Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 MKVK Konferencia 2009.09.04. Változások az IFRS-ben Előadó: Madarasiné Szirmai Andrea Budapesti Gazdasági Főiskola, PSZF Kara, Számviteli Tanszék, adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 MKVK Konferencia 2009.09.04. Változások az IFRS-ben Előadó: Madarasiné Szirmai Andrea Budapesti Gazdasági Főiskola, PSZF Kara, Számviteli Tanszék, adjunktus."— Előadás másolata:

1 1 MKVK Konferencia 2009.09.04. Változások az IFRS-ben Előadó: Madarasiné Szirmai Andrea Budapesti Gazdasági Főiskola, PSZF Kara, Számviteli Tanszék, adjunktus

2 2 IFRS változások jellege I.Az IASB lépései a globális pénzügyi válság kapcsán II.IFRS SME III.Standardmódosítások, standard aktualizálások

3 3 I. Az IASB lépései a globális pénzügyi válság kapcsán 2008. április: Pénzügyi Stabilitás Fórum számviteli témájú javaslatai 1)Mérlegen kívüli tételek 2)Valós érték nem likvid piacokon 3)Közzétételek

4 4 IASB által kiemelt területek 1)Valós értékelés  Pénzügyi instrumentumok! 2)Pénzügyi instrumentumok: IAS 39 és IFRS 7 standardok  Kivezetési szabályok  Átsorolási lehetőségek  Értékelés inaktív piac esetében

5 5 3)Közzététel: pénzügyi instrumentumok!  mérlegen kívüli tételek,  valós értékelés  a pénzügyi instrumentumok kockázata 4)Konszolidáció  alkalmazandó kritériumok felülvizsgálása  speciális célú gazdálkodók (SPE) és a strukturált befektetési egységek konszolidációja

6 6 II. IFRS SME: IFRS a kis- és középvállalkozások számára Az IASB 2009. július 9-én bocsátotta ki Kis- és középvállalkozás definíciója:  amelynek nincs nyilvános elszámolási kötelezettsége (public accountibility),  és általános célú pénzügyi kimutatásokat tesz közzé a pénzügyi kimutatások külső felhasználói számára.

7 7 Nyilvános elszámolási kötelezettség Egy gazdálkodó egység nyilvános elszámolási kötelezettséggel bír, ha:  a gazdálkodó egység hitel vagy tőke instrumentumai nyilvános piacon forgalmazottak, vagy az instrumentumok kibocsátása folyamatban van a nyilvános kereskedés céljából.  a gazdálkodó egység eszközeit vagyonkezelőre bízza.

8 8 Az IFRS SME egyszerűsítései 1)A KKV szempontjából nem releváns témák törlése 2)A számviteli elszámolási választási lehetőségek megszüntetése 3)Egyszerűsített módszerek a megjelenítésre és értékelésre 4)A teljes IFRS közzéteendő információinak jelentős szűkítése 5)Az angol nyelv egyszerűbb alkalmazása a minél jobb érthetőség érdekében.

9 9 Nem releváns témák törlése Közbenső pénzügyi beszámoló Szegmens jelentés Egy részvényre jutó eredmény Értékesítésre tartott eszközök

10 10 Elszámolási választási lehetőségek megszüntetése és egyszerűsítések Átértékelési modell Állami támogatások Befektetési célú ingatlanok Pénzügyi instrumentumok egyszerűsítése Goodwill és immateriális javak értékcsökkenése Hitelfelvételi költségek K+F Közös vezetésű és társult vállalkozások értékelése

11 11 III.Standardmódosítások, aktualizálások IFRS SME IAS 39: Pénzügyi instrumentumok IFRS 3: Üzleti kombinációk IAS 27: Konszolidáció IAS 1: A pénzügyi kimutatások prezentálása IAS 23: Hitelfelvételi költségek IFRS 8: Működési szegmensek Új IFRIC-ek

12 12 IFRS 3 Üzleti kombinációk 2008. január 10-én publikálták, 2009. július 1-től alkalmazandó A korábbi üzleti kombinációk értékét nem kell módosítani Üzleti kombináció definíciója: kontroll! Goodwill értékének kiszámítása változott Ellenőrzésre nem jogosító részesedések értékelhetők valós értéken vagy a megszerzett társaság azonosítható nettó eszközeinek arányban Tranzakcióként kell döntést hozni!

13 13 IAS 27 Konszolidáció Kontroll elvesztésének elszámolási szabályai Megköveteli az időszaki teljes eredmény felosztását az anyavállalat tulajdonosai és a külső tulajdonosok között akkor is, ha a külső tulajdonosok részesedése negatívvá válik Az anyának a leányokban fennálló tulajdoni hányad változásokat a saját tőkében kell elszámolni, ha a tranzakció nem eredményezi a kontroll elvesztését Ha azt eredményezi: eredménnyel szemben elszámolandó

14 14 IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása Különválasztja a tulajdonosi és a nem tulajdonosi saját tőke változást Átfogó eredménykimutatás: adott évi eredmény + egyéb átfogó eredmény tételek

15 15 IAS 23 Hitelfelvételi költségek Az ún. minősített eszközökre kötelező a hitelfelvételi költségek aktiválása Minősített eszköz: használat vagy értékesítés céljából jelentős előállítási időt vesz igénybe

16 16 IFRS 8 Működési szegmensek Működési szegmens a gazdálkodó egység egy része, amely része az üzleti tevékenységeknek, működési eredménye van és ez mérhető működési eredménye ellenőrzött (működési döntéseket hozó felelős vezető) egységre vonatkozóan különálló pénzügyi információk rendelkezésre állnak. Nincsenek elsődleges és másodlagos szegmensek Nincsen földrajzi és üzleti szegmentálás Új közzétételek

17 17 Mi várható? IFRS SME térhódítása Valós értéken történ értékelés: 2010 első felében Pénzügyi instrumentumok standardjainak egyszerűsítése: 2009 vége Hitelezési veszteségek értékelése, várható veszteség modell, közzétételek: 2009 Október Bizonytalanságok értékelése, mérlegen kívüli tételek közzététele: 2010 második felében A számviteli standardok teljes konvergenciája 2011-re!

18 18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 MKVK Konferencia 2009.09.04. Változások az IFRS-ben Előadó: Madarasiné Szirmai Andrea Budapesti Gazdasági Főiskola, PSZF Kara, Számviteli Tanszék, adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések