Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

8. Dr. Balogh Péter Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék DE-AMTC-GVK Statisztika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "8. Dr. Balogh Péter Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék DE-AMTC-GVK Statisztika."— Előadás másolata:

1 8. Dr. Balogh Péter Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék DE-AMTC-GVK Statisztika

2 2 A szórás tulajdonságai és felhasználásuk 1. 1. Ha az x i értékhez egy állandó számot hozzáadunk vagy levonunk a szórás nem változik. 2. 2. Ha az x i értékeket egy konstans számmal megszorozzuk vagy elosztjuk, akkor az eredeti értékek szórásából ugyanazzal a művelettel kapjuk meg az új értékek szórását. 3. 3. Egy bizonyos ‘a’ értéktől számított eltérések négyzetes átlagának minimuma a szórásnégyzet, illetve a szórás. ‘ ‘a’ esetén a különbség

3 3Kvantilisek   A rendezett mintából tovább származtatott statisztikák összefoglaló neve, amikor a rendezett mintát több egyenlő részre osztjuk, és a részhatárokon levő mintaelemek értékét tekintjük.   A felosztás mértéke alapján: Medián (2) Kvartilis (4) Centilis (10) Percentilis (100)

4 4Kvartilisek   A nagyság szerint rendezett értéksor negyedelésével állítható elő.   Az alsó kvartilis a legkisebb és a medián között középen elhelyezkedő adat számértéke a rendezett mintában.   A felső kvartilis hasonlóan a medián és a legnagyobb érték között van középen.

5 5 Kvartilisek gyakorisági sorokból   - a kvartilis adat sorszámának megfelelő osztály alsó határa   - az i-edik kvartilis adat sorszáma   - a kvartilist tartalmazó osztályig terjedő halmozott gyakoriságok összege   - a kvartilist tartalmazó osztály gyakorisága   i - az osztályköz terjedelme

6 6 Interkvartilis terjedelem   Az első és harmadik kvartilis különbsége. Jele: IQR.   Az észlelési adatok 50 %-át foglalja magában. Az első negyed feletti és a harmadik negyed alatti értékek.   Számítása:

7 7 Kvartilis eltérés   A terjedelemhez nagyon hasonló mérőszám, amely az alsó és a felső kvartilis különbségének a fele.   A nyitott osztályközű gyakorisági soroknál van jelentősége.   Számítása:

8 8Decilisek   A decilisek a minimumtól a maximumig sorbarendezett adatsor egytizedét jelenti.   Az első decilis-csoport az első tized (pl.: az összes háztartás azon 10%-a, amelyik a legkevesebb jövedelemmel rendelkezik).   Az utolsó decilis pl.: a háztartások azon tizede, amelyik a legmagasabb jövedelemmel rendelkezik.

9 9Percentilis   Ha elég adatunk van, akkor percentilisek is definiálhatók.   Pl. az n%-os (vagy n-edik) percentilis azt jelenti, hogy az adatok n%-a kisebb, mint ez az érték. (Így a medián az 50%-os percentilisnek, az alsó és felső kvartilisek pedig a 25% ill. 75%-os percentilisnek felelnek meg.)   A percentiliseknek óriási jelentősége van a 'mit tekintünk normálisnak?' kérdés eldöntésében.   Az alsó és felső néhány percentilis közötti részt (2,5% - 97,5% vagy 5% - 95%) szokás normális (referencia) értéknek elfogadni.   A percentilisek összessége valójában a tapasztalati eloszlásnak felel meg. Ilyen alapon a tapasztalati eloszlásfüggvényt (és az abból származtatott dolgokat, pl. a hisztogramot) is tekinthetjük statisztikának.

10 10 Szélsőséges adatok kezelése   A szélsőséges adatok rontják a kiszámított statisztikai jellemző használhatóságát.   A szélsőséges adatok elhagyásával jellemzőbb statisztikai mutatószámokat kaphatunk.   A szélsőséges adatok feltárására alkalmas lehet a box-plot ábrázolás. Ennek az a lényege, hogy az interkvantilis terjedelem alsó és felső határát csökkentik, illetve növelik.

11 11 Box-plot ábrázolás extrém pontok Q3 + 1.5 * IQR Q1Q3 min. max.

12 12   a ’doboz’ az adatok középső 50 %-át tartalmazza, a ’doboz’ felső sarka az adatok 75 %-át (harmadik kvartilis), míg az alsó sarka a 25 %-át (első kvartilis) jelzi (interkvartilis terjedelem);   a ’dobozban’ található vonal a mediánt jelzi;   ha a ’dobozban’ található medián-vonal nem egyenlő távolságra van az alsó vagy a felső saroktól, akkor az adatok asszimetrikusak (ferdeség);   a ’dobozból’ kiinduló vertikális vonalak végei a maximális és a minimális értéket jelzik, kivéve azt az esetet, amikor az adatok kívül esnek az interkvartilis távolság másfélszeresén;   az extrém pontok (apró körökkel, pontokkal jelölve), ha az értékek kívül esnek az ”1.5 * IQR” távolságon akár az első, akár a harmadik kvartilis esetében. Box-plot ábrázolás

13 13 Box-plot ábrázolás - Taxi beérkezési és kiindulási idők a Newark Repülőtéren

14 14 A boxplot erősségei   grafikusan mutatja be egy változó értékeinek az elhelyezkedését és terjedelmét,   jelzéseket ad az adatok szimmetriájáról és ferdeségéről,   más módszerektől eltérően megmutatja, hogy az adathalmaznak vannak-e extrém pontjai,   jó és gyors összehasonlítási lehetőséget biztosít különböző adathalmazok számára.


Letölteni ppt "8. Dr. Balogh Péter Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék DE-AMTC-GVK Statisztika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések