Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Borda M.11 Társaságirányítási jelentés könyvvizsgálati kérdései 2010. szeptember 16-17. Balatonalmádi XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Borda M.11 Társaságirányítási jelentés könyvvizsgálati kérdései 2010. szeptember 16-17. Balatonalmádi XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia."— Előadás másolata:

1 © Borda M.11 Társaságirányítási jelentés könyvvizsgálati kérdései 2010. szeptember 16-17. Balatonalmádi XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

2 © Borda M.2 Az előadás célja Bemutatni - A tőzsdei vállalatok társaságirányításra vonatkozó kötelező közzétételét és koncepcionális hátterét - A kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok nemzetközi és hazai szabályozását és gyakorlatát Rámutatni az előrelépés szükségességére

3 © Borda M.3 -Jogszabályok -Kódexek -Ajánlások -Társasági szerződés (alapszabály) -Társasági határozatok -Más társasági és egyéb szabályozások Társaságirányítási jelentés szabályozási forrásai

4 © Borda M.4 Winter csoport: „A társasági törvény modern szabályozási kerete Európában” Koncepcionális háttér a jelentéshez Két alapvető szemlélet: Leíró Megfelelni vagy magyarázni Következtetés: Legeredményesebb a két szemlélet együttes alkalmazása

5 © Borda M.5 A 4. és 7. irányelvek módosítása: 2006/46/EK Tőzsdei vállalatokra vonatkozóan Az üzleti jelentés része, vagy önálló jelentés Miért jelentős kérdés ez? Európai Uniós szabályozás

6 © Borda M.6 Az alkalmazott társaságirányítási kódex vagy saját gyakorlat és elérhetősége megnevezése A követelményektől való eltérések megnevezése, az eltérések indoklása A pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos belső kontrol és kockázat kezelési rendszerek fő jellemzőinek ismertetése A cégvásárlásokról szóló 2004/25/EK irányelvnek a részvénytőke struktúrájával kapcsolatos információi Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági testületek összetételének és működésének ismertetése A társaságirányítási jelentés előírt tartalma

7 © Borda M.7 Általánosságban A 4. és 7. irányelv és ISA 700 -A pénzügyi kimutatások (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet): teljes könyvvizsgálat -Üzleti jelentés: pénzügyi kimutatásokkal való összhang vizsgálata Eltérő európai gyakorlatok A jog szerinti könyvvizsgáló szerepvállalása

8 © Borda M.8 Ha a jelentés önálló dokumentum: A pénzügyi kimutatásokkal való összhang vizsgálata kiterjed: - A pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos belső kontroll és kockázatkezelési rendszerek főbb jellemzőinek ismertetésére és - A cégvásárlásokról szóló EU Irányelv által megkövetelt információkra. A jelentés egyéb pontjaival kapcsolatosan a pontokra adott válaszok meglétét kell ellenőrizni. A jog szerinti könyvvizsgáló társaságirányítási jelentéssel kapcsolatos felelőssége

9 © Borda M.9 A jog szerinti könyvvizsgáló társaságirányítási jelentéssel kapcsolatos felelőssége Ha a jelentés az üzleti jelentés részét képezi: A pénzügyi kimutatásokkal való összhang vizsgálata a társaságirányítási jelentés teljes tartalmára vonatkozik

10 © Borda M.10 Hogyan viszonyul ez a hatókör a jog szerinti könyvvizsgáló éves beszámolóval kapcsolatos eddigi jelentési felelősségéhez? Milyen szintű bizonyosságot kell nyújtani a jog szerinti könyvvizsgálónak a társaságirányítási jelentéshez vagy annak egyes állításaihoz? Nem teremt-e ez a feladat egy újabb ellentmondást a könyvvizsgálóval szembeni elvárások és azok teljesíthetősége között? Vajon a jog szerinti könyvvizsgáló rendelkezik-e megfelelő képzettséggel, tudással és tapasztalattal a feladat elvégzéséhez? Mely cégek hajlandók, illetve képesek megfizetni a megnövekedett audit feladatok által okozott könyvvizsgálati díjnövekedést? Felmerülő kérdések Az EU jog által előírt minimális követelmények meghaladása esetén

11 © Borda M.11 A társaságirányítási jelentéshez nyújtott bizonyosság ISA szabályozása Az ún. egyéb bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálói megbízásokhoz tartozik (Kellő és korlátozott bizonyosság) Általános útmutatás elérhetősége : ISAE 3000 A múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli bizonyosságot nyújtó szolgáltatások

12 © Borda M.12 -Az adott állítás tartalma megítélhető-e objektíven? -Létezik-e általánosan elismert keretrendszer, illetve kritérium? -Az adatok hozzáférhetősége -A bizonyosság nyújtás költség hatékonysága -Mennyire esik közel az alkalmazandó módszer a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál használt vizsgálati módszerekhez? Mérlegelendő tényezők a könyvvizsgálói szerepvállaláshoz

13 © Borda M.13 A jog szerinti könyvvizsgálat jelenlegi hatóköre alapján a könyvvizsgálói bizonyosság nyújtása nem terjedhet ki a társaságirányítási jelentés minden állítására. Fontos: Egyértelmű legyen a könyvvizsgáló felé a társaságirányítási jelentés vizsgálatával kapcsolatos felelőség meghatározása. A felelősség definiálása jelenjen meg a könyvvizsgálói szerződésben. Következtetés

14 © Borda M.14 Evolúciós szemlélet: Szükséges jogi és egyéb szabályozások, standardok és útmutatók kidolgozása, fejlesztése A társaságirányítási állítások objektív megítélésének elősegítésére rendelkezésre álló támogatással párhuzamosan egyre jelentősebb könyvvizsgálói szerepvállalás Az állításokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói bizonyosság nyújtását elősegítő átfogó standard v. útmutató kidolgozása Előrelépés

15 © Borda M.15 A könyvvizsgálói közreműködés a tagországok gyakorlatában Németország Egyesült Királyság Magyarország: –Felelős Társaságirányítási Ajánlások, 2004, 2008 –2006/IV. Gt. 312 §

16 © Borda M.16 A társaságirányítási jelentés: Növeli a társaságok működésének átláthatóságát A befektetők reális betekintést kapnak a társaság legmagasabb szinten történő szervezettségébe Erősíthető a tulajdonosok irányításbeli szerepe Hozzájárulhat a társaságok társadalmi felelősségének növeléséhez Összefoglalás A jelentéssel kapcsolatos független könyvvizsgálói közreműködés: Hozzáadott értéket nyújt A szükséges bizonyosság szintje általánosan nem ítélhető meg A vizsgálandó információ természete a meghatározó


Letölteni ppt "© Borda M.11 Társaságirányítási jelentés könyvvizsgálati kérdései 2010. szeptember 16-17. Balatonalmádi XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések