Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK"— Előadás másolata:

1 ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK
3. EA VÁLTÓ

2  A váltó fogalma A váltó olyan forgatható értékpapír, amelynek kiállítója vagy az elfogadója kötelezettséget vállal arra, hogy a váltón meghatározott összeget meghatározott helyen és meghatározott időben saját maga vagy egy harmadik fél meg fogja fizetni. Gazdálkodó szervezetek közötti hitelezésnek eszköze Egy évet meg nem haladó időtartamra Állami pénzügyekről szóló 1979 évi II. törvénymódosítás alapján

3 A váltó csoportosítása:
A törvényes kellékei: ábra A jog kellékek meglétét csak érvényesítésekor követeli meg Pl. a lejárat időpontja nem ismert ( ilyenkor látra szólónak minősül) A váltó típusa szerint osztályozható Idegen váltó: Kibocsátója egy másik személy (természetes vagy jogi személy) Fizetési kötelezettséget ígér egy harmadik személynek (természetes vagy jogi), vagyis a váltón feltüntettet kedvezményezettnek Az idegen váltó utalványi alakkal bír, azaz a kiállító utasít valakit

4 A váltó osztályozása Kiállításnál három személy szerepel:
A kibocsátó: intézvényező: mást utasít a fizetésre Az intézvényezett: akihez a fizetési meghagyás szól, aki fizetni köteles A rendelvényes vagy intézvényes: kedvezményezett, aki részére a fizetést teljesíteni kell.

5 A váltó osztályozása Saját váltó :Ábra
·   Melyben a kiállító saját fizetési elkötelezettséget ígér, arra kötelezi magát, hogy meghatározott összeget, meghatározott helyen és időben kifizet ·  Két személyt tételez fel: ·  A kiállítót (saját nevében ígér fizetést = adós) ·   A rendelvényest, a tulajdonképpeni hitelezőt Itt hiányzik az intézvényesített

6 A váltó osztályozása A váltó- lejárat, vagyis a fizetés esedékességének megjelölési módja Határozott napra szóló váltó Látra (megtekintésre) szóló váltó A lát (megtekintésre) után bizonyos időre szóló váltó Kelet után bizonyos időre Váltóóvás: óvást közjegyző veszi fel, és arról óváslevélnek nevezett közokiratot állít ki, ha esedékességekor a fizetésre kötelezett a tartozását nem fizeti meg A váltó elévülése ·   A címzettel (idegen váltó), illetve a kiállítókkal (saját váltó): 3 Év A Forgatókkal illetve az idegen váltó kibocsátójával szemben 1 év alatt évül el.

7 A váltó osztályozása 1.      A kiállítás- és kifizetés helyét véve alapul, megkülönböztethetünk: · Belföldi váltó: belföldön állítják ki és belföldön kell kifizetni · Külföldi váltó: külföldön állítanak ki és külföldön kell kifizetni 2.      A váltó gazdasági funkciói alapján megkülönböztetünk: Kereskedelmi váltó: kereskedelemi hitelezés egyik formája Fináncváltó: ha a keletkezési jogviszony pénzkölcsön, mely mögött nem áll áruügylet

8 A váltó jellemzői A váltó a pénzpapírok – kötelmi jogi természetű követelést megtestesítő értékpapírok csoportjába tartozik A váltó mindig jogcímmentes pénztartozás, pénzkövetelést testesít meg. A váltó, törvénynél fogva forgatható értékpapír

9 A váltó különleges, szigorú váltójogi szabályok alá tartozik
·  A váltó elnevezése az okirat szövegében, és az okirat kiállításának nyelvén ·  Határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás (idegen váltónál) illetve feltétlen kötelezettségvállalás (saját váltónál) · A fizetésre kötelezett (címzett) nevének megjelölése (csak idegen váltóknál van, saját váltóknál maga a kiállító a fizetésre kötelezett) ·  Az esedékesség megjelölése (ha hiányzik, a váltó bemutatásakor esedékes) ·  A fizetési hely megjelölése (ha nincs a váltón, akkor fizetésre kötelezett lakóhelye) ·  Annak a neve, akinek részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell (rendelvényes) ·   A váltó kiállítási napjának és helyének megjelölése (keltezés) A kibocsátó (idegen váltó) vagy kiállító (sajátváltó) aláírása

10 A VÁLTÓ HOZAMA A váltó árfolyamát a váltó jövőbeli pénzáramának jelenértékét határozza meg. A váltó hozamát az a kamatláb fejezi ki, amellyel a váltó jövőbeli pénzáramát diszkontálják PÉLDA KÖNYV

11 A váltó forgalmazása és ennek szabályai
Megvárja, amíg lejár, és akkor beváltja a benne foglalt követelést az adóstól. A váltóbirtokos a váltót felhasználja saját tartozásai kiegyenlítésére, tehát másra történő átruházással, forgatással maga is fizethet vele. Ha a váltóbirtokosnak esedékesség előtt van szüksége készpénzre, akkor a váltót eladhatja egy pénzintézetnek. A bankra való átruházást váltóleszámítolásnak nevezzük.

12 Banki váltó leszámítolás
A bank úgy számítolja le, hogy a leszámítolás napjától a váltó lejáratáig tartó időszakra kamatot számol, s azt levonja a váltóösszegből, azaz a váltó névértékéből. A váltóbirtokos eladási árként a váltója ellenértékében a leszámítolási kamattal csökkentett névértéknek megfelelő összeget kapja.

13 A váltó viszontleszámítolása (Bank – MNB)
Amikor a bank váltót viszontleszámítoltatja, a Magyar Nemzeti Bank által számítoltatja le a váltót. Az MNB új pénzt bocsát ki ezáltal a gazdaságba.

14 FEDEZETLEN VÁLTÓ A váltókötelezett nem tud fizetni a váltóért, a váltójog a váltót fedezetlen váltónak minősíti. a váltófedezeti számla, amely egy olyan betétszámla, amelyen a váltó kiállítója, illetve a váltó elfogadója előre elkülöníti, folyamatos feltöltéssel biztosítja a váltótartozás megfizetéséhez szükséges pénzt.

15 VÉGE


Letölteni ppt "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések