Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MLK Rövid lejáratú kötelezettségek. I. Meghatározása: az egy éven belüli visszafizetéssel járó, szerződésből eredő elismert tartozások II. Mérlegbe sorolása:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MLK Rövid lejáratú kötelezettségek. I. Meghatározása: az egy éven belüli visszafizetéssel járó, szerződésből eredő elismert tartozások II. Mérlegbe sorolása:"— Előadás másolata:

1 MLK Rövid lejáratú kötelezettségek

2 I. Meghatározása: az egy éven belüli visszafizetéssel járó, szerződésből eredő elismert tartozások II. Mérlegbe sorolása: F / III. III. Csoportjai: 1) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök: –a) lényege: általában a forgóeszközök finanszírozására szolgálnak, de a mérlegben idesoroljuk a hosszú lejáratúból az egy éven belül esedékes törlesztő részleteket is –b) Könyvelése: 451 - 452 - es számlákon

3 2) Vevőtől kapott előleg: a 453-as számlán a) lényege: későbbi teljesítésre szóló előre kapott bevételek melyek Ft - ban és devizában is keletkezhetnek és az ÁFA - t is el kell számolni b) Gazdasági eseményei: Kapott előleg: T: 384 vagy 386 K: 453 Ebből ÁFA : T: 368 K: 467 Teljesítés számla sz.T: 311 v. 316 K: 91 - 94 ÁFA: T: 311 K: 467 Előleg átvezetése:T: 453 K: 311 vagy 316 ÁFA rendezés:T: 467 K: 368

4 c) Értékelés év végén: Devizás előleg a december 31 - i választott árfolyamon történik, jelentős árfolyam különbözet esetén 3) Szállítókkal szembeni tartozások: a) lényege:szerződésből eredően számla szerint bruttó összegben kerülnek be, és célja szerint, –belföldi, –külföldi, –beruházási, szállítókra osztható, csak akkor kell nyilvántartásba venni, ha a teljesítés megtörtént és a vállalkozás elismerte, elfogadta azt b) Elszámolása: 454 - 456 - os számlákon

5 4) Váltótartozások: a) lényege: a vállalkozás a fizetés határidejében nem rendelkezik pénzzel, akkor kibocsáthat váltót, nyilvántartásba venni névértéken kell b) Nyilvántartása: 457 - es számlán történik c) Gazdasági eseményei: Váltó kibocsátása: T: 454 K: 457 Kamat: T: 872 - 873 K: 457 Lejáratkor év közben pénzügyi teljesítés:T: 457 K: 384 Év végén a ki nem fizetett váltó következő évet terhelő kamatának elhatárolása:T: 392 K: 872 - 873 Devizában keletkező váltótartozás: - Az eredeti árfolyamon (teljesítéskor) számított Ft. értékben T: 454 K: 457 Kamat a váltó kiállításakor érvényes árfolyamon: T: 872 - 873 K: 457

6 Év közben pénzügyi teljesítés devizában, a deviza szerzésének megfelelően: pl.: átlagárfolyam, FIFO, eladási árfolyam T: 457 K: 386 vagy (384) Év végén a ki nem fizetett devizás váltó, - átértékelése (ha az árfolyam különbözet jelentős): ¤ nyereség esetén: T: 457 K: 976 ¤ veszteség esetén: T: 876 K: 457 - időarányos kamat elhatárolása, a fordulónapi árfolyamon: T: 392 K: 872 - 873

7 Költségvetési kötelezettségek elszámolása I. Bekerülése, elszámolása, értékelése: 1) Bekerülése: állami költségvetésnek előírás szerint fizetendő adók és járulékok alapján történik (jogszabályi előírása van) 2) Elszámolása: (46 - os számla csoportban) a) társasági adó: 461 - es számla –év közben előleg fizetése történikT: 461K: 384 –év végén (december 31.) adóbevallás (eredménykimutatás) T: 891K: 461 –megjegyzés: a mérlegben egyenlegétől függően, ha 1) követel: egyéb rövid lejáratú kötelezettség 2) tartozik: egyéb követelés –pénzügyi rendezés –a tárgyévet követő május 31 - én ---> egyenlegtől függ

8 b) SZJA: 462 - es számla –levont adó:T: 471K: 462 –befizetése:T: 462K: 384 –(elszámolása, tárgy hónapot követő 12 – ig) c) költségvetési befizetési kötelezettség és teljesítés: 463 - 464 - es számla –társasági adón, áfán és SZJA - n kívül minden államot illető, adó, illeték, járulék itt kerül elszámolásra (a TB kötelezettséget lehet a 473 - as számlán vezetni

9 pl.: ide tartozik béreket illetően: - szakképzési, rehab.hj T: 56K: 463 # jövedéki - fogyasztási adó és illeték:T: 867K: 463 –pénzügyi teljesítése (jogszabály szerint)T: 464K: 384 –megjegyzés: mérlegkészítéskor az összevont egyenlege, ha 1) követel: egyéb lejáratú kötelezettség 2) tartozik: (pl.: előre fizet) egyéb követelés

10 d) VPOP - val szembeni elszámolások: 465 - ös számla csak az EU országain kívül kivetése (beszerzések, import után)T: 161 vagy 2.K: 465 befizetések:T: 465K: 384 e) ÁFA elszámolása: 466 - 467 - 468 - as számla beszerzéshez kapcsolódó felszámított áfa: - adóköteles tevékenységnél:T: 466K: 454 - adómentes tevékenységnél:ill. személygépkocsi vásárlás T: 161 vagy 2 vagy 5.K: 454 - fizetendő áfa, de csak adóköteles tevékenység esetén: # kiszámlázás (belföldi értékesítés után)T: 311K: 467 # egyéb eszköz kivonások (pl.: apport, térítés nélküli átadás) T: 88K: 467

11 - áfa pénzügyi elszámolása: elszámolási időszakonként (hónapot vagy negyedévet követő hónap 20 - áig kell bevallani, annak megfelelően, hogy a vásárolt eszközök áfa - ja vagy az értékesített eszközök áfa - ja a nagyobb ---> azaz 466 vagy 467) # ha 466 E > 467 E, akkorT: 384K: 468 # ha 466 E < 467 E, akkorT: 468K: 384 megjegyzés: a mérlegben a három számla összevont egyenlegének megfelelően, ha 1) követel: egyéb rövid lejáratú kötelezettség 2) tartozik: egyéb követelés - évnyitás után (január 1.) számlarendezés # 466 egyenlege T: 468K: 466 # 467 egyenlege T: 467K: 468 - pénzügyi rendezés a 468 egyenlege szerint

12 f) helyi adók elszámolása: 469 - es számla pl.: közműfejlesztés, helyi adók bevallása: T: 868 vagy 161K: 469 befizetése: T: 469K: 384

13 Jövedelemelszámolás Elszámolása: a 47 - es számlacsoport ---> kötelezettség és költség Feladatai: 1) hó végén: az elvégzett munkát igazoló bizonylatok alapján a) költségként elszámolás: munkabér T: 54K: 471 személyi jellegű egyéb ráfordítás: pl.: betegszabadság, ösztöndíj, stb. T: 55K: 471 társadalombiztosítási járulék (27%): alapja a bér + betegszabadság T: 56K: 473 (463) szakképzési hozzájárulás (1,5%), rehabilitációs hozzájárulás T: 56K: 463

14 b) a béreket (jövedelmeket) terhelő levonások SZJA ( szuperbruttó 16%-a ) T: 471K: 462 nyugdíj T: 471K: 473 vagy 463 egészségbiztosítás T: 471K: 473 vagy 463 bírói letiltás: pl.: gyerektartás, kártérítések T: 471K: 476 vállalkozással szembeni kártérítés levonása T: 471K: 361 előleg követelés visszafizetése T: 471K: 361

15 c) önálló TB kifizető hely esetén a 15 napot meghaladó táppénz 2/3 - nak az igénylése történik T: 362K: 471 megjegyzés: a családi pótlékon kívül minden jövedelemrész SZJA köteles

16 2) Tárgyhót követő hónap 1 - 10. között jövedelem folyósítása a) bankszámlára történő csoportos átutalással T: 471K: 384 ( a 471 egyenlegével) b) készpénz kifizetéssel felvétel: T: 381K: 389 kifizetés, borítékolás útján: T: 471K: 381 terhelési értesítés a pénzfelvételről T: 389K: 384

17 3) A tárgyhót követő hónap 10 - 15 - e között, a költségvetési kapcsolatok pénzügyi rendezése a) SZJA: T: 462K: 384 b) TB járulék, nyj.ebj, stb.: T: 473K: 384 T: 464K: 384 c) bírói letiltás átutalása: T: 476K: 384 d) előírt táppénz és családi pótlék teljesítése T: 384K: 363


Letölteni ppt "MLK Rövid lejáratú kötelezettségek. I. Meghatározása: az egy éven belüli visszafizetéssel járó, szerződésből eredő elismert tartozások II. Mérlegbe sorolása:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések