Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Pályázati lehetőségek civil szervezeteknek Észak-Magyarországi régióban Stehlik Ágnes Eger, 2008. február 13. 1 Előadó:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Pályázati lehetőségek civil szervezeteknek Észak-Magyarországi régióban Stehlik Ágnes Eger, 2008. február 13. 1 Előadó:"— Előadás másolata:

1 1 Pályázati lehetőségek civil szervezeteknek Észak-Magyarországi régióban Stehlik Ágnes Eger, 2008. február 13. 1 Előadó:

2 2 Általános definíció: Egy térség elmaradott területi egységeinek (földrajzi, igazgatási, tervezési, statisztikai) a térség többi, fejlettebb egységéhez viszonyított (számszerűsíthető) lemaradását csökkenteni szándékozó koncepciók, intézkedések, eljárások összessége. Ha a térség = EU: Az Európai Unió regionális politikája a régiók közötti fejlettségbeli különbségek felszámolását célozza, ezzel is segíti a Közösség gazdasági és társadalmi kohézióját. 2 Regionális politika

3 3 1. Konvergencia: azon régiók részesülnek támogatásban, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 3 A strukturális és kohéziós politika célkitűzései 2007-2013 között 2. Versenyképesség és foglalkoztatás: a konvergencia célkitűzéshez nem tartozó, a közösség többi régiója tartozik a támogatottakhoz. 3. Európai területi együttműködés: földrajzi értelemben a határ menti ill. a transznacionális együttműködési területen található régiók támogathatók.

4 4 4 ● fejlődés (minőségi változás) Mit jelent a konvergencia? ● fejlettség szintje (termelési tényezők színvonala) ● elosztható javak (megtermelt produktum volumene) A régió felzárkózását egy viszonyítási alaphoz gazdaságának pozitív irányú változásai által: ● növekedés (mennyiségi változás)

5 5 5 A kohéziós politika céljai és forrásai 2007 – 2013 Konvergencia célkitűzés 81,54% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve (263,53 milliárd euró) Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritásokElőirányzatok Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Kohéziós Alap Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség infrastruktúrák emberi erőforrások közigazgatási kapacitás közlekedés (TEH) szállítás környezetvédelem megújuló energiaforrások 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró

6 6 6 Európai Területi Együttműködés célkitűzés 2,52% (13,2 milliárd euró) Regionális Versenyképesség 15,95% és Foglalkoztatottság célkitűzés (57,9 milliárd euró) Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját (NUTS1 vagy NUTS2) Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók Innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség európai foglalkoztatási stratégia 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határ menti régiók és nagy transznacionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 35,61%: határon átnyúló 12,12%: ESZPE 47,73%: transznacionális 4,54%: hálózatok Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritásokElőirányzatok A kohéziós politika céljai és forrásai 2007 – 2013

7 7 7 Allokáció Magyarország számára a 2007-2013 közötti időszakban TámogatásokMillió euro Kohéziós Alap7 589 Konvergencia12 654 Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (Közép-Magyarország)1 860 Területi együttműködés344 Összesen22 452 Forrás: Európai Bizottság

8 8 8 Új Magyarország Fejlesztési Terv szegmensei 2007 – 2013

9 9 9 Operatív programok közti forrásmegosztás Operat í v programok Ö sszesen (Mrd Forint) % Gazdas á gfejleszt é s OP 674,039,80 K ö zleked é s OP 1721,4725,04 T á rsadalmi meg ú jul á s OP 933,2913,57 T á rsadalmi infrastrukt ú ra OP 538,957,84 K ö rnyezet é s energia OP 1053,5615,32 Nyugat-dun á nt ú li OP 128,251,87 K ö z é p-dun á nt ú li OP 140,462,04 D é l-dun á nt ú li OP 194,992,84 D é l-alf ö ldi OP 207,053,01 É szak-alf ö ldi OP 269,643,92 É szak-magyarorsz á gi OP 249,913,63 K ö z é p-magyarorsz á gi OP 430,296,26 Á llamreform OP 40,610,59 Elektronikus k ö zigazgat á s OP 99,491,45 V é grehajt á s OP 94,881,38 Nemzeti teljes í tm é ny tartal é k 98,381,43 Ö sszesen 6875,27100,00 Forrás: NFH

10 10 Forrás: Európai Bizottság Az Észak-magyarországi régió Operatív Programjának prioritásai és forrásai (2007-2013) Prioritási tengely Forrás (Mrd.Ft) Versenyképes helyi gazdaság megteremtése20 A turisztikai potenciál erősítése60 Településfejlesztés82 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése62 Térségi közlekedés fejlesztése26 Technikai segítségnyújtás10 Összesen 260

11 11 A PROJEKT „VALAMI, AMI TÖRTÉNT, MIELŐTT VALAMI MÁST MEGTESZÜNK” VÉGREHAJTÁS TERVEZÉS ERŐFORRÁSOK PROJEKTMENEDZSMENT

12 12 11 Releváns (jelentős, fontos) ■ Kereslet-vezérelt (pozitív hatású) ■ Cél-orientált (stratégiai szemléletű) ■ Támogatható (anyagilag: megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, erkölcsileg: megfelel az érintettek igényeinek) A jó projekt

13 13 12 Megvalósítható ■ Munkaterve logikus, következetes ■ Eredményei mérhetőek (objektíven is!) ■ Költségvetése reális, megalapozott ■ Munkamegosztása világos ■ Kockázatai minimálisak és ismertek A jó projekt

14 14 13 A jó projekt Fenntartható ■ A projekt által létrehozott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatóak ■ A további működtetés nem ütközik külső ill. belső akadályokba (pl.: szabályozók változása, működtetési források, likviditás, személyi feltételek, stb.)

15 15 14 Hazai pályázati lehetőségek Forrás: www.pafi.hu

16 16 15 Külföldi pályázati lehetőségek Forrás: internet

17 17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "1 Pályázati lehetőségek civil szervezeteknek Észak-Magyarországi régióban Stehlik Ágnes Eger, 2008. február 13. 1 Előadó:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések