Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MKVK Minőségellenőrzési Bizottság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MKVK Minőségellenőrzési Bizottság"— Előadás másolata:

1 MKVK Minőségellenőrzési Bizottság
Minőség-ellenőrzés a gyakorlatban Előadás és vitafórum Mádi-Szabó Zoltán 2013. szeptember 5. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

2 Az előadás témái: A minőség-ellenőrzés célja
A minőség-ellenőrzés működése A minőség-ellenőrzés minőségének javítása A minőség-ellenőrzés során tapasztalt problémák A könyvvizsgálói jelentés MKVK Minőségellenőrzési bizottság

3 A minőség-ellenőrzés célja
A kamara által működtetett minőség-ellenőrzési rendszer célja a könyvvizsgálók által végzett jogszabályon alapuló könyvvizsgálatok minőségének javítása, és ezáltal a könyvvizsgálatok és a könyvvizsgálók társadalmi elismerésének erősítése, a könyvvizsgálatok társadalmi hitelességének növelése. A minőségi garancia alapja a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alkalmazása. Standard szolgál iránymutatásul a könyvvizsgáló minőség-ellenőrzési rendszerére vonatkozóan is. A könyvvizsgáló/társaság kialakítja a cégen belüli belső minőség-ellenőrzési rendszerét, melynek betartását társaságon belül számon is kéri. Ezáltal kellő bizonyosságot tud nyújtani arról, hogy a kiadott jelentések az adott körülmények között helytállóak. A kamara a minőség-ellenőrzés útján ellenőrzi, hogy a könyvvizsgáló munkája során betartja-e a standardokat. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

4 Minőség-ellenőrzés szerepe
A kamara egyik legdrágább és leginkább támadott funkciója. Hatósági eljárás, melyet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) alapján kell lefolytatni (Kkt. 5.§ k) pont). Fontos, hogy elérje célját. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

5 A rendszer működése - előkészítés
Minőségvizsgáló MEB által kijelölt megbízás(ok) vizsgálata, Kérdőív felülvizsgálata, Függetlenségi probléma, összeférhetetlenség jelzése, Ütemezés, kapcsolatfelvétel, Nyilatkozatok előkészítése, Technikai feltételek biztosítása. Könyvvizsgáló Értesítés átvétele, Kérelmek (halasztás, összeférhetetlenség), Kiválasztott megbízás(ok) előkészítése, Önértékelés, Alkalmas helyszín biztosítása. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

6 Minőség-ellenőrzési rendszer működése
Helyszíni ellenőrzés Tájékoztatás (cél, folyamat, eredmény, következmény) Megbízás(ok) megismerése (beszámoló, főkönyv, számviteli politika stb). Dokumentáció alapján a kérdőív kitöltése (nem újra könyvvizsgálat, hanem a standardok érvényesülésének vizsgálata). Értékelés, minősítés (számítással). Eredmény megbeszélése (feltárt hiányosságok, gyengébb területek, hibák okai, bizonytalanságok, értelmezési problémák). Javaslatok, ajánlások (hiányosságok megszüntetésére, fejlesztendő szakmai területekre). Tájékoztatás jogorvoslatról. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

7 Minőség-ellenőrzési rendszer működése
Lezárás Jogorvoslat (fellebbezések). Vizsgálati dokumentáció alapján az ellenőrzés lezárása határozattal. Következmények, szankciók: Kötelezés továbbképzésre (csak „nem felelt meg” minősítés esetén). Fegyelmi eljárás kezdeményezése (csak meghatározott esetekben). MKVK Minőségellenőrzési bizottság

8 A minőség-ellenőrzés fogadtatása
A legtöbb esetben a könyvvizsgálók a minőség-ellenőrök munkáját elismerik, véleményüket elfogadják, sokan szinte tanácsadónak tekintik, aki segíteni akar, de sajnos mindig van olyan könyvvizsgáló, aki nem fogadja el az egyébként jogos kritikákat, illetve mi minőség-ellenőrök is követünk el hibákat, amelyek miatt néhány esetben előfordul, hogy a minőség-ellenőrzés nem éri el célját. Hogyan szeretnénk javítani a minőség-ellenőrzésen: Minőség-ellenőrzés során támasztott követelmények egységesítésével (mindenkire ugyanaz vonatkozzon és minden minőség-ellenőr következetesen ugyanazt a gyakorlatot folytassa). Minőség-ellenőrzés dokumentálásának javításával (később is bizonyítani tudjuk állításainkat). MKVK Minőségellenőrzési bizottság

9 Követelmények egységesítése
Szakmai oldal Egységes kérdőív, standard hivatkozásokkal. Jelen előadás és vitafórum. Konzultáció a MEB tagjaival, más minőségellenőrökkel. Emberi oldal Ne keressük, de vállaljuk fel a konfliktusokat és a többletmunkát. Akkor is, ha az ellenőrzött minden állításunkba beleköt. Akkor is, ha az ellenőrzött nagyon szimpatikus. Ne legyünk indokolatlanul elnézőek, mert a jó eredmény azt a képzetet kelti, hogy a könyvvizsgáló a standardoknak megfelelően dolgozik. A minőség-ellenőrzés az összes lehetséges szankciójával együtt kellemesebb egy bírósági, vagy rendőrségi eljárásnál. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

10 Minőség-ellenőrzés dokumentálása
A kérdőív egyes kérdéseihez tartozó megjegyzés oszlop kitöltése Nem válasz esetén kötelező, igen, vagy nem értelmezhető válasz esetén opcionális. A megjegyzés legyen objektív, tárgyilagos, a tények kifejtése. Különösen nem válasz esetén a megjegyzés legyen más kérdéstől független egzakt indoklás. Különösen fontos az 5.6 kérdésre adott nem válasz szakszerű indoklása (ez a kérdés összefüggésben van más kérdésekkel). A kérdőív áttekintése az ellenőrzött könyvvizsgálóval. Dokumentum jegyzék kitöltése A kiválasztott megbízás hibás dokumentumairól másolat készítése, azok felvezetése a jegyzékre. A hiányzó dokumentumok felvezetése a jegyzékre. A jegyzék aláíratása az ellenőrzött könyvvizsgálóval. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

11 Minőség-ellenőrzés dokumentálása
Minőségellenőrzési zárójelentés kitöltése Alapadatok egyeztetése. A szöveges értékelésből a duplikációk kiszűrése, de a kérdőívekhez képest ne legyen új gondolat. Feltárt hiányosságok összefoglalása, standard, vagy jogszabályi hivatkozással. Egyéb ajánlások, javaslatok (pl. a minőség-ellenőrzés menetét befolyásoló körülményekben, melyek nem jelezhetőek sem a kérdőíveken, sem a dokumentum jegyzékben, így pl. akadályoztatás, rossz munkakörülmények, felszereltségi hiányosságok stb.). Határozati javaslat kitöltése Az előzetes szövegen csak indokolt esetben legyen változtatás. FONTOS: A minőségellenőrzési zárójelentést az ellenőrzés befejezésétől számított tizenöt napon belül kell elkészíteni (Kkt. 170.§ (2) bekezdés). MKVK Minőségellenőrzési bizottság

12 Minőség-ellenőrzés során tapasztalt problémák – megoldási javaslatok 1/1.
Az ellenőrzött könyvvizsgáló lemondja az ellenőrzés időpontját új időpont megjelölése nélkül, vagy olyan időponto(ka)t jelöl meg, ami a minőségellenőrnek nem megfelelő (pl. december 24.), vagy lemondja a módosított időponto(ka)t is. Az ellenőrzés időpontját úgy határozzuk meg, hogy az az ellenőrzött számára megfelelő legyen. Ha az ellenőrzött módosítani szeretne az időponton, akkor döntsük el, hogy azt indokoltnak tartjuk-e, vagy csak időhúzás. Ha indokoltnak tartjuk, akkor a lehetőségek szerint fogadjuk el az új időpontot, de ha úgy ítéljük meg, hogy nem indokolt, akkor jelezzük, hogy kezdeményezni fogjuk a MEB-nél, hogy másik beszámoló kerüljön kijelölésre, mivel a kiértesítés óta túl hosszú idő telt el. Általában ilyenkor elhárulnak a problémák. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

13 Minőség-ellenőrzés során tapasztalt problémák – megoldási javaslatok 1/2.
Amennyiben nem sikerül időpontot egyeztetni, vagy az ellenőrzött nem jelenik meg a megbeszélt időpontban, vegyük figyelembe a következőket: A minőség-ellenőrzés során a könyvvizsgáló helyett képviselő is eljárhat (Ket. 40.§), a személyes közreműködés csak a minőségellenőrre vonatkozik (Kkt. 167.§). A minőség-ellenőrzés elsősorban a könyvvizsgálati dokumentumok ellenőrzésén alapszik, amiben csak segítség a szóbeli magyarázat, de azt anélkül is el lehet végezni. Minden ilyen esetben értesítsük a MEB valamelyik tagját, akivel együttesen eldöntik mi a teendő. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

14 Minőség-ellenőrzés során tapasztalt problémák – megoldási javaslatok 2.
Az ellenőrzött könyvvizsgáló megjelenik a minőségellenőrzésen, de nem hoz dokumentációt, vagy nagyon hiányos dokumentációt hoz, vagy azt mondja, hogy a dokumentáció az ügyfélnél van. Az ellenőrzött könyvvizsgáló köteles az ellenőrzés feltételeit biztosítani (Kkt. 169.§ (2) bek.). A minőség-ellenőrzés során a rendelkezésre álló dokumentumokból kell dolgozni. Ha a dokumentációt valamilyen speciális okból az ügyféltől nem lehet elhozni (pl. MNB), akkor is biztosítani kell az ellenőrzés feltételeit pl. a minőség-ellenőrzést az ügyfélhez kell szervezni. A dokumentum jegyzékre ne csak a hibás dokumentumokat, de a hiányzó dokumentumokat is vezessük fel. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

15 Minőség-ellenőrzés során tapasztalt problémák – megoldási javaslatok 3.
Nem megfelelt minősítés esetén, akinél az előző minőség-ellenőrzés megfelelt minősítéssel zárult a könyvvizsgáló változatlan gyakorlat mellett kifogásolja a minőségellenőr személyét. Minden minőség-ellenőrzés önálló és az adott minőségellenőr felelőssége. Az előző ellenőrzések témájával nem tudunk foglalkozni, a megbízólevelünk sem erről szól. Amit vizsgálunk, az legyen megfelelő. Az előző hibás gyakorlat nem jogosít fel annak folytatására. A minőségellenőrt a MEB jelöli ki, azt leváltani csak összeférhetetlenség esetén lehet. Ettől függetlenül cél a minőség-ellenőrzés egységesítése főleg az ilyen helyzetek elkerülése érdekében. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

16 Minőség-ellenőrzés során tapasztalt problémák – megoldási javaslatok 4.
Az ellenőrzött könyvvizsgáló szerint egy adott probléma miatt több nem választ kapott, ezért igazságtalanul halmozott hátrányt szenved. Igenis van olyan átfogó hiba, ami több nem választ okoz pl. ha nincs teljességi nyilatkozat. A MEB áttekintette a kérdőíveket, az esetleges halmozódások kiszűrésre kerültek. Az egyes nem válaszaink indoklásában igyekezzünk specifikusan, objektíven és tárgyilagosan indokolni, ne csak átmásoljuk az előző nem válaszaink indoklását (pl. nincs külső megerősítés, vagy más dokumentált eljárás a követelés egyenlegek alátámasztására 505-ös st). Kétség esetén konzultáljunk a MEB valamelyik tagjával. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

17 Minőség-ellenőrzés során tapasztalt problémák – megoldási javaslatok 5/1.
Az 5.6 számú kérdésre nem választ kell adnunk. Ez egy átfogó tartalmi kérdés, amelynél a dokumentáció egészét összevontan értékeljük. Ha az 5.6-os kérdésre nem választ adunk, akkor azt úgy kell megindokolni, hogy annak önálló indoklásából a „nem” következtetés levonható legyen. Össze kell gyűjteni az összes ide vonatkozó érvet, és indokolni kell azok összefüggéseit is. Célszerű lehet a dokumentum jegyzék szöveges részében is indokolni, amit a könyvvizsgálónak is alá kell írnia. Ekkor felszínre kerülnek a vitás kérdések is. Ezek tisztázására be kell csatolni a hivatkozott dokumentumokat is. Így lesz lehetősége az ellenőrző minőségellenőrnek és az ellenőrzött könyvvizsgálónak is a vélemény nyilvánításra. A dokumentum jegyzék használatával megalapozottabb határozatok készülhetnek. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

18 Minőség-ellenőrzés során tapasztalt problémák – megoldási javaslatok 5/2.
Inkonzisztencia az 5.6 számú kérdésnél (pl. nagyon sok alapvető dokumentum hiányzik, az 5.6 kérdésre mégis igen a válasz). Ritkán előfordulhat ilyen eset. Kétség esetén konzultáljunk a MEB valamelyik tagjával. Az erre a kérdésre adott nem válaszokat a MEB külön értékeli. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

19 Minőség-ellenőrzés során tapasztalt problémák – megoldási javaslatok SJ.
SAJÁT PROBLÉMÁK – MEGOLDÁSI JAVASLATOK MKVK Minőségellenőrzési bizottság

20 Minőségellenőri átfogó válaszok
Objektív ténymegállapítás (feltételezések kerülése), Konzekvens munkavégzés (a „Nem” válaszokat nem szabad kompenzálni), Minőségellenőrhöz méltó magatartás (objektivitás , szakmaiság, segítő szándék), Dokumentum jegyzékben rögzíteni azt is, ami nincs meg, „Nem” válaszok megbeszélése a helyszínen (a „Nem” válaszok mögötti meg nem felelés egyéb kockázatainak feltárása), Konfliktusok kezelése, Hivatkozás a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra, csak a kötelező elemek számonkérése, Konzultáció a Minőség-ellenőrzési Bizottsággal, Amennyiben a könyvvizsgáló nem gyűjtött össze elegendő és megfelelő bizonyítékot a véleményezett végleges beszámolóra, vagy a dokumentáció más ok miatt nem támasztja alá a könyvvizsgálói jelentést, az 5.6 kérdésre „Nem” választ kell adni. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

21 Dokumentálási feladatok a könyvvizsgálati munka egyes szakaszaiban
Megbízás elfogadása Tervezés - kockázatbecslés Bizonyítékgyűjtés Áttekintés Jelentés készítése MKVK Minőségellenőrzési bizottság

22 Megbízás elfogadása Tipikus hibák, hiányosságok
A könyvvizsgáló nem mérlegelte az elfogadás körülményeit, vagy nincs dokumentálva. Elfogadó nyilatkozat nincs, vagy nem tartalmazza az elfogadás időtartamát. A megbízás időszakát érintően a szerződés nem lehet hosszabb időtávú, mint az elfogadó nyilatkozat, Az elfogadó nyilatkozat és a szerződés dátuma között a GT. szerint nem lehet 90 napnál több. A megbízási szerződésben összeférhetetlenség fordul elő (képviselet, adótanácsadás, könyvelés ellenőrzése, beszámoló készítése, vélemény minősége). A megbízási szerződés nem tartalmazza a standardban meghatározott elemeket. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

23 Tervezés - Tapasztalt hibák, hiányosságok
A számviteli politika áttekintése és/vagy a következtetések levonása elmarad. A kockázatok megállapítása a beszámoló szintjén nem történik meg, minden állítás alacsony kockázatúnak van megjelölve. A könyvvizsgálati célok meghatározása nem a megbízó sajátosságai alapján történik, hanem például a számítógépes program által felajánlott célok kerülnek a dokumentációba. Nem a tervezett könyvvizsgálati eljárások kerülnek végrehajtásra. A lényeges hibát, ha meghatározzák, sem használják, továbbá nem ellenőrzik a végleges adatok alapján. A minőségileg lényeges hibát (csalás) nem tekintik lényeges hibának. A hibafeltárás nem dokumentált, vagy nincs végigvezetve, vagy folyamatos javításokra történő hivatkozással nem rögzítik az elkövetett hibákat, ezért nem ellenőrizhetők a javítások és azok helyessége. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

24 Tervezés - Tapasztalt hibák, hiányosságok
Nincs dokumentált eljárás: Csalás hamisítás kockázatára, Vállakozás folytatásának elvének való megfelelés kockázatára, Lényeges fordulónap utáni esemény kockázatára, Nyitó egyenlegek vizsgálatára, Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciókra, Kritikus IT rendszerekre, Üzleti folyamatokra, üzleti kockázatokra, Eredménykimutatás soraira, közzéteendő információk vizsgálatára. Ha a tervezés nem kockázatbecslésen alapul, azzal járhat, hogy nincs elég eljárás tervezve lényeges kockázatok csökkentésére, illetve nem releváns eljárások kerülnek végrehajtásra. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

25 Bizonyítékgyűjtés - Tapasztalt hibák, hiányosságok
Munkaprogram - bizonyítékszerzés összehangolatlan, Kritikus céloknál az állításra vonatkozó bizonyíték hiánya, A teljességi nyilatkozat hiánya , tartalmi problémái, hiányosságai, dátuma, Jogi nyilatkozat hiánya, tartalmi problémái, felhasználásának elmaradása, Banki egyeztetések elmaradása, Hitelek hiányos ellenőrzése (szerződéssel alátámasztás, lejárat, biztosítékok), Követelések/kötelezettségek (garanciák, kezesség) feltáratlanok, Eltérések kezeletlensége – a feltárt eltérések miatt növekszik a kockázat, Bizonyítékok áttekintése, következtetések levonása elmarad (ne szólj szám, nem fáj fejem), A bizonyítékok és a könyvvizsgálói vélemény nincs összhangban. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

26 Áttekintés - Tapasztalt hibák, hiányosságok
Nincs elemzés a végleges beszámolóról, Nincs számítva lényegesség a végleges beszámoló alapján, Nincsenek figyelembe véve lényeges fordulónap utáni események, Nincsenek figyelembe véve azonosított csalási események (csalási lista PMT Mintaszabályzat Melléklete), A tervezési dokumentum változtatása nélkül változtatnak a könyvvizsgálati eljárásokon, Lényeges munkalapokat a könyvvizsgáló nem tekint át, Lényeges könyvvizsgálati döntések nincsenek dokumentálva (MER ellenőrző lista). MKVK Minőségellenőrzési bizottság

27 Jelentés-jelentéskészítés
Könyvvizsgálói Jelentéshez kapcsolódó eddig tapasztalt lényeges hibák a gyakorlatban Hosszú jelentés tartalma nem a standardnak megfelelő, A standard előírás egyes részei hiányoznak (bevezető, hatókörre utaló rész, felelősség stb), Jelentésben utalás a hiányosságokra, de ennek hatása nem jelenik meg a záradékban, Jelentős és átfogó tényezők figyelmen kívül hagyása (pl. vállalkozás folytatásának elvének való meg nem felelés), Indokolatlan korlátozás, figyelem felhívás, Jelentésben vezetői levél témák, A teljességi nyilatkozat dátuma eltér a jelentés dátumától. MKVK Minőségellenőrzési bizottság

28 Független könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos általános követelmények
Egyértelműség, Határozott, pozitív formában kifejezésre juttatott vélemény kinyilvánítás, A felhasználáshoz szükséges háttér-információk maradéktalan bemutatása, Tömörség, Közérthetőség, Meghatározott szerkezetben történő bemutatás.

29 Független könyvvizsgálói jelentés formai követelményei (700-as standard – 5.2 kérdőív kérdés)
A könyvvizsgálói jelentés felépítése: Megnevezés: Független könyvvizsgálói jelentés, Címzett: Az XY cég tulajdonosainak, Bevezető szakasz (gazdálkodó és beszámoló azonosítása): XY cég, fordulónap, pénzügyi kimutatás fajtája, mérlegfőösszeg, MSZE, beszámoló főbb elemei, Vezetés felelőssége: beszámoló összeállításáért, hatékonykontrollokért, beszámoló összeállítására vonatkozó szabályrendszer azonosítása, Könyvvizsgáló felelőssége: beszámoló véleményezése, utalás arra, hogy a vizsgálatot Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati St-ek alapján hajtották végre, Hatókör: lényeges hibás állítás kockázatának felmérése hibából vagy csalásból, ennek megfelelő könyvvizsgálati eljárások végrehajtása, elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték gyűjtése, Vélemény: szabályrendszernek megfelelő összeállítás, megbízható és valós képet ad, Egyéb jelentéstételi felelősségek: az üzleti jelentés éves beszámolóval fennálló összhang megítélése, Keltezés, aláírás, könyvvizsgáló és a társaságának az azonosítása.

30 Független könyvvizsgálói jelentés
 A(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [részvényes(é/ei)nek / tulajdonos(á/ai)nak] Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt [201X]. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a [200X]. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [XXX.XXX] E Ft, a mérleg szerinti eredmény [XXX.XXX] E Ft [nyereség / veszteség] – , és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért A vezetés felelős ennek az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások - beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is - a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeltük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becsléseik ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

31 Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] mellékelt .] [201X].  évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk ezen üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. évi üzleti jelentése a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, [keltezés] [könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása] [bejegyzett könyvvizsgáló aláírása] [könyvvizsgáló cég képviselőjének neve] [bejegyzett könyvvizsgáló neve] [könyvvizsgáló cég neve] Bejegyzett könyvvizsgáló [könyvvizsgáló cég székhelye] Igazolvány szám: [……] Nyilvántartásba-vételi szám: [……]

32 valós bemutatást előíró keretelvek – valós képet adnak-e?
A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés (700. témaszámú standard) A vélemény formája: megfelelést előíró keretelvek – keretelvekkel összhangban vannak-e összeállítva? valós bemutatást előíró keretelvek – valós képet adnak-e?

33 Eredendő bizonytalanság
Minősített könyvvizsgálói jelentést eredményező körülmények (lényeges és átfogó hatás esetén) Vélemény-eltérés Bizonytalanság Egyéb Hatókör korlátozás Eredendő bizonytalanság Figyelemfelhívás X Korlátozott vélemény Ellenvélemény Vélemény nyilvánítás visszautasítása

34 Független könyvvizsgálói jelentés (véleménynyilvánítás visszautasítása)
 A(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [részvényes(é/ei)nek / tulajdonos(á/ai)nak] Az éves beszámolóról készült jelentés Megbízást kaptunk a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt [201X]. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatára, amely éves beszámoló a [201X]. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [XXX.XXX] E Ft, a mérleg szerinti eredmény [XXX.XXX] E Ft [nyereség / veszteség] – , és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból , valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért A vezetés felelős ennek az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja bekezdésben tárgyaltakra tekintettel nem tudtunk elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni könyvvizsgálói véleményünk megadásához. A véleménynyilvánítás visszautasításának)alapja [A konkrét helyzetnek megfelelően módosítandó] A véleménynyilvánítás visszautasítása A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja bekezdésben tárgyalt tényezők jelentősége miatt nem tudtunk elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni könyvvizsgálati véleményünk megalapozásához. Ennek megfelelően nem nyilvánítunk véleményt a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. évi éves beszámolójáról. Budapest, [keltezés] aláírások

35 Független könyvvizsgálói jelentés (ellenvélemény)
 A(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [részvényes(é/ei)nek / tulajdonos(á/ai)nak] Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt [200X]. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a [200X]. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [XXX.XXX] E Ft, a mérleg szerinti eredmény [XXX.XXX] E Ft [nyereség / veszteség] – , és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért A vezetés felelős ennek az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások - beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is - a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeltük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becsléseik ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt ellenvéleményünk megadásához. Ellenvélemény alapja [Eltérő véleményt bemutató bekezdés(ek)]

36 Ellenvélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló az ellenvélemény alapja bekezdésben tárgyalt tények jelentősége miatt nem ad megbízható és valós képet a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvénnyel összhangban. Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] mellékelt .] [201X].  évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk ezen üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. évi üzleti jelentése a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. évi éves beszámolójának adataival [összhangban van/nincs összhangban]. Budapest, [keltezés] aláírások

37 Korlátozott vélemény – hatókör korlátozás
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt korlátozott könyvvizsgálói véleményünk megadásához. A korlátozott vélemény alapja A Társaság telephelyén 201X. december 25-én történt tűzeset következtében megsemmisültek a vevőkkel szembeni követelések bizonylatai, emiatt a 201X. évi mérlegben a Vevőkkel szembeni követelések soron kimutatott xxx. összegű követelések helyességéről egyéb könyvvizsgálati eljárásokkal sem tudtunk meggyőződni. A bizonylatok rekonstruálása az éves beszámoló aláírásáig nem fejeződött. Ennek következtében nem tudtunk meghatározni, hogy az 201X. évi éves beszámolóban kimutatott vevőkövetelések valamint az értékesítés nettó árbevétele értékeket kell-e valamilyen mértékben módosítani. Korlátozott vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló a korlátozott vélemény alapja bekezdésben ismertetett tényeknek az éves beszámolóra gyakorolt lehetséges hatásainak kivételével megbízható és valós képet ad a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvénnyel összhangban.

38 Korlátozott vélemény – vélemény eltérés
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt korlátozott könyvvizsgálói véleményünk megadásához. A korlátozott vélemény alapja A mérlegben kimutatott vevőkövetelések között szerepel egy követelés [XXX.XXX] E Ft értékben, amely valószínűleg nem lesz behajtható a vevő fizetésképtelensége miatt. Erre a követelésre a Társaság nem számolt el értékvesztést. Véleményünk szerint a vevőkövetelés értékét [XXX.XXX] E Ft-tal csökkenteni, az egyéb ráfordítások értékét ugyanezen összeggel növelni kellene. Korlátozott vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló a korlátozott vélemény alapja bekezdésben ismertetett tényeknek az éves beszámolóra gyakorolt hatásainak kivételével megbízható és valós képet ad a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvénnyel összhangban.

39 Figyelemfelhívó bekezdések és egyéb kérdések bekezdések a független könyvvizsgálói jelentésben (706. témaszámú standard) Figyelemfelhívó bekezdés csak a pénzügyi kimutatásokban prezentált vagy közzétett információkra hivatkozhat. Egyéb kérdések bekezdés: figyelemfelhívó bekezdést követően, a pénzügyi kimutatásokban nem szereplő információk, amelyek azonban lényegesek lehetnek abból a szempontból, hogy a felhasználók megértsék a könyvvizsgálatot, a könyvvizsgáló felelősségét vagy a könyvvizsgálói jelentést.

40 Figyelemfelhívás, egyéb kérdések
Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a(z) [ABC Nyrt. / Zrt. / Kft.] [201X]. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Figyelemfelhívás Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet X. pontjára, ahol bemutatásra került, hogy a Társaság saját tőkéjének összege: [XXX.XXX] E Ft, valamint bemutatásra került, hogy a Társaság hogyan teljesíti a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben előírt tőkekövetelményeket. Egyéb kérdések A Társaság [201(X-1)]. évi éves beszámolóját [nem könyvvizsgálták] [más könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki [201X. hónap nap]-[án/én] kelt könyvvizsgálói jelentésében [minősítés nélküli / korlátozott] véleményt bocsátott ki. Az üzleti jelentésről készült jelentés

41 Kérdések - Válaszok MKVK Minőségellenőrzési bizottság

42 Eredményes munkát kívánunk ! Köszönjük a figyelmet!
MKVK Minőségellenőrzési bizottság


Letölteni ppt "MKVK Minőségellenőrzési Bizottság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések