Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egységes gyakorlat a minőségellenőrzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egységes gyakorlat a minőségellenőrzésben"— Előadás másolata:

1 Egységes gyakorlat a minőségellenőrzésben
2011 Minőségellenőrzési Bizottság

2 Az ellenőrzöttek véleménye
A formai előírások betartásának vizsgálata helyett, inkább a tartalmi elemek vizsgálatára kellene helyeznünk a hangsúlyt. Továbbra is a tervezés, kockázatelemezés dokumentálása a leggyengébb pont. Esettanulmányt várnak! Kevesebb számú kérdés legyen a tervezésre. A vizsgált könyvvizsgálók megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező minőségellenőrt és segítséget várnak. Ebben a tekintetben ebben az évben pozitív visszajelzések érkeztek. Túlzottnak tartják a MER szabályozás és a PMT… vizsgálat arányát. Az ellenőrzés időtartama több, mint ami szükséges lenne.

3 A TERVEZÉS Legjellemzőbb hiányosságok:
A tervezést a könyvvizsgálók nem tudatosan alkalmazzák, célját nem értik, ezért tartalma ellentmondásos. Elemzések tartalma kevés. Lényegesség számítása sablon alapján az esetleges szubjektív elemek mérlegelése nélkül történik. Elmarad vagy nem kellően részletesen foglakozik a terv a következő területekkel: Csalás kockázata, Kapcsolt felek azonosítása és kapcsolódó eljárások, Első könyvvizsgálat esetén a nyitó egyenlegek vizsgálata, IT rendszerek és üzleti folyamatok vizsgálata

4 STRATÉGIA-TERV 300. STD. A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK TERVEZÉSE STRATÉGIA TERV Meghatározza a könyvvizsgálat hatókörét, ütemezését és irányítását. Mire kell kiterjednie? A megbízás hatóköre. A kibocsátandó jelentések, dokumentumok (pl. audit memorandum). A könyvvizsgálat ütemezése. Kommunikáció az ügyféllel. A munkacsoport összetétele, terjedelme. Mérlegelni kell, hogy a megbízásért felelős kulcs szakemberek elegendő és megfelelő szakismerettel rendelkeznek-e a megbízáshoz? A munkacsoport irányítása Segíti a könyvvizsgálót abban, hogy kellő figyelmet fordítson a könyvvizsgálat kiemelt területeire. Kockázatbecslés (315 Std.) Könyvvizsgálati eljárások jellege, ütemezése, terjedelme (330 Std.) Egyéb könyvvizsgálati eljárások a kockázatbecslés eredményeként szükséges lehet további eljárások alkalmazása pl. szakértő bevonása d) Esetleges aktualizálás váratlan események vagy a könyvvizsgálat során szerzett bizonyítékok eredményeként Munkacsoport felügyelete, munkájuk áttekintésének terjedelme, jellege.

5 MUNKAPROGRAM A stratégián és tervezésen kell alapulnia.
A vizsgált társaság jellemzőire szabva kell kialakítani. Az elvégzendő lépéséket részleten kell tartalmaznia az állítások szintjét lefedve.

6 STRATÉGIA-TERV-PROGRAM (folyt.)
Kisvállalkozások könyvvizsgálata: Kell készíteni stratégiát és tervet !!!! Standard munkaprogramok és ellenőrző listák használhatók, ha a megbízás körülményeihez igazítják azokat.

7 STRATÉGIA-TERV-PROGRAM (folyt.)
Első könyvvizsgálat esetén további szempontokat kell mérlegelni (és dokumentálni) a tervezéskor, mert nincsenek a vizsgált cégről korábbi tapasztalatok: Kapcsolatfelvétel az előző könyvvizsgálóval. Nyitó egyenlegek könyvvizsgálatának módszerei. Olyan fontos kérdés, amelyet a vezetéssel a könyvvizsgálóvá történő jelöléskor megbeszéltek. Minőség-ellenőrzés rendszere a könyvvizsgálat során.

8 A MEGBÍZÁSOK ELFOGADÁSA
Legjellemzőbb hiányosságok: Tulajdonosi határozat hiánya a dokumentációban a megválasztásról. Bejegyzés megtörténtének ellenőrzése elmarad. Dátumok összhangjának hiánya a szerződés és elf. nyil. között. Ügyfél minősítés, a vezetés tisztességességének megítélése elmarad. Több éve meglévő ügyfelek szerződéseinek tartalma csak a díjra korlátozódik. Előző időszak beszámolójának, jelentésének áttekintése nincs dokumentálva.

9 A MEGBÍZÁSOK ELFOGADÁSA (folyt.)
A vezetés tisztességességének megítélése. Mit kell dokumentálni? a tulajdonosok és a kulcsfontosságú vezetők, a kapcsolt vállalkozások és az irányítással megbízott személyek kiléte, üzleti hírneve, kompetenciái a tulajdonosoknak és a vezetésnek az olyan ügyekkel kapcsolatos magatartására vonatkozó információ, mint például a számviteli szabályok agresszív értelmezése, a vezetésnek az ellenőrzéshez való hozzáállása, vannak-e jelzések arra, hogy az ügyfél esetleg érintett lehet pénzmosás, vagy egyéb bűncselekményben. Hogyan? Több tényező együttes mérlegelése alapján. Mivel? Kérdőív alapján, de nem cak IGEN és NEM válaszokkal.

10 A BIZONYÍTÉKOK ÖSSZEGYŰJTÉSE
Legjelentősebb hiányosságok: Kevés a saját készítésű munkapapír, ha van az is hiányos (cél, módszer, eredmény). Tartalmuk nem áttekinthető és a kapcsolatuk a munkaprogrammal nem mindíg azonosítható. A vizsgált cég által készített dokumentumok ellenőrzése sem kellően dokumentált. Ellenőrzött mintanagyság mértéke nincs meghatározva (szúrópróbaszerű). Túlzott a bizalom a vezetéstől, tulajdonostól kapott szóbeli információkban.

11 A BIZONYÍTÉKOK ÖSSZEGYŰJTÉSE (folyt.)
g) Feltárt javítatott és nem javított hibák dokumentálása a telj. nyíl. mellékletében elmarad. h) A vezetői levél kibocsátása nem gyakorlat. g) A vezetéssel történő kommunikáció szinte ismeretlen (legalábbis ténye nem dokumentált). Erre utaló dokumentumot még korlátozott záradékú jelentéskor sem találtunk. h) Jogi nyilatkozat hiánya

12 A BIZONYÍTÉKOK ÖSSZEGYŰJTÉSE (folyt.)
i) Az üzleti folyamatok megismerése elmarad. Mikor ne keressük ennek dokumentációját? Ellenőrzési tevékenységek: a jóváhagyás; a teljesítményellenőrzés; az információfeldolgozás; a fizikai ellenőrzések; a feladatok megosztása. Ha ezek „egy kézben” vannak, a folyamatfelmérésnek (hatékonysága tesztelésének) nem biztos, hogy értelme van, de annak elhagyását dokumentáltan indokolni kell!!! A folyamat leírásának ebben az esetben is meg kell lennie, csak a tesztelése hagyható el.

13 A BIZONYÍTÉKOK ÖSSZEGYŰJTÉSE (folyt.)
j) IT rendszer felmérése nem történik meg. Ez SOHA nem hagyható el, de ehhez NEM kötelező IT szakértőt bevonni. Kérdőív alkalmazása a felmérésre és annak alapján egy rövid összefoglaló készítése a tapasztalatokról, elegendő dokumentáció. k) Alapvető tévedés, hogy a PSZÁF és Kamara ajánlása alapján készített külön könyvvizsgálói jelentés helyettesítheti a könyvvizsgálati dokumentációt.

14 A BIZONYÍTÉKOK ÖSSZEGYŰJTÉSE (folyt.)
Összefüggő vizsgálati területekről ne kérjünk ismétlődődő dokumentumokat. Pl. Tárgyi eszközök munkapapíron rögzítik a tárgyi eszközök mozgásának, az amortizáció elszámolásának, a fejlesztési tartalék számításának, illetve a selejtezések, értékesítések könyvvizsgálói felülvizsgálatát. A munkapapír tartalmazza a célt, módszert, következtetést minden vizsgálandó területhez. Ne ragaszkodjunk minden területnél külön-külön munkapapírokhoz. DE:bizonyos azonos lépéseket a vizsgálat különböző szakaszaiban el kell végezni. Pl. csalás kockázata, analitikus elemzés. Ezekről külön dokumentációnak kell lennie.

15 A KIVÁLASZTOTT TERÜLETEKERŐL
Melyek azok a dokumentumok, amelyek elhagyhatatlanok: Vevői v. szállítói egyenlegközlések ill. azok elmaradása esetén alternatív eljárások elvégzésének dokumentációja. Nem szükséges eredeti példány, scannelt vagy másolt is elfogadható, de azok feldolgozását dokumentálni kell. b) Készletek leltárfelvételén mikor kell részt venni? Hogyan határozzuk meg, hogy jelentős-e a készlet? Hogyan szükséges dokumentálni az értékelés ellenőrzését? PROBLÉMA: általában a minőségellenőrzés során a mérlegtételeket választjuk ki, a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani az eredménykimutatás tételeinek vizsgálatára. .,

16 ÁTTEKINTÉS Legjellemzőbb hiányosságok: Ebben a szakaszban elmarad
a mérleg és EK számadatainak elemzése, a csalás kockázatának megítélése. b) A mérleg fordulónapja utáni események dokumentálása hiányos. A könyvvizsgálat során használt kérdőívekre adott IGEN és NEM válaszok nem elegendőek, a válaszok indoklása is szükséges.

17 JELENTÉS KÉSZÍTÉS Évről-évre kevesebb formai hiba, de még mindig előfordul: dátumok összhangjának hiánya Éves beszámoló/egyszerűsített éves beszámoló A tartalmi problémák száma viszont egyre több.

18 5.6 KÉRDÉSRE ADOTT „NEM” VÁLASZ.
Figyeljünk a többi kérdés NEM válaszaira és azok összefüggéseire is. Ha a beszámoló egyes jelentős tételeinél nem elegendő a dokumentált bizonyíték a könyvvizsgálói záradék kiadásához, illetve azok ellentétesek a záradékban foglalt véleményekkel, akkor a kiadott könyvvizsgálói vélemény nem megfelelő. A Bizottság a választ (akár IGEN, akár NEM) felülbírálhatja. Ebben az évben több alkalommal is a Bizottság ezt meg is tette.

19 ZÁRÓJELENTÉSEK A kérdőív megjegyzés rovatából automatikusan átkerült válaszok nem elegendőek. A zárójelentések tartalma fontos, mert a Bizottság által kibocsátott határozatok nem tartalmaznak részletes indoklást, de utalnak a zárójelentésre. Beszéljük meg annak tartalmát a helyszíni vizsgálat során.

20 Legjellemzőbb hiányosságok
MER VIZSGÁLATA Legjellemzőbb hiányosságok A honalapon található szabályzat saját cégre történő aktualizálása elmarad. Ha a szabályzat tartalma aktualizált, az egyedi megbízások vizsgálat során kiderül, hogy a gyakorlat azt nem követi. Jelenleg e vizsgálat keretében csak a szabályozás meglétét, az egyedi vizsgálat során pedig a Standardoknak történő megfelelést vizsgáljuk. A szabályzat alkalmazásának ellenőrzése hiányos.

21 Az ellenőrzés lebonyolítása, légköre.
Hatósági eljárásnak minősül, de NEM hatósági vizsgálat! Segítő szándékú legyen. A NEM válaszok okát és tartalmát, valamint a vizsgálat végeredményét mindig beszéljük meg az ellenőrzöttel. A kérdőíveket elektronikusan adjuk át a helyszínen annak ellenére is, hogy az akkor még nem minősül hivatalosnak. A minősítés végeredményének számítási módját ismertessük.

22 Elfogadható-e a számítógépen tárolt dokumentáció?.
A dokumentáció bármilyen formája elfogadható, ha annak tartalma megfelelő. Papír alapon a következő dokumentumokkal kell kötelezően rendelkeznie a könyvvizsgálónak: Aláírt könyvvizsgálói szerződés Elfogadó nyilatkozat (tulajdonosi határozat) Teljes éves beszámoló és aláírt könyvvizsgálói jelentés Teljességi nyilatkozat Jogi levél


Letölteni ppt "Egységes gyakorlat a minőségellenőrzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések