Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rövid lejáratú kötelezettségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rövid lejáratú kötelezettségek"— Előadás másolata:

1 Rövid lejáratú kötelezettségek
MLK Rövid lejáratú kötelezettségek

2 II. Mérlegbe sorolása: F / III. III. Csoportjai:
I. Meghatározása: az egy éven belüli visszafizetéssel járó, szerződésből eredő elismert tartozások II. Mérlegbe sorolása: F / III. III. Csoportjai: 1) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök: a) lényege: általában a forgóeszközök finanszírozására szolgálnak, de a mérlegben idesoroljuk a hosszú lejáratúból az egy éven belül esedékes törlesztő részleteket is b) Könyvelése: es számlákon

3 2) Vevőtől kapott előleg: a 453-as számlán
a) lényege: későbbi teljesítésre szóló előre kapott bevételek melyek Ft - ban és devizában is keletkezhetnek és az ÁFA - t is el kell számolni b) Gazdasági eseményei: Kapott előleg: T: 384 vagy K: 453 Ebből ÁFA : T: K: 467 Teljesítés számla sz. T: 311 v K: ÁFA: T: K: 467 Előleg átvezetése:T: K: 311 vagy 316 ÁFA rendezés:T: K: 368

4 3) Szállítókkal szembeni tartozások:
c) Értékelés év végén: Devizás előleg a december 31 - i választott árfolyamon történik, jelentős árfolyam különbözet esetén 3) Szállítókkal szembeni tartozások: a) lényege:szerződésből eredően számla szerint bruttó összegben kerülnek be, és célja szerint, belföldi, külföldi, beruházási, szállítókra osztható, csak akkor kell nyilvántartásba venni, ha a teljesítés megtörtént és a vállalkozás elismerte, elfogadta azt b) Elszámolása: os számlákon

5 4) Váltótartozások: a) lényege: a vállalkozás a fizetés határidejében nem rendelkezik pénzzel, akkor kibocsáthat váltót, nyilvántartásba venni névértéken kell b) Nyilvántartása: es számlán történik c) Gazdasági eseményei: Váltó kibocsátása: T: K: 457 Kamat: T: K: 457 Lejáratkor év közben pénzügyi teljesítés:T: 457 K: 384 Év végén a ki nem fizetett váltó következő évet terhelő kamatának elhatárolása: T: K: Devizában keletkező váltótartozás: - Az eredeti árfolyamon (teljesítéskor) számított Ft. értékben T: K: 457 Kamat a váltó kiállításakor érvényes árfolyamon: T: K: 457

6 Év közben pénzügyi teljesítés devizában, a deviza szerzésének megfelelően:
pl.: átlagárfolyam, FIFO, eladási árfolyam T: K: 386 vagy (384) Év végén a ki nem fizetett devizás váltó, - átértékelése (ha az árfolyam különbözet jelentős): ¤ nyereség esetén: T: K: 976 ¤ veszteség esetén: T: K: 457 - időarányos kamat elhatárolása, a fordulónapi árfolyamon: T: K:

7 Költségvetési kötelezettségek elszámolása
I. Bekerülése, elszámolása, értékelése: 1) Bekerülése: állami költségvetésnek előírás szerint fizetendő adók és járulékok alapján történik (jogszabályi előírása van) 2) Elszámolása: (46 - os számla csoportban) a) társasági adó: es számla év közben előleg fizetése történikT: 461 K: 384 év végén (december 31.) adóbevallás (eredménykimutatás) T: 891 K: 461 megjegyzés: a mérlegben egyenlegétől függően, ha 1) követel: egyéb rövid lejáratú kötelezettség 2) tartozik: egyéb követelés pénzügyi rendezés a tárgyévet követő május 31 - én ---> egyenlegtől függ

8 b) SZJA: es számla levont adó: T: 471 K: 462 befizetése: T: 462 K: 384 (elszámolása, tárgy hónapot követő 12 – ig) c) költségvetési befizetési kötelezettség és teljesítés: es számla társasági adón, áfán és SZJA - n kívül minden államot illető, adó, illeték, járulék itt kerül elszámolásra (a TB kötelezettséget lehet a as számlán vezetni

9 pl.: ide tartozik béreket illetően: - szakképzési, rehab.hj T: 56 K: 463 # jövedéki - fogyasztási adó és illeték:T: 867 K: 463 pénzügyi teljesítése (jogszabály szerint)T: 464 K: 384 megjegyzés: mérlegkészítéskor az összevont egyenlege, ha 1) követel: egyéb lejáratú kötelezettség 2) tartozik: (pl.: előre fizet) egyéb követelés

10 d) VPOP - val szembeni elszámolások: 465 - ös számla
csak az EU országain kívül kivetése (beszerzések, import után)T: 161 vagy 2. K: 465 befizetések: T: 465 K: 384 e) ÁFA elszámolása: as számla beszerzéshez kapcsolódó felszámított áfa: - adóköteles tevékenységnél: T: 466 K: 454 - adómentes tevékenységnél:ill. személygépkocsi vásárlás T: 161 vagy 2 vagy 5. K: 454 - fizetendő áfa, de csak adóköteles tevékenység esetén: # kiszámlázás (belföldi értékesítés után)T: 311 K: 467 # egyéb eszköz kivonások (pl.: apport, térítés nélküli átadás) T: 88 K: 467

11 - áfa pénzügyi elszámolása:
elszámolási időszakonként (hónapot vagy negyedévet követő hónap 20 - áig kell bevallani, annak megfelelően, hogy a vásárolt eszközök áfa - ja vagy az értékesített eszközök áfa - ja a nagyobb ---> azaz 466 vagy 467) # ha 466 E > 467 E, akkorT: 384 K: 468 # ha 466 E < 467 E, akkorT: 468 K: 384 megjegyzés: a mérlegben a három számla összevont egyenlegének megfelelően, ha 1) követel: egyéb rövid lejáratú kötelezettség 2) tartozik: egyéb követelés - évnyitás után (január 1.) számlarendezés # 466 egyenlege T: 468 K: 466 # 467 egyenlege T: 467 K: 468 - pénzügyi rendezés a 468 egyenlege szerint

12 f) helyi adók elszámolása: 469 - es számla
pl.: közműfejlesztés, helyi adók bevallása: T: 868 vagy 161 K: 469 befizetése: T: K: 384

13 Jövedelemelszámolás Elszámolása: a 47 - es számlacsoport ---> kötelezettség és költség Feladatai: 1) hó végén: az elvégzett munkát igazoló bizonylatok alapján a) költségként elszámolás: munkabér T: 54 K: 471 személyi jellegű egyéb ráfordítás: pl.: betegszabadság, ösztöndíj, stb. T: 55 K: 471 társadalombiztosítási járulék (27%): alapja a bér + betegszabadság T: 56 K: 473 (463) szakképzési hozzájárulás (1,5%), rehabilitációs hozzájárulás T: 56 K: 463

14 b) a béreket (jövedelmeket) terhelő levonások
SZJA ( szuperbruttó 16%-a ) T: 471 K: 462 nyugdíj T: 471 K: 473 vagy 463 egészségbiztosítás bírói letiltás: pl.: gyerektartás, kártérítések T: 471 K: 476 vállalkozással szembeni kártérítés levonása T: 471 K: 361 előleg követelés visszafizetése

15 c) önálló TB kifizető hely esetén
a 15 napot meghaladó táppénz 2/3 - nak az igénylése történik T: 362 K: 471 megjegyzés: a családi pótlékon kívül minden jövedelemrész SZJA köteles

16 2) Tárgyhót követő hónap 1 - 10. között jövedelem folyósítása
a) bankszámlára történő csoportos átutalással T: 471 K: 384 ( a 471 egyenlegével) b) készpénz kifizetéssel felvétel: T: 381 K: 389 kifizetés, borítékolás útján: T: 471 K: 381 terhelési értesítés a pénzfelvételről T: 389 K: 384

17 3) A tárgyhót követő hónap 10 - 15 - e között, a költségvetési kapcsolatok pénzügyi rendezése
a) SZJA: T: 462 K: 384 b) TB járulék, nyj.ebj, stb.: T: 473 K: 384 T: 464 K: 384 c) bírói letiltás átutalása: T: 476 K: 384 d) előírt táppénz és családi pótlék teljesítése T: 384 K: 363


Letölteni ppt "Rövid lejáratú kötelezettségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések