Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖTELEZETTSÉGEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖTELEZETTSÉGEK."— Előadás másolata:

1 KÖTELEZETTSÉGEK

2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F
ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás által ellenőrzött erőforrás - jövőbeli gazdasági hasznok valószínű beáramlása - értékelhetőség FORRÁS: a vagyon eredete, finanszírozási módja KÖTELEZETTSÉG - jelenbeli kötelem - gazdasági hasznok valószínű jövőbeli kiáramlása TŐKE: maradványérték Kötelezettség © Deák István

3 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOK CÉLTARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Kötelezettség © Deák István

4 KÖTELEZETTSÉGEK FOGALMA
a vállalkozás múltbeli eseményeiből származó jelenbeli kötelem, amelynek rendezése várhatóan a vállalkozás gazdasági hasznaiban megtestesülő valamely eszköz jövőbeni kiáramlását eredményezi. (IAS/IFRS) VAGYIS Szerződésekből eredő (jogszerű) a másik fél által már teljesített ügyletből eredő általunk elismert pénzben kifejezett tartozások (kötelem) Kötelezettség © Deák István

5 KÖTELEZETTSÉGEK AZ SZTV SZERINT
42. § (1) Kötelezettségek azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak Kötelezettség © Deák István

6 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE I.
Alapul szolgáló szerződés (ügylet fajtája) szerint szállítási, szolgáltatási szerződés, vállalkozási szerződés, hitel, kölcsön szerződés, munkaviszonnyal kapcsolatos szerződés, társasági szerződés, hatósági határozatok, stb Kötelezettség © Deák István

7 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE II.
Pénznem szerint - forint - deviza → devizás (monetáris) tétel Lejárat szerint - rövid - hosszú Eredet szerint - saját (a kötelezettséget keletkeztető ügylet tárgya is a könyvünkben jelenik meg) - átvállalt Kezelés módja szerint - normál - hátrasorolt Kötelezettség © Deák István

8 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE III.
Címzetthez való (tulajdonosi) viszony szerint - független - nem független - kapcsolt vállalkozás (KV) - egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás (ERVÁV) Kötelezettség © Deák István

9 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE IV.
Tartalom szerint (mérlegben elfoglalt hely szerint) szűken értelmezett: F) főcsoport Ismérvei fordulónapig teljesített ügylet, ismert és elismert összeg, ismert esedékesség + tárgyévre jóváhagyott osztalék Kötelezettség © Deák István

10 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE IV.
Tartalom szerint (mérlegben elfoglalt hely szerint) tágan értelmezett F) Kötelezettségek E) Céltartalék (várható kötelezettségekre) Fordulónapon már fennálló, de még nem teljesített, szerződésből eredő tartozás → biztos kötelezettség ilyen a határidős ügyletből eredő kötelezettség Fordulónapon már fennálló, jövőbeni eseménytől függő tartozás → függő kötelezettség ilyen pl. opciós ügylet, kezességvállalás, garanciális kötelezettség G) Költségek, ráfordítások PIE tárgyévre vonatkozó, következő évben felmerülő (esedékes) költségek, ráfordítások Kötelezettség © Deák István

11 F) KÖTELEZETTSÉGEK Tagolás szintjei a mérlegben Lejárat Fajta
Hátrasorolt Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Fajta Kivel szemben, milyen jogcímen Bank (hitel, kölcsön), vállalkozó (szállító, váltó, kapott előleg) állam (adók), dolgozók (bér) stb. Címzetthez való viszony szerint Független (lejárat szerint, ezen belül fajta szerint) Kapcsolt (lejárat szerint, de fajta nem látható) Egyéb részesedési viszonyban álló (lejárat szerint, de fajta nem látható) Kötelezettség © Deák István

12 KÖTELEZETTSÉGEK ELSŐDLEGES TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN
F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek A csoportok tételszintű tagolását lásd később! Kötelezettség © Deák István

13 KÖTELEZETTSÉGEK ÉLETPÁLYÁJA
KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Csak a kamatozó kötelezettségek esetében kamat kamat kamat kamat kamat KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK IDŐSZAKA F O R D U L Ó N A P O K Devizás (követő) értékelés BEKERÜLÉS KIVEZETÉS: Kifizetés Elengedés Kötelezettség © Deák István

14 ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - Évközi teljesítések
- Elengedett kötelezettség KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (a fordulónapon) +/- devizás tételek árfolyamkülönbözetei MÉRLEGÉRTÉK Kötelezettség © Deák István

15 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK: „névérték”
Sztv. szerinti teljesítés napján Elismert, visszafizetendő (tőke)összeg Forintban keletkezett Devizában keletkezett Pénznyújtásból eredő Devizában jóváírt: általános szabály Forintban jóváírt: jóváírt forintösszeg, majd átértékelés a napi választott árfolyamra (már a keletkezéskor árfolyamkülönbözet lesz) Nem pénznyújtásból eredő: általános szabály Barterügylet (lásd a követeléseknél!) Ha 1. ügylet Ha 2. ügylet Mi is az? Kötelezettség © Deák István

16 Példák a bekerülés árazására
Azonos feltételek: napi választott árfolyam 255 Ft/€, napi számlavezető banki vételi 252 Ft/€, eladási 257 Ft/€ 1000 € hitelt vettünk fel Jóváírás devizában Bekerülési árfolyam: napi választott árfolyam Jóváírás forintban Bekerülési árfolyam: napi választott árfolyam (a hitellel szemben könyvelt pénzeszköznövekedés a napi vételi árfolyamon árazódik, tehát árfolyamkülönbözet lesz, lényegében eladtuk a devizát a banknak) 1000 € értékű anyagot vettünk 1000 € bartertartozás Ha 1. ügylet, akkor bekerülési árfolyam napi választott Ha 2. ügylet, akkor bekerülési árfolyam a kapcsolódó követelés bekerülési árfolyama (254 Ft/€) Kötelezettség © Deák István

17 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍM
ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉG Szerződéses megállapodáson alapul Az eredeti kötelezettséget keletkeztető tétel (pl. eszköz) a másik félnél marad Átvállalónál: halasztott ráfordítás Elszámolás Átvállalt összeg: 88. – 449/479. Halasztott ráfordítás képzése: 393. – 88. Pénzügyi teljesítés: 449/479. – 38. Halasztott ráfordítás megszűntetése: 88. – 393. Csak egyéb kötelezettség lehet Kötelezettség © Deák István

18 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍM
Bíróság által megítélt kötelezettség Általunk el nem ismert, de Bíróság által megítélt Fordulónapig jogerőre emelkedett. Teljesítés napja: jogerőre emelkedés napja Kötelezettség © Deák István

19 ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK Kötelezettség részben vagy egészben megszűnik
KIFIZETÉS (pénzeszköz csökken) Devizás kötelezettség: realizált árfolyamkülönbözet rendezése {DVE ∙ (PTÁ – KSZÁ)} Pénzügyi eredményben Eszköz bekerülési értékében, ha … PTÁ, ha a kifizetés Devizabetétről történik: Deviza könyv szerinti árfolyama Vásárolt devizával történik: kifizetett forintösszeg (eladási árfolyam) BESZÁMÍTÁS (követelés csökken) Ugyanazon partnerrel szemben fennálló követeléssel szemben Technikai számla használata szükséges lehet Kötelezettség © Deák István

20 ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK hitelező általi ELENGEDÉS, 3. személy általi ÁTVÁLLALÁS (eredmény nő) Két/három fél megegyezése alapján (eredeti) adós részéről pénzügyi teljesítés nem lesz Rendkívüli bevétel: – 98. Halasztott bevétel lehet, ha a kötelezettség Eszközhöz kapcsolódik, amelynek könyv szerinti értéke > 0 Elhatárolás képzése a kisebb összegben Feloldás a térítés nélkül átvett eszközök mintájára Kötelezettség © Deák István

21 ELENGEDETT KÖTELEZETTSÉG/KÖVETELÉS HATÁSA
EREDMÉNY KIMUTATÁS A D Ó S H I T E L E Z Ő F) Köte- lezett- ség ESZ- KÖZ Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás MSZE(-) B/II. Köve- telés Kötelezettség © Deák István

22 ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉG HATÁSA
EREDMÉNY KIMUTATÁS KÖTELEZETTSÉG ÁTVÁLLALÓ EREDETI ADÓS F) Köte- lezett- ség Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás ESZ- KÖZ F) Köte- lezett- ség ESZ- KÖZ H I T E L E Z Ő B/II. Köve- telések Kötelezettség © Deák István

23 Példa az átvállalt ügyletre
„Leány” cég tárgyi eszközt vásárolt % áfa áron, üzembe helyezés április 1., leírás 20%, lineáris. A szállítói tartozás 50%-át kifizettük. „Anya” cég átvállalja a maradék tartozást szeptember 30-án, október 3-án kifizet 400-at, köv. év január 5-án a maradékot. Mi a helyzet, ha 1000 értékű hiteltartozást vállalnak tőlünk át? Kötelezettség © Deák István

24 Példa megoldása Leány Anya 16/466. – 454. 1000/200 – 1200
16/466. – /200 – 1200 454. – 454. – 98. – 57. – 139/ 483. – Anya 88. – 393. – 479. – 88. – Kötelezettség © Deák István

25 ÉRTÉKKORREKCIÓK Fordulónapi devizás értékelés
Általános szabály szerint Jelentős Nem jelentős Sajátos árfolyamkülönbözet-kezelés Eszköz bekerülési értékében KELL, ha a fordulónapon értékelt kötelezettség a fordulónapig üzembe nem helyezett eszközhöz kapcsolódik Halasztott ráfordítás LEHET, ha a hosszú lejáratú kötelezettség már üzembe helyezett tárgyi eszközhöz kapcsolódik, és A hosszú lejáratú kötelezettség fordulónapi nem realizált árfolyamkülönbözete veszteség, amelyre Az összevont árfolyamnyereség nem nyújt fedezetet További részletek a Pénzügyi számvitel II-ben! Kötelezettség © Deák István

26 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG
Kapott kölcsön (hitel), amelyet Ténylegesen rendelkezésre bocsátottak ( ) és A szerződés tartalmazza a kölcsön (hitel) nyújtó hozzájárulását a kapott kölcsön adósság-rendezésbe való bevonására Visszafizetési határideje meghatározatlan vagy jövőbeni eseménytől függ, de eredeti futamideje > 5 év Pénzügyi teljesítés a futamidő lejárta (az esemény bekövetkezése) előtt nem lehet Az adós felszámolása, csődje esetén a többi (normál) hitelező kielégítése után teljesíthető (alárendelt kölcsöntőke névvel is használják) Mérlegben: címzetthez való viszony szerinti tagolás Kötelezettség © Deák István

27 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Futamidő > 1 év (és nem hátrasorolt) Mérlegben: a fordulónapot követő üzleti évben nem esedékes, tehát Következő üzleti évben esedékes → átsorolás Mérlegben: címzett és fajta szerint Kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben fajtától függetlenül Független felekkel szemben Kötelezettség © Deák István

28 HLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN
F/II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/II/2. Átváltoztatható kötvények F/II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból F/II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek F/II/5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek F/II/6. Tartós kötelezettségek KV-vel szemben F/II/7. Tartós kötelezettségek ERVÁV-val szemben F/II/8. Egyéb hosszúlejáratú köt. Kötelezettség © Deák István

29 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Futamidő < 1 év Mérlegben: a fordulónapot követő üzleti évben esedékes, tehát Következő üzleti évben esedékes HLK is idekerül Mérlegben: címzett és fajta szerint Kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Fajtától függetlenül Független felekkel szemben Kötelezettség © Deák István

30 RLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN
F/III/1. Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2. Rövid lejáratú hitelek F/III/3. Vevőktől kapott előlegek F/III/4. Szállítók F/III/5. Váltótartozások F/III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek KV-vel szemben F/III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek ERVÁV-val szemben F/III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettség © Deák István

31 KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
Feldolgozás logikája: 3 csoportban Csak hosszú lejáratú lehet Hosszú és rövidlejáratú is lehet (általában) csak rövidlejáratú lehet Kötelezettség © Deák István

32 Csak hosszú lejáratú kötelezettség lehet
Kincstári (önkormányzati) vagyon részét képező eszközök Törvényi rendelkezés, felhatalmazás alapján történő Kezelésbe vétele Kapcsán kimutatott kötelezettség 16. – 449. Kötelezettség © Deák István

33 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet
HITELEK, KÖLCSÖNÖK Fogalom, különbség Bekerülési érték: szerződés szerinti visszafizetendő tőkeösszeg Folyósítás (forint, deviza) Törlesztés (devizásnál árfolyamkülönbözet) Átsorolás (hosszú → rövid) Kötelezettség © Deák István

34 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet
HITELEK, KÖLCSÖNÖK Kamatelszámolás Fizetett kamat: 87. – 38. Előző évre vonatkozó kamat: 48. – 87. Fizetendő, de nem esedékes kamat: Fizetendő és esedékes kamat: 87. – 479. DE! bekerülési értékben is lehet! (16. – 479.) Kötelezettség © Deák István

35 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS Fogalom, fajta: közönséges, átváltoztatható Kibocsátási érték, névérték Bekerülési érték: szerződés szerinti visszafizetendő tőkeösszeg → névérték Kibocsátási érték és névérték különbsége → pénzügyi eredményben → időbeli elhatárolás a futamidőre átsorolás Kamatelszámolás Fizetett kamat: 87. – 38. Előző évre vonatkozó kamat: 48. – 87. Fizetendő, de nem esedékes kamat: Fizetendő és esedékes kamat: 87. – 479. DE! bekerülési értékben is lehet! Kötelezettség © Deák István

36 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet
TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG Jogcímei Jóváhagyott osztalék (eredményfelosztás!) Egyéb kötelezettség KV-vel vagy ERVÁV-val szembeni kötelezettség Tőkekivonással megvalósított tőkeleszállítás Részletesen lásd Pénzügyi számvitel II. Kapott (tagi) kölcsön Besorolás a kölcsönök szerint Kötelezettség © Deák István

37 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet
PÉNZÜGYI LÍZINGKÖTELEZETTSÉG Fogalma: olyan szerződés, amelyben a lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonát képező eszközt, rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába adja, azzal, hogy a lízingbevevő jogosult a hasznok teljes körű szedésére, de a használatból eredő minden költség és kockázat is a lízingbevevőt terheli; a futamidő végén a lízingvevő megszerzi vagy megszerezheti a tulajdonjogot Fajtái: zárt (biztos tulajdonszerzés), nyílt (vételi opció) Mérlegben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Részletesen lásd Tárgyi eszközöknél Kötelezettség © Deák István

38 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
SZÁLLÍTÓK VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK VÁLTÓTARTOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS TÉTELEK KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettség © Deák István

39 SZÁLLÍTÓK Partner által már teljesített
Eszközbeszerzésből, szolgáltatás igénybevételből eredő általunk elismert Az előzetes áfa összegét is tartalmazó (eredeti) fizetési kötelezettség Kötelezettség © Deák István

40 SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS KELETKEZÉSE
454. Szállítók IJ, TE, Készletek 5. Költségek 466. Előzetes áfa Kötelezettség © Deák István

41 SZÁLLÍTÓK FAJTÁI Partner személye alapján Az ügylet fajtája szerint
BELFÖLDI KÜLFÖLDI Az ügylet fajtája szerint KÉSZLET SZOLGÁLTATÁS BERUHÁZÁS (IMMATERIÁLIS JÓSZÁG) (NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK) Kötelezettség © Deák István

42 SAJÁTOSSÁGOK Barterügylet (csak ismétlésképpen):
azonos devizaösszegű export és importügylet szerződésben történő összekapcsolása Elszámolás bruttó módon (beszerzés – értékesítés), majd beszámítás Értékelés azonos árfolyamon Beszerzés értékelése Ha 1. ügylet Ha 2. ügylet év végi értékelésbe nem kell bevonni Nem tévesztendő össze a kompenzálással Kötelezettség © Deák István

43 SAJÁTOSSÁGOK Kompenzálás (beszámítás):
ugyanazon partnerrel szemben fennálló követelés és kötelezettség kölcsönös összevezetése Devizás ügylet esetében árfolyamkülönbözet lehet Kötelezettség © Deák István

44 KAPOTT ENGEDMÉNYEK RENDSZERE
Számlázott: Bekerülési érték/költség (és előzetes áfa) módosító tétel devizás esetében eredeti árfolyamon Rabatt: forgalom nagyságától függő (nem számlázott) engedmény Pénzmozgással egy időben ( ) Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett (39. – 96.) Skontó: (előre)fizetési engedmény Pénzügyi bevétel Kötelezettség © Deák István

45 FIZETETT KÉSEDELMI KAMAT
Fizetési határidőn túli teljesítésből eredő következmény (Ptk. szerint a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat + 7 %) Egyéb ráfordítás Pénzügyi teljesítéskor (86. – 38.) Mérlegkészítésig megismert és elismert ( ) Bíróság által jogerősen megítélt: jogerőre emelkedés napjával (86. – 479.) Kötelezettség © Deák István

46 Szállítóknak adott előlegek (mérlegben nem a kötelezettségek között szerepel)
Terheléskor könyvelendő Fizetett összeg: 35. – 38. Fizetett összegben lévő áfa: 466. – 35. Devizában adott: általános szabály Teljesítéskor könyvelendő 1,2,5/466. – 454. 454. – 35. Devizás esetében árfolyamkülönbözet lesz! 454. – 466. Kötelezettség © Deák István

47 VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK
LÁSD Az általános áttekintésben és a VEVŐI KÖVETELÉSEKNÉL is! Kötelezettség © Deák István

48 VÁLTÓTARTOZÁSOK VÁLTÓ: (általában) előre rögzített időpontra, helyre, összegre (a váltó névértékére) vonatkozó fizetési ígérvény (nem kamatozó „értékpapír”) Lásd még a váltókövetelés témát is! Fajtái, keletkezése Kereskedelmi váltó Fináncváltó Kötelezettség © Deák István

49 VÁLTÓTARTOZÁS KÖNYVELÉSE
Bekerülési érték: NÉVÉRTÉK (Kamat is!) Kereskedelmi váltó: 454. – 457. Fináncváltó: 38. – 457. + teljes kamat (következő dia!) Devizás váltó árazása: általános szabály (kereskedelmi váltónál árfolyamkülönbözet lesz) Miért? Kötelezettség © Deák István

50 KAMATELSZÁMOLÁS Teljes kamat a bekerülési érték része
87. – 457. Devizás váltónál: bekerülési árfolyamon Következő évre vonatkozó kamat (fordulónapon) Devizás váltó fordulónapi értékelése Váltótartozás és A kapcsolódó AIE is bevonandó az értékelésbe Kötelezettség © Deák István

51 VÁLTÓTARTOZÁS RENDEZÉSE
Kifizetés (lejáratkor) Könyv szerinti érték: 457. – 38. (devizásnál ÁK lesz) Kamat: csak akkor van teendő, ha az előző üzleti évet is érinti: 87. – 39. Kötelezettség © Deák István

52 PÉLDA A VÁLTÓÜGYLETRE egység értékű szállító kifizetése névértékű váltóval Keletkezés április 1. Lejárat március 31. Kötelezettség © Deák István

53 KIDOLGOZÁS KÖTELEZETT KEDVEZMÉNYEZETT Előzmény: 454. 100.000
2008. április 1. 2008. december 31. 2009. március 31. 34. – 454. – 87. – 39. – 39. – 38. – 34. – 97. – 457. – 87. – Kötelezettség © Deák István

54 MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
Munkabér és elemei Alapbér, törzsbér (havibér, teljesítménybér) Bérpótlék (különleges feltételek, sajátos munkaidő-beosztás) Kiegészítő fizetések (le nem dolgozott időre jár: szabadság, fizetett ünnep, 0.(13.) havi bér) Egyéb bér (pl. megbízási díjak) Prémium (előre meghatározott feladatok teljesítéséért jár) Jutalom (utólagos értékelés alapján) Ezek együtt: BÉRKÖLTSÉG Kötelezettség © Deák István

55 Személyi jellegű egyék kifizetések
természetes személyek részére teljesített nem bérköltségnek és nem vállalkozási díjnak minősülő kifizetések Betegszabadság, végkielégítés Költségtérítések (pl. utazás, étkezés, üdülés) Reprezentáció Természetbeni juttatások, stb, stb. Bérjárulékok Bérköltséghez, személyi jellegű egyéb kifizetéshez vagy létszámhoz kötött jogszabályon alapuló állami elvonások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás (EHO) Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás stb. Részletesen lásd költségvetési kapcsolatoknál (Pénzügyi számvitel II.) Kötelezettség © Deák István

56 ELSZÁMOLÁSOK Összefüggés: Bruttó bér – levonások = nettó (kifizetendő) bér Elszámolás: a bérszámfejtés feladása alapján Bruttó bér 54. – 471. Kötelezettség © Deák István

57 Levonások Jogszabályi előírás alapján
Szja Egyéni járulékok Részletesen lásd költségvetési kapcsolatok Bírósági végzésen, egyéb jogcímen alapuló (továbbítandó) levonások Köztartozás, hiteltartozás, gyerektartás stb. Előre átutalt: 361. – 38. és 471. – 361. Utólag átutalandó: 471. – 479. Megállapodáson alapuló (saját) levonás Előlegek, kártérítések, kölcsönök 471. – 361/19. Kötelezettség © Deák István

58 SAJÁTOS ELSZÁMOLÁS A mérlegkészítés napjáig, a tárgyidőszakra vonatkozóan megállapított prémium, jutalom (és járulékainak) elszámolása Fordulónapon: PIE Kifizetéskor: PIE feloldása Kötelezettség © Deák István

59 Különféle egyéb kötelezettségek
Sajátos eszközátvételekhez kapcsolódó áthárított áfa Értékpapír beszerzés Üzembe helyezésig fel nem merült bekerülési érték növelő tételek Másoktól átvállalt kötelezettség Tőzsdei és nem tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban kapott összegek Valódi penziós ügylet keretében értékesített eszköz kapott eladási ára Kölcsönvett értékpapírok miatt fennálló köt. Stb. Ezekre is visszatérünk a Pénzügyi számvitel II-ben Kötelezettség © Deák István

60 Kötelezettségek kapcsolt, ill
Kötelezettségek kapcsolt, ill. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Tartalmilag Kölcsön, hitel, kötvény, Kapott előleg, szállító Váltótartozás Stb. tehát az előzőekben megismert szabályok, elszámolások értelemszerűen alkalmazhatóak Kötelezettség © Deák István


Letölteni ppt "KÖTELEZETTSÉGEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések