Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A külkereskedelmi gyakorlatban alkalmazott átutalások, beszedvények

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A külkereskedelmi gyakorlatban alkalmazott átutalások, beszedvények"— Előadás másolata:

1 A külkereskedelmi gyakorlatban alkalmazott átutalások, beszedvények
Készítette: Rakmányi Krisztina

2 Deviza átutalás Mindennapi pénzügyek szerves része
Legelterjedtebb fizetési mód: bankszámlaalapú átutalás Az átutalás a fizető fél rendelkezése alapján végzett pénzforgalmi szolgáltatás, fizető fél számláját a kedvezményezett javára megterhelik Belföldi fizetési forgalom:átutalások csak a Magyar Köztársaság határain belül Nemzetközi fizetési forgalom: Mo. határain kívül nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások (forint-deviza átutalás)

3 Deviza átutalás Tranzakció: azonos- eltérő devizanemű számlák
Sürgős / „normál” átutalás Eseti / rendszeresen ismétlődő megbízás Irányulhat: bankból másik belföldi / külföldi bankba (kimenő átutalás, importfizetés), belföldi hitelintézettől bankba érkező deviza / külföldi banktól érkező forint-devizafizetés (bejövő átutalás, exportfizetés)

4 Importfizetések A megbízás benyújtásától a jogosult számlájának jóváírásáig tartó folyamat Technikai lépések: Átutalás indítása Ügyfél azonosítása Aláírás vizsgálata Bankközi tranzakció végrehajtása Ügyfélszámla jóváírása Fedezet vizsgálata Átutalás indítása Elszámolási rendszer Bankközi tranzakció indítása

5 Devizakonverzió Fizetési műveletet a felek által megállapított devizanemben kell teljesíteni Forint átutalás akkor lehetséges, ha a kedvezményezett számláját vezető bank kezel forint számlákat Deviza átváltása másik devizára Az ügyfél megbízza a bankot, hogy számlája terhére szerezze be a szükséges devizát közvetlen: EUR/HUF közvetett : EUR-t váltunk CHF-re, és közben HUF-ra

6 Lebonyolítás időszükséglete
Legtöbb bankban az átutalást a fiókok indítják Központ hat. meg, mely bankokon, számlákon keresztül fog mozogni a pénz, míg a kedvezményezetthez ér Ha konverziót kell végrehajtani, teljesítés határideje meghosszabbodhat Közvetlen összekötetéssel nem rendelkező bankoknál közvetítő bankot kell bevonni, ami a tranzakciót drágítja, az időt hosszabbítja

7 Teljesítési határidők
EK irányelv maximálisan 1 napos teljesítési határidőt ír elő átutalásra, beszedésre stb. (legfeljebb 3 munkanapos határidőben is megállapodhatnak a fizető fél és bankja) Csak a banki munkanapok számítanak bele Banki munkanapokon belül: kezdő-záró időpont  ügyfelek számára közzé kell tenni Euró övezeten kívüli tagállamokban történő átutalás esetén max. 4 üzleti munkanap

8 BIC/SWIFT kód Bankok azonosítására szolgáló kód
Nemzetközi bankközi ügyintézés Kód felépítése: 8/ 11 karakter 4 karakter hat. meg a bankot 2 karakter: országkód 2 karakter: hely azonosítása 3 karakter: bankfiók Ha 8 karakter: központi székhelyről van szó

9 Bankcsoporton belüli átutalás
Indító számlát és a kedvezményezett számlát is a bankcsoport valamely tagja vezeti Konverzió nélküli Teljesítés akár néhány órán belül SEPA Olyan földrajzi terület, melyben nincs különbség belföldi és tagországok közötti fizetési műveletek között Euro fizetési forgalom lebonyolításához elegendő egy bankszámla és egy bankkártya Egyre több magyar bank biztosítja ügyfelei részére

10 Exportátutalások A bankok nem csak kimenő, hanem bankba érkező átutalási megbízásokkal is foglalkoznak. Bejövő tételek elektronikusan érkeznek a GIRO, VIBER vagy SWIFT rendszereken Leggyorsabb, ha adott összeget konverzió nélkül kell jóváírni Ha konverzióra van szükség, min.2 munkanap Max. 3 munkanapon belüli elszámolás engedélyezett

11 Nemzetközi fizetési megbízás
Papíralapú átutalási megbízás, országok közötti átutalás is végezhető, ehhez szükséges a nemzetközi számlaszám. Kedvezményezett Kedvezményezett állítja ki és számlával elküldi a kötelezettnek. Kötelezett Kötelezett leellenőrzi az adatokat, kitölti a hiányzó részeket, eljuttatja a bankjához. STP Bank

12 IBAN Használata elősegíti az Európán belüli nemzetközi fizetési ügyletek pontos, gyors, hatékony, költségkímélő lebonyolítását Azonosítja a különböző országokban működő hitelintézet által vezetett bankszámlát Kód felépítése: Első két karakter: ország azonosító kódja Köv. 2 karakter: ellenőrző szám További 16 karakter: belföldi pénzforgalmi jelzőszám

13 Beszedésen alapuló fizetések
Partnerek egymással szemben pénzügyi bizalommal rendelkeznek Tárgya lehet: váltó, csekk-követelés A megbízott arra vállalkozik, hogy megbízója helyett a követelést beszedi. Beszedési megbízások Benyújtott okmányok szerint Sima / okmányos beszedvények Fizetés időpontja szerint Látra szóló /halasztott inkasszó Bank szerepe alapján Export /import beszedvények

14 Devizacsekk Olyan értékpapír, melyben a csekk kibocsátója utasítja a bankját, hogy a csekkben megjelölt összeget fizesse ki a csekk kedvezményezettjének. Kp-t helyettesítő fizetési eszköz, csekkszámlaszerődés szükséges, a számlatulajdonos pénzt helyez el a bankszámláján. Bemutatásra előírt határidő a csekk kiállítási napjával kezdődik 8 nap: kibocsátás-fizetés azonos országban történik 20 nap: kibocsátás-fizetés más országban, de azonos kontinensen történik 70nap: minden más esetben

15 Csekk fajták: Bemutatóra szóló: Szólhat megnevezett személyre:
Forgatható, nincs kedvezményezett, annak teljesítik a kifizetést, aki benyújtja Szólhat megnevezett személyre: Nem forgatható, kizárólag annak fizetik ki, akinek a nevére szól Bankcsekk: Bank fizetési ígéretet tesz Utazási csekk: Külföldi utazáskor használatos, fix címletű, valutát helyettesíti,kedvezményezett 2x írja alá a csekket, a csekkfüzet átvételekor ill. csekk beváltásakor átvevő személy előtt

16 Váltó Meghatározott pénzösszeg később esedékes fizetésére vonatkozik / felszólítást tartalmazó forgatható értékpapír Saját váltó Kiállítója fizetési ígéretet tesz, hogy a feltüntetett összeget megjelölt helyen és időben megfizeti. Idegen váltó: Kibocsátó egy másik személyt szólít fel, hogy feltüntetett kedvezményezett részére az összeget fizesse meg.

17 Váltó Okmányos beszedvény
Külkereskedelemben ált. devizában kiállított váltók forognak, ez a váltóbirtokosnak árfolyamkockázatot jelent. Devizaárfolyam elmozdulásának kockázata annál nagyobb, minél hosszabb idő telik el a váltó elfogadása, lejárata, bemutatása között Okmányos beszedvény Fizetési okmányok / kereskedelmi okmányok ellenértékének a beszedése Okmányos technikák fajtái: okmányos inkasszó (beszedési megbízás) akkreditív

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A külkereskedelmi gyakorlatban alkalmazott átutalások, beszedvények"

Hasonló előadás


Google Hirdetések