Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LIFE-SPAN DEVELOPMENT 10 A Topical Approach to John W. Santrock Az érzelmi fejlődés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LIFE-SPAN DEVELOPMENT 10 A Topical Approach to John W. Santrock Az érzelmi fejlődés."— Előadás másolata:

1 LIFE-SPAN DEVELOPMENT 10 A Topical Approach to John W. Santrock Az érzelmi fejlődés

2 Érzelmi és személyiség fejlődés Érzelmi fejlődés –Az érzelem meghatározása –Érzelmi reguláció –Érzelmi kompetencia Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.5 of 10

3 Mik az érzelmek? Érzés vagy hatás –Fiziológiai arousal –Tudatos élmény –Viselkedéses megnyilatkozása Exploring Emotions

4 Az érzelmi szabályozás fejlődése Gyermekkoron át, egyénileg fejlődnek: Az érzelmek kezelése a külső forrásokból a belsők felé tolódik el Növekedik a kognitív stratégiák szerepe és a figyelem irányításának a képessége Kifejlődik az érzelmi arousal változtatásának a kapacitása Képessé válik szelektálni és irányítani a helyzeteket és kapcsolatokat a negatív érzelmek minimalizálása felé Kiválasztja a stresszel való megküzdés leghatékonyabb módját Exploring Emotions

5 Érzelmi kompetencia Valaki érzelmi állapotainak tudatosítása Észrevenni mások érzelmeit Érzelmi szótár használata megfelelő módon Empatikus és érzelmi érzékenység mások érzelmi tapasztalatai iránt Annak megértése, hogy a belső érzelmi állapotok nem feltétlen egyeznek a külső kifejezési módokkal Alkalmazkodó megküzdés a negatív érzelmekkel Annak tudatosítás,a hogy az érzelmek kifejezésének milyen fontos szerepe van a kapcsolatokban Önmagunk szemlélése olyan valakiként, mint aki érezni akar Exploring Emotions

6 Érzelmi állomások a kisgyermekkorban Sírás Mosoly Félelem –Idegentől való félelem –Szeparációs szorongás (tiltakozás) Társadalmi referencia (az anya általi ellenőrzés kívánalma)

7 Érzelmek a korai gyermekkorban Tudatos érzelmek –Büszkeség –Szégyen –A kisgyermekek érzelmi nyelve és az érzelmek megértése Development of Emotion

8 Érzelmi fejlődés a középső és a késői gyermekkorban Növekvő képesség a büszkeség és a szégyen felismerésére Növekvő képesség arra, hogy több mint egy érzelmet átéljünk egy helyzetben Növekvő tendencia annak számbavételére, hogy egyes események érzelmi reakciókat váltanak ki Jellegzetes javítási kísérletek negatív érzelmi reakciók elfojtásával vagy eltitkolásával kapcsolatban Öntevékeny stratégiák használata a érzések visszatükrözésére Development of Emotion

9 Korai változások az érzelmi életben Tudatos érzelmek Elsődleges érzelmek Ismeretet kíván; A második életév közepétől fogva tart a harmadik év közepén keresztül Az emberre és állatra egyaránt jellemző, az első hat hónapban Development of Emotion

10 Serdülőkori érzelmek A kedvetlenség normális jelenség a korai serdülőkorban A lányok különösen érzékenyek a depresszióra Környezettel kapcsolatos tapasztalatok sokkal inkább szerepet játszanak a serdülők érzelmeinek alakulásában mint a hormonális változások Development of Emotion

11 Változások a pozitív & a negatív érzelmekben a felnőtt években Development of Emotion Pozitív érzelmek Negatív érzelmek Életkor (évek) Érzelmi skála pontok

12 Szocioemocionális szelekciós elmélet Az idősebb felnőttek sokkal válogatósabbakká lesznek szociális gondoskodó hálózataikkal szemben –Magas értéke van az érzelmi megelégedettségnek –Több időt töltenek a családtagokkal, akiknek kapcsolataikat köszönhetik Development of Emotion

13 A társas-érzelmi szelektivitás modellje Development of Emotion Gyermek Serdülő Középkorú Öreg Erős Társas motívum Gyenge Érzelmi görbe Tudás görbe

14 Temperamtum Meghatározás Típusai –Könnyen, nehezen,lassan felmeleedű (Thomas & Chess) –Viselkedés gátlás (Kagan) Félénk, gátolt,szégyenlős Szociabilis, extravertált, bátor –Rothbart és Bates osztályozása Pozitív hatás és megközelítés Negatív hatás Erőteljes kontrol Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.4 of 10

15 Az illeszkedés jósága Mérkőzés a gyermek temperamentuma és a környezet elvárásai között. Temperament

16 Temperamentum és alkalmazkodó szülők Figyelmet fordítanak és tisztelik a gyermek egyéniségét (Lk 2) Úgy alakítják a gyermek környezetét, hogy az a legjobban illeszkedjék a termperamentumához Kerülik a „nehéz gyermek” címkét Temperament

17 Ragaszkodás Meghatározás Elméleti nézőpontok –Freudi nézőpont –Erikson: Bizalom vs. bizalmatlanság –Harlow kutatásai: megnyugató kapcsolat A ragaszkodás állomásai (Bowlby) –Nem megkülönböztetett –megkülönböztetett Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.3 of 10

18

19 Ragaszkodás A ragaszkodás típusai (Ainsworth-féle Idegen helyzet) –Biztonság –Bizonytalanság-elkerülés –Bizonytalanságnak- ellenállás –Bizonytalanság-szervezetlenség Kritikus periódus? –Etológiai nézőpont(Lorenz; Bowlby) Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.3 of 10

20 Ragaszkodási fogalmak Bizonytalanság ellenállás miatt Bizonytalanság a szervezetlenség és irányítatlanság miatt Bizonytalanság Szervezetlenség miatt Bizonytalanság elutasítás miatt Biztonságos kötődés ellenállás a közelséggel szemben Bizonytalanság a gondozó elkerülő viselkedése miatt A gondozó mint a biztonság alapja, akit arra használ, hogy felfedezze a környezetet Attachment and Love

21 A gondviselői stílus és ragaszkodás osztályozása Attachment and Love A csecsemő ragaszkodása A gondviselő viselkedése Biztonság Érzékeny a jelzésekre és megfelelő Elkerülés Nem megfelelő vagy elutasító Ellenállás Nem konzisztens Szervezetlenség Elhanyagoló vagy fizikailag bántalmazó

22 A ragaszkodás fontossága A biztonságot nyújtó kapcsolat az első évben fontos alapja a pszichológiai fejlődésnek A fejlődéslélektan kutatói túlságosan nagy hangsúlyt tulajdonítanak a kisgyermekkori kötődésnek –Jelentéktelenitik a szocializáció szerteágazó ágenseit és kontextusát ami a gyermek világában felelhető Attachment and Love

23 biztonságelkerülésellenállás

24 Társas helyzetek Az apák mint gondozók a kicsinyek számára Óvoda Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.3 of 10

25


Letölteni ppt "LIFE-SPAN DEVELOPMENT 10 A Topical Approach to John W. Santrock Az érzelmi fejlődés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések