Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény változásai."— Előadás másolata:

1 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény változásai

2 2009. évi évközi változások Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény alapján

3 Személyi jövedelemadó Adótábla  Sávhatár 1,7 millió forintról 1,9 millió forintra emelkedik a 2009. év egészére!Adójóváírás  Az adójóváírás szabályai változatlanok.Adóelőleg  A 2009. június 30-át követően megszerzett bevételre az új adótábla figyelembevételével kell az adóelőleget meghatározni.  2009. második félévében az első félévi különbözetet rendezni kell! (max 18 ezer Ft-ot!)

4 Családi pótlék  Adóterhet nem viselő járandóság szeptember 1-jétől.  Megosztás együtt élő házastársak és az élettársak között, 50-50 %-ban akóköteles.  Egyedülálló szülőnél az 50 % adóköteles.  Bevallásban adatszolgáltatás a másik személyről (név, azonosító).

5 Továbbra is adómentes a családi pótlék:  A saját jogon kapott magánszemély esetében.  A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után kapott magasabb összegű családi pótlék.  Az állami intézetbe utalt összeg.  A gyámként, nevelőszülőként kapott összeg. Anyasági támogatás: Adóterhet nem viselő járandóság  (a terhesség 300 napos vélelme miatt) a 2010. április 1. után született gyermekekre tekintettel kapott összeg

6 Családi pótlékhoz kapcsolódó adóelőleg szabály:  Augusztus 31-ét követően nyilatkozni kell, hogy részesül-e a magánszemély adóterhet nem viselő járandóságban. Ha az ilyen juttatás megszűnik, arról is nyilatkozni kell.  Ha a magánszemély nem nyilatkozik az adóterhet nem viselő járandóság összegéről, akkor 36% adóelőleget kell vonni a munkáltatónak!  A nyilatkozatnak nincs kötelező formája.(De: javasolt forma interneten www.apeh.hu)

7 NYILATKOZAT ………………………… (munkáltató/kifizető) részére az adóterhet nem viselő járandóságok figyelembevételéről 1. Bejelentem, hogy a 2009. adóévben szeptember, október, november, december (a megfelelőek aláhúzandóak) hónapban a számomra / házastársam, élettársam számára történő havi ……………… forint rendszeres családipótlék-folyósítás alapján nálam adóterhet nem viselő járandóságnak minősül annak 50 százaléka, azaz havonta ……………… forint. 2. Bejelentem továbbá, hogy a 2009. adóévben esedékes jövedelmeim adóelőlegének megállapításához 2.1. ……………… hónaptól kezdődően (e hónapra vonatkozóan is) havi ……………… forint rendszeres – az 1. pontban nem említett – 2.2. ……………… hónapban ……………… forint nem rendszeres adóterhet nem viselő járandóság figyelembevételét kérem. Név:……………………………………………… adóazonosító jel:.…………………………………………….. lakcím:……………………………………………… Kelt: 2009. …………………… …………………………………………… (aláírás)

8 Egyéb változások:  Az adómentes önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulást három hónapra utólagosan is lehet utalni (eddig csak a munkaviszony megkezdése utáni első alkalommal lehetett).  Átalányadózás választható ismételten a bevételi értékhatár emelkedésének évétől, ha annak túllépése miatt került ki a magánszemély (egyébként 4 évig nem választhatna). Már 2009-re is!

9 2010. évi változások A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény alapján

10 Személyi jövedelemadó Összevont adóalap-számítás változása:  Adóalap fogalma: 1. § (3)  A jövedelem-megállapítás változatlan, az adót azonban az adóalap kiegészítéssel növelt összeg után kell fizetni.  Az adóalap-kiegészítés (adóalap-korrekciós tényező) a munkáltatói tb- járulék, kifizetői EHO.  Az összevont adóalap része: 29. § (1)-(4) - önálló (bővül): - társas vállalkozó személyes közreműködői díj-kiegészítés - egyéni vállalkozói kivét kiegészítés - nem önálló - egyéb - átalányjövedelem (egyéni vállalkozó és mg-i kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem) - adóalap növelő összeg – kivétel az adóterhet nem viselő járandóságot -

11 Adó-mérték: Az összevont adóalapot képező jövedelmek után fizetendő adó: 30. §  5 000 000 Ft-ig 17 %  5 000 001 Ft-tól 32 % (850 000 Ft + a meghaladó rész 32 %-a) Különadó megszűnik!

12 A havi nettó kereset változása változatlan bér mellett (forint) Bruttó bér (havi) 2008. módosítás előtt 2009. módosítás után 2010. Különbség 2008. módosítás után – 2009. módosítás előtt 2010- 2009 módosítás után 2010-2009. módosítás előtt 7150057815 5900801193 13000093515 9493301418 14300010055510079510291624021212361 150000103215104715107215150025004000 170000110815113815119497300056828682 20000012221512521513792030001270515705 24000013830014130015778830001648819488 30000016650016950018549030001599018990 50000026050026350027430030001080013800 800000411373414373418433300040607060 1000000516373519373522153300027805780 15000007788737818737814533000-4202580 20000001041376104437310407533000-3620-620 Forrás: Adó Szaklap 2009/11. szám

13 A számított adót csökkenti: 1.) Adójóváírás: 33. §  Összege: az adóévben megszerzett bér és adóalap-kiegészítés 17 %-a, de legfeljebb havi 15 100 forint/hó.  Éves összege: (12*15100)=181 200 Ft  Jövedelemhatár: 3.188 000 Ft Felette: max. 4 689 000 Ft-ig a meghaladó rész 12 %-ával csökkentve  A magánszemély összes jövedelme:  A magánszemély összes jövedelme: 3. § 75 bevallásban bevallott összevonandó és különadózó jövedelem (munkáltatói elszámolásban) -ingatlan átruházás +EKHO

14 A számított adót csökkenti: 34. § (1), (2) 2.) Az adóterhet nem viselő járandóságokra jutó adó összege 3.) A magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés összegére az adótábla szerinti legnagyobb adókulccsal megállapított adó 50 %-a. Adóelőleg-szabályok változása:  Nem kell adóelőleget vonni, ha a magánszemély számlát ad. (DE: kérheti.)  Adóelőleg-nyilatkozat önkéntes, nincs alaki előírás. 48. §

15 Adókedvezmények 1 (Az összevont adóalap adóját csökkenti) Megmaradó kedvezmények köre és sorrendje: 1.Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye 2. Személyi kedvezmény 3.Őstermelői kedvezmény: a 100 eFt-os adókedvezmény megmarad, DE ez akkor illeti meg a magánszemélyt, ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 7 millió 620 ezer Ft-ot nem haladja meg. Az értékhatár túllépése esetén a kedvezmény összege a kiszámított összegből az értékhatárt meghaladó rész 15 %-át meghaladó rész lehet. 4.Családi kedvezmény: az értékhatár emelkedett. Ha a meghatározott értékhatárt meghaladja a jövedelem, a családi kedvezmény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15 %-át meghaladó részt lehet érvényesíteni. 5. Egyéb  Az öngondoskodáshoz kapcsolódó kedvezmények (önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári és nyugdíj-előtakarékossági befizetések kedvezménye).  Vállalkozói kivét-kiegészítésre jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó,  Személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó,  …

16 Adókedvezmények 2 Megszűnő kedvezmények:  Az összevont adókedvezmények (ezen belül a tandíj kedvezménye, a biztosítások kedvezménye, a közcélú adományok kedvezménye, a háztartási szolgáltatások után járó kedvezmény, a három társadalombiztosítási és magánnyugdíj-pénztári befizetéshez kapcsolódó kedvezmény, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történő befizetés utáni kedvezmény).  Az alkalmi foglalkoztatás kedvezménye. Átmeneti rendelkezések! 206. § Új kedvezmények : 41. §  Vállalkozói kivét-kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó,  Személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó (igazolás)

17 Adómentes juttatások változásai Adómentes marad: 1. sz. melléklet  A szociális alapon történő juttatások és néhány egyéb jogcímen adott juttatások, /szociális alapon juttatott üdülési csekk (8.3.)/  Számítógép- és Internet-használat. (7.11)  Fuvarozók korányrendelet szerinti nemzetközi napidíja.  Hitelintézet által elengedett követelés - szövegpontosítás itt- (7.15.)  A reprezentáció és az üzleti ajándék – ha TAO alap növelő tétel - (8.38)  Üzemanyag-megtakarítás havi 100 ezer forintig. (27. § nem bevétel)

18 Adóterhet nem viselő járandóság lesz: 3. § (72) t,u, v.  Munkáltatói lakáscélú támogatás (feltételek nem változtak).  Szépkorúak jubileumi juttatása.  Katonai, rendőri hallgatók ösztöndíja és egyéb pénzbeli juttatása. Teljes egészében adókötelessé válik(adózás a jogviszony és a juttatás körülményei alapján):  Napidíj (fuvarozók nemzetközi napidíja kivételével).  Felszolgálói díj, borravaló. (egyéb jövedelem, ha nem bér)  Állami kitüntetésekkel járó pénzjutalom.

19 Természetbeni juttatások 1. Kedvezményesen adózó természetbeni és béren kívüli juttatás (25 % közteher): 70-71. § Kedvezményesen adózó természetbeni és béren kívüli juttatás (25 % közteher): 70-71. § Juttatás megnevezéseEgyéni korlát  Üdülési csekk, üdülési szolgáltatásMinimálbér  Helyi utazási bérletNincs  Meleg étkeztetés18 ezer Ft/hó (utólag is)  Iskolakezdési támogatásMinimálbér 30 %-a  Iskola rendszerű képzés átvállalt költségeMinimálbér két és félszerese  Magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítésA tagdíj kiegészítés összege  Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulásMinimálbér 30 %-a együttvéve  Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi hozzájárulásMinimálbér 50 %-a A magánszemély és hozzátartozója részére. A kereten felüli összeg természetbeni juttatásként adóköteles! A juttatónak nyilvántartást kell vezetni!

20 Természetbeni juttatások 2. Adóköteles természetbeni juttatások: Adóköteles természetbeni juttatások: 69. § (Minden, ami nem mentes, ill.nem kedvezményesen adózó.) A juttatások nem kedvezményes köre esetében a juttatónak 54 százalék személyi jövedelemadót és 27 százalék járulékot kell fizetni (például hideg étkezési utalvány, művelődésintézményi szolgáltatás, csekély értékű ajándék, nyugdíjba vonuló munkavállaló 15 e Ft-ot meg nem haladó ajándéka, szövetkezet természetben adott juttatása).

21 Adóelkerülést visszaszorító intézkedések  Ellenőrzött külföldi társaság magánszemély tagjánál egyéb jövedelem az adózott eredménynek a felosztott osztalékkal csökkentett részéből a magánszemély részesedésére jutó részre.  Az ingatlannal rendelkező társaságban (Tao. szerinti fogalom: eszközök értékében a belföldi ingatlan értéke több mint 75 %) lévő részesedés átruházásának, kölcsönbe adásának, társaságból történő kivonásának adóztatása külföldi magánszemély esetében.  Külföldi illetőségi magánszemély részére (ha nincs kettős adóztatás elkerüléséről szóló hatályos egyezményünk): kamat, jogdíj, szolgáltatási díj kifizetése 30 %-kal forrásadó-köteles (Szolgáltatási díj fogalma!).

22 Egyéni vállalkozókat érintő változások Vállalkozói személyi jövedelemadózás  Megszűnik a különadó  Adókulcs 16-ról 19 %-ra emelkedik (10 % marad!)  Megszűnő adóalap-kedvezmények (helyi iparűzési adó kedvezménye, szabadalom, mintaoltalom kedvezménye)  Megképzett fejlesztési tartalék feloldására 6 évÁtalányadózás  Az átalányban megállapított jövedelem része az összevont adóalapnak

23 Egyéb változások  Kamatkedvezmény adója nő 54 %-ra  Az üdülési csekk juttatáshoz kapcsolódó kifizetői éves adatszolgáltatási kötelezettség megszűnik  Választhatja az egyszerűsített bevallást, akinek Ekho-s jövedelme volt  Társasági adóalany kifizetők által nyújtott reprezentáció, üzleti ajándék átkerül a Tao-ba  ha adóalapot növelnek vele  Örökléssel szerzett értékpapír szerzési értéke pontosított  Nyesz-R számla vezetőjének adatszolgáltatási kötelezettsége február 15-ig


Letölteni ppt "A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések