Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Rakmányi Krisztina.  Mindennapi pénzügyek szerves része  Legelterjedtebb fizetési mód: bankszámlaalapú átutalás  Az átutalás a fizető fél.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Rakmányi Krisztina.  Mindennapi pénzügyek szerves része  Legelterjedtebb fizetési mód: bankszámlaalapú átutalás  Az átutalás a fizető fél."— Előadás másolata:

1 Készítette: Rakmányi Krisztina

2  Mindennapi pénzügyek szerves része  Legelterjedtebb fizetési mód: bankszámlaalapú átutalás  Az átutalás a fizető fél rendelkezése alapján végzett pénzforgalmi szolgáltatás, fizető fél számláját a kedvezményezett javára megterhelik  Belföldi fizetési forgalom:átutalások csak a Magyar Köztársaság határain belül  Nemzetközi fizetési forgalom: Mo. határain kívül nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások (forint-deviza átutalás) 2

3  Tranzakció: azonos- eltérő devizanemű számlák  Sürgős / „normál” átutalás  Eseti / rendszeresen ismétlődő megbízás  Irányulhat: bankból másik belföldi / külföldi bankba (kimenő átutalás, importfizetés), belföldi hitelintézettől bankba érkező deviza / külföldi banktól érkező forint-devizafizetés (bejövő átutalás, exportfizetés) 3

4  A megbízás benyújtásától a jogosult számlájának jóváírásáig tartó folyamat  Technikai lépések: Átutalás indítása Ügyfél azonosítása Aláírás vizsgálata Fedezet vizsgálata Bankközi tranzakció indítása Elszámolási rendszer Átutalás indítása Bankközi tranzakció végrehajtása Ügyfélszámla jóváírása 4

5  Fizetési műveletet a felek által megállapított devizanemben kell teljesíteni  Forint átutalás akkor lehetséges, ha a kedvezményezett számláját vezető bank kezel forint számlákat  Deviza átváltása másik devizára  Az ügyfél megbízza a bankot, hogy számlája terhére szerezze be a szükséges devizát ◦ közvetlen: EUR/HUF ◦ közvetett : EUR-t váltunk CHF-re, és közben HUF-ra 5

6  Legtöbb bankban az átutalást a fiókok indítják  Központ hat. meg, mely bankokon, számlákon keresztül fog mozogni a pénz, míg a kedvezményezetthez ér  Ha konverziót kell végrehajtani, teljesítés határideje meghosszabbodhat  Közvetlen összekötetéssel nem rendelkező bankoknál közvetítő bankot kell bevonni, ami a tranzakciót drágítja, az időt hosszabbítja 6

7  EK irányelv maximálisan 1 napos teljesítési határidőt ír elő átutalásra, beszedésre stb. (legfeljebb 3 munkanapos határidőben is megállapodhatnak a fizető fél és bankja)  Csak a banki munkanapok számítanak bele  Banki munkanapokon belül: kezdő-záró időpont  ügyfelek számára közzé kell tenni  Euró övezeten kívüli tagállamokban történő átutalás esetén max. 4 üzleti munkanap 7

8  Bankok azonosítására szolgáló kód  Nemzetközi bankközi ügyintézés  Kód felépítése: 8/ 11 karakter ◦ 4 karakter hat. meg a bankot ◦ 2 karakter: országkód ◦ 2 karakter: hely azonosítása ◦ 3 karakter: bankfiók ◦ Ha 8 karakter: központi székhelyről van szó 8

9  Indító számlát és a kedvezményezett számlát is a bankcsoport valamely tagja vezeti  Konverzió nélküli  Teljesítés akár néhány órán belülSEPA  Olyan földrajzi terület, melyben nincs különbség belföldi és tagországok közötti fizetési műveletek között  Euro fizetési forgalom lebonyolításához elegendő egy bankszámla és egy bankkártya  Egyre több magyar bank biztosítja ügyfelei részére 9

10  A bankok nem csak kimenő, hanem bankba érkező átutalási megbízásokkal is foglalkoznak.  Bejövő tételek elektronikusan érkeznek a GIRO, VIBER vagy SWIFT rendszereken  Leggyorsabb, ha adott összeget konverzió nélkül kell jóváírni  Ha konverzióra van szükség, min.2 munkanap  Max. 3 munkanapon belüli elszámolás engedélyezett 10

11  Papíralapú átutalási megbízás, országok közötti átutalás is végezhető, ehhez szükséges a nemzetközi számlaszám. Kedvezményezett Kedvezményezett állítja ki és számlával elküldi a kötelezettnek. Kötelezett Kötelezett leellenőrzi az adatokat, kitölti a hiányzó részeket, eljuttatja a bankjához. Bank STP 11

12  Használata elősegíti az Európán belüli nemzetközi fizetési ügyletek pontos, gyors, hatékony, költségkímélő lebonyolítását  Azonosítja a különböző országokban működő hitelintézet által vezetett bankszámlát  Kód felépítése: ◦ Első két karakter: ország azonosító kódja ◦ Köv. 2 karakter: ellenőrző szám ◦ További 16 karakter: belföldi pénzforgalmi jelzőszám 12

13  Partnerek egymással szemben pénzügyi bizalommal rendelkeznek  Tárgya lehet: váltó, csekk-követelés  A megbízott arra vállalkozik, hogy megbízója helyett a követelést beszedi. Beszedési megbízások Benyújtott okmányok szerintSima / okmányos beszedvények Fizetés időpontja szerintLátra szóló /halasztott inkasszó Bank szerepe alapjánExport /import beszedvények 13

14  Olyan értékpapír, melyben a csekk kibocsátója utasítja a bankját, hogy a csekkben megjelölt összeget fizesse ki a csekk kedvezményezettjének.  Kp-t helyettesítő fizetési eszköz, csekkszámlaszerődés szükséges, a számlatulajdonos pénzt helyez el a bankszámláján.  Bemutatásra előírt határidő a csekk kiállítási napjával kezdődik ◦ 8 nap: kibocsátás-fizetés azonos országban történik ◦ 20 nap: kibocsátás-fizetés más országban, de azonos kontinensen történik ◦ 70nap: minden más esetben 14

15  Bemutatóra szóló: ◦ Forgatható, nincs kedvezményezett, annak teljesítik a kifizetést, aki benyújtja  Szólhat megnevezett személyre: ◦ Nem forgatható, kizárólag annak fizetik ki, akinek a nevére szól  Bankcsekk: ◦ Bank fizetési ígéretet tesz  Utazási csekk: ◦ Külföldi utazáskor használatos, fix címletű, valutát helyettesíti,kedvezményezett 2x írja alá a csekket, a csekkfüzet átvételekor ill. csekk beváltásakor átvevő személy előtt 15

16  Meghatározott pénzösszeg később esedékes fizetésére vonatkozik / felszólítást tartalmazó forgatható értékpapír Saját váltó  Kiállítója fizetési ígéretet tesz, hogy a feltüntetett összeget megjelölt helyen és időben megfizeti. Idegen váltó:  Kibocsátó egy másik személyt szólít fel, hogy feltüntetett kedvezményezett részére az összeget fizesse meg. 16

17  Külkereskedelemben ált. devizában kiállított váltók forognak, ez a váltóbirtokosnak árfolyamkockázatot jelent.  Devizaárfolyam elmozdulásának kockázata annál nagyobb, minél hosszabb idő telik el a váltó elfogadása, lejárata, bemutatása között Okmányos beszedvény  Fizetési okmányok / kereskedelmi okmányok ellenértékének a beszedése  Okmányos technikák fajtái: ◦ okmányos inkasszó (beszedési megbízás) ◦ akkreditív 17

18 18


Letölteni ppt "Készítette: Rakmányi Krisztina.  Mindennapi pénzügyek szerves része  Legelterjedtebb fizetési mód: bankszámlaalapú átutalás  Az átutalás a fizető fél."

Hasonló előadás


Google Hirdetések