Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK 3. EA VÁLTÓ. A váltó fogalma A váltó fogalma A váltó olyan forgatható értékpapír, amelynek kiállítója vagy az elfogadója kötelezettséget.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK 3. EA VÁLTÓ. A váltó fogalma A váltó fogalma A váltó olyan forgatható értékpapír, amelynek kiállítója vagy az elfogadója kötelezettséget."— Előadás másolata:

1 ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK 3. EA VÁLTÓ

2 A váltó fogalma A váltó fogalma A váltó olyan forgatható értékpapír, amelynek kiállítója vagy az elfogadója kötelezettséget vállal arra, hogy a váltón meghatározott összeget meghatározott helyen és meghatározott időben saját maga vagy egy harmadik fél meg fogja fizetni. Gazdálkodó szervezetek közötti hitelezésnek eszköze – Egy évet meg nem haladó időtartamra – Állami pénzügyekről szóló 1979 évi II. törvénymódosítás alapján

3 A váltó csoportosítása: 1. A törvényes kellékei: ábra 1. A jog kellékek meglétét csak érvényesítésekor követeli meg 1. Pl. a lejárat időpontja nem ismert ( ilyenkor látra szólónak minősül) 2. A váltó típusa szerint osztályozható 1. Idegen váltó: 1. Kibocsátója egy másik személy (természetes vagy jogi személy) 2. Fizetési kötelezettséget ígér egy harmadik személynek (természetes vagy jogi), vagyis a váltón feltüntettet kedvezményezettnek 3. Az idegen váltó utalványi alakkal bír, azaz a kiállító utasít valakit

4 A váltó osztályozása Kiállításnál három személy szerepel: A kibocsátó: intézvényező: mást utasít a fizetésre Az intézvényezett: akihez a fizetési meghagyás szól, aki fizetni köteles A rendelvényes vagy intézvényes: kedvezményezett, aki részére a fizetést teljesíteni kell.

5 A váltó osztályozása Saját váltó :Ábra  Melyben a kiállító saját fizetési elkötelezettséget ígér, arra kötelezi magát, hogy meghatározott összeget, meghatározott helyen és időben kifizet  Két személyt tételez fel:  A kiállítót (saját nevében ígér fizetést = adós)  A rendelvényest, a tulajdonképpeni hitelezőt – Itt hiányzik az intézvényesített

6 A váltó osztályozása 3. A váltó- lejárat, vagyis a fizetés esedékességének megjelölési módja 1. Határozott napra szóló váltó 2. Látra (megtekintésre) szóló váltó 3. A lát (megtekintésre) után bizonyos időre szóló váltó 4. Kelet után bizonyos időre Váltóóvás: óvást közjegyző veszi fel, és arról óváslevélnek nevezett közokiratot állít ki, ha esedékességekor a fizetésre kötelezett a tartozását nem fizeti meg A váltó elévülése  A címzettel (idegen váltó), illetve a kiállítókkal (saját váltó): 3 Év A Forgatókkal illetve az idegen váltó kibocsátójával szemben 1 év alatt évül el.

7 A váltó osztályozása 1. A kiállítás- és kifizetés helyét véve alapul, megkülönböztethetünk:  Belföldi váltó: belföldön állítják ki és belföldön kell kifizetni  Külföldi váltó: külföldön állítanak ki és külföldön kell kifizetni 2. A váltó gazdasági funkciói alapján megkülönböztetünk: Kereskedelmi váltó: kereskedelemi hitelezés egyik formája Fináncváltó: ha a keletkezési jogviszony pénzkölcsön, mely mögött nem áll áruügylet

8 A váltó jellemzői 1. A váltó a pénzpapírok – kötelmi jogi természetű követelést megtestesítő értékpapírok csoportjába tartozik 2. A váltó mindig jogcímmentes pénztartozás, pénzkövetelést testesít meg. 3. A váltó, törvénynél fogva forgatható értékpapír

9 1. A váltó különleges, szigorú váltójogi szabályok alá tartozik   A váltó elnevezése az okirat szövegében, és az okirat kiállításának nyelvén   Határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás (idegen váltónál) illetve feltétlen kötelezettségvállalás (saját váltónál)   A fizetésre kötelezett (címzett) nevének megjelölése (csak idegen váltóknál van, saját váltóknál maga a kiállító a fizetésre kötelezett)   Az esedékesség megjelölése (ha hiányzik, a váltó bemutatásakor esedékes)   A fizetési hely megjelölése (ha nincs a váltón, akkor fizetésre kötelezett lakóhelye)   Annak a neve, akinek részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell (rendelvényes)   A váltó kiállítási napjának és helyének megjelölése (keltezés) 8. A kibocsátó (idegen váltó) vagy kiállító (sajátváltó) aláírása

10 A VÁLTÓ HOZAMA A váltó árfolyamát a váltó jövőbeli pénzáramának jelenértékét határozza meg. A váltó hozamát az a kamatláb fejezi ki, amellyel a váltó jövőbeli pénzáramát diszkontálják PÉLDA KÖNYV

11 A váltó forgalmazása és ennek szabályai – Megvárja, amíg lejár, és akkor beváltja a benne foglalt követelést az adóstól. – A váltóbirtokos a váltót felhasználja saját tartozásai kiegyenlítésére, tehát másra történő átruházással, forgatással maga is fizethet vele. – Ha a váltóbirtokosnak esedékesség előtt van szüksége készpénzre, akkor a váltót eladhatja egy pénzintézetnek. A bankra való átruházást váltóleszámítolásnak nevezzük.

12 Banki váltó leszámítolás A bank úgy számítolja le, hogy a leszámítolás napjától a váltó lejáratáig tartó időszakra kamatot számol, s azt levonja a váltóösszegből, azaz a váltó névértékéből. A váltóbirtokos eladási árként a váltója ellenértékében a leszámítolási kamattal csökkentett névértéknek megfelelő összeget kapja.

13 A váltó viszontleszámítolása (Bank – MNB) Amikor a bank váltót viszontleszámítoltatja, a Magyar Nemzeti Bank által számítoltatja le a váltót. Az MNB új pénzt bocsát ki ezáltal a gazdaságba.

14 FEDEZETLEN VÁLTÓ A váltókötelezett nem tud fizetni a váltóért, a váltójog a váltót fedezetlen váltónak minősíti. a váltófedezeti számla, amely egy olyan betétszámla, amelyen a váltó kiállítója, illetve a váltó elfogadója előre elkülöníti, folyamatos feltöltéssel biztosítja a váltótartozás megfizetéséhez szükséges pénzt.

15 VÉGE


Letölteni ppt "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK 3. EA VÁLTÓ. A váltó fogalma A váltó fogalma A váltó olyan forgatható értékpapír, amelynek kiállítója vagy az elfogadója kötelezettséget."

Hasonló előadás


Google Hirdetések