Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzés, mint üzleti modell Hosszú távon biztos megrendelés Budapest 2009. június 17. Morvayné dr. Vígh Katalin Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzés, mint üzleti modell Hosszú távon biztos megrendelés Budapest 2009. június 17. Morvayné dr. Vígh Katalin Gazdasági Versenyhivatal (GVH)"— Előadás másolata:

1 A közbeszerzés, mint üzleti modell Hosszú távon biztos megrendelés Budapest 2009. június 17. Morvayné dr. Vígh Katalin Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

2 2 Az előadás vázlata 1.A közép-és nagyvállalatok részvétele a közbeszerzésben (Kettős szerepben és a statisztika tükrében) 2. Ajánlattevői szerepkörben a piachoz való hozzáférés esélyei. 3. Ajánlatkérői minőségben szükséges tennivalók. 4. A Kbt. legfontosabb változásai.

3 3 1.A közép-és nagyvállalatok részvétele a közbeszerzésben 1.A közép-és nagyvállalatok részvétele a közbeszerzésben Ajánlattevőként – természetes szereplő,Ajánlattevőként – természetes szereplő, a piac kínálati oldalán, a piac kínálati oldalán, Ajánlatkérőként – támogatást elnyerő vállalkozás (feltéve, ha EU küszöbszám feletti beszerzését vagy közösségi célokat szolgáló építési beruházási tevékenységét többségi részben költségvetés vagy EU forrás támogatja)Ajánlatkérőként – támogatást elnyerő vállalkozás (feltéve, ha EU küszöbszám feletti beszerzését vagy közösségi célokat szolgáló építési beruházási tevékenységét többségi részben költségvetés vagy EU forrás támogatja) → törvény által közbeszerzésre kötelezett → törvény által közbeszerzésre kötelezett (Hasonlóan kettős szereposztású a „közszolgáltatói” szektor: - kizárólagos jogú szolgáltatóként ajánlatkérő, - kizárólagos jogú szolgáltatóként ajánlatkérő, - a versenyszférában ajánlattevő) - a versenyszférában ajánlattevő)

4 4 A közép-és nagyvállatok ajánlattevői részesedése a közbeszerzési eljárásokban 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Elj. (db) : 4243 3767 3658 3782 4957 3446 3911 Ért.(md) : 805 558 1130 1291 1686 1521 1418 Átl.(mill) : 190 148 309 341 340 441 362 KNV (db) :1455 1322 1005 1253 1615 991 1143 Ért. (md) : 129 256 609 762 1107 1028 864 Átl.( mill) : 88 194 606 608 685 1037 756 Arány(db) : 34% 35% 27% 33% 32% 28% 29% Érték : 16% 45% 53% 59% 65% 67% 61%

5 5 Következtetések: 1. 1.A közbeszerzés összértéke legnagyobb mértékben a költségvetés helyzetétől függ, valamint az EU források lehívásától. 2. 2.A közbeszerzés egyre jobban koncentrálódik, és ez kedvez a közép-és nagyvállalatoknak. (A koncentrációs folyamat ellensúlyozására születnek a KKV helyzetbe hozását célzó intézkedés csomagok (pld. rész- ajánlattétel előírása, nemzeti értékhatár allati beszerzésnél a részvétel jogának fenntartása az éves nettó 1 md. Ft árbevétel alatti ajánlattevőknek).

6 6 2. A közép-és nagyvállalat ajánlattevői előnyei a KKV-hoz képest (a piachoz jutás esélyei) A szerződések nagy értéke esetén a forgóeszköz finanszírozásának könnyebb megoldása, nagyobb tőkeerő;A szerződések nagy értéke esetén a forgóeszköz finanszírozásának könnyebb megoldása, nagyobb tőkeerő; Információhoz jutása megoldott (informatikai fejlettsége jobb);Információhoz jutása megoldott (informatikai fejlettsége jobb); Nagyobb hatékonyság, előnyösebb árajánlat, gyorsabb teljesítés, többlet szolgáltatás vállalása;Nagyobb hatékonyság, előnyösebb árajánlat, gyorsabb teljesítés, többlet szolgáltatás vállalása; Az előírt alkalmassági követelményeket könnyebben teljesíti,Az előírt alkalmassági követelményeket könnyebben teljesíti, Az adminisztrációs teher számára elviselhetőbb,Az adminisztrációs teher számára elviselhetőbb, A rövid ajánlattételi határidőkre jobban fel van készülve,A rövid ajánlattételi határidőkre jobban fel van készülve, Késedelmes fizetést könnyebben átvészeli.Késedelmes fizetést könnyebben átvészeli.

7 7 Miért fontos a közbeszerzési piac a KNV ajánlattevő számára? Miért fontos a közbeszerzési piac a KNV ajánlattevő számára? A nagy értékű megrendelés hosszú távon biztosítja a munkát a nyertes ajánlattevő részére.A nagy értékű megrendelés hosszú távon biztosítja a munkát a nyertes ajánlattevő részére. Az állam – a magánszférához képest – biztosabban fizető partner.Az állam – a magánszférához képest – biztosabban fizető partner. Presztízs, jó referencia, ismertség, kapcsolatok építése.Presztízs, jó referencia, ismertség, kapcsolatok építése. EU tagállamaiban a belföldi cégekkel egyenlő jogon eséllyel tehet ajánlatot. (Jogvita esetén a KT segít.)EU tagállamaiban a belföldi cégekkel egyenlő jogon eséllyel tehet ajánlatot. (Jogvita esetén a KT segít.)

8 8 3. Ajánlatkérői minőségben a szükséges tennivalók A beszerzés becsértékének meghatározása (EU/hazai küszöbszám)A beszerzés becsértékének meghatározása (EU/hazai küszöbszám) EU küszöbszám feletti beszerzésnél hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazása.EU küszöbszám feletti beszerzésnél hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazása. Döntés a közbeszerzési eljárás módszeréről (nyílt / meghívásos / tárgyalásos).Döntés a közbeszerzési eljárás módszeréről (nyílt / meghívásos / tárgyalásos). Beszerzés előkészítése (Tájékozódás a piacon, a tárgy pontos meghatározása, határidők végig gondolása, műszaki dokumentáció összeállítása, szerződés tervezet elkészítése, döntési kritériumok, értékelési módszerek kidolgozása, bíráló bizottság felállítása.)Beszerzés előkészítése (Tájékozódás a piacon, a tárgy pontos meghatározása, határidők végig gondolása, műszaki dokumentáció összeállítása, szerződés tervezet elkészítése, döntési kritériumok, értékelési módszerek kidolgozása, bíráló bizottság felállítása.) Hirdetmény elkészítése, K.É. Szerk. Bizottságnak megküldése.Hirdetmény elkészítése, K.É. Szerk. Bizottságnak megküldése. Borítékbontás.Borítékbontás. Hiánypótlás.Hiánypótlás.

9 9 Ajánlatok értékelése, a nyertes kiválasztása.Ajánlatok értékelése, a nyertes kiválasztása. Eredményhirdetés, összegzés elkészítése.Eredményhirdetés, összegzés elkészítése. Az eredmény közzététele a K.É.ban.Az eredmény közzététele a K.É.ban. Szerződéskötés – 8 nap múlva.Szerződéskötés – 8 nap múlva. A szerződés honlapon való közzététele.A szerződés honlapon való közzététele. Szerződés teljesítés ellenőrzése.Szerződés teljesítés ellenőrzése. A teljesítés közzététele.A teljesítés közzététele.

10 10 4. A közbeszerzésekről szóló törvény változásai → Az eljárás szabályai egyszerűsödtek. → Az eljárás adminisztratív terhei csökkentek. → A nyilvánosság feltételei szigorodtak, és a verseny tisztaságának érvényesülési esélye javult.

11 11 Az eljárási szabályok egyszerűsítése A nemzeti eljárásrend megszüntetése és egy új egyszerű eljárás kialakítása: - A három küszöbszám szerint megkülönböztetett eljárási rezsim helyett csak kettő maradt. - A három küszöbszám szerint megkülönböztetett eljárási rezsim helyett csak kettő maradt. - Az új egyszerű eljárás főszabály szerint - Az új egyszerű eljárás főszabály szerint hirdetménnyel indul. (A hirdetmény nélküli esetek megegyeznek a tárgyalásos eljárás feltételeivel.) hirdetménnyel indul. (A hirdetmény nélküli esetek megegyeznek a tárgyalásos eljárás feltételeivel.).

12 12 Az adminisztratív terhek csökkentése →Megszűnik a kizáró okok előzetes igazolási kényszere: - az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevő csak nyilatkozik, majd a nyertes igazol; - az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevő csak nyilatkozik, majd a nyertes igazol; - a közhiteles nyilvántartásban fellelhető adatokat nem kell igazolni; - a közhiteles nyilvántartásban fellelhető adatokat nem kell igazolni; - 8 napon túl az igazolás elmaradása - 8 napon túl az igazolás elmaradása → érvénytelenséghez vezet → érvénytelenséghez vezet (a sorban következő ajánlattevő lehet a nyertes) (a sorban következő ajánlattevő lehet a nyertes)

13 13 Fokozatosan kötelező lesz az elektronikus hirdetményfeladás, majd a közbeszerzési eljárás elektronikus úton való lebonyolítása:Fokozatosan kötelező lesz az elektronikus hirdetményfeladás, majd a közbeszerzési eljárás elektronikus úton való lebonyolítása: - előbb a közösségi eljárás rendben, - előbb a közösségi eljárás rendben, - később az egyszerű eljárásban is. - később az egyszerű eljárásban is.

14 14 Átláthatóság, nyilvánosság, verseny tisztasága Az ajánlatkérő honlapján közzé kell tenni a beszerzés adatait és a szerződést is.Az ajánlatkérő honlapján közzé kell tenni a beszerzés adatait és a szerződést is. Az ajánlatkérő kartellgyanú esetén jelez a GVH-nak.Az ajánlatkérő kartellgyanú esetén jelez a GVH-nak. A KT honlapján közzétesziA KT honlapján közzéteszi - a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját; - a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját; - a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját, az eltiltás idejét; - a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját, az eltiltás idejét; - jogorvoslati eljárást kezdeményező kérelem egyes adatait, a határozatot,a felülvizsgálatot lezáró bírósági ítéletet. - jogorvoslati eljárást kezdeményező kérelem egyes adatait, a határozatot,a felülvizsgálatot lezáró bírósági ítéletet.

15 15 - A KT a nyilvános közbeszerzési adatbázis létrehozásán dolgozik, ami hozzáférhető lesz, tárgyszavas keresést lehetővé fog tenni.

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A közbeszerzés, mint üzleti modell Hosszú távon biztos megrendelés Budapest 2009. június 17. Morvayné dr. Vígh Katalin Gazdasági Versenyhivatal (GVH)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések