Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Együttműködési kényszer a legkisebb érdeksérelemmel Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Együttműködési kényszer a legkisebb érdeksérelemmel Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás."— Előadás másolata:

1 Együttműködési kényszer a legkisebb érdeksérelemmel Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás

2  A leghátrányosabb helyzetű 48 kistérségA leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség  2005. szeptember 44 többcélú kistérségi társulás  4 területfejlesztési célú társulás  Szigetvár A leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség 2005. szeptember 44 többcélú kistérségi társulás 4 területfejlesztési célú társulás Szigetvár

3 A Dél- Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Stratégiája és a Kistérségi Társulás Közoktatási intézkedési tervének együttes ismerete teszi lehetővé A Dél- Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Stratégiája és a Kistérségi Társulás Közoktatási intézkedési tervének együttes ismerete teszi lehetővé a kistérségi tanügyigazgatás sikeres megoldását

4 Integrált központ Integrált központon szakmai tekintetben azt értjük, amely az oktatási feladatok közül legalább az óvodai és általános iskolai ellátást, az óvodai és általános iskolai ellátást, az alapfokú művészetoktatást ellátja, az alapfokú művészetoktatást ellátja, az ellátási területén lévő középiskolát, az ellátási területén lévő középiskolát, valamint gondoskodik gyermek-szociális és a szakszolgálati feladatok ellátásáról, valamint gondoskodik gyermek-szociális és a szakszolgálati feladatok ellátásáról, ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, és ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, és megszervezi a képesség-kibontakoztató fejlesztő integrált oktatást. megszervezi a képesség-kibontakoztató fejlesztő integrált oktatást. Elvárt, és a támogatás szempontjából preferált, hogy az integrált intézmény a gyermek-egészségügyi, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális szolgáltatási és kulturális-sport területen szoros együttműködést folytasson az általa oktatási tekintetben lefedett területen működő társintézményekkel. Elvárt, és a támogatás szempontjából preferált, hogy az integrált intézmény a gyermek-egészségügyi, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális szolgáltatási és kulturális-sport területen szoros együttműködést folytasson az általa oktatási tekintetben lefedett területen működő társintézményekkel.

5 A tervezett átszervezés – az intézmények többcélú kistérségi társulásnak történő átadása – az iskolahasználóknak (a tanulóknak és a szülőknek) A tervezett átszervezés – az intézmények többcélú kistérségi társulásnak történő átadása – az iskolahasználóknak (a tanulóknak és a szülőknek) nem jelent aránytalan terhet nem jelent aránytalan terhet és nem okoz közvetett hátrányos megkülönböztetést, mivel a tanulóknak nyújtott szolgáltatások körét, a képzési kínálatot és az ellátás módját nem érinti, és nem okoz közvetett hátrányos megkülönböztetést, mivel a tanulóknak nyújtott szolgáltatások körét, a képzési kínálatot és az ellátás módját nem érinti, és tanulók ugyanabban az iskolában és a korábbi színvonalon juthatnak a szolgáltatásokhoz. és tanulók ugyanabban az iskolában és a korábbi színvonalon juthatnak a szolgáltatásokhoz.

6 A közoktatás feladatainak kistérségi megszervezésével olyan példa értékű közoktatási stratégia megvalósításának folyamata indul el a Szigetvár – Dél- Zselic Többcélú Kistérségi Társulás területén, amely lehetőséget teremt az intézmények beiskolázási körzetének összehangolására, lehetőséget teremt az intézmények beiskolázási körzetének összehangolására, az egységes elvek szerinti beiskolázásra, az egységes elvek szerinti beiskolázásra, továbbá az összehangolt és egységes tanügyirányítással hatékonyabbá válik az intézmények működése is. továbbá az összehangolt és egységes tanügyirányítással hatékonyabbá válik az intézmények működése is.

7 Tanügyigazgatás Tanügy-igazgatás Tanügy-igazgatás Feladatellátás módja: Feladatellátás módja: –Önálló szakreferens alkalmazása Tanügy-igazgatási feladatok: Tanügy-igazgatási feladatok: - jogszabályváltozások figyelése, közös értelmezése, (Közös jegyzői, igazgatói értekezletek) - tanügyi dokumentumok jogszabályi megfelelősége (Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, Ped. Progr.,Társulási megállapodás, stb.) - tantárgyfelosztások ellenőrzése, - önkormányzati döntések előkészítése, (intézmény átszervezés, megszüntetés, társulás létrehozás)

8 Közoktatás Szakszolgálati ellátási kötelezettség: Szakszolgálati ellátási kötelezettség: –legalább két szakszolgálati feladat ellátásának vállalása –Logopédia legalább heti 1 alkalom –Nevelési tanácsadás: terápiás gondozás évi 6 alkalom –Pályaválasztási tanácsadás évi 1 alkalom –Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 14/1994. (VI.24.) MKM rendeletnek megfelelő időkeretben

9 Szakmai szolgáltatás Bázisintézmények, munkaközösségek működtetése, (integrációs, informatika, művészeti, sajátos nev. igényű tanulók nev.okt., term. és körny. védelem, (erdei isk. ÖKO isk.), óvodai, tanítói, összevont, humán, reál, óvoda vezetői, igazgatói, német, angol, egészséges életmód, sport) Bázisintézmények, munkaközösségek működtetése, (integrációs, informatika, művészeti, sajátos nev. igényű tanulók nev.okt., term. és körny. védelem, (erdei isk. ÖKO isk.), óvodai, tanítói, összevont, humán, reál, óvoda vezetői, igazgatói, német, angol, egészséges életmód, sport) Tanulmányi versenyek szervezése (felmenő rendszerű, kiskörzeti, más kistérséggel közösen, hátrányos helyzetű) Tanulmányi versenyek szervezése (felmenő rendszerű, kiskörzeti, más kistérséggel közösen, hátrányos helyzetű) Tehetségkutató versenyek ( tánc, ének, vers, kategóriákban) Tehetségkutató versenyek ( tánc, ének, vers, kategóriákban) Találkozók (népdal éneklési, néptánc, óvodai mese dramatizáló) Találkozók (népdal éneklési, néptánc, óvodai mese dramatizáló) Szaktanácsadás (óvodai, tanítói, matematika) Szaktanácsadás (óvodai, tanítói, matematika) Továbbképzések (továbbképzési terv) Továbbképzések (továbbképzési terv)

10 Szakmai szolgáltatás Szakmai napok (komplex instrukciós módszer, fejlesztő pedagógia,) Szakmai napok (komplex instrukciós módszer, fejlesztő pedagógia,) Konferenciák (ÖTATE) Konferenciák (ÖTATE) Tanulmányutak (tapasztalatcsere látogatások) Tanulmányutak (tapasztalatcsere látogatások) Bemutató foglalkozások, Bemutató foglalkozások, Tehetségfejlesztő decentrum és műhelyek működtetése (angol, német, matematika, művészeti csoportok, személyiségfejlesztő tréningek) (Megyei hálózati program Tehetségfejlesztő decentrum és műhelyek működtetése (angol, német, matematika, művészeti csoportok, személyiségfejlesztő tréningek) (Megyei hálózati program

11 Minőségi oktatás Akkor beszélhetünk minőségről az oktatásban, ha az oktatás egyszerre teljesíti a hatékonyság, az eredményesség és a méltányosság feltételeit (kritériumait). Akkor beszélhetünk minőségről az oktatásban, ha az oktatás egyszerre teljesíti a hatékonyság, az eredményesség és a méltányosság feltételeit (kritériumait). A hatékonyság azt jelenti számomra, hogy minél többet hozzunk ki a meglévő erőforrásainkból. A hatékonyság azt jelenti számomra, hogy minél többet hozzunk ki a meglévő erőforrásainkból. Az eredményesség az oktatásban elsősorban nem a tanuló, hanem főleg a pedagógus és a pedagógusközösségek eredményességét jelenti. Az eredményesség az oktatásban elsősorban nem a tanuló, hanem főleg a pedagógus és a pedagógusközösségek eredményességét jelenti. Helyi szinten az eredményes és hatékony oktatáshoz tervezési kultúrára van szükség, illetve arra, hogy a szükséges változásokat forrásbevonással meg is tudjuk valósítani. Helyi szinten az eredményes és hatékony oktatáshoz tervezési kultúrára van szükség, illetve arra, hogy a szükséges változásokat forrásbevonással meg is tudjuk valósítani. Az eredményes oktatás nem olcsó. Az eredményes oktatás nem olcsó. A méltányosság esélyegyenlőséget teremt,hogy mindenki egyaránt hozzáférjen az oktatási szolgáltatásokhoz A méltányosság esélyegyenlőséget teremt,hogy mindenki egyaránt hozzáférjen az oktatási szolgáltatásokhoz

12 Gondok, nehézségek Gyermeklétszám csökkenése Gyermeklétszám csökkenése Hátrányos helyzetű tanulók számának növekedése Hátrányos helyzetű tanulók számának növekedése Sajátos nevelési igényű tanulók számának növekedése Sajátos nevelési igényű tanulók számának növekedése Szabad iskolaválasztás következményei Szabad iskolaválasztás következményei Iskolafenntartó társulások átszervezése Iskolafenntartó társulások átszervezése

13 Gondok, nehézségek Az integrált központnak hol lesz a központja? Az integrált központnak hol lesz a központja? Jobb-e a szakmai felkészültségük, mint a csatlakozóknak? Jobb-e a szakmai felkészültségük, mint a csatlakozóknak? Ki az igazgató? Ki az igazgató? A tagintézményi státusz problémái A tagintézményi státusz problémái Dokumentáció /közös Ped. Program, Szmsz, Imip, Házirend, de hogyan?/ Dokumentáció /közös Ped. Program, Szmsz, Imip, Házirend, de hogyan?/

14 Gondok, nehézségek Pótlékok Pótlékok Szakszervezet Szakszervezet Közalkalmazotti tanács Közalkalmazotti tanács Áttanítás és helyettesítés------félelmek Áttanítás és helyettesítés------félelmek

15 A kistelepülések közoktatási intézményeiben a kisebb engedélyezett pedagógus álláshely nem teszi lehetővé, hogy csak az állományban lévők foglalkoztatásával a teljes szakos ellátottság biztosítható legyen. A kistelepülések közoktatási intézményeiben a kisebb engedélyezett pedagógus álláshely nem teszi lehetővé, hogy csak az állományban lévők foglalkoztatásával a teljes szakos ellátottság biztosítható legyen. - Nehezíti a helyzetet, hogy bizonyos tantárgyak (idegen nyelv, tantárgyi modulok) tanítására országos szinten nincs megfelelő számú képesített pedagógus. - Nehezíti a helyzetet, hogy bizonyos tantárgyak (idegen nyelv, tantárgyi modulok) tanítására országos szinten nincs megfelelő számú képesített pedagógus.

16 - Egyes tantárgyak heti óraszáma alacsony. Ezért az e tantárgyra foglalkoztatott pedagógus kötelező óraszáma képesítésének megfelelő beosztással nem adható ki. Az intézmények egymástól elszigetelt rendszerben azt a gyakorlatot folytatják, hogy a meglévő feladatot az állományban lévő pedagógusokkal láttatják el- bizonyos mértékig tekintet nélkül a szakképesítésükre. A rendszer lehetőséget teremt arra, hogy a pedagógus szakmai végzettségének megfelelően legyen foglalkoztatva. - Egyes tantárgyak heti óraszáma alacsony. Ezért az e tantárgyra foglalkoztatott pedagógus kötelező óraszáma képesítésének megfelelő beosztással nem adható ki. Az intézmények egymástól elszigetelt rendszerben azt a gyakorlatot folytatják, hogy a meglévő feladatot az állományban lévő pedagógusokkal láttatják el- bizonyos mértékig tekintet nélkül a szakképesítésükre. A rendszer lehetőséget teremt arra, hogy a pedagógus szakmai végzettségének megfelelően legyen foglalkoztatva. - A kistelepüléseken élő tanulók általánosan is hátrányos helyzetben vannak a nagyobb települések iskoláiban tanuló társaikkal szemben. A fenti tényezők csak fokozzák hátrányukat. - A kistelepüléseken élő tanulók általánosan is hátrányos helyzetben vannak a nagyobb települések iskoláiban tanuló társaikkal szemben. A fenti tényezők csak fokozzák hátrányukat.

17 a DDOP-2007-3.1.2./2F „A Szigetvári Kistérség integrált oktatási központjának/hálózatának kialakítása és fejlesztése” című pályázat szakmai anyaga a DDOP-2007-3.1.2./2F „A Szigetvári Kistérség integrált oktatási központjának/hálózatának kialakítása és fejlesztése” című pályázat szakmai anyaga TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.4

18 Köszönöm a figyelmet! Kovácsevicsné Tóth Marianna Kistérségi tanügyigazgatási szakértő Kistérségi tanügyigazgatási szakértő csevics21@freemail.hu csevics21@freemail.hu


Letölteni ppt "Együttműködési kényszer a legkisebb érdeksérelemmel Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések