Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kistérségi közoktatási feladatellátás 2008. 2 3 Kistérségek jellemzői Kistérségek száma: 174 Nagysági viszonyok: Települések száma szerint: 2 település:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kistérségi közoktatási feladatellátás 2008. 2 3 Kistérségek jellemzői Kistérségek száma: 174 Nagysági viszonyok: Települések száma szerint: 2 település:"— Előadás másolata:

1 Kistérségi közoktatási feladatellátás 2008

2 2

3 3 Kistérségek jellemzői Kistérségek száma: 174 Nagysági viszonyok: Települések száma szerint: 2 település: Debrecen (208. 061 fő) 3 település: Hajdúböszörményi (59.096 fő) Dunakeszi (73.079 fő) 65 település: Zalaegerszegi (97.266 fő) (kivált 14 település a Pacsai kistérségbe 10 792 fő) 54 település: Kaposvári(101.309 fő)(kivált a Kadarkúti 23 településsel 21 021 fő) Lakosságszám szerint: 6.937 főŐriszentpéteri (22 település): 271.220 fő Miskolci (40 település):

4 4 A TKT létrejöttét és együttműködését befolyásoló tényezők Voltak-e előzmények? KEK; Iskolaszövetség; Területfejlesztési Társulás Intézményfenntartó társulás Milyen az együttműködési készség? Egyéni érdek Közösségi érdek Van-e „kényszerítő” tényező?

5 5 Közoktatási feladatok Kötelező Hatékony intézményműködtetés Intézményfenntartó társulásban Többcélú társulás fenntartásban TKT Szervező tevékenységével Szakszolgáltatás 2 feladat Választható Tanügy-igazgatás Szakmai szolgáltatás

6 6 Többcélú Kistérségi Társulás feladata a szolgáltatások elérhető közelségbe vitele megfelelő szakembergárda biztosítása anomáliák kiküszöbölése hatékonyabb feladatellátás gazdaságosság minél teljesebb körű ellátás

7 7 A közoktatási feladat-ellátás feltételrendszere Személyi feltételek Közoktatási szakreferens Intézményi háttér (saját fenntartás vagy szolgáltatás vásárlás) Egységes pedagógiai szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tárgyi feltételek Infrastruktúra és eszköz (iroda, számítógép, nyomtató, fénymásoló stb.) Személygépkocsi (területi feladat, utazó szakember)

8 8 Az ETKT-AHTKT közoktatási feladatai 1.) Igazgatási feladatok 2.) Szakszolgálati feladatok 3.) Szakmai Szolgáltatás

9 9 Igazgatási feladatok jogszabályváltozások figyelése, közös értelmezése, (Közös jegyzői, igazgatói értekezletek) intézményi dokumentumok törvényességi ellenőrzésében (Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, Ped. Progr.,Társulási megállapodás, stb.) tantárgyfelosztások ellenőrzése, önkormányzati döntések előkészítése, (intézmény átszervezés, megszüntetés, társulás létrehozás) segítség a magasabb vezetői pályáztatás döntés- előkészítésében, szakmai pályázatok véleményezésében, (Pályázati kiírástól a választás lebonyolításáig)

10 10 Igazgatási feladatok intézményi ellenőrzések (költségvetés, pénzügyi, -belső ellenőrök-, napközi, szakmai, törvényességi –szakértők-) segítségnyújtás munkajogi kérdésekben (alkalmazás, nyugdíjazás, jogviszony beszámítás, jubileumi jutalom, fegyelmi ügyek) dokumentum, illetve szabályzatminták készítése (Alapító okirat, minőségirányítási program, intézkedési terv, eszközfejlesztési terv) helyi, kistérségi, megyei intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv készítésében, pályázatok készítése illetve segítségnyújtás

11 11 Szakszolgáltatás Logopédiai ellátás (5 éves korosztály teljes körű ellátása, 22 bázishelyen) Nevelési tanácsadás, szakvélemények készítése, Pszichológiai vizsgálat, terápia Iskolaérettségi vizsgálat, Dislexia, diszgráfia prevenció szűrés és terápia, Szakértői rehabilitációs bizottsági vizsgálatot megelőző szűrővizsgálatok,

12 12 Szakszolgáltatás Pszichodiagnosztikai és terápiás tevékenység Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, Gyógy-testnevelés, gyógy-úszás, Egyéb nevelést-oktatást segítő feladatok (szülői és nevelési értekezletek, egyéni szakirányú segítségnyújtás)

13 13 Szakmai szolgáltatás Bázisintézmények, munkaközösségek működtetése, (integrációs, informatika, művészeti, sajátos nev. igényű tanulók nev.okt., term. és körny. védelem, (erdei isk. ÖKO isk.), óvodai, tanítói, összevont, humán, reál, óvoda vezetői, igazgatói, német, angol, egészséges életmód, sport) Tanulmányi versenyek szervezése (felmenő rendszerű, kiskörzeti, más kistérséggel közösen, hátrányos helyzetű) Tehetségkutató versenyek ( tánc, ének, vers, kategóriákban) Találkozók (népdal éneklési, néptánc, óvodai mese dramatizáló) Szaktanácsadás (óvodai, tanítói, matematika) Továbbképzések (továbbképzési terv)

14 14 Szakmai szolgáltatás Szakmai napok (komplex instrukciós módszer, fejlesztő pedagógia,) Pedagógus Nap (Jutalmazás: a kistérségi feladat-ellátásban kiemelkedő munkáért) Tanulmányutak (tapasztalatcsere látogatások) Bemutató foglalkozások, Tehetségfejlesztő decentrum és műhelyek működtetése (angol, német, matematika, művészeti csoportok, személyiségfejlesztő tréningek) (Megyei hálózati program)

15 15 Egyéb szolgáltatások Úszásoktatás (intézményenként 1 csoport tanfolyam díja + útiköltség térítés) Mozgókönyvtári szolgáltatás (Biblio-busz működtetés, heti rendszerességgel, könyv, CD, DVD, napilap, folyóirat, fénymásolási lehetőség) Erdei Iskola (Telkibánya, minősítési eljárás folyamatban TKT támogatással)

16 16 A közoktatási feladatellátás szervezeti felépítése Munkaszervezet vezetőSzak- szakmai szolgálat intézményvezetője Intézményegység vezető Közoktatási szakreferens Tehetségfejlesztő szakértő Munkaközösség vezetők Bázis intézményi koordinátorok Pszichológusok Logopédusok gyógypedagógus Közoktatási szakreferens adminisztrátor

17 17 Finanszírozás Normatíva (szakszolgálat) Önkormányzati hozzájárulás (szakmai szolgáltatás, tanügy-igazgatás) Pályázatok ( közalapítványi, egyéb)

18 18 Gondok, nehézségek Gyermeklétszám csökkenése Hátrányos helyzetű tanulók számának növekedése Sajátos nevelési igényű tanulók számának növekedése Szabad iskolaválasztás következményei Iskolafenntartó társulások átszervezése

19 19 „…egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent,…. Egyesített erőkkel pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges…” (Kölcsey Ferenc)

20 20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bodnárné Király Erzsébet közoktatási szakreferens, szakértő 70/319-2386 bodnarzsolt1@t-online.hu


Letölteni ppt "Kistérségi közoktatási feladatellátás 2008. 2 3 Kistérségek jellemzői Kistérségek száma: 174 Nagysági viszonyok: Települések száma szerint: 2 település:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések