Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Folyamodjatok az Úrhoz,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Folyamodjatok az Úrhoz,"— Előadás másolata:

1 Folyamodjatok az Úrhoz,
az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!

2 Új hálaének áldja Istent,
a teremtés urát! Ő adott néked életet és várja azt, hogy Őt imádd. (2x)

3 Nők: Minden perc és minden pillanat, Minden szó és minden gondolat, Övé minden hódolat, A tisztelet és imádat. Férfiak: Jöjjetek áldjuk együtt Őt, dicsérjük Őt, a megmentőt! Legyen Övé a hódolat,

4 Új hálaének áldja Istent,
a békesség Urát! Megőrzi Ő a szívedet és békéjéből bőven ád. (2x)

5 Nők: Minden perc és minden pillanat, Minden szó és minden gondolat, Övé minden hódolat, A tisztelet és imádat. Férfiak: Jöjjetek áldjuk együtt Őt, dicsérjük Őt, a megmentőt! Legyen Övé a hódolat,

6 Új hálaének áldja Istent, a mindenség Urát! Őt szolgáljátok mindenkor
és dicsősége rátok vár! (2x)

7 Nők: Minden perc és minden pillanat, Minden szó és minden gondolat, Övé minden hódolat, A tisztelet és imádat. Férfiak: Jöjjetek áldjuk együtt Őt, dicsérjük Őt, a megmentőt! Legyen Övé a hódolat,

8 ISTEN IGÉJE MONDJA: …törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. (I. Timóteus 6: 11-12)

9 ISTEN IGÉJE MONDJA: …tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen. (I. Timóteus 6: 14-16)

10 Uram, mérhetetlen Isten, hozzád kevés minden szó, a te dicsőséged, fényed meg nem fogalmazható. Megint szótlan állok itt, nem értem, mért szeretsz… Más terólad hallani, s más itt lenni veled.

11 Oly szent vagy, oly hű vagy, oly jó vagy! Ó, méltó, nagy király, a lelkem úgy imád!

12 Ó Uram, én áldlak, hiszen megmentett karod
Ó Uram, én áldlak, hiszen megmentett karod. Felemeltél mindabból, ami nélküled vagyok! Ha kegyelmedre gondolok, a lelkem megremeg… Más terólad hallani, s más itt lenni veled.

13 Oly szent vagy, oly hű vagy, oly jó vagy! Ó, méltó, nagy király, a lelkem úgy imád!

14 nincsen hozzád mérhető!
Csodás, nagy Isten, nincsen hozzád mérhető! Ez a dal csak rólad szól, érted tör elő. (2x)

15 Oly szent vagy, oly hű vagy, oly jó vagy! Ó, méltó, nagy király, a lelkem úgy imád!

16 Krisztus újjáteremtett, halálból Ő kimentett, kegyelmében nyugszom meg én. Kicsordul már a szívem, megújul lelke bennem, kegyelmében nyugszom meg én.

17 Dicsérlek én Uram, dicsérlek boldogan, így zengem el, hogy mit tettél velem…
Határtalan az öröm, hogy Szellemed az erőm, kegyelmedben nyugszom meg én.

18 ISTEN IGÉJE MONDJA: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. …

19 ISTEN IGÉJE MONDJA: …Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. …

20 ISTEN IGÉJE MONDJA: …Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. (Efézus 1: 3-14.)

21 Mint jó illatú füst szálljon fel Hozzád, Jézus
Mint jó illatú füst szálljon fel Hozzád, Jézus! A hódolatot, az imádatot fogadd el tőlem!

22 Isten angyala, gyűjtsd össze arany kelyhedbe, és az oltár parazsával vidd az Úr elé, hogy lássa meg szívemet és küldje el Szellemét hozzám!

23 Jézus, Jézus, Jézus: az áldás, a hatalom, a dicsőség, a tisztelet, a méltóság csak a Tiéd, uralkodsz örökké!


Letölteni ppt "Folyamodjatok az Úrhoz,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések