szervezeti forma  Rendelkezésre bocsátási mátrix szervezeti forma  Átfedési mátrix szervezeti forma

34 Funkcionális szervezeti forma Jellemzők  A hagyományos vállalati struktúra  Nincsen projekttulajdonos  Nincsen valódi vezetője a projektnek  A döntések a szokásos vállalati hierarchiában születnek

35 Funkcionális szervezeti forma előnyei  A projekttagok szokásos szervezeti egységüknél maradnak  Nem változik a vezető-munkatárs viszony, így nincsen szükség sem a munkaerő „kikérésére” sem reintegrációjára  Összpontosítja a szakértelmet  az eljárások javítására összpontosít

36 Funkcionális szervezeti forma Hátrányai  Nincsen projekttulajdonos  Gyenge a kommunikáció  Nincsen projekt viszonyítási alap  Nem figyelik a projektállapotot  Nincsen projektkultúra  Rugalmatlan a projektstruktúra

37 Projekt koordinációs szervezeti forma Jellemzői  A hagyományos struktúra változatlan marad  A projekt vezetője tulajdonképpen egy koordinátor  A döntések a szokásos vállalati hierarchiában születnek  A projektvezetőnek csak információs, tanácsadói és tervezési jogköre van, nem irányíthat és dönthet önállóan  Feladatai elsősorban a határidők és költségkeretek betartására korlátozódnak

38 Projekt koordinációs szervezeti forma Előnyei  A projekttagok szokásos szervezeti egységüknél maradnak  Nem változik a vezető-munkatárs viszony, így nincsen szükség sem a munkaerő „kikérésére” sem reintegrációjára  Nagyon rugalmas a munkaerő felhasználása  Nagyobb lehetőség kínálkozik az adott egységnél a tapasztalatok cseréjére, hiszen maga az egység egyszerre több projekten is dolgozik

39 Projekt koordinációs szervezeti forma Hátrányai  Nem egyértelmű a projekttel kapcsolatos felelősség kérdése, hiszen a projekt koordinátora nem rendelkezik elegendő „súllyal”  Az egyes szervezeti egységek közötti megegyezés időigényessége miatt lassú a döntések meghozása, mely súlyos késedelmekhez vezethet és sok konfliktust eredményezhet

40 Projekt koordinációs szervezeti forma Hátrányai (folyt)  Mivel a projektvezetőnek nincs hatásköre, erősen függ a szakirányú vezetők döntéseitől  A döntés előkészítés és a döntés elválasztásából sok konfliktus származhat  A projektkoordináció rengeteg idő- és erőráfordítást igényel

41 Projekt csapat szervezeti forma Jellemzői  A stratégiai kérdéseket kivéve a projekt vezetője egyszemélyi felelőséggel és teljes döntési jogkörrel rendelkezik  A projekttagok csak a projekt vezetőjétől kapnak utasítást  Állandó projekttagok

42 Projekt csapat szervezeti forma Előnyei  A projekt vezetőjének teljes jogköre van  A felelősség egyértelműen tisztázott  A döntések és az esetleges problémákra adott válaszok azonnal megszülethetnek  A résztvevők könnyen azonosulnak a projekttel, mert csak abban dolgoznak  Az erőforrások hozzárendelése egyértelmű  A csapat széleskörű szakértelemmel rendelkezik  Magas a motiváltsági szint

43 Projekt csapat szervezeti forma Hátrányai  A szakértelem nem összpontosul  Korlátozott az eljárások javításának lehetősége  A projektcsapatok közötti együttműködés hiánya miatt bizonyos feladatokat újra és újra megoldanak  reintegráció kérdése

44 Rendelkezésre bocsátási mátrix szervezeti forma Jellemzői  A stratégiai kérdéseket kivéve a projekt vezetője egyszemélyi felelősséggel és teljes döntési jogkörrel rendelkezik  A projekttagok csak a projekt vezetőjétől kapnak utasítást  A projekttagokat a szervezeti egységekből biztosítják a projekt idejére

45 Rendelkezésre bocsátási mátrix szervezeti forma Előnyei  A projekt vezetőjének teljes jogköre van  A felelősség egyértelműen tisztázott  A döntések és az esetleges problémákra adott válaszok azonnal megszülethetnek  A résztvevők könnyen azonosulnak a projekttel, mert csak abban dolgoznak  A munkatársak bevonása célirányosan történik (pl utánpótlás)

46 Rendelkezésre bocsátási mátrix szervezeti forma Hátrányai  A munkatársak projekthez való rendelésénél gondoskodni kell pótlásukról, befejezése után pedig reintegrációjukról  A projekt szervezetének feloszlása után a megszerzett tapasztalatok nem hasznosulnak a szervezetben  A projekttagok kiválasztásánál a projektvezető függ a szervezeti egységek vezetőitől

47 Átfedési mátrix szervezeti forma Jellemzői  A felelősség megosztott, a projektvezető felel a projektért, a szervezeti egységek vezetői pedig a munkatársak irányításáért  A projekttagok az egyes szervezeti egységeknél maradnak, és másodlagos jelleggel alkotnak team-et  A projektvezető és a szervezeti vezetők közötti konfliktust csökkenti a kompetenciák előzetes felosztása (ki, mit, mikor, hol, hogyan)

48 Átfedési mátrix szervezeti forma Előnyei  A felelősség- megosztás egyaránt figyelembe veszi a szakmai és a projektérdekeket  A projekt vezetője és tagjai egyaránt felelősnek érzik magukat a projekt megvalósulásáért  A megszerzett tudás felhasználható a szervezet későbbi munkáiban is  Biztosított a szakmai fejlődés lehetősége  Nagyobb biztonságban vannak a projekt-tagok, mert nem válnak ki a szervezetből

49 Átfedési mátrix szervezeti forma Hátrányai  A projekttagoknak két vezetője van  Célkonfliktusok léphetnek fel a szakmai és a projektérdekek között  Hatásköri konfliktusok, és feladatprioritásokból eredő problémák származhatnak a projektvezetés kettősségéből

50 A projektvezető szerepe

51 A projektvezető vezetési feladatai  Biztosítja a megfelelő kommunikációt a projekt valamennyi szereplője között  A konfliktusok feloldására törekszik  Serkenti az együttműködést, a csoport összetartás kialakulását  Értékeli a munkát és ösztönzi a projekttagokat

52 A projektvezető vezetési feladatai  Egészséges munkalégkört alakít ki  Képviseli a projekttagok érdekeit  Biztosítja a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit  Segíti a projekttagok munkáját  Szükség esetén képzéseket szervez számukra

53 A projektvezető szervezési feladatai  A megfelelő információáramlás biztosítása  A felelősségek és hatáskörök magállapítása  Az erőforrások feletti rendelkezés szabályozása  A konkrét feladatok meghatározása és tudatosítása a résztvevőkben

54 A projektvezető szerepe a tervezés során  A projekt tagjaival és érdekeltjeivel együttműködve:  meghatározza a célokat  összegyűjti és felbontja a feladatokat  meghatározza a szükséges erőforrásokat  felderíti az egyes feladatok közötti összefüggéseket  megállapítja a szükséges határidőket

55 A projektvezető szerepe a visszacsatolás folyamán  Ellenőrzi a végrehajtást  Értékeli az eredményeket  Dönt az esetleges eltérések hatásainak korrigálásáról  Szükség esetén felülvizsgálja a hátralevő feladatokat, terveket, ha kell, újratervezi az el nem készült munkákat  Biztosítja az események megfelelő dokumentálást


Letölteni ppt "Projektmenedzsment Dr. Rutkovszky Edéné DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések