Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarországi fejlesztések, EU támogatások Kovács István Vilmos, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarországi fejlesztések, EU támogatások Kovács István Vilmos, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 Magyarországi fejlesztések, EU támogatások Kovács István Vilmos, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 Tematika • Helyzet és lehetőség •A fejlesztéspolitika céljai és eszközei •Elvárt hatások •Az európai kontextus

3 C Hol tartunk most?

4 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Mutató EU27 = 100 Forrás: Eurostat Egy főre jutó regionális GDP

5 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Mutató EU27 = 100 Forrás: Eurostat Egy főre jutó regionális GDP

6 Az ÚMFT helyzetelemzése –Lassuló növekedés, gazdasági nyitottság. Energiafüggőség – Alacsony aktivitás –Növekvő regionális különbségek –A nagyvállalatok versenyképesek, KKV-k hatékonysága fejlesztendő – K+F tevékenység elmarad az EU-átlagtól – adaptív vállalati stratégiák – Tranzithelyzet, a közlekedési hálózat elégtelen kapacitása – Oktatás ban résztvevők száma jelentősen nőtt, a színvonal nem javult – Demográfia i helyzet romlott, egészségügyi állapot rossz –Leszakadás a roma népesség körében nagy – Környezeti értékek, sok tennivaló a megőrzésért – Közigazgatás és a jogalkotás fejlesztésre szorul

7 A Nemzeti Fejlesztési Terv hatásai Lehetőségek – ÚMFT

8 C Célok és eszközök

9 Átfogó célok A foglalkoztatás javítása - A foglalkoztathatóság javítása - munkaerő-kereslet bővítése - munkaerő-piaci környezet fejlesztése Tartós növekedés - nagy hozzáadott érték - gazdaság bázisának szélesítése - üzleti környezet fejlesztése

10 Horizontális célok Fenntarthatóság - környezeti - (makro)gazdasági - társadalmi Kohézió - területi különbségek csökkentése - társadalmi (esélyegyenlőség, méltányosság)

11 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV •Gazdaságfejlesztés OP 2,5Mrd Euró •Közlekedés OP6,2Mrd Euró •Társadalmi megújulás OP 3,5 Mrd Euró •Társadalmi infrastruktúra OP 1,9 Mrd Euró •Környezet és energia OP 4,2 Mrd Euró •Államreform OP 0,172 Mrd Euró •Elektronikus közigazgatás OP 0,422 Mrd Euró •7 Regionális OP 5,8Mrd Euró •Végrehajtás OP 0,31Mrd Euró Forrás: NFÜ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati és regionális operatív programjai

12 Az ágazati programok 5000 milliárd forintot meghaladó keret (2007-2013 között) A programok céljai: •Versenyképesség növelése a KKV-k és a K+F erősítésével •Az elérhetőség javítása •A környezet megóvása •Társadalmi megújulás •Közszolgáltatások minőségi fejlesztése (egészségügy, oktatás, szociális ellátás, kultúra) •Olcsóbb, hatékonyabb közigazgatás

13 A hét régió saját programjai 1 600 milliárd forintos keret • Öt fő támogatási cél : •Regionális gazdaságfejlesztés •Turisztikai célú fejlesztések (attrakció, kapacitás) •Helyi közlekedési infrastruktúra-fejlesztés (például 3-5. számjegyű utak fejlesztése) •Humáninfrastruktúra-fejlesztések (iskolák, óvodák, egészségügyi létesítmények felújítása) •Településfejlesztési akciók (épületrekonstrukciók, térrendezések)

14 Fejlesztési pólusok

15 Fejlesztési pólus program • Célok Innovációvezérelt, tudásbázisú gazdaság megteremtése; nemzetközi szinten versenyképes klaszterek létrejötte, a fővárosközpontúság csökkentése • Elvárt eredmények K+F -ráfordítások arányának növekedése a GDP-hez viszonyítva; KKV szektor megerősödése, nemzetközi versenyképesség (export) és beszállítói képesség növekedése; a hazai innováció területi kiegyensúlyozatlanságának oldódása • Finanszírozás ~ 600 mrd Ft; Európai uniós források + Hazai k+f források (innovációs alap) + Magántőke

16 Program a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségért • Forrása : összesen ~ 130 milliárd forint 2007-2013 között • Célok •Fenntartható fejlődési pálya elindítása  a térség leszakadási trendje megfordul  hosszú távú felzárkózás • Elvárt eredmények •A fejlesztések révén megteremtődik az infrastrukturális háttér, a humán erőforrás és társadalmi tőke, ami a felzárkózási folyamatot megalapozza

17 Kiemelt fejlesztések -újjáépülnek a gyógyturizmust szolgáló termálfürdők -megújulnak a városok műemlékei, arculata -az út- és vasúthálózat nagyléptékű fejlesztése, Budapesten a 4-es metróvonal megépítése -Megújulnak egészségügyi intézmények és iskolák - e-közigazgatás -Pécs Európa kulturális fővárosa lesz 2010-ben -nagy értékű ivóvíz és szennyvízkezelési projektek -…….

18 Új pályázatok, új filozófia • Nem helyettesítjük a magántőkét, csak kiegészítjük azt •A magánerőből is megvalósítható és életképes fejlesztésekre nem adunk közpénzt • Nem ingyenpénzt adunk •A pályázóknak önerőt kell hozzátenniük a támogatáshoz  felelős magatartás • Tényleges, mérhető hozzájárulást várunk a magyar gazdaság növekedéséhez •A támogatás hatását meghatározott mértékű árbevételnövekedéssel kell tudni igazolni. Ennek elmaradása esetén a pénzt (mint egy hitelt) kamatostól vissza kell fizetni

19 C Elvárt hatások

20 A Nemzeti Fejlesztési Terv hatásai 1.Cél, hogy a közszférán kívül foglalkoztatottak száma az ÚMFT beavatkozásainak hatására 4 %-kal növekedjen 2015-re 2.Cél, hogy az ÚMFT beavatkozásainak hatására a vállalkozások által megtermelt hozzáadott érték 10 %-kal legyen magasabb 2015-re ÚMFT - Foglalkoztatási, növekedési célok Az Új Magyarország Fejlesztési Terv hatásai

21 6., Az NFT és az ÚMFT pénzügyi hatása

22 C Az európai kontextus

23 Keretek - A kohéziós politika, 2007-2013, 2014-2020 Egyszerűbb, stratégiai szemléletű tervezés  nagyobb tagállami felelősség –tagállamonként stratégiai dokumentum –Uniós egyeztetés csak OP prioritás szintig –Azonos szabályrendszer és közös programozás SA-ra és KA-ra Prioritások: –konvergencia (növekedés, munkahelyteremtés) 81,5 % (GDP/fő < EU átlag 75%-a) –regionális versenyképesség és foglalkoztatás 16,0 % (Közép-Magyarország) –területi együttműködés 2,5 % (Interreg) Stratégiai és költségvetési felülvizsgálat következik…

24 A kohéziós politika hatásai •Ökonometriai problémák: modellek vs. empíria •Tervezési kihívások: indikátorrendszer •Végrehajtási feladatok: partnerség, nyilvánosság, gyorsaság stb.  „Public good” előállítása a cél  A „good governance” feltétel, és egyben pozitív hatás is

25 ÖSSZEGZÉS Ami a tervben fontos : • - a gazdaság és társadalom rendszerszintű változásaihoz mérhető forrás Az ÚMFT globális kontextusa: • - Nyitott gazdaság • - Nyitott program • - Magyarországon működő akár „külföldi” vállalatoknak is • - Közbeszerzések az EU direktívákkal összhangban Kohéziós politika  európai versenyképesség Bizonyítási kényszer az EU kohéziós politika megőrzése érdekében

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Magyarországi fejlesztések, EU támogatások Kovács István Vilmos, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések