Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szolgáltató tevékenységünk

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szolgáltató tevékenységünk"— Előadás másolata:

1 Szolgáltató tevékenységünk
PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA A PÉCSI ÉLTES EGYMI-BEN Szolgáltató tevékenységünk a tanulási kudarccal veszélyeztetett gyermekek pedagógusai számára nyújt konkrét segítséget a nevelés-oktatás során felmerülő problémák megoldásához.

2 A PÉCSI ÉLTES EGYMI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI
NEVELÉSI TANÁCSADÓ UTAZÓ HÁLÓZAT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ÓVODA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK ISKOLÁJA ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK ISKOLÁJA TOVÁBBI INTÉZMÉNYEGYSÉGEK KOLLÉGIUM KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SZAKISKOLA

3 SIKERES PÁLYÁZATOK A PÉCSI ÉLTESBEN

4 „Mindannyian mások vagyunk”
HEFOP „Mindannyian mások vagyunk” Pedagógiai Szolgáltató Központ az integrált nevelésért Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Pécs

5 A TÁMOP Az EGYMI által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az sajátos nevelési igényű tanulók, gyermekek együttnevelésének támogatása érdekében „Velük teljes a világ” – intézményközi felkészülés és együttműködés az esélyteremtésért

6 Együttműködési lehetőségek a többségi intézményekkel
nyílt szakmai napok módszertani kiadványok szülősegítő szolgáltatások (szülőklub, telefonos segítségadás) közös pályázatok kistérségi munkaközösségek megalakítása pedagógus továbbképzések szakmai folyóiratok ajánlása tantestületi értekezletek, nevelési értekezletek, osztályfőnöki órák a másságról találkozási lehetőségek a befogadó intézményekkel

7 SZAKSZOLGÁLATOK Utazó hálózat Nevelési Tanácsadó
Fogyatékkal élő SNI tanulók ellátása és mentorálása Megismerés/viselkedés tartós, súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása és mentorálása – organikus eredet eseté Megismerés/viselkedés tartós, súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása és mentorálása – nem organikus eredet esetén Nevelési Tanácsadó Pedagógiai és pszichológiai diagnosztika Pedagógiai és pszichológiai terápia Egyéni fejlesztési terv készítése BTM gyermekek esetében Iskola-előkészítő csoportos foglalkozások szervezése BTM, nagycsoportos gyermekek számára BTM és SNI-b. tanulók ellátásának segítése, ellenőrzése Iskolapszichológiai hálózat működtetése

8 Szakmai szolgáltatások Kt. 36.§
Tanácsadás, módszertani segítségnyújtás pedagógusok részére Eszközkölcsönző és nyitott szakkönyvtár működtetése Programok elkészítésének szakmai segítése, programadaptációk elkészítése Szakmai-igazgatási tanácsadás vezetők, koordinátorok részére Képzés, tréning, tematikus előadás pedagógus közösségek számára, kistérségi intézményközi munkaközösség működtetése Pályaválasztási tanácsadás SNI tanulók és szüleik részére K.t. 36§ (b) Szaktanácsadás, pedagógiai módszerek terjesztése K.t. 36§ (c) Pedagógiai tájékoztatás K.t. 36§ (d) Igazgatási és pedagógiai szolgáltatás, programok kidolgozása K.t. 36§ (e) Pedagógus továbbképzés, önképzés K.t. 36§ (g) Tanuló tájékoztatás

9 Pedagógus továbbképzési programok 30 órás akkreditált, pedagógus továbbképzések
Komplex fejlesztés a tanórába építve (mozgás-, beszéd-, kognitív fejlesztés és személyiségfejlesztés) Egyéni fejlesztési terv elkészítésének és megvalósításának módszertana A pedagógus kompetenciájának fejlesztése tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézség esetében Tanórai differenciálás heterogén tanulócsoportban Tevékenységközpontú pedagógiák sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában Integráció a középiskolában

10 Adaptálható jó gyakorlatok (kosar.educatio.hu)
Szociális készségek mérése és fejlesztése tanulásban akadályozott tanulóknál Óvodai komplex mérőanyag Óvoda-iskola átmenetének programja Szocializációs program tanulásban akadályozott gyermekek számára Pályaorientációs program Egyénre szabott fejlesztés Minőségfejlesztési rendszer kiépítése az integráló iskolákban Hogyan váljunk pedagógiai szolgáltató intézménnyé

11 PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM

12 A PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM ELEMEI
1) A PÁLYAORIENTÁCIÓ ELEMEINEK BEÉPÍTÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁBA 6) PÁLYAORIENTÁCIÓS TRÉNING SZERVEZÉSE, PÁLYAIRÁNYOK KIVÁLASZTÁSA A REGIONÁLIS MUNKERŐKÉPZŐ KÖZPONTBAN 2)TANÓRÁKBA ÉPÍTHETŐ TANMENET JAVASLATOK A PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM ELEMEI 5) A FOGLALKOZÁS - EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI ÚTMUTATÓ 3) EGYÉNI FELMÉRÉSEK VÉGZÉSE A PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT, KÉPESSÉGEK ÉS MOTIVÁCIÓ MÉRÉSE A PSZICHOLÓGIA ESZKÖZEIVEL 4) EGYÉNRE SZABOTT – SZÁMÍTÓGÉPES – FELMÉRÉS, A TANULÓK ÉRDEKLŐDÉSÉNEK MEGFELELŐ FOGLALKOZÁSI CSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA-MUNKAÜGYI KÖZPONT REHABILITÁCIÓS INFORMÁCIÓS CENTRUM

13 Pályaválasztási tréningek szervezése a Pécsi Regionális Munkaerőképző Központ és a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával

14 5-6. évfolyam Pályaismeret fejlesztése Önismeret, önbemutatás
Szakmagyűjtés Dokumentálás Rendszerezés Élményszerűség Tevékenységközpontúság (pálya-kártya, tabló) Egyéniesítés (álomfelhő) Referenciaszemélyek bevonása (szakma-nap, riportkészítés) Önismeret, önbemutatás Fejlesztése Tulajdonságnevek bővítése Egyéniesítés (saját tulajdonságlista, ) ÉN-notesz

15 Munkaerő-piaci ismeretek
7-8. évfolyam Stratégia-alkotás Döntéstámogatás Munkaerő-piaci ismeretek

16 Szociális készségek mérése az inkluzív iskolában

17 A mérőanyag célcsoportja
integráltan nevelt tanulásban akadályozott tanulók Tudni szeretnénk: mennyire sikeres a befogadás, hol tart a gyermek az iskolai elvárásokhoz, szabályrendszerhez való alkalmazkodásban.

18 A MÉRŐANYAG HELYE A PEDAGÓGIAI FOLYAMATBAN
Célunk helyzetfelmérés, amely az egyéni fejlesztési terv elkészítésének egyik kiindulópontja lehet (diagnosztikus mérés) nyomon követni a tanuló néhány fontos szociális készségének alakulását (3., 5., és 8., évfolyamon mérünk)

19 környezettudatos viselkedés
Az értékelés tartalma Én Én és a társaim önismeret önállóság önfegyelem önérvényesítés együttműködés segítségnyújtás konfliktuskezelés Én és a feladataim Én és a környezetem feladattudat szabálytudat problémamegoldás környezettudatos viselkedés

20 A mérés célzott területei
Önállóság Együttműködés Feladattudat önellátás önismeret döntésképesség tervezés felelősségvállalás szerepvállalás szerepnek megfelelő viselkedés alkalmazkodás kommunikáció feladatértés feladathoz való viszonyulás feladattartás feladatvégzés módja feladat eredményének minősége

21 AZ EGYÉNI FEJLESZTÉS MÓDSZERTANA

22

23 ------------------------
AZ OKOK MÉLYSÉGE, hogy jobban tudjuk a fejlesztést a probléma okaihoz illeszteni… PERCEPCIÓS MOTOROS KOGNITÍV MOTIVÁCIÓS EMOCIONÁLIS SZOCIÁLIS Képességek szintjén Személyiség szintjén MÉLYEBBRŐL HAT

24 A segítségnyújtás alapelvei
Legyen képességem azon a területen, ahol segítenem kell! El tudjam fogadni, ami nem rajtam múlik! Meg tudjam különböztetni az előző kettőt! Motivációk és késztetések befolyásolása a rajtam múló területeken!

25 Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű, de különböző fejlesztést igénylő gyermekek nevelésének-oktatásának megsegítése céljából. Intézményközi munkaközösség folyamatos működtetése a fejlesztő pedagógusok és a gyógypedagógusok részére.

26 Az integráció törvényi feltételeinek megteremtésében
Intézményvezetők számára szakmai szolgáltatások biztosítása az SNI gyermekek integrációjához kapcsolódó témákban Az integráció törvényi feltételeinek megteremtésében Intézményi dokumentumok átdolgozásában Szervezetfejlesztési és innovációs lehetőségek megtervezésében

27 Nyitott szakkönyvtár

28 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET
MÁTÉNÉ SEJ JOLÁN

29 Szakmai szolgáltatások
ELÉRHETŐSÉGEINK Éltes EGYMI 7633 Pécs, Építők útja 9. Igazgató Máténé Sej Jolán ( ) Szakmai szolgáltatások Demeter Gáborné ( )


Letölteni ppt "Szolgáltató tevékenységünk"

Hasonló előadás


Google Hirdetések