Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK"— Előadás másolata:

1 ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK
Nemzeti Erőforrás Minisztérium ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK A logopédia területének bemutatása

2 Logopédia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Állami, önkormányzati fenntartásban működtetett intézményekben (Kt 114.§) ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás Közoktatási alapszolgáltatás (Kt. 121) Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása

3 Szervezeti keretek Szabályozók: Kt. Költségvetési törvény
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szabályozók: Kt. Költségvetési törvény 4/2010 OKM (14/1994 MKM) Mt. KJT.

4 Szervezeti keretek(Kt. 20. 21§) Közoktatási intézmények
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti keretek(Kt §) Közoktatási intézmények Nevelési-oktatási intézmények Szakszolgálati intézmények a) óvoda; b) általános iskola; c) szakiskola; d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola); e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola]; f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; g) diákotthon és kollégium gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ; - tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság; - nevelési tanácsadó, - logopédiai intézet, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó, - konduktív pedagógiai intézmény

5 Szervezeti keretek (Kt. 33§)
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti keretek (Kt. 33§) Többcélú intézmény Egységes pedagógiai szakszolgálat (EPSZ) - több különböző pedagógiai szakszolgálat (logopédia), szervezetileg egységes intézményként a szakértői és rehabilitációs bizottsági feladatok kivételével - utazó szakember-hálózatot működtethet az integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű (SNI)gyermekek, tanulók ellátására - gyógytestnevelés feladatait is elláthatja - szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként - megszervezhető a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás is.

6 Szervezeti keretek (Kt. 33§)
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti keretek (Kt. 33§) Többcélú intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Óvoda, iskola EPSZ a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; b) fejlesztő felkészítés; e) a logopédiai ellátás; g) a konduktív pedagógiai ellátás; h) a gyógytestnevelés. Nevelési Tanácsadó Családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás

7 Szervezeti keretek (Kt. 33§)
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti keretek (Kt. 33§) A közös igazgatású közoktatási intézmény Egységes iskola EGYMI logopédia EPSZ logopédia

8 Szervezeti keretek (Kt. 33§)
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti keretek (Kt. 33§) Többcélú intézmény Általános Művelődési Központ (ÁMK) Művelődési, kulturális, sport tevékenység Egységes vagy összetett iskola EGYMI EPSZ logopédia EPSZ logopédia

9 Szervezeti keretek (4/2010 OKM)
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti keretek (4/2010 OKM) Továbbműködtethető a logopédiai és konduktív pedagógiai szakszolgálat a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén: a községi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, külön szervezeti egység létrehozása nélkül működtethető, abban az esetben, ha az önkormányzat a megyei fejlesztési terv alapján látja el a feladatot, és annak ellátásához legfeljebb kettő létszám szükséges

10 Szervezeti keretek Kistérségek Ktgv tv. 3. sz melléklet IV 2.2.2
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti keretek Kistérségek Ktgv tv. 3. sz melléklet IV 2.2.2 A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény/intézmények útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően.

11 Alkalmazottak Óraadók:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Alkalmazottak A gyermekekkel, tanulókkal a közvetlen foglalkozást szakvizsgázott pedagógusok (logopédusok) végzik (4/2010 OKM) Aki nem rendelkezik szakvizsgával, az pedagógus munkakörben foglalkoztatható, feltéve, hogy az alkalmazásnál a munkáltató előírja a szakvizsga 5 éven belüli megszerzését. Óraadók: kötelező óra kevesebb mint negyven százalékára (8 óra/hét) megbízott természetes személy Kt. 121§ (1) 30. (nem jogi személyiség Bt. Kft.)

12 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Alkalmazottak Óraadók alkalmazására lehetőség van a szakszolgálat intézményeiben, azonban a saját alkalmazotti létszámmal rendelkezni kell, azaz az alkalmazotti létszám 70%-nak határozatlan idejű kinevezésének kell lenni.

13 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Működés rendje A logopédiai szakszolgálati feladatellátásra is vonatkozik a tanév rendjéhez igazodó, folyamatos működés, a felmerülő szülői igényt kielégítve.

14 Dokumentáció Forgalmi napló Munkanapló Egyéni fejlesztési lap (tasak)
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Dokumentáció Forgalmi napló Munkanapló Egyéni fejlesztési lap (tasak) Eltérő dokumentáció az SNI gyermekek/tanulók dokumentációja ! SNI beszédfogyatékos! Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlődési lap – külív Tü. 356 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlődési lap – betétív Tü. 357 !SNI nem beszédfogyatékos!

15 Dokumentáció Tanulói portfólió: SNI beszédfogyatékos SNI
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Dokumentáció SNI beszédfogyatékos SNI nem beszédfogyatékos Tanulói portfólió: Külív, betéti ív Személyi adatok Szakértői vélemény Kontroll vizsgálatok Diagnosztikus mérések Egyéni fejlesztési tervek Félévi év végi dolgozatok Szöveges értékelés Rajzok, festmények Különleges órai munkák Projektzáró termékek Forgalmi napló Munkanapló Egyéni fejlesztési lap (tasak) ? (Betéti ív) ?

16 SNI ellátás Ha az alapító okirata szerint jogosult.
Nemzeti Erőforrás Minisztérium SNI ellátás Ha az alapító okirata szerint jogosult. Ez a szakszolgálatra is vonatkozik, nem csak a nevelési-oktatási intézményre! Jogosult: EGYMI EPSZ EPSZ AMK EPSZ Közös igazgatású közoktatási int EPSZ Normatíva elvonás, visszafizetés!

17 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szűrés (4/2010 OKM) Ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettség szűrése NEM VIZSGÁLAT!!! Felmerülő kérdések: Szűrési protokoll hiánya Adminisztráció szabályozásának hiánya Szülői jogok érvényesülésének kérdése

18 Diagnosztika (4/2010 OKM) A logopédiai vizsgálati vélemény tartalma:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Diagnosztika (4/2010 OKM) Ha az alapvizsgálat és szűrés eredménye alapján szükséges A logopédiai vizsgálati vélemény tartalma: Adatok A vizsgálat leírása A vizsgálat indoklása Eljárások, konkrét értékek, diagnózis Terápiás javaslat További vizsgálat kezdeményezése Szülő tájékoztatása az eredményről és az ellátás megszervezéséről

19 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Létszám (4/2010 OKM) A logopédiai ellátás, egyéni (1-3 fő) foglalkozás, illetve legfeljebb 6 gyermekből tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg Logopédus létszám: gyermekre 1 fő logopédus álláshely

20 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Értékelés (4/2010 OKM) Hathónaponként, valamint az ellátás befejezésekor szövegesen Tünetmentes Lényegesen javult Részben javult Keveset javult Nem javult Nem minősíthető Kimaradt Munkanapló 232. oldalát megkétszerezve dokumentálható

21 Tárgyi feltételek (4/2010 OKM 3. sz. melléklet)
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tárgyi feltételek (4/2010 OKM 3. sz. melléklet) A gyermekek részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek testméretéhez. Ötéves kor alatt a gyermekek fejlesztő foglalkozására az e célra kialakított és kizárólag a szakszolgálatot ellátó intézmény által használt helyiségben történhet.

22 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ TÜRELMET ÉS FIGYELMET
Nemzeti Erőforrás Minisztérium KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ TÜRELMET ÉS FIGYELMET Szatmáriné Mályi Nóra Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Közoktatási szakértő SNI adaptációs szaktanácsadó +36(20) , +36(70)


Letölteni ppt "ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAPOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések