Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Folyamodjatok az Úrhoz,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Folyamodjatok az Úrhoz,"— Előadás másolata:

1 Folyamodjatok az Úrhoz,
az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!

2 ISTEN IGÉJE MONDJA: Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást…

3 ISTEN IGÉJE MONDJA: …Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. (I. János 4: 9-14.)

4 Hozzád száll az énekem, olyan jó Téged dicsérni
Hozzád száll az énekem, olyan jó Téged dicsérni. Bűnös volt az életem, s Te eljöttél, Hogy megments engem.

5 A Mennyből jöttél közénk, hogy út legyél. Feláldoztad Magad a bűnömért
A Mennyből jöttél közénk, hogy út legyél. Feláldoztad Magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, uralkodsz mindörökké.

6 hogyan létezhettem Nélküled, nem ismerve a kegyelmet,
Istenem, nem értem, hogyan létezhettem Nélküled, nem ismerve a kegyelmet, és féltő szereteted. De Te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál, nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem!

7 Áldom nagy kegyelmed, téged ünnepellek, téged és senki mást, amíg csak élek. (2x)

8 ISTEN IGÉJE MONDJA: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. (Péter első levele 2: 9-10.)

9 ISTEN IGÉJE MONDJA: …amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. DE amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: "Abbá, Atya!„ Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. (Galáciabeliekhez írt levél 4. fejezet 3-7. vers)

10 A lábaidnál jó, hát hadd maradjak még, hisz Veled lenni, ez az otthonom. Úgy lenyűgöztél, szeretve rám néztél, hogy ellenállni nincs erőm, tudom…

11 Tiéd a szívem, lelkem, Abba, Abba. Én úgy szeretlek Jóatya
Tiéd a szívem, lelkem, Abba, Abba! Én úgy szeretlek Jóatya! Ó, Jézus, szívem is csak Érted dobban, nagyon szeretlek én Uram!

12 Én nem érdemlem meg, Te mégis megtetted: megkaptam Tőled az életet
Én nem érdemlem meg, Te mégis megtetted: megkaptam Tőled az életet. És nem kell keresnem, de tűz van szívemben, hogy egyre jobban megismerjelek…

13 Tiéd a szívem, lelkem, Abba, Abba. Én úgy szeretlek Jóatya
Tiéd a szívem, lelkem, Abba, Abba! Én úgy szeretlek Jóatya! Ó, Jézus, szívem is csak Érted dobban, nagyon szeretlek én Uram!

14 Hű és jó Megváltó, a véred éltet rég
Hű és jó Megváltó, a véred éltet rég. Ma szerelemem már mélyebb, mint tegnap volt Feléd. És átlépem a zárat, mit kegyelmed tört szét – Ó, Atyám, nélküled hol lennék?

15 Tiéd a szívem, lelkem, Abba, Abba. Én úgy szeretlek Jóatya
Tiéd a szívem, lelkem, Abba, Abba! Én úgy szeretlek Jóatya! Ó, Jézus, szívem is csak Érted dobban, nagyon szeretlek én Uram!

16 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere … ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem…” (János evangéliuma 6. rész – részletek) „…nincsen üdvösség senki másban (csak a názáreti Jézus Krisztusban), mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (Apostolok cselekedetei 4:12)

17 Én hirdetem az élő Úr dicséretét.
Értem halt meg, feláldozta az életét. Örökké hű az Úr, mint Bárány ül a trónon. Meghajtom térdemet, és Őt magasztalom!


Letölteni ppt "Folyamodjatok az Úrhoz,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések