Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA A PÉCSI ÉLTES EGYMI-BEN Szolgáltató tevékenységünk a tanulási kudarccal veszélyeztetett gyermekek pedagógusai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA A PÉCSI ÉLTES EGYMI-BEN Szolgáltató tevékenységünk a tanulási kudarccal veszélyeztetett gyermekek pedagógusai."— Előadás másolata:

1 PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA A PÉCSI ÉLTES EGYMI-BEN Szolgáltató tevékenységünk a tanulási kudarccal veszélyeztetett gyermekek pedagógusai számára nyújt konkrét segítséget a nevelés-oktatás során felmerülő problémák megoldásához.

2 A PÉCSI ÉLTES EGYMI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI NEVELÉSI TANÁCSADÓUTAZÓ HÁLÓZATSZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ÓVODA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK ISKOLÁJA ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK ISKOLÁJA TOVÁBBI INTÉZMÉNYEGYSÉGEK KOLLÉGIUMKÉSZSÉGFEJLESZTŐ SZAKISKOLA

3 SIKERES PÁLYÁZATOK A PÉCSI ÉLTESBEN

4 HEFOP 2.1.2. „Mindannyian mások vagyunk” Pedagógiai Szolgáltató Központ az integrált nevelésért Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Pécs

5 „Velük teljes a világ” – intézményközi felkészülés és együttműködés az esélyteremtésért A TÁMOP 3.1.6. Az EGYMI által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az sajátos nevelési igényű tanulók, gyermekek együttnevelésének támogatása érdekében

6 Együttműködési lehetőségek a többségi intézményekkel  nyílt szakmai napok  módszertani kiadványok  szülősegítő szolgáltatások (szülőklub, telefonos segítségadás)  közös pályázatok  kistérségi munkaközösségek megalakítása  pedagógus továbbképzések  szakmai folyóiratok ajánlása  tantestületi értekezletek, nevelési értekezletek, osztályfőnöki órák a másságról  találkozási lehetőségek a befogadó intézményekkel

7 SZAKSZOLGÁLATOK Nevelési Tanácsadó  Pedagógiai és pszichológiai diagnosztika  Pedagógiai és pszichológiai terápia  Egyéni fejlesztési terv készítése BTM gyermekek esetében  Iskola-előkészítő csoportos foglalkozások szervezése BTM, nagycsoportos gyermekek számára  BTM és SNI-b. tanulók ellátásának segítése, ellenőrzése  Iskolapszichológiai hálózat működtetése Utazó hálózat  Fogyatékkal élő SNI tanulók ellátása és mentorálása  Megismerés/viselkedés tartós, súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása és mentorálása – organikus eredet eseté  Megismerés/viselkedés tartós, súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása és mentorálása – nem organikus eredet esetén

8 Szakmai szolgáltatások Kt. 36.§ K.t. 36§ (b) Szaktanácsadás, pedagógiai módszerek terjesztése K.t. 36§ (c) Pedagógiai tájékoztatás K.t. 36§ (d) Igazgatási és pedagógiai szolgáltatás, programok kidolgozása K.t. 36§ (e) Pedagógus továbbképzés, önképzés K.t. 36§ (g) Tanuló tájékoztatás Tanácsadás, módszertani segítségnyújtás pedagógusok részére Eszközkölcsönző és nyitott szakkönyvtár működtetése Programok elkészítésének szakmai segítése, programadaptációk elkészítése Szakmai-igazgatási tanácsadás vezetők, koordinátorok részére Képzés, tréning, tematikus előadás pedagógus közösségek számára, kistérségi intézményközi munkaközösség működtetése Pályaválasztási tanácsadás SNI tanulók és szüleik részére

9 Pedagógus továbbképzési programok 30 órás akkreditált, pedagógus továbbképzések  Komplex fejlesztés a tanórába építve (mozgás-, beszéd-, kognitív fejlesztés és személyiségfejlesztés)  Egyéni fejlesztési terv elkészítésének és megvalósításának módszertana  A pedagógus kompetenciájának fejlesztése tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézség esetében  Tanórai differenciálás heterogén tanulócsoportban  Tevékenységközpontú pedagógiák sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában  Integráció a középiskolában

10  Szociális készségek mérése és fejlesztése tanulásban akadályozott tanulóknál  Óvodai komplex mérőanyag  Óvoda-iskola átmenetének programja  Szocializációs program tanulásban akadályozott gyermekek számára  Pályaorientációs program  Egyénre szabott fejlesztés  Minőségfejlesztési rendszer kiépítése az integráló iskolákban  Hogyan váljunk pedagógiai szolgáltató intézménnyé Adaptálható jó gyakorlatok (kosar.educatio.hu)

11 PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM

12 1) A PÁLYAORIENTÁCIÓ ELEMEINEK BEÉPÍTÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁBA 3) EGYÉNI FELMÉRÉSEK VÉGZÉSE A PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT, KÉPESSÉGEK ÉS MOTIVÁCIÓ MÉRÉSE A PSZICHOLÓGIA ESZKÖZEIVEL 4) EGYÉNRE SZABOTT – SZÁMÍTÓGÉPES – FELMÉRÉS, A TANULÓK ÉRDEKLŐDÉSÉNEK MEGFELELŐ FOGLALKOZÁSI CSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA- MUNKAÜGYI KÖZPONT REHABILITÁCIÓS INFORMÁCIÓS CENTRUM 5) A FOGLALKOZÁS - EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI ÚTMUTATÓ 6) PÁLYAORIENTÁCIÓS TRÉNING SZERVEZÉSE, PÁLYAIRÁNYOK KIVÁLASZTÁSA A REGIONÁLIS MUNKERŐKÉPZŐ KÖZPONTBAN A PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM ELEMEI 2)TANÓRÁKBA ÉPÍTHETŐ TANMENET JAVASLATOK

13 Pályaválasztási tréningek szervezése a Pécsi Regionális Munkaerőképző Központ és a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával Pályaválasztási tréningek szervezése a Pécsi Regionális Munkaerőképző Központ és a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával

14 5-6. évfolyam Pályaismeret fejlesztése  Szakmagyűjtés  Dokumentálás  Rendszerezés  Élményszerűség  Tevékenységközpontúság (pálya-kártya, tabló)  Egyéniesítés (álomfelhő)  Referenciaszemélyek bevonása (szakma-nap, riportkészítés) Önismeret, önbemutatás Fejlesztése  Tulajdonságnevek bővítése  Egyéniesítés (saját tulajdonságlista, )  ÉN-notesz

15 7-8. évfolyam Stratégia-alkotás Döntéstámogatás Munkaerő-piaci ismeretek

16

17 A mérőanyag célcsoportja - integráltan nevelt tanulásban akadályozott tanulók Tudni szeretnénk: - mennyire sikeres a befogadás, - hol tart a gyermek az iskolai elvárásokhoz, szabályrendszerhez való alkalmazkodásban.

18 A MÉRŐANYAG HELYE A PEDAGÓGIAI FOLYAMATBAN Célunk helyzetfelmérés, amely az egyéni fejlesztési terv elkészítésének egyik kiindulópontja lehet (diagnosztikus mérés) nyomon követni a tanuló néhány fontos szociális készségének alakulását (3., 5., és 8., évfolyamon mérünk)

19 Az értékelés tartalma ÉnÉn és a társaim önismeret önállóság önfegyelem önérvényesítés együttműködés segítségnyújtás konfliktuskezelés Én és a feladataimÉn és a környezetem feladattudat szabálytudat problémamegoldás környezettudatos viselkedés

20 A mérés célzott területei ÖnállóságEgyüttműködésFeladattudat önellátás önismeret döntésképesség tervezés felelősségvállalás szerepvállalás szerepnek megfelelő viselkedés alkalmazkodás kommunikáció feladatértés feladathoz való viszonyulás feladattartás feladatvégzés módja feladat eredményének minősége

21 AZ EGYÉNI FEJLESZTÉS MÓDSZERTANA

22

23 PERCEPCIÓS MOTOROS KOGNITÍV ------------------------ MOTIVÁCIÓS EMOCIONÁLIS SZOCIÁLIS Képességek szintjén Személyiség szintjén MÉLYEBBRŐL HAT AZ OKOK MÉLYSÉGE, hogy jobban tudjuk a fejlesztést a probléma okaihoz illeszteni…

24 A segítségnyújtás alapelvei Legyen képességem azon a területen, ahol segítenem kell! El tudjam fogadni, ami nem rajtam múlik! Meg tudjam különböztetni az előző kettőt! Motivációk és késztetések befolyásolása a rajtam múló területeken!

25 Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű, de különböző fejlesztést igénylő gyermekek nevelésének-oktatásának megsegítése céljából. Intézményközi munkaközösség folyamatos működtetése a fejlesztő pedagógusok és a gyógypedagógusok részére.

26 Intézményvezetők számára szakmai szolgáltatások biztosítása az SNI gyermekek integrációjához kapcsolódó témákban  Az integráció törvényi feltételeinek megteremtésében  Intézményi dokumentumok átdolgozásában  Szervezetfejlesztési és innovációs lehetőségek megtervezésében

27 Nyitott szakkönyvtár

28 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET MÁTÉNÉ SEJ JOLÁN MÁTÉNÉ SEJ JOLÁN

29 ELÉRHETŐSÉGEINK Éltes EGYMI 7633 Pécs, Építők útja 9. www.eltesm-pecs.sulinet.hu iskola@eltesm-pecs.sulinet.hu Igazgató Máténé Sej Jolán (30-4366-366) Szakmai szolgáltatások Demeter Gáborné (30- 4366-367)


Letölteni ppt "PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA A PÉCSI ÉLTES EGYMI-BEN Szolgáltató tevékenységünk a tanulási kudarccal veszélyeztetett gyermekek pedagógusai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések