Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK A logopédia területének bemutatása Nemzeti Erőforrás Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK A logopédia területének bemutatása Nemzeti Erőforrás Minisztérium."— Előadás másolata:

1 ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK A logopédia területének bemutatása Nemzeti Erőforrás Minisztérium

2 Logopédia Állami, önkormányzati fenntartásban működtetett intézményekben (Kt 114.§) ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás Közoktatási alapszolgáltatás (Kt. 121) Feladata: (Kt. 36.) –a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi- kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása Nemzeti Erőforrás Minisztérium

3 Szervezeti keretek Szabályozók: –Kt. –Költségvetési törvény –4/2010 OKM (14/1994 MKM) –Mt. –KJT. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

4 Szervezeti keretek (Kt. 20. 21§) Közoktatási intézmények Nevelési-oktatási intézmények a) óvoda; b) általános iskola; c) szakiskola; d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola); e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola]; f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; g) diákotthon és kollégium Szakszolgálati intézmények gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ; - tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság; - nevelési tanácsadó, - logopédiai intézet, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó, - konduktív pedagógiai intézmény Nemzeti Erőforrás Minisztérium

5 Szervezeti keretek (Kt. 33§) Többcélú intézmény Egységes pedagógiai szakszolgálat (EPSZ) - több különböző pedagógiai szakszolgálat (logopédia), szervezetileg egységes intézményként a szakértői és rehabilitációs bizottsági feladatok kivételével - utazó szakember-hálózatot működtethet az integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű (SNI)gyermekek, tanulók ellátására - gyógytestnevelés feladatait is elláthatja - szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként - megszervezhető a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás is. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

6 Szervezeti keretek (Kt. 33§) Többcélú intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Óvoda, iskola EPSZ –a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; –b) fejlesztő felkészítés; –e) a logopédiai ellátás; –g) a konduktív pedagógiai ellátás; –h) a gyógytestnevelés. Nevelési Tanácsadó Családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás Nemzeti Erőforrás Minisztérium

7 Szervezeti keretek (Kt. 33§) A közös igazgatású közoktatási intézmény Egységes iskola EGYMI logopédia EPSZ logopédia Nemzeti Erőforrás Minisztérium

8 Szervezeti keretek (Kt. 33§) Többcélú intézmény Általános Művelődési Központ (ÁMK) Művelődési, kulturális, sport tevékenység Egységes vagy összetett iskola EGYMI EPSZ logopédia EPSZ logopédia Nemzeti Erőforrás Minisztérium

9 Szervezeti keretek (4/2010 OKM) Továbbműködtethető a logopédiai és konduktív pedagógiai szakszolgálat a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén : a községi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, külön szervezeti egység létrehozása nélkül működtethető, abban az esetben, ha az önkormányzat a megyei fejlesztési terv alapján látja el a feladatot, és annak ellátásához legfeljebb kettő létszám szükséges Nemzeti Erőforrás Minisztérium

10 Szervezeti keretek Kistérségek Ktgv tv. 3. sz melléklet IV 2.2.2 A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény/intézmények útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

11 Alkalmazottak A gyermekekkel, tanulókkal a közvetlen foglalkozást szakvizsgázott pedagógusok (logopédusok) végzik (4/2010 OKM) Aki nem rendelkezik szakvizsgával, az pedagógus munkakörben foglalkoztatható, feltéve, hogy az alkalmazásnál a munkáltató előírja a szakvizsga 5 éven belüli megszerzését. Óraadók: –kötelező óra kevesebb mint negyven százalékára (8 óra/hét) megbízott természetes személy Kt. 121§ (1) 30. (nem jogi személyiség Bt. Kft.) Nemzeti Erőforrás Minisztérium

12 Alkalmazottak Óraadók alkalmazására lehetőség van a szakszolgálat intézményeiben, azonban a saját alkalmazotti létszámmal rendelkezni kell, azaz az alkalmazotti létszám 70%- nak határozatlan idejű kinevezésének kell lenni. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

13 Működés rendje A logopédiai szakszolgálati feladatellátásra is vonatkozik a tanév rendjéhez igazodó, folyamatos működés, a felmerülő szülői igényt kielégítve. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

14 Dokumentáció Forgalmi napló Munkanapló Egyéni fejlesztési lap (tasak) Eltérő dokumentáció az SNI gyermekek/tanulók dokumentációja ! SNI beszédfogyatékos! Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlődési lap – külív Tü. 356 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlődési lap – betétív Tü. 357 !SNI nem beszédfogyatékos! Nemzeti Erőforrás Minisztérium

15 Dokumentáció SNI beszédfogyatékos Tanulói portfólió: –Külív, betéti ív –Személyi adatok –Szakértői vélemény –Kontroll vizsgálatok –Diagnosztikus mérések –Egyéni fejlesztési tervek –Félévi év végi dolgozatok –Szöveges értékelés –Rajzok, festmények –Különleges órai munkák –Projektzáró termékek SNI nem beszédfogyatékos Forgalmi napló Munkanapló Egyéni fejlesztési lap (tasak) ? (Betéti ív) ? Nemzeti Erőforrás Minisztérium

16 SNI ellátás Ha az alapító okirata szerint jogosult. –Ez a szakszolgálatra is vonatkozik, nem csak a nevelési-oktatási intézményre! –Jogosult: EGYMI EPSZ EPSZ AMK EPSZ Közös igazgatású közoktatási int. EPSZ Normatíva elvonás, visszafizetés! Nemzeti Erőforrás Minisztérium

17 Szűrés (4/2010 OKM) Ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettség szűrése NEM VIZSGÁLAT!!! Felmerülő kérdések: Szűrési protokoll hiánya Adminisztráció szabályozásának hiánya Szülői jogok érvényesülésének kérdése Nemzeti Erőforrás Minisztérium

18 Diagnosztika (4/2010 OKM) Ha az alapvizsgálat és szűrés eredménye alapján szükséges A logopédiai vizsgálati vélemény tartalma: –Adatok –A vizsgálat leírása A vizsgálat indoklása Eljárások, konkrét értékek, diagnózis Terápiás javaslat További vizsgálat kezdeményezése Szülő tájékoztatása az eredményről és az ellátás megszervezéséről Nemzeti Erőforrás Minisztérium

19 Létszám (4/2010 OKM) A logopédiai ellátás, egyéni (1-3 fő) foglalkozás, illetve legfeljebb 6 gyermekből tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg Logopédus létszám: -15-30 gyermekre 1 fő logopédus álláshely Nemzeti Erőforrás Minisztérium

20 Értékelés (4/2010 OKM) Hathónaponként, valamint az ellátás befejezésekor szövegesen –Tünetmentes –Lényegesen javult –Részben javult –Keveset javult –Nem javult –Nem minősíthető –Kimaradt Munkanapló 232. oldalát megkétszerezve dokumentálható Nemzeti Erőforrás Minisztérium

21 Tárgyi feltételek (4/2010 OKM 3. sz. melléklet) A gyermekek részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek testméretéhez. Ötéves kor alatt a gyermekek fejlesztő foglalkozására az e célra kialakított és kizárólag a szakszolgálatot ellátó intézmény által használt helyiségben történhet. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

22 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ TÜRELMET ÉS FIGYELMET Szatmáriné Mályi Nóra Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Közoktatási szakértő SNI adaptációs szaktanácsadó logotech@enternet.hulogotech@enternet.hu, vepsz@velencei-to.huvepsz@velencei-to.hu +36(20)9621086, +36(70)4532784 Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Letölteni ppt "ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK A logopédia területének bemutatása Nemzeti Erőforrás Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések