Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERE Somogyi Béla Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere Debrecen, 2011. június 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERE Somogyi Béla Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere Debrecen, 2011. június 21."— Előadás másolata:

1 DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERE Somogyi Béla Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere Debrecen, 2011. június 21.

2 Pénzbeli szociális ellátások I. Szt. szerint jegyzői hatáskörben nyújtott ellátások: Időskorúak járadéka, Aktív korúak ellátása, Ápolási díj, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Szt. szerint önkormányzati hatósági hatáskörben nyújtott ellátások: Lakásfenntartási támogatás, Temetési segély,

3 Pénzbeli szociális ellátások II. Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott ellátások: Átmeneti segély:  Pénzbeli átmeneti és időszaki segély,  Nevelési támogatás,  Város napi gyermek támogatása,  101. és afölötti évesek támogatása,  Krízistámogatás, 70 éven felüliek hulladékkezelési díjtámogatása, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Szociális lakbértámogatás, Rászorultsági alapú térítési díjkedvezmény, Tehetséges tanulók támogatása,

4 Természetbeni szociális ellátások I. Szt. szerint jegyzői hatáskörben nyújtott ellátások: Közgyógyellátás, Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, Szt. szerint önkormányzati hatósági hatáskörben nyújtott ellátások: Köztemetés, Adósságkezelési szolgáltatás,

5 Természetbeni szociális ellátások II. Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott ellátások: Átmeneti segély:  Élelmiszerutalvány,  Gyógyszertámogatás,  Kelengyetámogatás, 62. éven felüliek gyógyfürdő térítésmentes igénybevételének biztosítása, Közétkeztetés,

6 Önkormányzat által nyújtott támogatások költsége 2005-2010.

7 Közfoglalkoztatás 2010. évi foglalkoztatás (Fő) 2011. évi foglalkoztatás (fő) Rövid időtartamú Hosszabb időtartamú Óvodák 9222554 Általános Iskolák 9328341 Középiskolák 357924 Kollégiumok 273 Egyéb intézmények 13830644 Civil szervezetek 1099326 DEHUSZ 595233070 DEHUSZ értékteremtő 0075 DMJV Önkormányzat 0043 Összes fő: 10643323262 Költség: Önkormányzat önrész43824 e Ft 67299e Ft Összes költség591475 e Ft 637566e Ft

8 Személyes gondoskodást nyújtó intézmények I. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja Családsegítés, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Családsegítés, DMJV Városi Szociális Szolgáltat Étkeztetés,  kapacitás: 694 fő Házi segítségnyújtás,  kapacitás: 737 fő Időskorúak nappali ellátása (12 telephely),  engedélyezett férőhely: 355 fő

9 Személyes gondoskodást nyújtó intézmények II. DMJV Idősek Háza Időskorúak gondozóháza,  engedélyezett férőhely: 50 fő Idősek Otthona,  engedélyezett férőhely: 300 fő DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona Látásfogyatékos személyek Otthona,  engedélyezett férőhely: 96 fő Idősek Otthona (2 telephely),  engedélyezett férőhely: 14 fő + 28 fő (42 fő) DMJV Terápiás Háza Pszichiátriai betegek otthona,  engedélyezett férőhely: 215 fő Fogyatékos személyek otthona,  engedélyezett férőhely: 65 fő

10 Személyes gondoskodást nyújtó intézmények III. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Fogyatékos személyek nappali ellátása, (kiskorú, nagykorú),  engedélyezett férőhely: 40 fő + 90 fő (130 fő) Fogyatékos személyek gondozóháza (nagykorú),  engedélyezett férőhely: 10 fő Fogyatékos személyek otthona (kiskorú),  engedélyezett férőhely: 152 fő Fogyatékos személyek lakóotthona (nagykorú),  engedélyezett férőhely: 12 fő

11 Tartós bentlakásos intézmények beutalási adatai 2008-2010.

12 Ellátási szerződések 6 szervezettel kötött DMJV Önkormányzata szerződést,  ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.  Forrás Lelki Segítők Egyesülete  Héra Egyesület  Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség  Lelkierő Fiatalokon a Fiatalokért Egyesület  „Aranykor” Támogató Szeretet Közösség Egyháza (2008- ig) Önkormányzati forrás 2006-2011. években  2006-2007. években 40.000.000,-Ft,  2007-2011. években 36.000.000,-Ft 13 szociális és gyermekjóléti ellátást érintően (stb.: utcai szociális munka, családsegítés, hajléktalanok nappali ellátása, éjjeli menedékhely, közösségi pszichiátriai ellátása)

13 Együttműködés egyéb formái Krízisétkeztetés 2007. január 1. napjától Önkormányzati támogatással a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft., és a Szent Anna Főplébánia Caritas Szervezete havonta 165 fő hajléktalan, illetve rászoruló személy számára nyújt egyszeri meleg étkeztetést Önkormányzati forrás:  2007. évben 14.000.000,-Ft,  2008. évben 14.200.000,-Ft,  2009. évben 13.900.000,-Ft,  2010. évben 15.200.000,-Ft.  2011. évben 15.200.000,-Ft

14 Együttműködés egyéb formái Élelmiszersegély 2007. év decemberétől a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve - az Önkormányzat által szervezett élelmiszersegély osztáson túl – Önkormányzati fenntartású intézmény bevonásával kerül szétosztásra évente kétszer tartós élelmiszersegély, 2009. évben megközelítőleg 1.500 fő, 2010. évben megközelítőleg 2.700 fő részesült adományban.

15 Jövőbeli elképzelések 2012. évtől az önkormányzati döntéseket meghatározó alapdokumentumok: Önkormányzati reform irányai, Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció, Fogyatékos személyek számára ápolást- gondozást nyújtó szociális intézmények férőhely kiváltásának stratégiája, Új szolgáltatási törvény, Új közfoglalkoztatás.

16 Köszönöm a figyelmet! Somogyi Béla somogyi.bela@debrecen.hu


Letölteni ppt "DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERE Somogyi Béla Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere Debrecen, 2011. június 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések