Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hulladékkezelési közszolgáltatás néhány neuralgikus pontja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hulladékkezelési közszolgáltatás néhány neuralgikus pontja"— Előadás másolata:

1 A hulladékkezelési közszolgáltatás néhány neuralgikus pontja
Dr. Csepregi István ZÖLDJOG Kft. 06/

2 Mottó gyanánt…. „Nem elég a mai időkben törvényeket írni; de azok iránt sympathiát is kell gerjeszteni. És ha valaki olyas törvénynek nem hódol, mely előtte gyűlöletes, melytől természete visszaborzad, sújthatja őt a betűnek szigorúsága ugyan, de czélját veszti mert martírt emel, ez pedig fanatismust szül.” (Széchenyi István)

3 Szabályozási probléma I.
a) Közszolgáltatás egyenlően kezelve a tiszta piaci gazdasági tevékenységgel A közszolgáltatás részlegesen korlátozott piac Szerződéskötési kötelezettség Díjfizetés hiánya nem szolgáltatás megtagadási ok (veszteséges tevékenységre kényszerítettség) Nyomott, tk. hatósági ár Feloldás: új szabályozás Többféle megoldás lehet, de az a közszolgáltatók különböző csoportjai számára eltérő hatású: pl. tulajdoni vagy szervezeti forma, tevékenységi korlát  adózási, illeték-kedvezmények, speciális nyilvántartás, eltérő hatósági kontroll

4 Szabályozási probléma II.
b) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás, mint állami (önkormányzati) feladatellátás, a szervezési, valamint a szakmai szabályok keveredése - a Hgt. a közösségi jog által determinált szakmai anyagi jogi szabályozás és nem szervezeti/szervezési norma, ezért rugalmatlan - a települési önkormányzatok feladat-ellátási rendszere dinamikus és rugalmas, lakosság-centrikus igényű + metajurisztikus elemek - a feladatellátás feltételei, tartalma, formái és intézményei eltérő jogintézményeket igényelnek Feloldás: a) A Hgt. elkülönült része + mögöttes szabályok b) A Hgt-től független önálló települési hulladékkezelési közszolgáltatási törvény c) b) eset + Hgt. mint mögöttes szakmai szabály d) Önálló közszolgáltatási törvény (+ szakmai szabályok) e) Önálló településügyi törvény (és annak részeként a hulladékos közszolgáltatás)

5 Szabályozási probléma III.
c) A jogharmonizáció hiánya - a 2008/98/EK irányelv átvételének elmaradása (Hi: december 12.) - eltérő fogalomrendszer, új jogintézmények - lejáró engedélyek meghosszabbítási problémái (irányelv közvetlen alkalmazásának nehézségei és jogi anomáliái) - nem közvetlenül érinti a közszolgáltatást Feloldás: szabályozás, de mindegy milyen tartalommal (pl. meglévő jogviszonyok érintettsége, gazdálkodó szervezetek közszolgáltatásba bevonása, EU forrásokból létesített kezelő létesítmények sorsa…..)

6 Gyakorlati probléma - a Hgt. eredeti koncepciója
A díjhátralékok „ügye” (örökzöld téma) - a Hgt. eredeti koncepciója - a jelenlegi helyzet - az állam mögöttes helytállása (vö. Magyarország Alaptörvénye) - szerződéskötési problémák (jogviszonyok!) Feloldás: - közigazgatási alapon - polgári jogi alapon - speciális: ahol kommunális adó A települési önkormányzatok együttműködése - kerete: Ötv, Ttv, Hgt. - Hgt. korlátozottsága: 22. § - a megyei önkormányzat szerepe ! (Hgt. 38. §, csak feladat, konkrét hatáskör nélkül)

7 Hgt. 22.§ 22. § (1) A települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében, e törvény céljainak és alapelveinek figyelembevételével együttműködnek egymással. Együttműködésük tartalmát és feltételeit együttműködési vagy a társulási törvény szerinti társulási szerződésben állapítják meg. (2) A települési önkormányzat a közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének önálló közszolgáltatás szervezésével tehet eleget, illetve a szomszédos vagy egymáshoz közeli települési önkormányzatok közösen tarthatnak üzemben hulladékkezelésre szolgáló létesítményt vagy a közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre. (3) A települési önkormányzat szerződést köthet a 11. § szerinti szervezettel a gyártó 8. §-ban meghatározott visszavételi felelősségébe tartozó hulladékok települési hulladékból történő szelektív begyűjtésére vagy válogatására. (4) A települési önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében - a vonatkozó terület- és településrendezési tervekben foglaltak figyelembevételével és a helyi hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően - kijelöli az érintett települések igényeit kielégítő települési hulladékkezelési létesítmények helyét.

8 Gyakorlati probléma A települési önkormányzatok feladat-, hatásköreinek delegálhatósága - önkormányzati rendelet-alkotás nem delegálható ! - a díj meghatározása rendelet ! Tehát…… Közszolgáltatási szerződések lejárta, meghosszabbíthatósága Az utógondozás költségeinek viselése A települési önkormányzati rendeletek tartalmi és formai megfelelősége

9 Osztott közszolgáltatás
Elválik egymástól a begyűjtő, szállító és az ártalmatlanító (Hgt. 27. § (1), 28. § (2)-(3) bek) Számos esete lehet, problémák köre: eltérő időtartam (legfeljebb/legalább 10 év) eltérő kiválasztási mód eltérő tulajdoni forma az „élő” szerződés időtartama alatti önkormányzati kötelezettségvállalás, együttműködés, vagy annak megváltoztatása a közszolgáltatók egymás közötti jogviszonyának szabályozása/szabályozatlansága a díjhátralék viselésének rendezése! a közszolgáltatás megszűnésekori elszámolás kérdése

10 Megoldás 1. Központi szabályozás
2. Települési önkormányzati szabályozás (ez a preferált!) 3. Szerződéses szabályozás Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata minden osztott közszolgáltatás esetében!

11 Két záró Churchill idézet
Az emberek néha felbuknak az igazságban, de aztán felpattannak, és nyargalnak tovább, mintha mi sem történt volna. Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön, és meghallgassa a másikat.

12 谢谢 !


Letölteni ppt "A hulladékkezelési közszolgáltatás néhány neuralgikus pontja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések