Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PROJECT CITIZEN PROGRAM HONOSÍTÁSÁRA INTÉZMÉNYÜKBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PROJECT CITIZEN PROGRAM HONOSÍTÁSÁRA INTÉZMÉNYÜKBEN"— Előadás másolata:

1 A PROJECT CITIZEN PROGRAM HONOSÍTÁSÁRA INTÉZMÉNYÜKBEN
CIVITAS ÖNKÉNTESSÉGET SEGÍTŐ PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE A PROJECT CITIZEN PROGRAM HONOSÍTÁSÁRA INTÉZMÉNYÜKBEN

2 A PROJECT CITIZEN PROGRAM INTÉZMÉNYI BEVEZETÉSÉNEK ÉS FENNTARTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

3 TISZTÁZZUK 1. A Project Citizen és az Önkéntesség kapcsolata
Kényszer? Lehetőség? Adaptáció – a PC képességfejlesztési kör bővítése a munkáért vállalt egyéni felelősséggel Referencia Intézmény (CIVITAS referencia intézmény) Projekt Fogalma Projektpedagógia/Pedagógiai projekt Alkalmazásának előnyei

4 MÉRLEGELJÜK LEHETŐSÉG VESZÉLY TANULÓ TANÁR INTÉZMÉNY ELŐNY HÁTRÁNY
NYER VESZÍT

5 MIÉRT PROJECT CITIZEN? TRADICIONÁLIS ÚJSZERŰ/KORSZERŰ
NEMZETKÖZI ÉS HAZAI GYÖKEREK EGYSÉGES, KIPRÓBÁLT PROGRAM – VAN REFERENCIÁJA ÚJSZERŰ/KORSZERŰ TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIA AZ ALKALMAZKODÁS ÉS A KRETIVITÁS KÉPESSÉGEIT FEJLESZTI FELNŐTTRANGÚ, DÖNTÉSKÉPES POLGÁRI ÉLETRE KÉSZÍT FEL

6 MIÉRT PROJEKT CITIZEN? Mit nyer a tanuló
Ismeret-tudás – jártasság fejlődése Képességek fejlődése Produktum élmény

7 Ismeret – tudás – jártasság fejlődése
A választott probléma megismerése, tudása Projekt módszer megismerése, tudása, alkalmazása Jártasság a Tervezésben Szervezésben Mérésben - értékelésben Dokumentálásban Legitimációban

8 Képességek fejlődése Mentális képesség Kommunikációs képesség
problémaérzékenység, kritikai gondolkodás, analízis, szintézis, adaptáció, lényeglátás, Kommunikációs képesség verbális (szóbeli, írásbeli), vita, levél, prezentáció, nonverbális, metakommunikáció, infokommunikáció Szociábilis képességek csapattagként együttműködni, „köz” érdekű (másnak fontos)dologban részt venni, konfliktuskezelés, segítséget kérni és fogadni Döntési/akarati képesség választani + megtenni, amit választott Munkakultúra célképzés, felelősségvállalás, kitartás, terhelhetőség, kiszámíthatóság, pontosság, időtartás, elszámolhatóság Önismeret saját élmény, reflexió, önreflexió

9 Produktum élmény A projekt megvalósítása látható, mérhető, konkrét eredményt hoz Sikerélmény Felelősségérzet a létrehozott produktumért Nem fogja „rombolni” Tesz a rombolók ellen A „köz”érdek része az életének – ő része a „köz” érdeknek

10 A PROJECT CITIZEN BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI ADOTTSÁGAI (OPCIONÁLIS)
Project Citizen/Polgár a demokráciában verseny szervezési tapasztalat Innovatív beállítódás Korszerű pedagógiai elvek, módszerek ismerete, alkalmazása Fogékonyság és adottság korszerű módszerek, jó gyakorlatok továbbadására Regisztrált jó gyakorlat Potenciális referencia intézmény Valamilyen sajátos pedagógiai gyakorlatot képvisel és átad

11 PROJECT CITIZEN INTÉZMÉNYI KERETEI 1
PROJECT CITIZEN INTÉZMÉNYI KERETEI 1. KAPCSOLÓDÁS AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI RENDSZERÉHEZ A bevezető pedagógus saját hatáskörben tartja (osztályában szervezi) – eseti, nem válik rendszerelemmé A CIVITAS versenyek alkalmával indulnak, alkalmazzák – eseti, időszakos, nem válik rendszerelemmé, több pedagógus válhat érintetté; Beépül egyes tantárgyak/műveltség területek tanórai rendszerébe és/vagy nem szaktárgyi és/vagy tanórán kívüli (szakkör, kollégium, stb.) rendszerébe – rendszerszerű, megjelenik a helyi tantervben, nem kötődik az egész intézményhez csak adott tudásblokkhoz; több pedagógus válhat érintetté; Beépül az intézmény szabályozó dokumentumaiba (PP, IMIP..), kapcsolódik a stratégiai célokhoz, megjelenhet a tantárgyi keretek között (több tantárgy), és/vagy tanórán kívüli tevékenységekben; több pedagógus válhat érintetté Kapcsolódik az intézmény már honosított pedagógiai innovációihoz (kompetencia alapú oktatás, témahét, pedagógiai projekt szervezése) és azokkal szinergikus egységet alkot – úgy válik rendszerelemmé, hogy nem kell új rendszerelemet alkotni, nem kell a módszert megtanítani, mert azok a pedagógusok válhatnak érintettekké, akik a már bevezetett innovációkat végzik; a szervezési munka megoszthatóvá válik

12 A PROJECT CITIZEN BEVEZETÉSÉNEK KERETEI 2. TANULÓK KÖRE
Az intézmény minden tanulója Az intézmény egy osztálya Egy osztály egy csoportja Osztálycsoporton kívül tanulók érdeklődő csoportja (fakultatív) Tagintézmények és/vagy más partnerintézmények tanulóiból szerveződő projektcsoport Civil szervezetek, művelődési intézmények érintett tagjaiból és az intézmény tanulóiból szerveződő projektcsoport

13 Hol a helyünk? Az intézményi adottságok alapján hogyan látja a Project Citizen bevezetésének, fenntartásának esélyeit saját intézményében?

14 A PROJECT CITIZEN BEVEZETÉSÉNEK KERETEI 3. OPCIONÁLIS MEGVALÓSÍTÓK
CIVITAS EGYESÜLET KONTAKTJA (jelenlegi résztvevők) Vezető Intézmény érintett, kompetens pedagógusai

15 Mi kell hozzá? Önkéntes munka dokumentumai Intézmény – Egyesület
Kontakt személy Diáksegítő pedagógus Szabályozandó tartalmak Bizonylatok Kockázatok


Letölteni ppt "A PROJECT CITIZEN PROGRAM HONOSÍTÁSÁRA INTÉZMÉNYÜKBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések