Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖVETELÉSEK. Követelések © Deák István - 2009. 2 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖVETELÉSEK. Követelések © Deák István - 2009. 2 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK."— Előadás másolata:

1 KÖVETELÉSEK

2 Követelések © Deák István - 2009. 2 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 Követelések © Deák István - 2009. 3 A KÖVETELÉSEKRŐL ÁLTALÁBAN

4 Követelések © Deák István - 2009. 4 KÖVETELÉSEK FOGALMA  Jogszerű (szerződésekből, jogszabályokból) eredő  általunk már teljesített ügyletből eredő  a másik fél által elismert  pénzben kifejezett  fizetési igények

5 Követelések © Deák István - 2009. 5  29. § (1) Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (beleértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, valamint a különféle egyéb követelések, ideértve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket, a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket is. KÖVETELÉSEK AZ SZTV SZERINT

6 Követelések © Deák István - 2009. 6 KÖVETELÉSEK RENDSZEREZÉSE I. Alapul szolgáló szerződés (ügylet fajtája) szerint - szállítási - adásvételi - vállalkozási - szolgáltatási - kölcsön - egyéb

7 Követelések © Deák István - 2009. 7 KÖVETELÉSEK RENDSZEREZÉSE II. Pénznem szerint - forint - deviza → devizás monetáris tétel! Lejárat szerint - rövid - hosszú (Befektetett pénzügyi eszköz) Eredet szerint - saját (a követelést keletkeztető ügylet is a mi könyveinkben jelenik meg) - vásárolt (a követelést keletkeztető ügylet nem a mi könyveikben jelenik meg) Kezelés módja szerint - normál - hátrasorolt

8 Követelések © Deák István - 2009. 8 HÁTRASOROLT ESZKÖZ [sztv. 3. § (8) bek. 19. pont] Az a követelés (illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír), amely az adósnál (illetve az értékpapír kibocsátójánál) hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és ha az adós ellen a futamidő alatt felszámolási eljárás indul, akkor e felett csak többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlítést követelni

9 Követelések © Deák István - 2009. 9 HÁTRASOROLT KÖVETELÉS  Adósságrendezésre adott kölcsön  Futamidő > 5 év  Pénzügyi teljesítés a futamidő lejárta előtt nem követelhető  Az adós felszámolása, csődje esetén a többi (normál) hitelező kielégítése után teljesíthető  Lásd a hátrasorolt kötelezettség témát is!!!

10 Követelések © Deák István - 2009. 10 KÖVETELÉSEK RENDSZEREZÉSE III. Címzetthez való (tulajdonosi) viszony szerint - független - nem független - kapcsolt (AV, LV, KVV, TV) - egyéb részesedési viszony (20%-nál kisebb részesedés)

11 Követelések © Deák István - 2009. 11 KÖVETELÉSEK RENDSZEREZÉSE IV. Tartalom szerint (mérlegben elfoglalt hely szerint) - szűken értelmezett - tágan értelmezett

12 Követelések © Deák István - 2009. 12 SZŰKEN ÉRTELMEZETT KÖVETELÉSEK B/II.KÖVETELÉSEK 1.Vevők 2. Követelések kapcsolt váll. szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 4.Váltókövetelések 5. Egyéb követelések FÜGGETLEN FÉLLEL SZEMBEN

13 Követelések © Deák István - 2009. 13 A/I/6 Immateriális javakra adott előlegek A/II/6 Beruházásra adott előlegek D/II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke A/III Tartósan adott kölcsön A/III Hitelviszonyt megtestesítő ép. B/I/6 Készletekre adott előlegek B/IIKÖVETELÉSEK B/III Hitelviszonyt megtestesítő ép. B/IV.Bankbetétek C/1 Bevételek AIE KÖVETELÉSEK TÁG ÉRTELMEZÉSE Magyarázat a következő dián!

14 Követelések © Deák István - 2009. 14 Követelések a mérlegben  Az adott előlegek, az adott kölcsönök és a bevételek AIE tételekre is a követelések általános értékelési szabályait kell alkalmazni  A hitelviszonyt megtestesítő ép. is követelést testesít meg, de erre külön szabályok vonatkoznak  A bankbetétek bankkal szembeni követelések, ezekre is értelmezhetőek a követelések értékelési szabályai  A jegyzett, de be nem fizetett tőke a tulajdonosokkal szembeni követelést jelent, de értékelése nem a követelések szabályai szerint történik (lásd a Saját tőkénél)

15 Követelések © Deák István - 2009. 15 KÖVETELÉSEK ÉLETPÁLYÁJA BEKERÜLÉS KÖVETELÉS FENNÁLLÁSÁNAK IDŐSZAKA KIVEZETÉS: Kifizetés Hitelezési veszteség Elengedés BEKERÜLÉSI ÉRTÉK F O R D U L Ó N A P O K Eseti értékkorrekciók (év, ví) Devizás (követő) értékelés KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK

16 Követelések © Deák István - 2009. 16 ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - Évközi teljesítések - Elengedett követelés - Behajthatatlan követelés KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (a fordulónapon) - Behajthatatlan követelés - Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás tételek árfolyamkülönbözetei MÉRLEGÉRTÉK

17 Követelések © Deák István - 2009. 17 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK: „névérték”  Az alapul szolgáló ügylet teljesítésének napjával kell állományba venni  Elismert, követelhető (szerződésből, jogszabályból következő) tőkeösszegben –Forintban keletkezett –Devizában keletkezett  Pénznyújtásból eredő –Devizabetétről (általános szabály) –Forintért vásárolt devizából (kivétel!)  Nem pénznyújtásból eredő (általános szabály)  Barterügylet –Ha 1. ügylet (általános szabály) –Ha 2. ügylet (1. ügylet árfolyamán)

18 Követelések © Deák István - 2009. 18 BARTERÜGYLET  Azonos devizaösszegű export és import ügylet egy szerződésben való összekapcsolása (közvetlen árucsere)  Nemcsak devizában, hanem forintban is azonos összeggel mutatjuk ki a két ügyletet, ezért a második ügyletet az első ügylet árfolyamával értékeljük  Nem tévesztendő össze a követelés fejében átvett, illetve a kötelezettség ellenében átadott eszköz esetével! Itt két egymástól független ügylet utólagos összekapcsolásáról van szó

19 Követelések © Deák István - 2009. 19 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍMEK a) Követelés vásárlás: fizetett összeg b) Apportként átvett: általános szabály c) Térítés nélkül átvett: általános szabály (rendkívüli bevétel → halasztott bevétel → megszüntetés pénzügyi rendezéskor, vagy értékkorrekciók elszámolásakor)

20 Követelések © Deák István - 2009. 20 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍMEK d) Bíróság által megítélt követelés –ügyfél által el nem ismert, de –bíróság által megítélt és a –fordulónapig jogerőre emelkedett. –Teljesítés napja: jogerőre emelkedés napja Ne tévesszük össze az ügyfél által elismert, jogalapjában nem vitatott követelés (ami a könyveikben már szerepel) bírósági végrehajtásának elrendelésével!

21 Követelések © Deák István - 2009. 21 ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK  Követelés részben vagy egészben megszűnik –KIFIZETÉS (pénzeszköz nő)  Devizás követelésnél realizált árfolyamkülönbözet rendezése –BESZÁMÍTÁS (kötelezettség csökken)  Ugyanazon partnerrel szemben fennálló kötelezettséggel szemben  Technikai számla használata szükséges lehet (lásd bruttó elszámolás elvét is!) –ELENGEDÉS (eredmény csökken)  Két fél (szabad) megegyezése alapján  Pénzügyi teljesítés nem várható  Rendkívüli ráfordítás –BEHAJTHATATLANNÁ VÁLÁS (lásd év végi ért.)

22 Követelések © Deák István - 2009. 22 ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS  Követelések minősítése TELJES ÉRTÉKŰ KÉTES BEHAJTHATATLAN Befolyó összeg nagysága és időpontja bizonytalan Biztosan/nagy bizonyossággal befolyik Biztosan/nagy bizonyossággal nem folyik be

23 Követelések © Deák István - 2009. 23 BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS [sztv. 3. § (4) bek. 10. pont]  Nem végrehajtható (nincs fedezet)  Csődeljárás, felszámolási eljárás során –Egyezségi megállapodás keretében elengedett –Nincs rá fedezet  Felszámoló nyilatkozata alapján  Vagyonfelosztási javaslat alapján  Végrehajtás költségei > követelés összege  Adós nem lelhető fel  Elévült  Bíróság előtt nem érvényesíthető [Ptk 204. § (1) bek.] [Ptk 204. § (1) bek.] Vegyük észre, hogy kétféle elengedett követelés van!!!

24 Követelések © Deák István - 2009. 24 BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS ELSZÁMOLÁSA Hitelezési veszteség (HV) –A behajthatatlan követelés miatt elszámolt ráfordítás –Behajthatatlanná váláskor (akár évközben is) –Egyéb ráfordítás –Követelés részben vagy egészben megszűnik Lehet utólagos pénzügyi teljesítés –Pénzügyi teljesítéskor –Egyéb bevétel (38. – 96.) Vegyük észre, hogy elengedett követelés elszámolása kétféle lehet, attól függően, hogy …

25 Követelések © Deák István - 2009. 25 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE  Fordulónapon fennálló  mérlegkészítésig nem rendezett  kétes követelések után  az adós egyedi minősítése és  a mérlegkészítésig ismertté vált információk alapján  a várhatóan meg nem térülő összegben  elszámolt követeléscsökkentő (kontraaktív) tétel (követelés jogcíme nem szűnik meg).  Egyéb ráfordítás (86. – 3x9)  Devizás követeléseknél az év végi (át)értékelés előtti árfolyamon (árhatás ás árfolyamhatás elkülönítése!)

26 Követelések © Deák István - 2009. 26 KÖVETELÉSEK VISSZAÍRÁSA  Fordulónapon fennálló  értékvesztéssel csökkentett  a mérlegkészítésig ismertté váló információk alapján  részben vagy egészben teljes értékűvé vált követelés  könyv szerinti értékének növelése  a korábban elszámolt értékvesztés csökkentésével (megszüntetésével).  Egyéb bevétel (3x9. – 96.)

27 Követelések © Deák István - 2009. 27 Egyedi értékelés sajátos érvényesítése a követelések értékelésénél  Adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára (számvitelpolitikai kérdés) a nyilvántartási érték százalékában is meghatározható az értékvesztés  Minden fordulónapon ez alapján meghatározzuk az értékvesztés szükséges összegét és az előző fordulónappal összehasonlítva vagy további értékvesztést vagy visszaírást számolunk el.  Például: adósonként kisösszegű követelésnek minősül, ha a fordulónapi állomány 100.000 Ft alatt van  Az átalány-értékvesztés 30 %  Tehát az értékvesztés = a fenti határérték alatti adósokkal szembeni követelés * 0,3

28 Követelések © Deák István - 2009. 28 „Visszaírási” sajátosság  Értékvesztéssel csökkentett követelésre ÉVKÖZBEN (nem a mérlegkészítés időszakában) a könyv szerinti értéket meghaladóan jóváírt összeg nem minősül visszaírásnak (de egyéb bevételként kell elszámolni)! Ezért nem tudjuk figyelembe venni a fordulónapi értékelésnél

29 Követelések © Deák István - 2009. 29 Értékvesztés, visszaírás és hitelezési veszteség kapcsolata  Értékvesztés: –csak a fordulónapon nyitott követelésekre értelmezhető, –a követelés jogcíme nem szűnik meg, csak az értéke csökken (akár nulla is lehet a mérlegértéke) –egyéb ráfordítás –Visszaírható, legkorábban az értékvesztés elszámolását követő fordulónapon, ha még akkor is fennáll a követelés (és már nem minősül kétesnek)

30 Követelések © Deák István - 2009. 30 Értékvesztés, visszaírás és hitelezési veszteség kapcsolata  Hitelezési veszteség –Behajthatatlanná váláskor  akár évközben is bármikor  fordulónapon is (üzleti év teljessége elve!) –A követelés megszűnik, kivezetjük a könyveikből –Összege = követelés könyv szerinti értéke –Egyéb ráfordítás  Nem volt értékvesztés: 86. – 3x.  Volt értékvesztés: csak az értékvesztéssel csökkentett összeg lesz hitelezési veszteség –3x9. – 3x. és 86. – 3x. –Nem írható vissza! Ahol 3x a megfelelő követelés számlát, a 3x9 pedig a követeléshez tartozó értékvesztés számlát jelöli

31 Követelések © Deák István - 2009. 31 PÉLDA  Bekerülés: 2008. 03. 24.10000  Értékvesztés: 2008. 12. 31. 3000  Mérlegérték: 2008. 12. 31. 7000  Behajthatatlanná válik: 2009-ben –Hitelezési veszteség: 7.000  Mikor számoljuk el a HV-t? –Attól függ mikor válik ismertté a behajthatatlanság ténye  Beszámolókészítés időszakában vagy  Beszámolókészítés időszakán kívül –A példában mi a helyzet?  A behajthatatlanná válás nem lehetett a 2008. évi beszámoló készítési időszakában, mert akkor nem ÉV-t, hanem HV-t számoltunk volna el!

32 Követelések © Deák István - 2009. 32 Példák MegnevezésABCD Bek. érték 5000500050005000 ÉV (2007) 3000300030003000 Behajthatatlan köv. (2008) 2000 Teljes összeg Évk. pü. telj.* 4000 Beszámoló- készítés előtti pü. telj. 4000 *A pénzmozgás a mérlegkészítés időszakán kívül történt, így nem tudtuk figyelembe venni az (előző) fordulónapi értékelésnél!

33 Követelések © Deák István - 2009. 33 MEGOLDÁS (2008)  A 319. – 31.2.000 (nincs hitelezési veszteség, hiszen ezt már az értékvesztés elszámolásakor kimutattuk) 319. – 31.2.000 (nincs hitelezési veszteség, hiszen ezt már az értékvesztés elszámolásakor kimutattuk)  B  C  D 319. – 31. 3000 86. – 31. 2000 (hitelezési veszteség csak az értékvesztéssel csökkentett rész lesz) 38. – 31. 4000 319. – 31. 2000 31. – 96. 2000 (ez nem visszaírás, mert nem a fordulónapi értékeléshez kapcsolódik) 319. – 96. 2000, ez visszaírás!

34 Követelések © Deák István - 2009. 34 DEVIZÁS KÖVETELÉSEK ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE (általános szabály!)  Nem realizált árfolyamkülönbözet  Összes devizás tételre együttesen –Kivéve: barterügyletből eredő követelés  Főszabály: fordulónapi választott árfolyamra  DE! Értékelés hatása jelentős – nem jelentős? → Számviteli politika  Nem az összevont árfolyamkülönbözet jelentős pl. ha a követelésre gyakorolt hatás jelentős → átértékelés, függetlenül attól, hogy mennyi lesz az összevont különbözet  Eredményhatás összevont elszámolása

35 Követelések © Deák István - 2009. 35 DEVIZÁS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSE: árhatás és árfolyamhatás elkülönítése  ÁRHATÁS (PÉ és KSZÉ eltérése devizában) –Devizában kell meghatározni –Könyv szerinti árfolyammal értékelni  Értékvesztés  Visszaírás  ÁRFOLYAMHATÁS (könyv szerinti és fordulónapi árfolyam eltérése) –Értékvesztéssel, visszaírással korrigált deviza összegre kell alkalmazni a fordulónapi devizás átértékelés szabályait

36 Követelések © Deák István - 2009. 36 PÉLDA  Bekerülési adatok  1000 €  Árfolyam 250 Ft/€  Fordulónapi adatok  Értékvesztés 400 €  Árfolyam 255 Ft/€  Árhatás  400 * 250 = 100.000 Ft  Árfolyamhatás  (1000-400)*(255-250) = + 3.000 Ft  Mérlegérték  600*255 = 153.000

37 Követelések © Deák István - 2009. 37 KÖVETELÉSEK FORDULÓNAPI ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

38 Követelések © Deák István - 2009. 38 KÖVETELÉSÁLLOMÁNY A FORDULÓNAPON Mérlegkészítésig befolyt? Behajthatatlan? NEM IGEN ÉV, HV nem lehet HV elszámolása IGEN Kétes? NEM Volt már ÉV? Nincs teendő IGEN VÍ NEM ÉV elszámolása IGEN Devizás tételek év végi értékelése

39 Követelések © Deák István - 2009. 39 A KÖVETELÉSEK RÉSZLETES KIFEJTÉSE FAJTÁI SZERINT

40 Követelések © Deák István - 2009. 40 B/II/1. VEVŐK  Általunk már teljesített –(vásárolt és saját termelésű) készletértékesítésből –szolgáltatásnyújtásból –tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből eredő  a vevő által elismert  a fizetendő áfa összegét is tartalmazó  (eredeti) fizetési igény

41 Követelések © Deák István - 2009. 41 VEVŐKÖVETELÉS KELETKEZÉSE 91-94. Ért. nettó árbevétele31. Vevők 96. Egyéb bevétel 467. Fizetendő áfa

42 Követelések © Deák István - 2009. 42FAJTÁI  BELFÖLDI vevő → belföldi értékesítés árbevétele –Belföldi vevőnek –Függetlenül a pénzügyi rendezés módjától –Áfa tv. szerinti kulccsal  KÜLFÖLDI vevő → exportértékesítés árbevétele –Külföldi vevőnek (külföldi termékforgalomban) –Függetlenül a pénzügyi rendezés módjától –(általában) nincs áfa Az ma már nem igaz, hogy ha forintos az ügylet akkor belföldi, ha devizás akkor külföldi, hiszen belföldi ügyleteket is lehet devizában, és külföldi ügyleteket is lehet forintban kötni!

43 Követelések © Deák István - 2009. 43 SAJÁTOSSÁGOK  külföldi útszakaszra eső (eladót terhelő) szállítási, rakodási, raktározási költség exportárbevétel csökkentő tétel (a szerződés szerint az eladott eszköz fuvarozása bennünket terhel, mi rendeljük meg egy fuvarozási cégtől, INCOTERMS klauzulák!) –Vegyük észre, hogy ez nem a követelést, hanem az ezzel szemben elszámolt árbevételt érintő esemény!  Barterügylet: –azonos devizaösszegű export és importügylet egy szerződésben történő összekapcsolása –Elszámolás bruttó módon (beszerzés – értékesítés), majd beszámítás –Értékelés azonos devizaárfolyamon –év végi értékelésbe nem kell (nem lehet) bevonni –Nem tévesztendő össze a kompenzálással

44 Követelések © Deák István - 2009. 44 SAJÁTOSSÁGOK  Kompenzálás (beszámítás): –ugyanazon partnerrel szemben fennálló (két elkülönült ügyletből eredő) követelés és kötelezettség kölcsönös összevezetése (polgárjogi fogalom) –Devizás ügylet esetében árfolyamkülönbözet lehet (hiszen a két ügylet könyv szerinti árfolyama nem lesz azonos!)

45 Követelések © Deák István - 2009. 45 HELYESBÍTŐ TÉTELEK  Utólag felszámított felár, árnövelés, utólag adott engedmények, visszaküldés, göngyöleg visszavétel –helyesbítő számla  Téves számlázás, vevők által el nem ismert teljesítés –érvénytelenítő (stornó) számla

46 Követelések © Deák István - 2009. 46 ENGEDMÉNYEK RENDSZERE  Számlázott (eredeti teljesítési időpontra): –árbevétel (és fizetendő áfa) módosító tétel –devizás esetében eredeti árfolyamon  Rabatt: forgalom nagyságától függő (nem számlázott) engedmény –Pénzmozgással egy időben (86. – 38.) –Beszámolókészítésig pénzügyileg rendezett (86. – 48.)  Skontó: (előre)fizetési engedmény (a fizetési határidő előtti fizetésre ösztönöz) –Pénzügyi ráfordítás

47 Követelések © Deák István - 2009. 47 KAPOTT KÉSEDELMI KAMAT  Fizetési határidőn túli teljesítésből eredő következmény ( Ptk. szerint a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat + 7 %) –Ne tévesszük össze a kötbérrel!  Egyéb bevétel –Pénzügyi teljesítéskor (38. – 96.) –Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett (39. - 96.) –Bíróság által jogerősen megítélt: jogerőre emelkedés napjával (36. – 96.)

48 Követelések © Deák István - 2009. 48 PÉLDA: Melyik év eredményét és mekkora összegben érinti?  Feltételek: –Beszámolókészítés napja: március 31. –Kapcsolódó követelés összege 10.000 –Keletkezése: 2008. március 1. –Fizetési határideje: 2008. április 1. –A vevő késedelmesen fizetett

49 Követelések © Deák István - 2009. 49 Esetek  Kiegyenlítés: 2008. augusztus 1. –késedelmi kamat (1.000) kifizetés  2008. augusztus 1.  2008. október 20.  2009. február 10.  2009. április 10.  2010. január 20.  2011. május 10.

50 Követelések © Deák István - 2009. 50 Esetek  Kiegyenlítés: 2008. augusztus 1. –késedelmi kamatot (1.000) a bíróság ítélte meg, jogerőre emelkedés napja  2008. október 20. –Megfizetés napja  2008. október 26.  2009. január 13.  2009. február 10. –Megfizetés napja  2009. február 19.  2009. április 24.  2009. április 10. –megfizetés napja  2009. május 3.  2010. január 8.  2010. április 8.

51 Követelések © Deák István - 2009. 51 Esetek  Kiegyenlítés: 2009. február 1. –késedelmi kamat (1.800) kifizetés  2009. február 1.  2009. április 12.  2010. január 12.  2011. február 12.  2011. április 12.

52 Követelések © Deák István - 2009. 52 Vevőktől kapott előlegek (részletesen lásd „Általános áttekintés” sillabuszban)  Jóváíráskor könyvelendő –Jóváírt összeg: 38. – 453. –Jóváírt összegben lévő áfa: 368. – 467. –Devizában kapott értékelése: általános szabály  Teljesítéskor könyvelendő –31. – 91-94/467. –453. – 31.  Devizás esetében árfolyamkülönbözet lesz! –467. – 368.

53 Követelések © Deák István - 2009. 53 B/II/4. VÁLTÓKÖVETELÉSEK  VÁLTÓ: (általában) előre rögzített időpontra, helyre, összegre (a váltó névértékére) vonatkozó jövőbeni fizetési ígérvény (okirat)  Szigorú váltójogi szabályok (1/1965. (I. 24.) IM rendelet)  Az értékpapír-törvény szerint nem minősül értékpapírnak  Bárki (magánszemély is) kibocsáthatja  Fajtái: –Saját váltó  Szereplői: kibocsátó (kötelezett), elfogadó (kedvezményezett vagy rendelvényes) –idegen váltó  Szereplő: kibocsátó, elfogadó, címzett (kötelezett)

54 Követelések © Deák István - 2009. 54 B/II/4. VÁLTÓKÖVETELÉSEK  Váltókövetelés: a váltó kedvezményezettjénél (akinek a fizetést teljesítik a lejáratkor)  Fajtái, keletkezése –Kereskedelmi váltó:  A könyvekben már kimutatott követelés helyébe lép: 34. – 31. –Fináncváltó:  Pénzeszközátadásból ered: 34. – 38.

55 Követelések © Deák István - 2009. 55 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK  Kamat nélküli összegben –Kereskedelmi váltó: kiváltott követelés –Fináncváltó: átadott pénzösszeg –Devizás váltó: általános szabály (kereskedelmi váltónál árfolyamkülönbözet lesz)

56 Követelések © Deák István - 2009. 56 HOZAMELSZÁMOLÁS  Kapott kamat (névérték – bekerülési érték) –Pénzügyi rendezéskor (38. – 97.) –Fordulónapon: járó kamat elhatárolása (39. – 97.) → devizás esetében a fordulónapi választott árfolyammal

57 Követelések © Deák István - 2009. 57 VÁLTÓÜGYLETEK  Beváltás (lejáratkor) –Könyv szerinti érték: 38. – 34. –Kamat: 38. – 97. (97. – 39.)  Leszámítoltatás –Kapott összeg: 38. – 34. –Kapott kamat: 34. – 97. (97. – 39.) –Leszámítolási költség: 53. – 38.  Forgatás –Kötelezettség kivezetése: 454. – [375] –Váltó kivezetése [375] – 34. –Kamat: [375] – 97. (97. – 39.) Devizás váltónál árfolyamkülönbözet keletkezik a fenti esetekben

58 Követelések © Deák István - 2009. 58 B/II/V. EGYÉB KÖVETELÉSEK  Gyűjtőfogalom  Tartalma –Munkavállalókkal szembeni követelés –Állammal szembeni követelés (lásd majd a költségvetési kapcsolatoknál!) –Más vállalkozásokkal szembeni (nem vevő, nem váltó) követelés –Tulajdonosokkal szembeni követelés (pl. osztalékelőleg) –Különféle egyéb követelések

59 Követelések © Deák István - 2009. 59 Munkavállalókkal szembeni követelések  Fizetési előlegek –Folyósítás: 361. – 38. –Levonás: 471. – 361.  Elszámolási előlegek (pl. kiküldetések) –Kifizetés: 361. – 38. –Elszámolás: 1,2,5. – 361. –Különbözet rendezése (38. – 361. vagy fordítva)  Kölcsönök –Rövidlejáratra adott kölcsön –tartósan adott kölcsön következő évben esedékes része  Előírt tartozások: kártérítések, előre átutalt bírói stb. letiltások (lásd a kötelezettségeknél)

60 Követelések © Deák István - 2009. 60 Más vállalkozásokkal szembeni (egyéb) követelések  Kölcsönök (tartósan adott kölcsönök következő évben esedékes része is)  Tőzsdei (és nem tőzsdei) ügyletekkel kapcsolatos kifizetések  Vásárolt követelések  Stb.

61 Követelések © Deák István - 2009. 61 VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK  Egyéb követelések között  Bekerülési érték: vételár  Eredményhatás: pénzügyi műveletek eredményében –Pénzügyi rendezéskor a bekerülési érték és a pénzügyi teljesítés különbsége –Értékesítéskor keletkező különbség –Értékvesztés, visszaírás

62 Követelések © Deák István - 2009. 62 B/II/2. és B/II/3. KÖVETELÉSEK kapcsolt, ill. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben  Tartalmilag –Vevő –Váltókövetelés –Egyéb követelés  tehát  az előzőekben megismert szabályok, elszámolások értelemszerűen alkalmazhatóak


Letölteni ppt "KÖVETELÉSEK. Követelések © Deák István - 2009. 2 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések