Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény változásai"— Előadás másolata:

1 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény változásai

2 2009. évi XXXV. törvény alapján
2009. évi évközi változások Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény alapján

3 Személyi jövedelemadó
Adótábla Sávhatár 1,7 millió forintról 1,9 millió forintra emelkedik a év egészére! Adójóváírás Az adójóváírás szabályai változatlanok. Adóelőleg A június 30-át követően megszerzett bevételre az új adótábla figyelembevételével kell az adóelőleget meghatározni. 2009. második félévében az első félévi különbözetet rendezni kell! (max 18 ezer Ft-ot!)

4 Családi pótlék Adóterhet nem viselő járandóság szeptember 1-jétől.
Megosztás együtt élő házastársak és az élettársak között, 50-50 %-ban akóköteles. Egyedülálló szülőnél az 50 % adóköteles. Bevallásban adatszolgáltatás a másik személyről (név, azonosító).

5 Továbbra is adómentes a családi pótlék:
A saját jogon kapott magánszemély esetében. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után kapott magasabb összegű családi pótlék. Az állami intézetbe utalt összeg. A gyámként, nevelőszülőként kapott összeg. Anyasági támogatás: Adóterhet nem viselő járandóság (a terhesség 300 napos vélelme miatt) a április 1. után született gyermekekre tekintettel kapott összeg

6 Családi pótlékhoz kapcsolódó adóelőleg szabály:
Augusztus 31-ét követően nyilatkozni kell, hogy részesül-e a magánszemély adóterhet nem viselő járandóságban. Ha az ilyen juttatás megszűnik, arról is nyilatkozni kell. Ha a magánszemély nem nyilatkozik az adóterhet nem viselő járandóság összegéről, akkor 36% adóelőleget kell vonni a munkáltatónak! A nyilatkozatnak nincs kötelező formája.(De: javasolt forma interneten

7 (munkáltató/kifizető) részére
NYILATKOZAT ………………………… (munkáltató/kifizető) részére az adóterhet nem viselő járandóságok figyelembevételéről 1. Bejelentem, hogy a adóévben szeptember, október, november, december (a megfelelőek aláhúzandóak) hónapban a számomra / házastársam, élettársam számára történő havi ……………… forint rendszeres családipótlék-folyósítás alapján nálam adóterhet nem viselő járandóságnak minősül annak 50 százaléka, azaz havonta ……………… forint. 2.      Bejelentem továbbá, hogy a adóévben esedékes jövedelmeim adóelőlegének megállapításához 2.1. ……………… hónaptól kezdődően (e hónapra vonatkozóan is) havi ……………… forint rendszeres – az 1. pontban nem említett – 2.2. ……………… hónapban ……………… forint nem rendszeres adóterhet nem viselő járandóság figyelembevételét kérem. Név: ……………………………………………… adóazonosító jel: .…………………………………………….. lakcím: ……………………………………………… Kelt: …………………… …………………………………………… (aláírás)

8 Egyéb változások: Az adómentes önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulást három hónapra utólagosan is lehet utalni (eddig csak a munkaviszony megkezdése utáni első alkalommal lehetett). Átalányadózás választható ismételten a bevételi értékhatár emelkedésének évétől, ha annak túllépése miatt került ki a magánszemély (egyébként 4 évig nem választhatna). Már 2009-re is!

9 2010. évi változások A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó évi LXXVII. törvény alapján

10 Személyi jövedelemadó
Összevont adóalap-számítás változása: Adóalap fogalma: 1. § (3) A jövedelem-megállapítás változatlan, az adót azonban az adóalap kiegészítéssel növelt összeg után kell fizetni. Az adóalap-kiegészítés (adóalap-korrekciós tényező) a munkáltatói tb-járulék, kifizetői EHO. Az összevont adóalap része: 29. § (1)-(4) - önálló (bővül): - társas vállalkozó személyes közreműködői díj-kiegészítés - egyéni vállalkozói kivét kiegészítés - nem önálló - egyéb - átalányjövedelem (egyéni vállalkozó és mg-i kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem) - adóalap növelő összeg – kivétel az adóterhet nem viselő járandóságot -

11 Adó-mérték: 5 000 000 Ft-ig 17 % 5 000 001 Ft-tól 32 %
Az összevont adóalapot képező jövedelmek után fizetendő adó: 30. § Ft-ig % Ft-tól % ( Ft + a meghaladó rész 32 %-a) Különadó megszűnik!

12 A havi nettó kereset változása változatlan bér mellett (forint)
Bruttó bér (havi) 2008. módosítás előtt 2009. módosítás után 2010. Különbség 2008. módosítás után – módosítás előtt módosítás után módosítás előtt 71500 57815 59008 1193 130000 93515 94933 1418 143000 100555 100795 102916 240 2121 2361 150000 103215 104715 107215 1500 2500 4000 170000 110815 113815 119497 3000 5682 8682 200000 122215 125215 137920 12705 15705 240000 138300 141300 157788 16488 19488 300000 166500 169500 185490 15990 18990 500000 260500 263500 274300 10800 13800 800000 411373 414373 418433 4060 7060 516373 519373 522153 2780 5780 778873 781873 781453 -420 2580 -3620 -620 Forrás: Adó Szaklap 2009/11. szám

13 A számított adót csökkenti:
1.) Adójóváírás: 33. § Összege: az adóévben megszerzett bér és adóalap-kiegészítés 17 %-a, de legfeljebb havi forint/hó. Éves összege: (12*15100)= Ft Jövedelemhatár: Ft Felette: max Ft-ig a meghaladó rész 12 %-ával csökkentve A magánszemély összes jövedelme: 3. § 75 bevallásban bevallott összevonandó és különadózó jövedelem (munkáltatói elszámolásban) - ingatlan átruházás + EKHO

14 A számított adót csökkenti: 34. § (1), (2)
2.) Az adóterhet nem viselő járandóságokra jutó adó összege 3.) A magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés összegére az adótábla szerinti legnagyobb adókulccsal megállapított adó 50 %-a. Adóelőleg-szabályok változása: Nem kell adóelőleget vonni, ha a magánszemély számlát ad. (DE: kérheti.) Adóelőleg-nyilatkozat önkéntes, nincs alaki előírás. 48. §

15 (Az összevont adóalap adóját csökkenti)
Adókedvezmények 1 (Az összevont adóalap adóját csökkenti) Megmaradó kedvezmények köre és sorrendje: 1. Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye 2. Személyi kedvezmény 3. Őstermelői kedvezmény: a 100 eFt-os adókedvezmény megmarad, DE ez akkor illeti meg a magánszemélyt, ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 7 millió 620 ezer Ft-ot nem haladja meg. Az értékhatár túllépése esetén a kedvezmény összege a kiszámított összegből az értékhatárt meghaladó rész 15 %-át meghaladó rész lehet. 4. Családi kedvezmény: az értékhatár emelkedett. Ha a meghatározott értékhatárt meghaladja a jövedelem, a családi kedvezmény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15 %-át meghaladó részt lehet érvényesíteni. 5. Egyéb Az öngondoskodáshoz kapcsolódó kedvezmények (önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári és nyugdíj-előtakarékossági befizetések kedvezménye). Vállalkozói kivét-kiegészítésre jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó, Személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó,

16 Adókedvezmények 2 Átmeneti rendelkezések! 206. §
Megszűnő kedvezmények: Az összevont adókedvezmények (ezen belül a tandíj kedvezménye, a biztosítások kedvezménye, a közcélú adományok kedvezménye, a háztartási szolgáltatások után járó kedvezmény, a három társadalombiztosítási és magánnyugdíj-pénztári befizetéshez kapcsolódó kedvezmény, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történő befizetés utáni kedvezmény). Az alkalmi foglalkoztatás kedvezménye. Átmeneti rendelkezések! 206. § Új kedvezmények: 41. § Vállalkozói kivét-kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó, Személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó (igazolás)

17 Adómentes juttatások változásai
Adómentes marad: 1. sz. melléklet A szociális alapon történő juttatások és néhány egyéb jogcímen adott juttatások, /szociális alapon juttatott üdülési csekk (8.3.)/ Számítógép- és Internet-használat. (7.11) Fuvarozók korányrendelet szerinti nemzetközi napidíja. Hitelintézet által elengedett követelés - szövegpontosítás itt- (7.15.) A reprezentáció és az üzleti ajándék – ha TAO alap növelő tétel - (8.38) Üzemanyag-megtakarítás havi 100 ezer forintig. (27. § nem bevétel)

18 Adóterhet nem viselő járandóság lesz: 3. § (72) t,u, v.
Munkáltatói lakáscélú támogatás (feltételek nem változtak). Szépkorúak jubileumi juttatása. Katonai, rendőri hallgatók ösztöndíja és egyéb pénzbeli juttatása. Teljes egészében adókötelessé válik(adózás a jogviszony és a juttatás körülményei alapján): Napidíj (fuvarozók nemzetközi napidíja kivételével). Felszolgálói díj, borravaló. (egyéb jövedelem, ha nem bér) Állami kitüntetésekkel járó pénzjutalom.

19 Természetbeni juttatások 1.
Kedvezményesen adózó természetbeni és béren kívüli juttatás (25 % közteher): § Juttatás megnevezése Egyéni korlát Üdülési csekk, üdülési szolgáltatás Minimálbér Helyi utazási bérlet Nincs Meleg étkeztetés ezer Ft/hó (utólag is) Iskolakezdési támogatás Minimálbér 30 %-a Iskola rendszerű képzés átvállalt költsége Minimálbér két és félszerese Magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítés A tagdíj kiegészítés összege Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás Minimálbér 30 %-a együttvéve Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi hozzájárulás Minimálbér 50 %-a A magánszemély és hozzátartozója részére. A kereten felüli összeg természetbeni juttatásként adóköteles! A juttatónak nyilvántartást kell vezetni!

20 Természetbeni juttatások 2.
Adóköteles természetbeni juttatások: 69. § (Minden, ami nem mentes, ill.nem kedvezményesen adózó.) A juttatások nem kedvezményes köre esetében a juttatónak 54 százalék személyi jövedelemadót és 27 százalék járulékot kell fizetni (például hideg étkezési utalvány, művelődésintézményi szolgáltatás, csekély értékű ajándék, nyugdíjba vonuló munkavállaló 15 e Ft-ot meg nem haladó ajándéka, szövetkezet természetben adott juttatása).

21 Adóelkerülést visszaszorító intézkedések
Ellenőrzött külföldi társaság magánszemély tagjánál egyéb jövedelem az adózott eredménynek a felosztott osztalékkal csökkentett részéből a magánszemély részesedésére jutó részre. Az ingatlannal rendelkező társaságban (Tao. szerinti fogalom: eszközök értékében a belföldi ingatlan értéke több mint 75 %) lévő részesedés átruházásának, kölcsönbe adásának, társaságból történő kivonásának adóztatása külföldi magánszemély esetében. Külföldi illetőségi magánszemély részére (ha nincs kettős adóztatás elkerüléséről szóló hatályos egyezményünk): kamat, jogdíj, szolgáltatási díj kifizetése 30 %-kal forrásadó-köteles (Szolgáltatási díj fogalma!).

22 Egyéni vállalkozókat érintő változások
Vállalkozói személyi jövedelemadózás Megszűnik a különadó Adókulcs 16-ról 19 %-ra emelkedik (10 % marad!) Megszűnő adóalap-kedvezmények (helyi iparűzési adó kedvezménye, szabadalom, mintaoltalom kedvezménye) Megképzett fejlesztési tartalék feloldására 6 év Átalányadózás Az átalányban megállapított jövedelem része az összevont adóalapnak

23 Egyéb változások Kamatkedvezmény adója nő 54 %-ra
Az üdülési csekk juttatáshoz kapcsolódó kifizetői éves adatszolgáltatási kötelezettség megszűnik Választhatja az egyszerűsített bevallást, akinek Ekho-s jövedelme volt Társasági adóalany kifizetők által nyújtott reprezentáció, üzleti ajándék átkerül a Tao-ba  ha adóalapot növelnek vele Örökléssel szerzett értékpapír szerzési értéke pontosított Nyesz-R számla vezetőjének adatszolgáltatási kötelezettsége február 15-ig


Letölteni ppt "A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések