Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖTELEZETTSÉGEK. Kötelezettség © Deák István - 2009. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖTELEZETTSÉGEK. Kötelezettség © Deák István - 2009. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből."— Előadás másolata:

1 KÖTELEZETTSÉGEK

2 Kötelezettség © Deák István - 2009. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás által ellenőrzött erőforrás - jövőbeli gazdasági hasznok valószínű beáramlása - értékelhetőség FORRÁS: a vagyon eredete, finanszírozási módja KÖTELEZETTSÉG - múltbeli eseményekből eredő - jelenbeli kötelem - gazdasági hasznok valószínű jövőbeli kiáramlása - értékelhetőség TŐKE: maradványérték

3 Kötelezettség © Deák István - 2009. 3 FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ

4 Kötelezettség © Deák István - 2009. 4 KÖTELEZETTSÉGEK FOGALMA  a vállalkozás múltbeli eseményeiből származó  jelenbeli kötelem, amelynek  rendezése várhatóan a vállalkozás gazdasági hasznaiban megtestesülő valamely eszköz jövőbeni kiáramlását eredményezi. (IAS/IFRS) VAGYIS  Szerződésekből eredő (jogszerű)  a másik fél által már teljesített ügyletből eredő  általunk elismert  pénzben kifejezett  tartozások (kötelem)

5 Kötelezettség © Deák István - 2009. 5  42. § (1) Kötelezettségek azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak KÖTELEZETTSÉGEK AZ SZTV SZERINT

6 Kötelezettség © Deák István - 2009. 6 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE I. Alapul szolgáló szerződés (ügylet fajtája) szerint  szállítási, szolgáltatási szerződés,  vállalkozási szerződés,  hitel, kölcsön szerződés,  munkaviszonnyal kapcsolatos szerződés,  társasági szerződés,  hatósági határozatok,  stb

7 Kötelezettség © Deák István - 2009. 7 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE II. Pénznem szerint - forint - deviza → devizás (monetáris) tétel Lejárat szerint - rövid - hosszú Eredet szerint - saját (a kötelezettséget keletkeztető ügylet tárgya is a könyvünkben jelenik meg) - átvállalt Kezelés módja szerint - normál - hátrasorolt

8 Kötelezettség © Deák István - 2009. 8 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE III. Címzetthez való (tulajdonosi) viszony szerint - független - nem független - kapcsolt vállalkozás (KV) - egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás (ERVÁV)

9 Kötelezettség © Deák István - 2009. 9 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE IV. Tartalom szerint (mérlegben elfoglalt hely szerint)  szűken értelmezett: F) főcsoport  Ismérvei  fordulónapig teljesített ügylet,  ismert és elismert összeg,  ismert esedékesség  + tárgyévre jóváhagyott osztalék

10 Kötelezettség © Deák István - 2009. 10 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE IV. Tartalom szerint (mérlegben elfoglalt hely szerint)  tágan értelmezett  F) Kötelezettségek  E) Céltartalék (várható kötelezettségekre)  Fordulónapon már fennálló, de még nem teljesített, szerződésből eredő tartozás → biztos kötelezettség  ilyen a határidős ügyletből eredő kötelezettség  Fordulónapon már fennálló, jövőbeni eseménytől függő tartozás → függő kötelezettség  ilyen pl. opciós ügylet, kezességvállalás, garanciális kötelezettség  G) Költségek, ráfordítások PIE  tárgyévre vonatkozó, következő évben felmerülő (esedékes) költségek, ráfordítások

11 Kötelezettség © Deák István - 2009. 11 F) KÖTELEZETTSÉGEK  Tagolás szintjei a mérlegben –Lejárat  Hátrasorolt  Hosszú lejáratú  Rövid lejáratú –Fajta  Kivel szemben, milyen jogcímen  Bank (hitel, kölcsön), vállalkozó (szállító, váltó, kapott előleg) állam (adók), dolgozók (bér) stb. –Címzetthez való viszony szerint  Független (lejárat szerint, ezen belül fajta szerint)  Kapcsolt (lejárat szerint, de fajta nem látható)  Egyéb részesedési viszonyban álló (lejárat szerint, de fajta nem látható)

12 Kötelezettség © Deák István - 2009. 12 KÖTELEZETTSÉGEK ELSŐDLEGES TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN F.KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek A csoportok tételszintű tagolását lásd később!

13 Kötelezettség © Deák István - 2009. 13 KÖTELEZETTSÉGEK ÉLETPÁLYÁJA BEKERÜLÉS KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK IDŐSZAKA KIVEZETÉS: Kifizetés Elengedés BEKERÜLÉSI ÉRTÉK F O R D U L Ó N A P O K Devizás (követő) értékelés KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK kamat Csak a kamatozó kötelezettségek esetében

14 Kötelezettség © Deák István - 2009. 14 ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - Évközi teljesítések - Elengedett kötelezettség KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (a fordulónapon) +/- devizás tételek árfolyamkülönbözetei MÉRLEGÉRTÉK

15 Kötelezettség © Deák István - 2009. 15 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK: „névérték”  Sztv. szerinti teljesítés napján  Elismert, visszafizetendő (tőke)összeg –Forintban keletkezett –Devizában keletkezett  Pénznyújtásból eredő –Devizában jóváírt: általános szabály –Forintban jóváírt: jóváírt forintösszeg, majd átértékelés a napi választott árfolyamra (már a keletkezéskor árfolyamkülönbözet lesz)  Nem pénznyújtásból eredő: általános szabály  Barterügylet (lásd a követeléseknél!) –Ha 1. ügylet –Ha 2. ügylet Mi is az?

16 Kötelezettség © Deák István - 2009. 16 Példák a bekerülés árazására  Azonos feltételek: napi választott árfolyam 255 Ft/€, napi számlavezető banki vételi 252 Ft/€, eladási 257 Ft/€  1000 € hitelt vettünk fel –Jóváírás devizában  Bekerülési árfolyam: napi választott árfolyam –Jóváírás forintban  Bekerülési árfolyam: napi választott árfolyam (a hitellel szemben könyvelt pénzeszköznövekedés a napi vételi árfolyamon árazódik, tehát árfolyamkülönbözet lesz, lényegében eladtuk a devizát a banknak)  1000 € értékű anyagot vettünk  Bekerülési árfolyam: napi választott árfolyam  1000 € bartertartozás –Ha 1. ügylet, akkor bekerülési árfolyam napi választott –Ha 2. ügylet, akkor bekerülési árfolyam a kapcsolódó követelés bekerülési árfolyama (254 Ft/€)

17 Kötelezettség © Deák István - 2009. 17 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍM ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉG -Szerződéses megállapodáson alapul -Az eredeti kötelezettséget keletkeztető tétel (pl. eszköz) a másik félnél marad -Átvállalónál: halasztott ráfordítás -Elszámolás - Átvállalt összeg: 88. – 449/479. - Halasztott ráfordítás képzése: 393. – 88. - Pénzügyi teljesítés: 449/479. – 38. - Halasztott ráfordítás megszűntetése: 88. – 393. Csak egyéb kötelezettség lehet

18 Kötelezettség © Deák István - 2009. 18 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍM Bíróság által megítélt kötelezettség –Általunk el nem ismert, de –Bíróság által megítélt –Fordulónapig jogerőre emelkedett. –Teljesítés napja: jogerőre emelkedés napja

19 Kötelezettség © Deák István - 2009. 19 ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK  Kötelezettség részben vagy egészben megszűnik –KIFIZETÉS (pénzeszköz csökken)  Devizás kötelezettség: realizált árfolyamkülönbözet rendezése {DVE ∙ (PTÁ – KSZÁ)} –Pénzügyi eredményben –Eszköz bekerülési értékében, ha …  PTÁ, ha a kifizetés –Devizabetétről történik: Deviza könyv szerinti árfolyama –Vásárolt devizával történik: kifizetett forintösszeg (eladási árfolyam) –BESZÁMÍTÁS (követelés csökken)  Ugyanazon partnerrel szemben fennálló követeléssel szemben  Technikai számla használata szükséges lehet

20 Kötelezettség © Deák István - 2009. 20 ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK –hitelező általi ELENGEDÉS, 3. személy általi ÁTVÁLLALÁS (eredmény nő)  Két/három fél megegyezése alapján  (eredeti) adós részéről pénzügyi teljesítés nem lesz  Rendkívüli bevétel: 44-47. – 98.  Halasztott bevétel lehet, ha a kötelezettség –Eszközhöz kapcsolódik, amelynek –könyv szerinti értéke > 0 –Elhatárolás képzése a kisebb összegben –Feloldás a térítés nélkül átvett eszközök mintájára

21 Kötelezettség © Deák István - 2009. 21 ELENGEDETT KÖTELEZETTSÉG/KÖVETELÉS HATÁSA A D Ó S H I T E L E Z Ő EREDMÉNY KIMUTATÁS Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás F) Köte- lezett- ség B/II. Köve- telés ESZ- KÖZ MSZE(-)

22 Kötelezettség © Deák István - 2009. 22 ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉG HATÁSA EREDETI ADÓS H I T E L E Z Ő KÖTELEZETTSÉG ÁTVÁLLALÓ EREDMÉNY KIMUTATÁS Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás F) Köte- lezett- ség F) Köte- lezett- ség B/II. Köve- telések ESZ- KÖZ ESZ- KÖZ

23 Kötelezettség © Deák István - 2009. 23 Példa az átvállalt ügyletre  „Leány” cég tárgyi eszközt vásárolt 1000+20% áfa áron, üzembe helyezés április 1., leírás 20%, lineáris. A szállítói tartozás 50%-át kifizettük.  „Anya” cég átvállalja a maradék tartozást szeptember 30-án, október 3-án kifizet 400-at, köv. év január 5-án a maradékot.  Mi a helyzet, ha 1000 értékű hiteltartozást vállalnak tőlünk át?

24 Kötelezettség © Deák István - 2009. 24 Példa megoldása  Leány  16/466. – 454.1000/200 – 1200  13-14. – 16.1000  454. – 38.600  454. – 98.600  98. – 483.500  57. – 139/149.150  483. – 98. 75  Anya  88. – 479.600  393. – 88.600  479. – 38.400  88. – 393.400

25 Kötelezettség © Deák István - 2009. 25 ÉRTÉKKORREKCIÓK  Fordulónapi devizás értékelés –Általános szabály szerint  Jelentős  Nem jelentős –Sajátos árfolyamkülönbözet-kezelés  Eszköz bekerülési értékében KELL, ha –a fordulónapon értékelt kötelezettség a fordulónapig üzembe nem helyezett eszközhöz kapcsolódik  Halasztott ráfordítás LEHET, ha –a hosszú lejáratú kötelezettség már üzembe helyezett tárgyi eszközhöz kapcsolódik, és –A hosszú lejáratú kötelezettség fordulónapi nem realizált árfolyamkülönbözete veszteség, amelyre –Az összevont árfolyamnyereség nem nyújt fedezetet –További részletek a Pénzügyi számvitel II-ben!

26 Kötelezettség © Deák István - 2009. 26 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG  Kapott kölcsön (hitel), amelyet  Ténylegesen rendelkezésre bocsátottak (38. -43.) és  A szerződés tartalmazza a kölcsön (hitel) nyújtó hozzájárulását a kapott kölcsön adósság- rendezésbe való bevonására  Visszafizetési határideje meghatározatlan vagy jövőbeni eseménytől függ, de eredeti futamideje > 5 év  Pénzügyi teljesítés a futamidő lejárta (az esemény bekövetkezése) előtt nem lehet  Az adós felszámolása, csődje esetén a többi (normál) hitelező kielégítése után teljesíthető  (alárendelt kölcsöntőke névvel is használják)  Mérlegben: címzetthez való viszony szerinti tagolás

27 Kötelezettség © Deák István - 2009. 27 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  Futamidő > 1 év (és nem hátrasorolt)  Mérlegben: a fordulónapot követő üzleti évben nem esedékes, tehát  Következő üzleti évben esedékes → átsorolás  Mérlegben: címzett és fajta szerint Kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben fajtától függetlenül Független felekkel szemben

28 Kötelezettség © Deák István - 2009. 28 HLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN F/II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/II/2. Átváltoztatható kötvények F/II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból F/II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek F/II/5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek F/II/6. Tartós kötelezettségek KV-vel szemben F/II/7. Tartós kötelezettségek ERVÁV-val szemben F/II/8. Egyéb hosszúlejáratú köt.

29 Kötelezettség © Deák István - 2009. 29 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  Futamidő < 1 év  Mérlegben: a fordulónapot követő üzleti évben esedékes, tehát  Következő üzleti évben esedékes HLK is idekerül  Mérlegben: címzett és fajta szerint Kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Fajtától függetlenül Független felekkel szemben

30 Kötelezettség © Deák István - 2009. 30 RLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN F/III/1. Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2. Rövid lejáratú hitelek F/III/3. Vevőktől kapott előlegek F/III/4.Szállítók F/III/5.Váltótartozások F/III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek KV-vel szemben F/III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek ERVÁV- val szemben F/III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

31 Kötelezettség © Deák István - 2009. 31 KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE  Feldolgozás logikája: 3 csoportban –Csak hosszú lejáratú lehet –Hosszú és rövidlejáratú is lehet –(általában) csak rövidlejáratú lehet

32 Kötelezettség © Deák István - 2009. 32 Csak hosszú lejáratú kötelezettség lehet  Kincstári (önkormányzati) vagyon részét képező eszközök  Törvényi rendelkezés, felhatalmazás alapján történő  Kezelésbe vétele  Kapcsán kimutatott kötelezettség  16. – 449.

33 Kötelezettség © Deák István - 2009. 33 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet  HITELEK, KÖLCSÖNÖK –Fogalom, különbség –Bekerülési érték: szerződés szerinti visszafizetendő tőkeösszeg –Folyósítás (forint, deviza) –Törlesztés (devizásnál árfolyamkülönbözet) –Átsorolás (hosszú → rövid)

34 Kötelezettség © Deák István - 2009. 34 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet  HITELEK, KÖLCSÖNÖK –Kamatelszámolás  Fizetett kamat: 87. – 38.  Előző évre vonatkozó kamat: 48. – 87.  Fizetendő, de nem esedékes kamat: 87. - 48.  Fizetendő és esedékes kamat: 87. – 479.  DE! bekerülési értékben is lehet! (16. – 479.)

35 Kötelezettség © Deák István - 2009. 35 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet  KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS –Fogalom, fajta: közönséges, átváltoztatható –Kibocsátási érték, névérték –Bekerülési érték: szerződés szerinti visszafizetendő tőkeösszeg → névérték –Kibocsátási érték és névérték különbsége → pénzügyi eredményben → időbeli elhatárolás a futamidőre –átsorolás –Kamatelszámolás  Fizetett kamat: 87. – 38.  Előző évre vonatkozó kamat: 48. – 87.  Fizetendő, de nem esedékes kamat: 87. -48.  Fizetendő és esedékes kamat: 87. – 479.  DE! bekerülési értékben is lehet!

36 Kötelezettség © Deák István - 2009. 36 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet  TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG –Jogcímei  Jóváhagyott osztalék (eredményfelosztás!) –Egyéb kötelezettség –KV-vel vagy ERVÁV-val szembeni kötelezettség  Tőkekivonással megvalósított tőkeleszállítás –Részletesen lásd Pénzügyi számvitel II.  Kapott (tagi) kölcsön –Besorolás a kölcsönök szerint

37 Kötelezettség © Deák István - 2009. 37 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet  PÉNZÜGYI LÍZINGKÖTELEZETTSÉG –Fogalma: olyan szerződés, amelyben a lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonát képező eszközt, rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába adja, azzal, hogy a lízingbevevő jogosult a hasznok teljes körű szedésére, de a használatból eredő minden költség és kockázat is a lízingbevevőt terheli; a futamidő végén a lízingvevő megszerzi vagy megszerezheti a tulajdonjogot –Fajtái: zárt (biztos tulajdonszerzés), nyílt (vételi opció) –Mérlegben  Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség  Egyéb rövid lejáratú kötelezettség –Részletesen lásd Tárgyi eszközöknél

38 Kötelezettség © Deák István - 2009. 38 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  SZÁLLÍTÓK  VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK  VÁLTÓTARTOZÁSOK  KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK  MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS TÉTELEK  KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

39 Kötelezettség © Deák István - 2009. 39 SZÁLLÍTÓK  Partner által már teljesített  Eszközbeszerzésből, szolgáltatás igénybevételből eredő  általunk elismert  Az előzetes áfa összegét is tartalmazó  (eredeti) fizetési kötelezettség

40 Kötelezettség © Deák István - 2009. 40 SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS KELETKEZÉSE 454. Szállítók 1-2. IJ, TE, Készletek 454. Szállítók 1-2. IJ, TE, Készletek 5. Költségek 466. Előzetes áfa

41 Kötelezettség © Deák István - 2009. 41 SZÁLLÍTÓK FAJTÁI  Partner személye alapján  BELFÖLDI  KÜLFÖLDI  Az ügylet fajtája szerint  KÉSZLET  SZOLGÁLTATÁS  BERUHÁZÁS (IMMATERIÁLIS JÓSZÁG)  (NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK)

42 Kötelezettség © Deák István - 2009. 42 SAJÁTOSSÁGOK  Barterügylet (csak ismétlésképpen): –azonos devizaösszegű export és importügylet szerződésben történő összekapcsolása –Elszámolás bruttó módon (beszerzés – értékesítés), majd beszámítás –Értékelés azonos árfolyamon –Beszerzés értékelése  Ha 1. ügylet  Ha 2. ügylet –év végi értékelésbe nem kell bevonni –Nem tévesztendő össze a kompenzálással

43 Kötelezettség © Deák István - 2009. 43 SAJÁTOSSÁGOK  Kompenzálás (beszámítás): –ugyanazon partnerrel szemben fennálló követelés és kötelezettség kölcsönös összevezetése –Devizás ügylet esetében árfolyamkülönbözet lehet

44 Kötelezettség © Deák István - 2009. 44 KAPOTT ENGEDMÉNYEK RENDSZERE  Számlázott: –Bekerülési érték/költség (és előzetes áfa) módosító tétel –devizás esetében eredeti árfolyamon  Rabatt: forgalom nagyságától függő (nem számlázott) engedmény –Pénzmozgással egy időben (38. - 96) –Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett (39. – 96.)  Skontó: (előre)fizetési engedmény –Pénzügyi bevétel

45 Kötelezettség © Deák István - 2009. 45 FIZETETT KÉSEDELMI KAMAT  Fizetési határidőn túli teljesítésből eredő következmény ( Ptk. szerint a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat + 7 %)  Egyéb ráfordítás –Pénzügyi teljesítéskor (86. – 38.) –Mérlegkészítésig megismert és elismert (86. - 48.) –Bíróság által jogerősen megítélt: jogerőre emelkedés napjával (86. – 479.)

46 Kötelezettség © Deák István - 2009. 46 Szállítóknak adott előlegek (mérlegben nem a kötelezettségek között szerepel)  Terheléskor könyvelendő –Fizetett összeg: 35. – 38. –Fizetett összegben lévő áfa: 466. – 35. –Devizában adott: általános szabály  Teljesítéskor könyvelendő –1,2,5/466. – 454. –454. – 35.  Devizás esetében árfolyamkülönbözet lesz! –454. – 466.

47 Kötelezettség © Deák István - 2009. 47 VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK  LÁSD Az általános áttekintésben és a VEVŐI KÖVETELÉSEKNÉL is!

48 Kötelezettség © Deák István - 2009. 48 VÁLTÓTARTOZÁSOK  VÁLTÓ: (általában) előre rögzített időpontra, helyre, összegre (a váltó névértékére) vonatkozó fizetési ígérvény (nem kamatozó „értékpapír”)  Lásd még a váltókövetelés témát is!  Fajtái, keletkezése –Kereskedelmi váltó –Fináncváltó

49 Kötelezettség © Deák István - 2009. 49 VÁLTÓTARTOZÁS KÖNYVELÉSE  Bekerülési érték: NÉVÉRTÉK (Kamat is!)  Kereskedelmi váltó: 454. – 457.  Fináncváltó: 38. – 457.  + teljes kamat (következő dia!)  Devizás váltó árazása: általános szabály (kereskedelmi váltónál árfolyamkülönbözet lesz) Miért?

50 Kötelezettség © Deák István - 2009. 50 KAMATELSZÁMOLÁS  Teljes kamat a bekerülési érték része –87. – 457. –Devizás váltónál: bekerülési árfolyamon  Következő évre vonatkozó kamat (fordulónapon) –39. - 87. –Devizás váltónál: bekerülési árfolyamon  Devizás váltó fordulónapi értékelése –Váltótartozás és –A kapcsolódó AIE is bevonandó az értékelésbe

51 Kötelezettség © Deák István - 2009. 51 VÁLTÓTARTOZÁS RENDEZÉSE  Kifizetés (lejáratkor) –Könyv szerinti érték: 457. – 38. (devizásnál ÁK lesz) –Kamat: csak akkor van teendő, ha az előző üzleti évet is érinti: 87. – 39.

52 Kötelezettség © Deák István - 2009. 52 PÉLDA A VÁLTÓÜGYLETRE  100.000 egység értékű szállító kifizetése 124.000 névértékű váltóval  Keletkezés 2008. április 1.  Lejárat 2009. március 31.

53 Kötelezettség © Deák István - 2009. 53 KIDOLGOZÁS KEDVEZMÉNYEZETT Előzmény: 31. 100.000 KÖTELEZETT Előzmény: 454. 100.000 2008. április 1. 2008. december 31. 2009. március 31. 34. – 31. 100.000 39. – 97. 18.000 454. – 457. 100.000 87. – 457. 24.000 39. – 87. 6.000 38. – 34. 124.000 34. – 97. 24.000 97. – 39. 18.000 457. – 38. 124.000 87. – 39. 6.000

54 Kötelezettség © Deák István - 2009. 54 MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  Munkabér és elemei –Alapbér, törzsbér (havibér, teljesítménybér) –Bérpótlék (különleges feltételek, sajátos munkaidő-beosztás) –Kiegészítő fizetések (le nem dolgozott időre jár: szabadság, fizetett ünnep, 0.(13.) havi bér) –Egyéb bér (pl. megbízási díjak) –Prémium (előre meghatározott feladatok teljesítéséért jár) –Jutalom (utólagos értékelés alapján) –Ezek együtt: BÉRKÖLTSÉG

55 Kötelezettség © Deák István - 2009. 55  Személyi jellegű egyék kifizetések – természetes személyek részére teljesített nem bérköltségnek és nem vállalkozási díjnak minősülő kifizetések  Betegszabadság, végkielégítés  Költségtérítések (pl. utazás, étkezés, üdülés)  Reprezentáció  Természetbeni juttatások, stb, stb.  Bérjárulékok  Bérköltséghez, személyi jellegű egyéb kifizetéshez vagy létszámhoz kötött jogszabályon alapuló állami elvonások – Társadalombiztosítási járulék – Munkaadói járulék – Egészségügyi hozzájárulás (EHO) – Szakképzési hozzájárulás – Rehabilitációs hozzájárulás stb. – Részletesen lásd költségvetési kapcsolatoknál (Pénzügyi számvitel II.)

56 Kötelezettség © Deák István - 2009. 56 ELSZÁMOLÁSOK  Összefüggés: Bruttó bér – levonások = nettó (kifizetendő) bér  Elszámolás: a bérszámfejtés feladása alapján  Bruttó bér –54. – 471.

57 Kötelezettség © Deák István - 2009. 57  Levonások – Jogszabályi előírás alapján  Szja  Egyéni járulékok  Részletesen lásd költségvetési kapcsolatok – Bírósági végzésen, egyéb jogcímen alapuló (továbbítandó) levonások  Köztartozás, hiteltartozás, gyerektartás stb. – Előre átutalt: 361. – 38. és 471. – 361. – Utólag átutalandó: 471. – 479. – Megállapodáson alapuló (saját) levonás  Előlegek, kártérítések, kölcsönök – 471. – 361/19.

58 Kötelezettség © Deák István - 2009. 58 SAJÁTOS ELSZÁMOLÁS  A mérlegkészítés napjáig, a tárgyidőszakra vonatkozóan megállapított prémium, jutalom (és járulékainak) elszámolása  Fordulónapon: PIE  Kifizetéskor: PIE feloldása

59 Kötelezettség © Deák István - 2009. 59 Különféle egyéb kötelezettségek  Sajátos eszközátvételekhez kapcsolódó áthárított áfa  Értékpapír beszerzés  Üzembe helyezésig fel nem merült bekerülési érték növelő tételek  Másoktól átvállalt kötelezettség  Tőzsdei és nem tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban kapott összegek  Valódi penziós ügylet keretében értékesített eszköz kapott eladási ára  Kölcsönvett értékpapírok miatt fennálló köt.  Stb. Ezekre is visszatérünk a Pénzügyi számvitel II-ben

60 Kötelezettség © Deák István - 2009. 60 Kötelezettségek kapcsolt, ill. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben  Tartalmilag –Kölcsön, hitel, kötvény, –Kapott előleg, szállító –Váltótartozás –Stb.  tehát  az előzőekben megismert szabályok, elszámolások értelemszerűen alkalmazhatóak


Letölteni ppt "KÖTELEZETTSÉGEK. Kötelezettség © Deák István - 2009. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből."

Hasonló előadás


Google Hirdetések