Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kőpatakiné Mészáros Mária Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kőpatakiné Mészáros Mária Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet."— Előadás másolata:

1

2 Kőpatakiné Mészáros Mária Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

3

4

5

6 Az Eur ó pai K ö z ö ss é g t á mogatja a fogyat é kos gyermekek bevon á s á t az á ltal á nos oktat á sba. A stratégia t á mogatja a fogyat é kos szem é lyek „ kihelyez é s é t ” a sz á mukra fenntartott int é zetekből. Akcióterv két évente - prioritások

7 Harminchárom konkrét intézkedés Területei: egészségügyi, foglalkoztatási, szociális, oktatási, közlekedési, településrendezési, településfejlesztési és egyéb állami tervezés, az azokhoz kapcsolódó döntések meghozatala. „Az oktatási és a munkaerő-piaci integráció kiteljesedésével …. törekvés arra, hogy egyre több egészséges gyermek és felnőtt pozitív élményként élje meg a fogyatékos emberekkel való napi kapcsolatait.”

8 Barnáné Likovszky Márta Békési Kálmán Garami Erika Kasza Georgina Kovács Erika Kőpatakiné M Mária Labáth Ferencné Mayer József Murárik Ferencné Vágó Irén Zóka Katalin

9 20002006 Összes óvoda*3 5223 223 SNI gyerekeket fogadó óvoda4871 037 Integráltan nevelő396935 Szegregáltan nevelő91102 Összes óvodás342 285327 644 Összes SNI óvodás3 6195 324 Integrált nevelésben résztvevő2 3233 840 Szegregált nevelésben résztvevő1 2961 484 Az óvodai intézményrendszer és az óvodai nevelésben való részvétel 2000-ben és 2006-ban OM, illetve OKM októberi statisztika

10 Az óvodák számaAránya (%) Az óvoda helyi nevelési programjában23367,7 Az óvoda alapító okiratában22665,7 Az óvoda éves munkatervében17250,0 A helyi közoktatásra vonatkozó esélyegyenlőségi tervben17149,7 Az óvoda minőségfejlesztési programjában14742,7 Az óvoda szervezeti és működési szabályzatában10630,8 Az óvoda által megfogalmazott küldetésnyilatkozatában, missziójában (nem hivatalos dokumentumban, honlapon, szóróanyagokban stb.) 9828,5 Az óvoda házirendjében6418,6 Nem szerepel egyikben sem4613,4 Nem válaszolt185,2 Összesen344 Kérdés: Szerepel-e a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának célkitűzése az óvoda alábbi dokumentumai közül valamelyikben?

11 Az integráció megjelenésének aránya (%) az intézményi dokumentumokban

12 Együttműködés és feladatvállalás „…nagyon nem szeretem azt a szemléletet, hogy ha vizsgákon előkerül, hogy mit tennél ilyenkor, és azt feleli, hogy szakemberhez küldeném, és az gondolom, hogy nem ez a megoldás. Nyilván szakemberhez is kell küldeni, de legyek azzal tisztában, hogy nekem mi a feladatom a fejlesztésben, kommunikáljak a szakemberrel, kérdezzem meg a szülőt, mit mondott a szakember, ha nem tudom elérni. De mindenképp egy együttműködés kell.” Óvodavezető

13 „Nagyon sok finom pedagógiai érzékünk erősödött és emiatt én nagyon szeretem csinálni (…) Egyszer ültem egy konferencián, egy nagyon neves kerületi óvodában, és mellettem ült egy óvónő, kérdeztem tőle, hogy ti milyen gyerekeket integráltok, egy integrációs óvoda volt, és hála istennek nálunk ilyen nincs. Mondom, akkor miért jöttél, hát a főnöke elküldte, hogy érdeklődjön, és úgy felsóhajtott, hogy hála istennek nincs, én nem szóltam semmit, gondoltam magamban, mi meg okosodunk attól, hogy integrálunk.” (intézményvezetők, fenntartók fókuszcsoportja)

14 Új megoldások keresése komplex problémákra, Rendszerszemlélet (ld. bemenet, folyamatok, kimenet, értékelés, átmenet a rendszer felsőbb szintjeire), Interakciók (együttműködések) a környezettel.

15 Alternatívák Integráció A korábbinál nehezebb és több feladat a pedagógusok számára A korábbinál nehezebb és több feladat a pedagógusok számára A többségi környezet ellenállása A többségi környezet ellenállása A társadalmi leszakadás megfékezése A társadalmi leszakadás megfékezése A társadalmi integráció esélye A társadalmi integráció esélye Szegregáció Könnyebb feladat a pedagógusok számára Könnyebb feladat a pedagógusok számára Alkalmazkodás a többségi környezet igényeihez Alkalmazkodás a többségi környezet igényeihez A társadalmi leszakadás újratermelése A társadalmi leszakadás újratermelése A társadalom kettészakadása A társadalom kettészakadása

16 Vitára ajánlott kérdések Hogyan motiváljuk a pedagógust? Milyen megközelítések (és szerepek) adódnak? (eszközök, módszerek?) Hogyan találjuk meg a módját annak, hogy a jó gyakorlatot folytató intézmények átadják a tudásukat? Hogyan tudjuk támogatni a jó, működő programok gyakorlattá válását?

17 A küszöbön – sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodában Akadálypályán – sajátos nevelési igényű tanulók a középiskolában Új horizontok az együttnevelésben – az együttnevelés, a befogadó értékelés jó gyakorlatai – nemzetközi együttműködés Nyitott középiskolák – kézikönyv együttnevelő középiskolák számára

18


Letölteni ppt "Kőpatakiné Mészáros Mária Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések