Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LIFE-SPAN DEVELOPMENT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LIFE-SPAN DEVELOPMENT"— Előadás másolata:

1 LIFE-SPAN DEVELOPMENT
10 A Topical Approach to LIFE-SPAN DEVELOPMENT Az érzelmi fejlődés John W. Santrock

2 Érzelmi és személyiség fejlődés
Érzelmi fejlődés Az érzelem meghatározása Érzelmi reguláció Érzelmi kompetencia Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 5 of 10

3 Mik az érzelmek? Érzés vagy hatás Fiziológiai arousal Tudatos élmény
Exploring Emotions Mik az érzelmek? Érzés vagy hatás Fiziológiai arousal Tudatos élmény Viselkedéses megnyilatkozása

4 Az érzelmi szabályozás fejlődése
Exploring Emotions Az érzelmi szabályozás fejlődése Gyermekkoron át, egyénileg fejlődnek: Az érzelmek kezelése a külső forrásokból a belsők felé tolódik el Növekedik a kognitív stratégiák szerepe és a figyelem irányításának a képessége Kifejlődik az érzelmi arousal változtatásának a kapacitása Képessé válik szelektálni és irányítani a helyzeteket és kapcsolatokat a negatív érzelmek minimalizálása felé Kiválasztja a stresszel való megküzdés leghatékonyabb módját

5 Érzelmi kompetencia Valaki érzelmi állapotainak tudatosítása
Exploring Emotions Érzelmi kompetencia Valaki érzelmi állapotainak tudatosítása Észrevenni mások érzelmeit Érzelmi szótár használata megfelelő módon Empatikus és érzelmi érzékenység mások érzelmi tapasztalatai iránt Annak megértése, hogy a belső érzelmi állapotok nem feltétlen egyeznek a külső kifejezési módokkal Alkalmazkodó megküzdés a negatív érzelmekkel Annak tudatosítás,a hogy az érzelmek kifejezésének milyen fontos szerepe van a kapcsolatokban Önmagunk szemlélése olyan valakiként, mint aki érezni akar

6 Érzelmi állomások a kisgyermekkorban
Sírás Mosoly Félelem Idegentől való félelem Szeparációs szorongás (tiltakozás) Társadalmi referencia (az anya általi ellenőrzés kívánalma)

7 Érzelmek a korai gyermekkorban
Development of Emotion Érzelmek a korai gyermekkorban Tudatos érzelmek Büszkeség Szégyen A kisgyermekek érzelmi nyelve és az érzelmek megértése

8 Érzelmi fejlődés a középső és a késői gyermekkorban
Development of Emotion Érzelmi fejlődés a középső és a késői gyermekkorban Növekvő képesség a büszkeség és a szégyen felismerésére Növekvő képesség arra, hogy több mint egy érzelmet átéljünk egy helyzetben Növekvő tendencia annak számbavételére, hogy egyes események érzelmi reakciókat váltanak ki Jellegzetes javítási kísérletek negatív érzelmi reakciók elfojtásával vagy eltitkolásával kapcsolatban Öntevékeny stratégiák használata a érzések visszatükrözésére

9 Korai változások az érzelmi életben
Development of Emotion Korai változások az érzelmi életben Elsődleges érzelmek Az emberre és állatra egyaránt jellemző, az első hat hónapban Tudatos érzelmek Ismeretet kíván; A második életév közepétől fogva tart a harmadik év közepén keresztül

10 Development of Emotion
Serdülőkori érzelmek A kedvetlenség normális jelenség a korai serdülőkorban A lányok különösen érzékenyek a depresszióra Környezettel kapcsolatos tapasztalatok sokkal inkább szerepet játszanak a serdülők érzelmeinek alakulásában mint a hormonális változások

11 Változások a pozitív & a negatív érzelmekben a felnőtt években
Development of Emotion Változások a pozitív & a negatív érzelmekben a felnőtt években Érzelmi skála pontok Pozitív érzelmek Negatív érzelmek Életkor (évek)

12 Szocioemocionális szelekciós elmélet
Development of Emotion Szocioemocionális szelekciós elmélet Az idősebb felnőttek sokkal válogatósabbakká lesznek szociális gondoskodó hálózataikkal szemben Magas értéke van az érzelmi megelégedettségnek Több időt töltenek a családtagokkal, akiknek kapcsolataikat köszönhetik

13 A társas-érzelmi szelektivitás modellje
Development of Emotion A társas-érzelmi szelektivitás modellje Erős Társas motívum Gyenge Érzelmi görbe Tudás görbe Gyermek Serdülő Középkorú Öreg

14 Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Temperamtum Meghatározás Típusai Könnyen, nehezen,lassan felmeleedű (Thomas & Chess) Viselkedés gátlás (Kagan) Félénk, gátolt,szégyenlős Szociabilis, extravertált, bátor Rothbart és Bates osztályozása Pozitív hatás és megközelítés Negatív hatás Erőteljes kontrol Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 4 of 10

15 Temperament Az illeszkedés jósága Mérkőzés a gyermek temperamentuma és a környezet elvárásai között.

16 Temperamentum és alkalmazkodó szülők
Figyelmet fordítanak és tisztelik a gyermek egyéniségét (Lk 2) Úgy alakítják a gyermek környezetét, hogy az a legjobban illeszkedjék a termperamentumához Kerülik a „nehéz gyermek” címkét

17 Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Ragaszkodás Meghatározás Elméleti nézőpontok Freudi nézőpont Erikson: Bizalom vs. bizalmatlanság Harlow kutatásai: megnyugató kapcsolat A ragaszkodás állomásai (Bowlby) Nem megkülönböztetett megkülönböztetett Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 3 of 10

18

19 Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Ragaszkodás A ragaszkodás típusai (Ainsworth-féle Idegen helyzet) Biztonság Bizonytalanság-elkerülés Bizonytalanságnak- ellenállás Bizonytalanság-szervezetlenség Kritikus periódus? Etológiai nézőpont(Lorenz; Bowlby) Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 3 of 10

20 Ragaszkodási fogalmak
Attachment and Love Ragaszkodási fogalmak Biztonságos kötődés A gondozó mint a biztonság alapja, akit arra használ, hogy felfedezze a környezetet Bizonytalanság elutasítás miatt Bizonytalanság a gondozó elkerülő viselkedése miatt Bizonytalanság ellenállás miatt ellenállás a közelséggel szemben Bizonytalanság Szervezetlenség miatt Bizonytalanság a szervezetlenség és irányítatlanság miatt

21 A gondviselői stílus és ragaszkodás osztályozása
Attachment and Love A gondviselői stílus és ragaszkodás osztályozása A csecsemő ragaszkodása A gondviselő viselkedése Biztonság Érzékeny a jelzésekre és megfelelő Elkerülés Nem megfelelő vagy elutasító Ellenállás Nem konzisztens Szervezetlenség Elhanyagoló vagy fizikailag bántalmazó

22 A ragaszkodás fontossága
Attachment and Love A ragaszkodás fontossága A biztonságot nyújtó kapcsolat az első évben fontos alapja a pszichológiai fejlődésnek A fejlődéslélektan kutatói túlságosan nagy hangsúlyt tulajdonítanak a kisgyermekkori kötődésnek Jelentéktelenitik a szocializáció szerteágazó ágenseit és kontextusát ami a gyermek világában felelhető

23 biztonság elkerülés ellenállás

24 Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Társas helyzetek Az apák mint gondozók a kicsinyek számára Óvoda Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 3 of 10

25


Letölteni ppt "LIFE-SPAN DEVELOPMENT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések