Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

* * * "Folyamodjatok az Úrhoz, az Ő hatalmához,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "* * * "Folyamodjatok az Úrhoz, az Ő hatalmához,"— Előadás másolata:

1 * * * "Folyamodjatok az Úrhoz, az Ő hatalmához,
keressétek orcáját szüntelen!" * * * "Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok."

2 ISTEN IGÉJE MONDJA: „DE Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efézusbeliekhez írt levél 2: 4-7.)

3 Ó ó ó, Szívemben itt a Menny! Az Isten Országa van itt...
Ő Úr az én életemben... És nagy öröm van bensőmben... Szent tiszta fénnyel átölel...

4 Ó ó ó, Szívemben itt a Menny! Trónjának temploma vagyunk...
Kősziklánkká lett Jézusunk... Ő visszajön, hogy elvigyen... Szentszellemmel mondjuk: - Jövel!...

5 Ó ó ó, Szívemben itt a Menny! A felhőkön találkozunk…
Ott lesz velünk a mi Urunk… És Néki szól az énekünk… Dicsőség Neked Istenünk…

6 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Amikor azután Jézus beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: "Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad.” (Márk evangéliuma 5: )

7 Megváltóm, oly boldoggá tettél: értem váltságdíjat fizettél
Megváltóm, oly boldoggá tettél: értem váltságdíjat fizettél. Életed osztottad meg velem, mert Te vagy az egy, igaz Isten!

8 Te vagy mindenem nekem, Tiéd az életem. Mindennapom öröme vagy
Te vagy mindenem nekem, Tiéd az életem. Mindennapom öröme vagy! Méltó vagy, hogy végy erőt, dicséretet áldást és szüntelen imádást!

9 Fogadd el élő áldozatom: tagjaim itt vannak oltárodon
Fogadd el élő áldozatom: tagjaim itt vannak oltárodon. Ajkam is ezentúl a Tiéd, mindenestől betölti Igéd.

10 Te vagy mindenem nekem, Tiéd az életem. Mindennapom öröme vagy
Te vagy mindenem nekem, Tiéd az életem. Mindennapom öröme vagy! Méltó vagy, hogy végy erőt, dicséretet áldást és szüntelen imádást!

11 Köszönöm, hogy megismertelek. Zörgettél és én beengedtelek
Köszönöm, hogy megismertelek! Zörgettél és én beengedtelek. Régi rongyaim levethettem, Koldus voltam, s királlyá lettem!

12 Te vagy mindenem nekem, Tiéd az életem. Mindennapom öröme vagy
Te vagy mindenem nekem, Tiéd az életem. Mindennapom öröme vagy! Méltó vagy, hogy végy erőt, dicséretet áldást és szüntelen imádást!

13 EGY ÁLDOTT TANÍTÓ MONDTA:
„Annyira iszonyatosan nehéz a mi üdvözítésünk, hogy azt csak a mindenható Isten képes lehetővé tenni!” (Paul Washer amerikai prédikátor)

14 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól.” (Rómabeliekhez írt levél 5: 6-9.)

15 Krisztus újjáteremtett, halálból ő kimentett, kegyelmében nyugszom meg én. Kicsordul már a szívem, megújul lelke bennem, kegyelmében nyugszom meg én.

16 Dicsérlek én Uram, dicsérlek boldogan, így zengem el, hogy mit tettél velem…
Határtalan az öröm, hogy Szellemed az erőm, kegyelmedben nyugszom meg én.

17 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.” (Rómabeliekhez írt levél 5: )

18 mert Úr vagy és mindenható! (2x) Hallelúja, Szent vagy! Szent vagy!
Hallelúja, hallelúja, mert Úr vagy és mindenható! (2x) Hallelúja, Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy Istenünk, Mindenható! Te vagy méltó, (csak) Te vagy méltó Isten Báránya! Szent vagy! Te vagy méltó, Te vagy méltó, (Ámen)

19


Letölteni ppt "* * * "Folyamodjatok az Úrhoz, az Ő hatalmához,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések