Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatás-szabályozás ELTE PPK 2009. 09. 17. www.onfejlesztoiskolak.hu www.illyes-bors.sulinet.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatás-szabályozás ELTE PPK 2009. 09. 17. www.onfejlesztoiskolak.hu www.illyes-bors.sulinet.hu."— Előadás másolata:

1 Oktatás-szabályozás ELTE PPK 2009. 09. 17. www.onfejlesztoiskolak.hu www.illyes-bors.sulinet.hu

2 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu I. A magyar közoktatás tartalmi szabályozása –Folyamat-tartalom szabályozás –Kimenetszabályozás –Helyi szabályozás Melyik szint milyen értékelést preferál? (kényszerpálya vagy autonómia?) II. Értékelési felkészültségünk és kultúránk

3 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu I.A magyar közoktatás tartalmi szabályozása (centrum – periféria; kétpólusú szabályozás) Folyamat-tartalom szabályozás: –Központi szabályozó: NAT (1995. óta) a kulturális minimum a tanítás – tanulás alapelvei a legfontosabb követelmények a legfontosabb feltételek –Helyi szabályozó: ped. program (helyi tanterv): helyi célok helyi követelmények Kimenet-szabályozás: –Alapvizsga a 10. évf. után (mára megszűnt) –Érettségi vizsga (12. évf. után) –Később: kompetencia mérések (4., 6., 8., 10. évf.) (Tankönyv)

4 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu I.A magyar közoktatás tartalmi szabályozása (centrum – periféria; kétpólusú szabályozás) A NAT – 1995 alapkérdései –Az iskolai műveltség – tananyagstruktúra Kl. tudománykövetés (kl. tantárgyak) Interdiszciplináris tantárgyszervezés A kettő „között”: műveltségterületek –Az iskolarendszer vertikális szakaszolása 8 + 4 (4 + 4 + 4) 6 + 6 (6 + 4 + 2) –Az eredmények, a kimenet kérdése 10 évf. végén alapvizsga 12. évf. végén érettségi vizsga

5 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu I. A magyar közoktatás tartalmi szabályozása (centrum – periféria; kétpólusú szabályozás) Kétpólusú, háromszintű szabályozás –NAT 2007 – magtanterv –Kerettantervek – oktatási programcsomagok –Helyi tantervek NAT 2007 – alapelv és következményei –A kötelező iskolai képzés (12 év) nem nyújt(hat) lezárt, „kész” tudást –Az egész életen át tartó (LLL) tanuláshoz szükséges motívumok és képességek erősítése a kulcskompetenciák segítségével

6 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu NAT 2007 - kulcskompetenciák A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyre az egyénnek szüksége van - a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez - az aktív állampolgári léthez - a társadalmi beilleszkedéshez és munkához (azaz egy sikeres élethez egy tudásalapú társadalomban)

7 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Centrum - kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Alapvető kompetenciák a term. tudományok és azok alkalmazása terén Digitális kompetencia Hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetenciák Kezdeményezőképesség és vállalkozó kompetencia Esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőkészség

8 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Periféria – „apró” (helyi) pénzre váltás „A helyi szintű szabályozás egyik kiemelkedően fontos területe az iskolai tanulói értékelés rendjének, normáinak, eszközeinek, formáinak meghatározása. A pedagógiai program meghatározhatja azokat a tantárgyakat, tananyagrészeket, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve minősíteni… Az iskola az állami vizsgák rendszere mellett kidolgozhatja saját vizsgáztatási rendszerét, bevezethet a tanévet lezáró írásbeli beszámoltatást…” (oktatási asszisztens!)

9 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co Helyi (fenntartói szint) Kt. 102.§: A fenntartó „ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét…” „értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét”

10 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co A fenntartói és az intézményi ellenőrzés, értékelés területei

11 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu II. Egy EU-s „fejlesztés” – az ÖÉP Iskolai Önértékelési Profil: -18 ország 101 iskolájának közös nevezőre hozott önértékelési szempontsora (területek azonosítása) amely alkalmasnak bizonyult arra, hogy az iskolacsinálók, az iskolahasználók és a fenntartó közösösen, együtt értékeljék az iskolát. -a legfontosabb folyamatokat ragadja meg -az egyén -az osztály -az iskola -a helyi közösség szintjén (oktatási asszisztens!)

12 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tanulmányi követelmények teljesítése EredményekSzemélyiség- és közösségi fejlődés (egyén szintje)Tanulók céljai FolyamatokAz idő mint a tanulás forrása az osztályA tanulás és a tanítás minősége szintjénA tanulási nehézségek kezelése FolyamatokAz iskola mint a tanulás helyszíne az iskolaAz isk. mint a közösségi kapcs. helysz. szintjénAz iskola mint a szakmaiság helyszíne KapcsolatAz iskola és a család a helyiAz iskola és a helyi közösségek közösséggelAz iskola és a munka világa

13 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu II. Értékelés Az értékelés: viszonyítás a cél és az elért hatás között Az értékelés célja: a tanítás – tanulás komplex rendszerének optimalizálása A tanulóban bekövetkezett változásból következtetéseket vonunk le: - a tanulóra - a tanítási – tanulási folyamatra - a tanítás célrendszerére (az oktatás egészére) vonatkozóan

14 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelés A tanulóban bekövetkezett változásból következtetéseket vonunk le a tanuló: - kognitív - affektív - pszichomotoros - egyéb személyiségvonásaira, jellemzőire. Minél konkrétabbak a tanulási célok, annál objektívebben és konkrétabban értékelhetők.

15 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelés az értékelés diagnosztikusformatívszummatív funkciója - A tanár tájékozódása - Csoportba soroláshoz - Tanítási mód választásához - Javítás és pótlás - A tanulási hibák feltárása - Visszacsatolás (tanuló, tanár) - A tanulók minősítése (témazárók, osztályzatok, vizsgák) időpontja - A tanulás kezdetén - Továbblépés előtt - A tanulás folyamatában - A tanulás befejezésekor tárgya - Kognitív, affektív, pszichomotorikus területek - Kognitív területek - Jellemzően kognitív területek, de affektív, pszicho- motoros is lehet

16 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Fejlesztő értékelés Ki? Kit? Mit? Hogyan? Milyen eszközökkel? Milyen eljárásrend szerint (pl. milyen rendszerességgel, hogyan dokumentálva, stb.)? Milyen következménnyel? értékel? (oktatási asszisztens!)

17 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A tudás mely rétegét mérjük, értékeljük? Gondolkodási képességek (induktív, deduktív, korrelatív gondolkodás) Megértés, alkalmazások (a tudás elmélyültsége, megalapozottsága, újszerű helyzetekben való alkalmazni tudása) Tantárgyi tesztek (év végén, az elsajátított tudást mérik, a megszokott kontextusban) Tantárgyi osztályzatok (iskolai tradíciók, kultúra, jelentős különbségek, stb.)

18 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A tudás mely rétegét mérjük, értékeljük? Mit preferál(nak) a központi magtanterv ? a kerettantervek? a kompetencia mérések (4., 6., 8., 10. évf.)? az érettségi? a fenntartói értékelések? a helyi tantervek? –belső vizsgarendszerek?

19 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A tanulók értékelése - alapelvek Az iskola helyi tantervében mind tantervi, mind tantárgyi szinten rögzítjük a célokat, feladatokat és követelményeket. Minden, a helyi tantervet érintő változás- változtatás esetén az illetékes tantárgyi munkaközösség köteles áttekinteni az érintett tantárgyak követelményrendszerét a következő szempontok alapján:

20 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A tanulók értékelése - követelmények Megfelel-e az úgynevezett jóságmutatóknak? –Egyértelműség –A tanuló életkorának való megfelelés –Reális teljesíthetőség –Objektív mérhetőség Kiterjed-e a követelményrendszerek mindhárom oldalára, úgy mint: –Tartalmi oldal / tények, fogalmak, összefüggések / –Elvárt műveleti szint / ismeret, megértés, alkalmazás, magasabb rendű műveletek / –Differenciált elvárások / minimumszint, optimális szint, stb. /

21 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az értékelés tárgya affektív / érzelmi – akarati / területek befogadás,válaszadás értékek, értékrendszer kialakítása önálló világnézet mozgásos, pszichomotoros területek utánzás, manipulálás automatizálás kognitív / értelmi / területek ismeret megértés alkalmazás magasabb rendű műveletek

22 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kognitív, tanulmányi értékelési formák (oktatási asszisztens!) (Központi) felvételi vizsga –Diagnosztikus elemzésekre alkalmas –Tantárgyi, megértési, alkalmazási, gondolkodási szintek Év eleji diagnosztikus felmérések –cél az előzetes (induló) tudás feltárása –a tanulók önismeretre nevelése is cél Formáló, javító, fejlesztő értékelések –Témaközi feleletek –Témaközi dolgozatok Témazáró dolgozatok (szummatív tesztek) –Témazáró, félévzáró, évzáró tesztek

23 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kognitív, tanulmányi értékelési formák (oktatási asszisztens!) Belső vizsgarendszer –Irányítottság és a véletlen –Szóbeli – írásbeli; önálló tanulás, vizsgarutin –Súlyozás – tétre megy –„Munkamorál” (büntetővizsgák) –Visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamatról Az egyes tantárgyak követelményei –Év elején írásban – követelményminimum –Számonkérés formái –Osztályzatok száma –Félévi, évvégi minősítés elvei

24 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kognitív és egyéb értékelési formák (oktatási asszisztens!) Szöveges értékelés –a 0. évfolyamon 1990 óta (tanulói értékelés is!) Idegen nyelv Informatika testnevelés Értékelés az iskolagyűlésen –Minden hónapban a legkiemelkedőbb Tanulmányi Kulturális Sport Közösségi események A diákönkormányzat ön- és iskolaértékelése Az osztályközösségek értékelése –Szociometriai elemzések –A városi (szocializációs, értékválasztásos) elemzések visszacsatolása

25 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Egyéb értékelések Tantárgyi kötődések vizsgálata Illyés napi aktivitás és tantárgyi eredményesség Kimeneti mérések –Országos (tanulmányi, kulturális és sport) eredmények –Nyelvvizsgák Követéses vizsgálatok


Letölteni ppt "Oktatás-szabályozás ELTE PPK 2009. 09. 17. www.onfejlesztoiskolak.hu www.illyes-bors.sulinet.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések