Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A toborzás költségei Mindazon munkatársak költségei, akik a toborzásban résztvesznek (beleértendő a szakmai vezetőknek az az ideje is, amit a követelményrendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A toborzás költségei Mindazon munkatársak költségei, akik a toborzásban résztvesznek (beleértendő a szakmai vezetőknek az az ideje is, amit a követelményrendszer."— Előadás másolata:

1 A toborzás költségei Mindazon munkatársak költségei, akik a toborzásban résztvesznek (beleértendő a szakmai vezetőknek az az ideje is, amit a követelményrendszer kidolgozásával, áttekintésével töltenek, a jelentkezési űrlapok kidolgozásával foglalkozó munkatársak költségei, stb.) (ráfordított idő – és az arra eső bérhányad+juttatáshányad) 2. Mindazon munkatársak költsége, akik az üres pozíció feladatait ellátják, amíg az új munkatárs be nem tölti az állást (ebből eredő túlórák költsége is) – ha van ilyen; illetve az a meg nem termelt haszon, ami a még betöltetlen pozícióval jár.

2 3. A toborzás szervező külsö munkatársak, tanácsadók költségei.
4. A média költségek – szórólapok, hirdetések, reklámok, stb. 5. A beérkezett önéletrajzok, jelentkezési lapok feldolgozását végző munkatársak költségei 6. A behívandó jelentkezők kiértesítését végző, illetve a jelöltek érdeklődését (személyes, vagy telefonon történő) kezelő munkatárs költségei; a lebonyolított telefonhívások, kiküldött levelek, értesítések díja 7. A jelentkezőket nyilvántartó rendszer kidolgozásának, üzemeltetésének költsége (ha van ilyen).

3 Zárt gondolkodású – nyitott az új tapasztalatokra
The Big Five – a Nagy Öt Jelenleg van elterjedőben főleg angol nyelvterületen, gyakorlati kutatás eredménye. A nagy Öt a személyiség teljesítés szempontjából fotos tualjdonságainak, attitúdjeinek alábbi csoportjai: Zárt gondolkodású – nyitott az új tapasztalatokra szétszórt, kevéssé szervezi meg tevékenységét – lelkiismeretes introvertált –extrovertált önfejű, kevéssé szimpatikus – könnyű elfogadni, megegyezésre jutni vele kiegyensúlyozott, nyugodt – kevéssé kiegyensúlyozott, stresszelhető

4 II. A kiválasztás költségei
Mindazon munkatársak költségei, akik a munkaköri követelményrendszer, álláshirdetés, média kiválasztás folyamatában résztvesznek. 2. Az álláshirdetés(-ek) díja, a jelentkezéseket, érdeklődéseket fogadó munkatárs költségei 3. Mindazon költségek, amik a be nem töltött munkakör feladatainak ellátásával járnak – helyettesítés, túlóra, elmaradt haszon, stb. 4. A kiválasztás módszereinek meghatározására, kidolgozására, betanítására fordított költségek + az abban résztvevők munkatársak költségei, elmaradt haszon, helyettesítésük költségei. 5. Az önéletrajzok elemzését, regisztrálását, megbeszélését, értékelését végző munkatársak költségei.

5 6. Az alkalmasnak bizonyult jelöltek kiértesítésének költségei – az azt végző munkatárs költségei, illetve a dologi kiadások – telefon, levelek, Internet-előfizetés arányos díja 7. A kiválasztásban résztvevő munkatársak és helyettesítésük, vagy a meg nem termelt haszon költségei, esetleges utazások, ha a kiválasztás más városban történik, szálláshelyek, a jelöltek, a kiválasztást végző munkatársak számára, terembér, étkezési költségek, stb.).

6 8. Külső tanácsadók költségei, ha bevonásra kerülnek a kiválasztási folyamatba.
9. Az állásajánlat illetve munkaszerződés elkészítésének, módosításnak, személyre szabásának költségei (bevont szakemberek, bérfelmérés, munkaerőpiaci felmérés, stb.) 10. A nem választott jelöltek értesítésének költségei, munkaerőbank üzemeltetésének költségei – ha van ilyen.

7 IV. Elmaradt teljesítmény költségei
– elmaradt teljesítményről akkor beszélünk, amikor a meglévő eszközök, rendszerek, vagy más egyéb körülmény (pl. tréningen vesznek részt a munkatársak), baleset, stb. miatt nem történik teljesítés. az állásidő költségei (energia, bérleti díj, munkabér hányada, stb.) a javítás vagy korrekció költségei, ha vannak ilyenek (anyag, a meghibásodás által okozott kár mértéke, szakértő, beszerzési költségek, stb., a tréning (lásd a példát) költségei). 3. az elmaradt teljesítmény „behozását” szolgáló túlóra költsége. Az elmaradt teljesítmény csökkentésére az esemény bekövetkezésének kivizsgálása és az arra hozott korrektív intézkedések szolgálnak.

8 A betanítás költségei:
A betanítandó munkatárs által meg nem termelt haszon, esetleg előállított selejt, okozott kár költségei + a betanítandó munkatárs teljes költségei – bér, munkaruha, étkezési hozzájárulás, stb.). 2. A betanítást végző (akár belső munkatárs, akár külső) költségei + a belső betanító által el nem végzett munka költségei, elmaradt haszon, vagy a betanító helyettesítése, az elmaradt teljesítés „behozására” szolgáló túlóra. 3. A betanítás alakulásának kontrollja a betanulási görbe – amilyen mértékben és ütemben a betanítás eredményeként a teljesítmény javulását várja el a szervezet.

9 California Személyiségfelmérő Kérdőív (CPI)
Az 1950-es években került kidolgozásra, az első olyan személyiség felmérő kérdőív, ami nem klinikai teszt, azaz a szervezeti gyakorlatban is alkalmazható. 480 kérdésből áll, felvételi ideje perc, pszichológus értékeli ki. 18 személyiségtulajdonságot vizsgál, amiket négy csoportba sorol:

10 Dominancia vagy fölérendelődés
képessége: Dominancia tekintély megszerzésének képessége szociabilitás, társas aktivitás szociális fellépés, személyes erő Önelfogadás jó közérzet, rendelkezésre állás

11 2. Együttműködés képessége:
felelősségtudat, -érzet szocializáltság, az írásos és íratlan társas szabályok betartása Önkontroll tolerancia, a másság, ellenvélemények elfogadása jó benyomás keltés képessége - közösségiesség, csoportszellem

12 Teljesítőképesség: teljesítményelérés külső ösztönzésre, rutinfeladatok preferálása független, önálló teljesítőképesség, megkeresi, ha van a problémát, azt meg is oldja, ha nincs feladata, keres magának, kezdeményező hatékonyság – milyen mértékben törekszik az elvárt eredmény elérésére, mennyire hatékony a feladatmegoldásban

13 Érzelmi háttér: - pszichológia érzék – a másokkal való bánásmód jellege - rugalmasság – a változatosság preferálása, keresése, alkalmazkodó- képesség femintás – maszkulinitás – az érzelmi illetve racionális egyensúlya a döntéshozatalban, a világ eseményeihez való viszonyban – a feminin – az állandóság, elfogadás, a maszkulin a kalandvágy, a vitatás, kutatás.

14 Irányítókészség Tolerancia szociális aktivitás felelősség.
Ezekből a személyiségtulajdonságokból még négy másodlagos tulajdonságot számolunk: Irányítókészség Tolerancia szociális aktivitás felelősség.


Letölteni ppt "A toborzás költségei Mindazon munkatársak költségei, akik a toborzásban résztvesznek (beleértendő a szakmai vezetőknek az az ideje is, amit a követelményrendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések