Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4. ÚJ Oktatásszervezés -és várható hatásai Nagy Anna Magdolna Eger, 2009. szept.03.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4. ÚJ Oktatásszervezés -és várható hatásai Nagy Anna Magdolna Eger, 2009. szept.03."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4. ÚJ Oktatásszervezés -és várható hatásai Nagy Anna Magdolna Eger, 2009. szept.03.

2 1.Tantárgytömbösítés Pályázati kiírás szerint: Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5- 10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy).

3 SZERVEZÉS Adott tantárgy/műveltségi terület Adott félévre ( tanórai foglakozások óraszáma) CIKLIKUS (egy-egy időszakra összevonva ) ÖSSZEVONÁS: a ciklusoknak legalább kéthetente kell váltaniuk egymást

4 ÖSSZEVONÁS és ÓRAREND A tanítás óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esnie Az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően kell megszervezni Egyik nap: legalább 2 óra Másik nap:legalább 3 óra

5 Tömbösített időkeret– általános iskola A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik. Számítás alapja: 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái.(Kt. 52§ (3) Pályázati kiírás szerint: 5 %-10%-15 % Saját vállalás (Indikátorok)

6 Példa egy osztályra 5-6. évfolyam: Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra. 7-8. évfolyam: Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra.

7 PROJEKTOKTATÁS Módszer: tanulói tevékenységek tudatos szervezése 1.szint:a teljes folyamatra vonatkozik (a tanulókat el szeretnénk juttatni valahova: ismeretek, képességek) 2. szint:Egy bizonyos téma feldolgozása (idő: tól-ig, cél, feladat, célcsoport, várható eredmények, költség) Közös tervezés, közös megoldás, közös cselekvés, tanári motiváció,korábbi tapasztalat, életközeli probléma…stb

8 Moduláris oktatás A tananyag kisebb részei (önmagában koherens: egy témakör) Felépítése: ismeretanyag+ gyakorlatsorok  Teljes egészében lefedik a tananyagot  Egy-egy elemként beépíthetőek a hagyományos tanulási folyamatokba

9 Modul Kapcsolatban állnak egymással: -rész-egész, -mellé és fölérendeltség, -szintezett feladatrendszer (diff. képességfejlesztés, egyéni ütemű haladás) Választhatóság:váltási lehetőséget biztosít ( tanár,tanuló) EPOCHA: nagyobb egységet összefogó tanítási szakasz -Sajátos időbeosztás -Fókuszban: (a téma) (órarend!!!)

10 Kompetencia-alapú programcsomagok Szövegértés-szövegalkotás (1-4. évf. ;5-12. évf. szakiskola 9-10. évf. A,B.C Matematika (1-12. évf.) A,B.C Idegen nyelv (6-19 éves korig) Magyar, mint idegen nyelv (1-12. évf.) Életpálya-építés (1-12. évf.) A,B.C Szociális,életvitel és környezeti kompetenciák (1-12. évf.) www. sulinivaadatbank.hu www.educatio.hu

11 IKT info-kommunikációs technológia: IKT alapú eszközök (számítógép, multimédiás eszközök: projektor, DVD, kamera, digitális fényképezőgép IKT alapú módszerek:IKT-alapú eszközök, alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában IKT alapú mérés- értékelés (tanórán: tesztek kitöltése, önértékelés, központi értékelési lehetőségek,…stb) -önálló tanulás -egyéni tanulási statégia, -tanulói aktivitás

12 ESÉLYEGYENLŐSÉG SNI, HHH-tanulók SZEGREGÁCIÓMENTES-ség (épület, tanterem, osztály..) EGYÜTTNEVELÉS (pedagógiai folyamat) Egyéni fejlesztés (fejlesztési terv, egyéni bánásmód) -Tantestületi IPR-képzés - Tanácsadói szolgáltatás (esélyegyenlőségi- folyamat-szaktanácsadó, IPR-módszertani mentor)

13 INNOVÁCIÓ Innovációra nyitott intézmények !!! tankönyvek www.nfu.hu ÚJ taneszközök (közlemény)!!! módszertan, tanulás-szervezés

14 INNOVÁCIÓ-SZEMLÉLETVÁLTÁS Új módszertan elsajátítása (továbbképzések) - SZOLGÁLTATÓI KOSÁR Együttműködés -tanári együttműködés (tantestületen belül):HOSPITÁCIÓK, TEAM-MUNKA -hálózati együttműködés (referencia int-ek, hálózati pontok) „ Jó gyakorlatok”

15 INNOVÁCIÓ-VÁLTOZÁS Kik a támogatói? Kik az ellenzői? (pedagógus, szülő ) KOMMUNIKÁCIÓ!!!! -belső (akik nincsenek benne a programban) -külső (fenntartó, szülők) Ne csak a programban résztvevők tudják, hogy mi zajlik az iskolában !!!!

16 SZERVEZET Hagyományos: -vezetői szint -középszint (munkaközösségek) -dolgozók (pedagógusok, technikai dolgozók) TEAM-ek (módszertan, közös feladat,..stb) Hol a helye a szervezetben?? (kapcsolódási pontok!!!) Szakmai vezető, projektvezető (ki irányít, kit?...)

17 Köszönöm a figyelmet! Amit én kívánok: TÜRELEM, A támogatási szerződésban jóváhagyott indikátorok teljesítése!!!, Jó együttműködés, A tervezésnek megfelelő pontos pénzügyi és szakmai teljesítés TÜRELEM!!!


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4. ÚJ Oktatásszervezés -és várható hatásai Nagy Anna Magdolna Eger, 2009. szept.03."

Hasonló előadás


Google Hirdetések