Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 MER ellenőrzés ek egységes értelmezése Budapest, 2013. szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 MER ellenőrzés ek egységes értelmezése Budapest, 2013. szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja."— Előadás másolata:

1 1 MER ellenőrzés ek egységes értelmezése Budapest, 2013. szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja

2 Az ellenőrzés szakaszai I. A minőségellenőrzéssel kapcsolatos szabályozási követelmények (5/a/2, 5/a/4, 5/a/6 kérdőív) II. A felállított követelményrendszer alkalmazása, a vezetés minőségért való felelőssége (5/a/6 kérdőív) III. Függetlenségi és összeférhetetlenségi követelmények és eljárások (5/a/6 kérdőív), Etikai követelmények és eljárások (5/a/2, 5/a/4 kérdőív) IV. Megbízások elfogadása és megtartása (5/a/2, 5/a/4, 5/a/6 kérdőív) V. Emberi erőforrások (5/a/6 kérdőív) VI. A megbízás végrehajtásával kapcsolatos minőségi követelmények (5/a/2, 5/a/4, 5/a/6 kérdőív) VII. Dokumentálás (5/a/4, 5/a/6 kérdőív) 2

3 Kérdőív asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgálók ellenőrzéséhez (MMK 5/a/2. számú melléklet) I., III., IV., VII. szakaszok 3

4 1. A minőségellenőrzéssel kapcsolatos szabályozási követelmények I. szakasz A szabályzat tartalmának és terjedelmének értékelése, figyelemmel az önértékelés eredményére (80% felett) - de az önértékelés megfelelőségét is ellenőrizni kell! Tartalom ellenőrzése: St. 1/5. alapján 4

5 Könyvvizsgáló Önértékelése A minőségellenőr elfogadja a könyvvizsgáló önértékelését. Annak eredményét csak abban az esetben változtatja meg, ha a vizsgálat során azt tapasztalja, hogy: a) a szabályzat nem felel meg a standardokban és a segédletben előírt követelményeknek, b) nem tér ki minden területre, c) a szabályzat nem felel meg a könyvvizsgáló sajátosságainak, d) nem utal a működési formára és e) nem biztosítja az egységes eljárási rendet.

6 2. Etikai követelmények és eljárások III. szakasz Függetlenségi és összeférhetetlenségi követelmények érvényesülése – mind a megbízók, mind az (esetleg) igénybe vett szakértők esetében! Dokumentálta-e a követelmények teljesülését a szabályzatában foglaltaknak megfelelően? 6

7 3. Megbízások elfogadása és megtartása IV.szakasz Ügyfél elfogadására/megtartására alkalmazott kérdéslista – minden évben dokumentálja-e a megfelelést az ügyfél megtartásánál? Mérlegeli-e a megszokásból adódó kockázatot? Megbízástól való visszalépés – alkalmazta-e az eljárásokat, bejelentette-e, hogyan jár el, ha olyan információ jut a tudomására, amelynek korábbi ismerete esetén nem vállalta volna el a megbízást? 7

8 4. A megbízás végrehajtásával kapcsolatos minőségi követelmények (1) VI. szakasz Idő- és erőforrás tényezők szerepe Alkalmazott program és munkapapírok – következetes-e az eljárás, a szabályzatban foglaltaknak megfelelőek-e az eszközök, alkalmazások? Áttekintő lista – dokumentálja-e az elvégzett munka áttekintését, levonja-e a következtetést? 8

9 4. A megbízás végrehajtásával kapcsolatos minőségi követelmények (2) VI. szakasz Konzultáció külső szakértővel – dokumentálta-e a konzultáció szükségességének mérlegelését a követelményeknek megfelelő szempontok alapján? Külső szakértő vizsgálata, dokumentumok - rendelkezésre állnak-e a külső szakértő által készített dokumentumok, dokumentált-e ezek, illetve a szakértő megfelelőségének vizsgálata? 9

10 4. A megbízás végrehajtásával kapcsolatos minőségi követelmények (3) VI. szakasz Tőzsdén jegyzett/közérdeklődésre számot tartó megbízás – megtörtént-e a független könyvvizsgálói áttekintés? Az áttekintés dokumentációja – ha megtörtént az áttekintés, rendelkezésre állnak-e ezek dokumentumai? 10

11 További kérdések az asszisztenssel dolgozó egyéni könyvvizsgálók MER ellenőrzésének kérdőívéből (MMK 5/a/4. számú melléklet) VI., VII. szakaszok 11

12 4. A megbízás végrehajtásával kapcsolatos minőségi követelmények VI. szakasz Asszisztensek teljesítménye – dokumentált-e az asszisztensek munkája, valamint az általuk végzett munka áttekintése, értékelése? Minőség – tartalmazza-e a dokumentáció a minőségi munkára való ösztönzést? 12

13 5. Dokumentálás VII. szakasz Megismerés – dokumentált-e, hogy a MER szabályzatot az asszisztensek is megismerték, az abban foglaltakat betartják? (Adatvédelem, titokvédelem) Etikai követelményeknek való megfelelés – dokumentált-e az asszisztensek megfelelősége? Asszisztensek munkája – rendelkezik-e dokumentációval a munka áttekintéséről, értékeléséről, felhasználásáról? 13

14 További kérdések a 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek MER ellenőrzésének kérdőívéből (MMK 5/a/6. számú melléklet) I.,II.,III.,V.,VI., VII. szakaszok (a IV. szakasz tartalma a korábbiakban tárgyaltakkal megegyező) 14

15 1. A minőségellenőrzéssel kapcsolatos szabályozási követelmények I. szakasz A rendszer kialakítása, vezető általi jóváhagyása, hatályba léptetésének ellenőrzése A szabályzat tartalmának és terjedelmének értékelése, az esetleges hálózati hovatartozás szerepeltetése Az önértékelést (80%) és a vezető aláírását is ellenőrizni kell! 15

16 2. A felállított követelményrendszer alkalmazása, a vezetés minőségért való felelőssége II. szakasz Előző évi ellenőrzési tapasztalatok összegyűjtése - hasznosításuk, dokumentálás Munkatársak teljesítményének értékelése - a minőségi munka ösztönzése dokumentált formában megvalósult-e? 16

17 3. Függetlenségi és összeférhetetlenségi követelmények és eljárások III. szakasz Függetlenségi és összeférhetetlenségi követelmények – munkatársak, közreműködők esetében is! Érintett gazdálkodók esetében – rendelkeznek-e folyamatosan vezetett, és évente aktualizált listával? 17

18 5. Emberi erőforrások V. szakasz Idő- és erőforrás tényezők – ezek figyelembe vételével vállalta és teljesítette- e a megbízást? A munkatársak teljesítményének értékelése – érdekeltté vannak-e téve a minőségi munka végzésében, rendelkezésre állnak-e az ezt alátámasztó dokumentumok? 18

19 6. A megbízás végrehajtásával kapcsolatos minőségi követelmények VI. szakasz Alkalmazott program, munkapapírok – a munkát segítő számítógépes program, dokumentálást segítő munkapapírok, listák bemutatása (A külső vagy belső szakértő, független minőségvizsgáló felkérésével, végzett munkájának dokumentálásával kapcsolatos kérdések azonosak az 5/a/4. kérdőívnél tárgyaltakkal) 19

20 7. Dokumentálás VII. szakasz A szabályzat és az etikai követelmények – dokumentált-e a munkatársak részéről a megismerés, illetve a megfelelés? Az asszisztensek munkájának könyvvizsgálók általi áttekintése – dokumentált-e a munka elvégzése, illetve az eredmény figyelembe vétele a vélemény kialakításakor? 20

21 21 Eredményes munkát kívánunk! Köszönjük a figyelmet.


Letölteni ppt "1 MER ellenőrzés ek egységes értelmezése Budapest, 2013. szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések