Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELKÉSZÜLÉS A ÉVI MINŐSÉGELLENŐRZÉSRE 2009.Október 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELKÉSZÜLÉS A ÉVI MINŐSÉGELLENŐRZÉSRE 2009.Október 20."— Előadás másolata:

1 FELKÉSZÜLÉS A 2009. ÉVI MINŐSÉGELLENŐRZÉSRE 2009.Október 20.
Szabó Zsuzsanna

2 2008. évi feladatok A Minőségellenőrzési Bizottság elkészítette
2007. évi LXXV. tv. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről (Új kamarai tv.) Hatósági eljárás – új eljárásrend kialakítása A Közigazgatási Hatósági Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény Minőségellenőrzési SzMSz, Módszertani Kézikönyv, Új kérdőívek (bővített, általános, speciális), segédletek Átláthatósági Jelentés minőségellenőrzési kérdőíve Pénzmosási kérdőív a Kkt.173/A § és a évi CXXXVI. tv. előírásai alapján

3 Elvégzett ellenőrzések
Minőség-ellenőrzés 2008. TERV TÉNY Terv szerinti minőség-ellenőrzés 521 fő 466 fő Rendkívüli minőség-ellenőrzés - fegyelmi eljárás keretében 0 fő 3 fő - könyvvizsgáló kérésére 2 fő Pályázók ellenőrzése Összes vizsgálat száma 473 fő Tevékenység megszüntetése miatt a tervből törölt könyvvizsgálók száma 37 fő Köv. évre engedélyezett halasztás 6 fő Egyéb okból törölt (téves adatszolgáltatás) 5 fő Összesen

4 Ellenőrzések eredményeinek megoszlása
Megnevezés Szűkített Teljeskörű Összesen Megfelelt: 1 329 330 Megfelelt, megjegyzéssel: 111 112 Nem felelt meg: 31 Mindösszesen: 2 471 473 A 473 fő könyvvizsgáló ellenőrzésekor: 69,77 % kapott megfelelt minősítést, 23,68 % ért el megfelelt, megjegyzéssel eredményt, 6,55 % nem felelt meg a minőségvizsgálat követelményeinek.

5 A minőségellenőrzésre való kiválasztás rendje
A évi kiválasztás alapján 428 könyvvizsgáló ellenőrzése Kiválasztási szempontok: 2007. előtt ellenőrzött és közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan könyvvizsgálói tevékenységet végzők 2008. évi eredményük alapján ellenőrzésre kijelölt könyvvizsgálók 2008. évben halasztást kapott könyvvizsgálók 2008. évben megszüntetésről nyilatkozók (akik még nem szüntették meg tevékenységüket) Legutóbb évben (vagy előtte) ellenőrzöttek Még nem ellenőrzött könyvvizsgálók (akiknek 2 vizsgált év alatt 4-nél több megbízásuk volt) Az adatszolgáltatást késve teljesítők Azok a könyvvizsgálók, akiknek nincs nagy gyakorlati tapasztalatuk, de már ellenőrizhetők.         Véletlenszerű kiválasztás alapján (10 %) Új: A kiválasztott természetes személy könyvvizsgálók cégei

6 Új minőségellenőrzési módszertani kérdőívek 1.
A könyvvizsgálók belső minőségellenőrzési rendszere és annak ellenőrzése (MER) 5/a/1-2 kérdőív: egyéni és társaságban egyedüli aláíróként, asszisztens nélkül tevékenykedő könyvvizsgálók 5/a/3-4 kérdőív: egyéni és társaságban egyedüli aláíróként, asszisztenssel dolgozó könyvvizsgálók 5/a/5-6 kérdőív: 2-5 fő aláíró könyvvizsgálóval rendelkező könyvvizsgáló cégek ellenőrzése 5/b kérdőív: legalább 6 fő aláíró könyvvizsgálóval rendelkező könyvvizsgáló cégek ellenőrzése Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak ellenőrzése Új: 6. sz. „átláthatósági jelentés” kérdőív (nem része a minőségellenőrzési hatósági eljárásnak,) - Értékelés: 80% helyett 90% fölötti a „megfelelt” határa - Egyéni vizsgálat: 7.sz. kérdőívek segítségével (Kkt §.)

7 Új minőségellenőrzési módszertani kérdőívek 2.
3. Konszolidált beszámolók könyvvizsgálatának minőségellenőrzése 7/i az összevont beszámolóra vonatkozik, a 7/a bővített kérdőívvel együtt alkalmazzák, vagy valamelyik speciális kérdőívvel együtt A 7/a-n az 5.6-ra adott „nem” válasz az ellenőrzés „nem megfelelt” minősítést jelent, a 7/i hasonló kérdésére adott „nem” az összes kérdés 20%-nak megfelelő mínusz ponttal jár. Költségvetési szervek beszámolói könyvvizsgálatának minőségellenőrzése 7/k, a költségvetési szervek speciális kérdőíve

8 Új minőségellenőrzési módszertani kérdőívek 3.
Előkészületben: Átalakulások könyvvizsgálatának kérdőíve (7/j ) a Szakértői Bizottság által javasolt módszertan alapján kerül majd kidolgozásra. A Szakértői Bizottság most írta ki a pályázatot a Módszertan elkészítésére.

9 A minőségellenőrzés során felmerült leggyakoribb hiányosságok
Hiányos ismeretek a tervezésre vonatkozóan A bizonyítékszerzés hiányosságai Könyvvizsgálói jelentés Számítógépes szoftverek használata Oktatásra való hivatkozás VI. Dokumentálás, bizonyítás VII. IT rendszerek vizsgálata VIII. Erőforrások (ráfordított órák) IX. Könyvvizsgálói díjak

10 Erőforrások dokumentálása
1. Új ellenőrzési feladat volt a felhasznált erőforrások mennyiségének és minőségének ellenőrzése - összhang a megbízó tevékenységének bonyolultságával, méretével, ellenőrzési rendszere hatékonyságával. 2. Tapasztalat: nem pontos az adatszolgáltatás, nincs vezetve megfelelő időnyilvántartás Munkában résztvevők száma Óraráfordítások vezetése Az elszámolt munkaórák tervezése

11 Könyvvizsgálói Díjak 1. Új feladat: a könyvvizsgálói tevékenység díjának vizsgálata, annak összhangja az 54. §-al 2. Még nincs kiadott ajánlás, csak a szélsőséges esetek felmérésére van lehetőség. Cél: lehetőleg a munkaidő-ráfordítással arányos legyen nem függhet a jelentés milyenségétől, árbevétel nagyságától

12 AKTUALITÁSOK 2009 .július 01-től megváltozott a minőség-ellenőrzés Eljárási Szabályzata Törölve lett a 31.pont : a minőség-ellenőrzésre való kijelölésre szóló ÉRTESÍTÉS KÉZHEZVÉTELÉT követő 15 napon belül halasztási kérelmet lehetett előterjeszteni , mely esetben a MEB dönthetett a halasztási kérelemről.

13 AKTUALITÁSOK Törölve lett a 32.pont : a minőség-ellenőrzésre kijelölt könyvvizsgáló nyilatkozhatott könyvvizsgálói tevékenységének a tárgyévben és az azt követő évben történő megszűnéséről , mely esetben a MEB dönthetett a vizsgálat törléséről

14 AKTUALITÁSOK A vizsgálat lefolytatása telefonon vagy ben előzetesen egyeztetett időpontban elháríthatatlan külső ok miatt nem lehetséges , akkor IGAZOLÁSI KÉRELMET kell előterjeszteni . Ez vonatkozik mind a kijelölt könyvvizsgálóra , mind a minőségellenőrre.

15 HATÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDETE
Az ellenőr és az ellenőrzött telefonon vagy ben egyezteti a helyszíni ellenőrzés időpontját és helyszínét A hatósági eljárás az ÉRTESÍTŐ LEVÉL ellenőrzött részére történő megküldésével indul a vizsgálat lefolytatása előtt 15 munkanappal . Az ellenőr a helyszíni vizsgálat lezárásaként jegyzőkönyvet és dokumentum jegyzéket készít . ( A MEB állásfoglalása alapján a dokumentumokat a helyszínen ott lehet hagyni , de ezeknek nincs jogkövetkezménye )

16 HATÓSÁGI ELJÁRÁS Az ellenőr a helyszíni ellenőrzést követő 5 munkanapon belül ZÁRÓJELENTÉST készít és mellékleteivel együtt eljuttatja a MEB-nek , melyet a MEB továbbít 5 munkanapon belül az ellenőrzöttnek. A zárójelentés mellékletei : a kérdőívek , a nyilatkozatok , a jegyzőkönyv, a dokumentum jegyzék és másolatban a bizonyítékként szolgáló elhozott dokumentumok

17 HATÓSÁGI ELJÁRÁS Az ellenőrzött 10 munkanapon belül ÉSZREVÉTELT tehet.
A bizottság a zárójelentés és az észrevétel figyelembe vételével meghozza az ellenőrzést lezáró HATÁROZATÁT a minőség-ellenőrzés eredményéről . FELLEBBEZNI 10 munkanapon belül lehet , mely díjköteles . (természetes tagok Ft , társaságok Ft)

18 HATÓSÁGI ELJÁRÁS Az ÉRTESÍTŐ LEVÉL ellenőrzött részére történő eljuttatásával egyidőben a MEB megküldi a minőség-ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése ÖNÉRTÉKELÉSI KÉRDŐÍVÉT , melyet a helyszíni ellenőrzés alkalmával kell a minőségellenőr részére átadni .

19 A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS /1.
A minőségellenőr két szinten folytatja le az ellenőrzést : 1. A TÁRSASÁG szintjén : PÉNZMOSÁS és TERRORIZMUS finanszírozása megelőzésének és megtartásának a kamarai ellenőrzése A MINŐSÉGELLENŐRZÉSI rendszer kialakítása és működésének az ellenőrzése ÁTLÁTHATÓSÁGI jelentések helyszíni ellenőrzése

20 A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS /2.
2. A TERMÉSZTES SZEMÉLY szintjén : A kiválasztott MEGBÍZÁSOK vizsgálata A kiválasztás : - A MEB választja a mintát , most évből A minta nagysága nem haladhatja meg a kamarai tag aláíró könyvvizsgálóként vizsgálat alá vont időszak összes megbízásainak a 25%-át.

21 KÉRDŐÍVEK A TÁRSASÁG szintjén lefolytatott ellenőrzés kérdőívei :
1. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozása – 8.számú kérdőív 2. A minőség-ellenőrzési rendszer kialakítása és működése – 5. számú kérdőívek 3. Átláthatósági jelentések ellenőrzése – 6.számú kérdőív

22 5. számú kérdőívek A minőség-ellenőrzési rendszer kialakítás és működtetése kérdőívek KÉT szinten kerültek kidolgozásra 1. szint : A könyvvizsgálók ÖNÉRTÉKELÉSI kérdőívei ( egyének és társaságok ) 2. szint : A minőségellenőr által végzett HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS kérdőívei

23 5. számú kérdőívek A könyvvizsgálók (egyének és társaságok) önértékelő kérdőívei a működési formáknak megfelelően lehetnek: -„A” típusúak (egyedül, asszisztens nélkül egyéni vállakozók – társaságok ) – 5/a/1.sz. Melléklet -„B” típusúak (egyedül asszisztenssel egyéni vállakozók – társaságok ) – 5/a/3.sz. Melléklet -„C” típusúak (2-5 fő könyvvizsgáló kis társasága asszisztens nélkül vagy asszisztenssel) – 5/a/5.sz. melléklet

24 5. számú kérdőívek Minőségellenőr által végzett helyszíni ellenőrzés kérdőívei a könyvvizsgáló működési formájának megfelelően lehetnek: -„MA” típusúak (egyedül, asszisztens nélkül dolgozó könyvvizsgáló ellenőrzésekor) – 5/a/2.sz. Melléklet -„MB” típusúak (egyedül asszisztenssel dolgozó könyvvizsgáló ellenőrzésekor) – 5/a/4.sz. Melléklet -„MC” típusúak (2-5 fős, asszisztens nélkül vagy asszisztenssel dolgozó könyvvizsgálók társaságának ellenőrzésekor) – 5/a/6.sz. melléklet

25 „A” tipusú önértékelés 5/a/1.
Egyedül , asszisztens nélkül dolgozó könyvvizsgálók ellenőrzésekor használt : 42 kérdést tartalmaz, nem értelmezhető kérdés nincs 8 terület ellenőrzése a feltett kérdések szerint A minőség-ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozás- 2 kérdés Etikai és függetlenségi követelmények-5 kérdés Megbízások elfogadása és megtartása-4 kérdés Emberi erőforrások-3 kérdés Könyvvizsgálat végrehajtásának minőségi követelményei- 9 kérdés Konzultációk – Külső szakértők-7 kérdés Független minőség-ellenőrzés-9 kérdés Dokumentálás- 3 kérdés

26 „MA” tipusú helyszíni ellenőrzés 5/a/2.
Egyedül , asszisztens nélkül dolgozó könyvvizsgálók helyszíni ellenőrzésekor használt : 14 kérdés, 4 db lehet nem értelmezhető 4 terület ellenőrzése a feltett kérdések szerint A minőség-ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozás Etikai követelmények és eljárások Megbízások elfogadása és megtartása Könyvvizsgálat végrehajtásának minőségi követelményei

27 EGYÉB INFORMÁCIÓ SEGÉDLETEK elérhetők : a Kamara honlapján : Tudástár/ Standardok/ 1.számú standardhoz csatolva FONTOS : A szabályzat legyen kinyomtatva , jóvá hagyva , aláírva , hatályba léptetve . Aki a segédlet alapján készíti el a szabályzatát és alkalmazza a benne foglaltakat az valószínűen meg fog felelni . Törvényi kötelezettség csak a tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálata esetében ír elő kötelezően független áttekintést , azaz minőségellenőr alkalmazását.

28 EGYÉB INFORMÁCIÓ A MER kérdőívek értékelése a minőségvizsgáló feladata a helyszíni ellenőrzése alapján . Ennek a menete a következő : A könyvvizsgáló által kitöltött önértékelés eredményét meg kell állapítania az igen és a nem válaszok alapján. Ezt értékelni kell az általános minősítési kategóriák szerint : ha az igen válaszok aránya több , mint 80%, akkor megfelelt , …. A helyszíni ellenőrzés kérdőívében egy kérdés vonatkozik az önértékelés eredményére .

29 MEGBÍZÁSOK VIZSGÁLATA 7.számú kérdőívek
7/a- Bővített kérdőív 7/b- Általános kérdőív 7/c- Hitelintézetek speciális kérdőíve 7/d- Pénzügyi vállalkozások speciális kérdőíve 7/e- Biztosító társaságok speciális kérdőíve 7/f – Pénztárak speciális kérdőíve 7/g- Befektetési alapok speciális kérdőíve

30 MEGBÍZÁSOK VIZSGÁLATA 7.számú kérdőívek
7/h- Befektetési vállalkozások speciális kérdőíve 7/i – Konszolidáció speciális kérdőíve – ÚJ 7/j- Átalakulás speciális kérdőíve (még nem készült el ) 7/k- Költségvetési szervek speciális kérdőíve - ÚJ

31 MEGBÍZÁSOK VIZSGÁLATA
7/a. Bővített kérdőív A számviteli törvény szerinti Éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozik , melyek nem tartoznak a speciális gazdálkodók körébe 7/b Általános kérdőív A számviteli törvény szerinti Egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozik , melyek nem tartoznak a speciális gazdálkodók körébe

32 7/a BŐVÍTETT Kérdőív kérdései
1. Megbízás elfogadás : 6 kérdés- 6% 2. Tervezés : 27 kérdés - 28% 3. Bizonyítékok összegyűjtése : 18 kérdés - 18% I-II. Terület ( kritikus /jelentős ) :2x11 kérdés- 23% 4. Áttekintés :15 kérdés- 15% 5. Jelentéskészítés : 10 kérdés -10% Összesen : 98 kérdés A kérdések száma a évben 161 darab volt .

33 7/b ÁLTALÁNOS Kérdőív kérdései
1. Megbízás elfogadás : 5 kérdés- 7% 2. Tervezés : 12 kérdés - 28% 3. Bizonyítékok összegyűjtése : 13 kérdés - 18% I-II. Terület ( kritikus /jelentős ) :2x8 kérdés- 22% 4. Áttekintés :9 kérdés- 15% 5. Jelentéskészítés : 10 kérdés -11% Összesen : 65 kérdés A kérdések száma itt is csökkent évi kérdőívhez képest

34 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
1. Megbízás elfogadása 1.1.Figyelembe vették és betartották-e a döntés meghozatalakor a minőség- ellenőrzési szabályzatában foglalt szabályokat és eljárásokat a könyvvizsgáló ?-új kérdés 1.2. Mérlegelte a könyvvizsgáló a függetlenség , alkalmasság , etikai követelmények eredményeit és dokumentálta – e ? 1.3. Vizsgálta – e vezetés tisztességét ? A minőség- ellenőrzési szabályzat tartalmaz erre ellenőrző lista mintákat , ezeket kell elkészíteni . A referencia számhoz célszerű beírni a kérdést alátámasztó munkalap , dokumentum számot . pl. MER.Szab. 2.sz.mell. , Cégkivonat

35 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
1.4. Új megbízás esetén áttekintették-e az előző időszaki beszámolót , könyvvizsgálói jelentést , felvették-e a kapcsolatot az előző könyvvizsgálóval Ennek dokumentumai az előző évi beszámoló és egy feljegyzés a kapcsolat felvételéről , ami történhetett személyesen vagy akár telefonon is . pl. a MER-ben szabályozva van , hogy minden új megbízás esetében információkat kell beszerezni arról , hogy a társaságnak kötelező volt -e könyvvizsgálót választania ? Ha igen ennek eleget tett-e ? Ha váltás történt , ennek mi az indoka ?

36 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
1.5. A megbízásról megfelelő szerződést kötöttek-e ? A szerződésnek tartalmaznia kell az időtartamot , a standard szempontokat ( felelősség , jogok, kötelezettség ) . Meg lett-e kötve 90 napon belül ? Főbb tartalmi elemek a 210-es standard 2.sz. melléklete tartalmazza 1.6. Az elfogadó nyilatkozat megfelel-e az előírásoknak és megtörtént-e a cégbírósági bejegyzés ? Időtartam ( Gt §) – dátum összhangja a taggyűlési határozattal.

37 Tervezés 21 kérdés, melyből 2 kérdésnek van 4 al-kérdése (Összesen 27 kérdés) A kérdőív szerkezete nem változott (IGEN, NEM, N/É és indoklás „NEM” válasz esetén) „NEM” választ kell adni, ha a könyvvizsgáló hiányos, átgondolatlan munkát végzett, a dokumentálás alapján az elvégzett munka nem elégséges, vagy nem egyértelmű vagy ha az ellentétes az előírásokkal.

38 4 alkérdésre kell válaszolni ill. ennek dokumentációját kérni:
2.1.A gazdálkodó és környezete megismerése céljából végzett kockázatbecslési eljárások kiterjedtek-e valamennyi olyan ismeretre, amelyeket a Standard előírt? 4 alkérdésre kell válaszolni ill. ennek dokumentációját kérni: Mit kell megismernie és elvégeznie a könyvvizsgálónak? Az ügyfél tevékenysége, a rá ható külső tényezők és a beszámolási alapelvek. Az ügyfél számviteli politikája. Célok, stratégiák, üzleti kockázatok. Interim analitikus elemzés

39 Az ügyfél tevékenysége, a rá ható külső tényezők és a beszámolási alapelvek
Azért van jelentősége, mivel abban az ágazatban amelyben a gazdálkodó működik, olyan lényeges hibás állítások kockázatai merülhetnek fel, amelyek elképzelhető, hogy az üzleti tevékenység jellegével, vagy a szabályozással hozhatók összefüggésbe. ágazati feltételek (piaci versenyhelyzet, szállítói és vevői kapcsolatok, technológiai fejlesztések); szabályozási környezet (alkalmazandó pénzügyi beszámolási alapelvek, a jogi és politikai környezetet, környezetvédelmi követelmények); egyéb külső tényezők (pl. szükséges-e a tevékenység végzéséhez valamilyen speciális engedély stb). Dokumentálása: leíró jellegű összefoglalóval

40 Az ügyfél számviteli politikája
A könyvvizsgálónak meg kell ismernie a választott és alkalmazott számviteli politikát mérlegelnie kell, hogy az megfelel-e az ügyfél üzleti tevékenységének, összhangban van-e a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel, az adott ágazatban alkalmazható számviteli politikákkal Dokumentálása: ellenőrző lista kitöltésével. Ha nem változott, azt is dokumentálni kell.

41 Célok, stratégiák, üzleti kockázatok
Az üzleti kockázatok származhatnak olyan jelentős eseményekből, körülményekből, intézkedésekből vagy intézkedések hiányából, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a gazdálkodót céljai elérésében, a nem megfelelő célok és stratégiák meghatározásából. Hatásuk lehet: Ügyletekre Egyenlegekre A beszámoló egészére Dokumentálása: leíró jellegű összefoglalóval, amely kiterjed a következőkre Üzleti terv Folyamatok Management kikérdezésével (különösen kisvállalkozásoknál)

42 Analitikus elemzés Tárgyévi legutolsó főkönyvi kivonata alapján melynek adatai viszonyíthatók: az előző évi adatokhoz tulajdonosok által jóváhagyott tervadatokhoz. Hozzáadott értékű információk nyerhetők, ha mutatószámokat (pl. vevő, készlet, szállító forgási sebesség) számítunk. Beazonosíthatók a kockázatok rutin és nem rutin tranzakciók. Képet kaphatunk arról, hogy a management megítélése minek alapján történik. (csalás kockázata) Dokumentálása: számszerű ÉS szöveges elemzéssel

43 Belső ellenőrzési rendszer Ellenőrzési környezet és tevékenységek
2.2. Felmérték-e belső ellenőrzési rendszert, és a felmérés kiterjedt-e a standard által megfogalmazott összetevőkre? Az összetevők: Belső ellenőrzési rendszer Ellenőrzési környezet és tevékenységek Információs rendszer és kapcsolódó üzleti folyamatok Vezetői és folyamatba épített kontrollok

44 Belső ellenőrzési rendszer
A könyvvizsgáló kérdése: egy adott kontroll megakadályozza, vagy feltárja és helyesbíti-e, és ha igen akkor hogyan, az ügyletcsoportok, számlaegyenlegek vagy közzétételek, valamint az azokhoz kapcsolódó állítások terén fennálló lényeges hibás állításokat? A belső ellenőrzés megtervezésének és megvalósításának módja a gazdálkodó mérete és összetettsége szerint változik. A kisvállalkozásoknál is működnie kell! Dokumentálása: kérdőívekre adott válaszok alapján vagy leíró jelleggel.

45 Ellenőrzési környezet és tevékenységek
Mit kell felmérni? a vezetés pénzügyi beszámoló-készítéssel, információfeldolgozással, valamint a számviteli funkciókkal és munkatársakkal kapcsolatos szabályait, a szervezet felépítését, a hatásköröket és felelősségi köröket, a beszámolási kapcsolatokat az engedélyezési hierarchiákat, az emberi erőforrásra vonatkozó politikákat és gyakorlatokat. a kapcsolódó szabályzatok előírásai teljesülnek-e. Mindezek nem biztos, hogy dokumentáltak a vizsgált cégnél (lásd: kisvállalkozások) önmagukban nem értékelendők, csak az ellenőrzések hatékonyságával együtt. Dokumentálása: Kérdőívek alapján vagy leíró jellegű összefoglalóval.

46 Információs rendszer és kapcsolódó üzleti folyamatok
A beszámoló készítés szempontjából a számviteli rendszer felmérését jelenti. Dokumentálása: IT szakértő jelentése alapján, IT kérdőív használatával. A kérdőívre az ügyfélnek kell válaszolnia, de a válaszokat meg kell beszélni vele.

47 Vezetői és folyamatba épített kontrollok
Folyamatfelmérés alapján. Tegyünk különbséget napi, heti és havi tranzakciók között (a minta számát befolyásolja) Dokumentálása: folyamatábra és/vagy leíró jellegű összefoglaló alapján. Minták tesztelése nélkül nem teljes a felmérés.

48 2.3. Vizsgálta-e a könyvvizsgáló a gazdálkodóra és környezetére vonatkozó előző időszakban szerzett információk helytállóságát, a jelentős változásokat? Folyamatos megbízások esetében a könyvvizsgálónak a gazdálkodóval kapcsolatos korábbi tapasztalatai hozzájárulnak a gazdálkodó megismeréséhez. A könyvvizsgáló annak megállapítása céljából, hogy történtek-e olyan változások, amelyek érinthetik az ilyen információkat, kikérdezésekkel, és saját megfigyelésekkel győződhet meg (például rendszer megfigyelési teszteket végez). Dokumentálása: részben az interim analitikus elemzésre hivatkozva, részben az updatelt folyamat tesztelésekkel

49 2.4 Felmérték-e a csalás és hiba miatt előforduló lényeges hibás állítások (tények és következtetések) kockázatát? A standard fontos gondolata a vezetés és a könyvvizsgáló felelősségének elhatárolása a csalások, hamisítás és hibák területén. A csalások, hamisítás és hibák megelőzése, feltárása és a belső ellenőrzési rendszer fenntartása a vezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége, hogy a csalások, hamisítások és hibák kockázatát eljárásai tervezésekor végrehajtásakor, jelentéskészítéskor figyelembe vegye. Dokumentálása: a managementtel történő megbeszélés alapján.

50 2.6 Dokumentáltak-e a megbízást végrehajtó munkacsoport indító megbeszélését?
A megbízást végző munkacsoport tagjainak még a vizsgálat megkezdése előtt meg kell vitatniuk a gazdálkodó pénzügyi kimutatásai lényeges hibás állításnak való kitettségét. A munkacsoport irányítója összefoglalja a csoport többi tagja számára az általa megszerzett új információkat, jelzi, hogy az adott évben mit tekintenek kritikus és lényeges audit területnek valamint, hogy a munka során szükséges-e küldő szakértők bevonása a vizsgálatba (adószakértő, IT szakértő stb) Dokumentálása: napirendi pontok és összefoglaló a megbeszélésről

51 Lehetnek számszerű és szubjektív elemei is.
2.6. Megfelelően készítették-e el a lényegességi küszöbérték előzetes adatokon alapuló számítását a tervezés során? Többféle számítási módszer létezik. Amennyiben az ésszerű, megalapozott és megfelel a Standard követelményeinek, akkor elfogadható Lehetnek számszerű és szubjektív elemei is. Dokumentálása: kalkulációval

52 a megbízás hatóköre, és a jelentéstételi célkitűzések,
2.7. Megfelelő tartalommal készítették-e el az átfogó könyvvizsgálati stratégiát? Tartalma: a megbízással kapcsolatos előzetes tevékenységek eredményeinek megítélése, a megbízás hatóköre, és a jelentéstételi célkitűzések, a lényegességi szint, és a magasabb kockázatú, lényeges területek és számlaegyenlegek előzetes azonosítása, az erőforrások tervezése, szakértők bevonása, könyvvizsgálat ütemezése, minőségvizsgáló kijelölése, a pénzügyi kimutatások szintjén becsült kockázatok és a kockázatokra adott átfogó válaszok. Kisvállalkozásoknál a stratégiai és tervezési dokumentum összevonható.

53 A gazdálkodó jellege alapján ítélendő meg.
2.8. Azonosították-e a lényeges számlaegyenlegeket, ügyletcsoportokat és közzétételeket? A gazdálkodó jellege alapján ítélendő meg. Mit foglal magába ez a fogalom? működés, tulajdoni és irányítási viszonyok, jelenlegi és tervezett befektetések, befektetéseknek struktúrája finanszírozásának módja. Mindezek megismerése révén a könyvvizsgáló képet tud alkotni arról, milyen ügyletcsoportok, számlaegyenlegek és közzétételek várhatók a pénzügyi kimutatásokban.

54 2.9. A könyvvizsgálati dokumentáció alapján megtörtént-e a kockázatbecslés a beszámoló és az állítások szintjén, valamint a jelentős területeket kijelölték-e? A könyvvizsgálónak azonosítania kell a kockázatokat a következő szinteken: a pénzügyi kimutatások szintjén (a beszámoló egészére hatóan, mert több könyvvizsgálói állítást is érintenek) az állítás szintjén (könyvvizsgálói alap állításokra egyenként, mint teljesség, pontosság, létezés stb) ügyletcsoportok, (pl. beszerzés, értékesítés stb) számlaegyenlegek (pl. befektetések értékelése) közzétételek (pl. a kiegészítő mellékletben közzéteendő információ) tekintetében. Meg kell határoznia, hogy megítélése szerint mely kockázatok igényelnek különleges könyvvizsgálati megfontolást ( jelentős kockázatok). Pl. egy kereskedő cégnél általában jelentős kockázatú terület a készletek és követelések értékelése

55 Melyek az alapvető eljárások? Egyeztetések
2.10 A jelentős kockázatoknál mérlegelték-e, hogy az alapvető könyvvizsgálati eljárások mellett alkalmazzanak-e speciális eljárásokat is? A rutinszerű üzleti tranzakciók jellemzői lehetővé teszik az automatizált feldolgozást. Ilyenkor nem biztos, hogy csak alapvető vizsgálati eljárásokat kell végrehajtani, mert a „fekete doboz” működését is vizsgálni kell. A jelentős, nem rutinszerű vagy megítéléstől függő ügyekhez kapcsolódó kockázatokra a rutinszerű ellenőrzések nem alkalmazhatók (pl. céltartalékok vizsgálata) Melyek az alapvető eljárások? Egyeztetések Készletek leltárán részvétel N/É válasz is elfogadható lehet, de ha a könyvvizsgáló nem tartotta szükségesnek speciális eljárások alkalmazását, akkor azt indokolnia kell.

56 Kombinált eljárás is alkalmazható.
2.11. Az azonosított kockázatoknak megfelelően határozták-e meg a könyvvizsgálati eljárások jellegét, ütemezését és terjedelmét? A hatékony ellenőrzési környezet lehetővé teheti, hogy a könyvvizsgáló megbízzon a gazdálkodó rendszerei által előállított bizonyítékokban. Ekkor bizonyos könyvvizsgálati eljárások már év közben végrehajthatóak. Amennyiben az ellenőrzési környezetben gyengeségeket azonosított a könyvvizsgáló, akkor több könyvvizsgálati eljárást kell végrehajtania az időszak végén, mint közben. Kombinált eljárás is alkalmazható. Cél: egyértelmű kapcsolat jöjjön létre könyvvizsgálati eljárások és kockázatbecslés között

57 Ellenőrzések teszteléseit végre kell hajtani.
2.12. Jelöltek-e ki ellenőrzési teszteket abban az esetben, ha az állítás szintjén felmerülő lényeges hibás állítások kockázataira vonatkozó becslés tartalmazott az ellenőrzések hatékony működésére vonatkozó várakozást? Ellenőrzések teszteléseit végre kell hajtani. Ha az előző évben elvégezték azokat, akkor is updatelni kell, tekintettel a változásokra. Ha nem változtak a rendszerek belső kontrolljai a legutolsó tesztelés óta, a könyvvizsgálónak legalább minden harmadik könyvvizsgálat során tesztelnie kell az ilyen kontrollok működési hatékonyságát.

58 tesztelnie kell az ellenőrzések működésének hatékonyságát vagy
2.13 Amennyiben a könyvvizsgáló az ellenőrzési környezet felmérésekor azt tapasztalta, hogy az nincs megfelelően kialakítva ill. nem működik hatékonyan, akkor megfelelő mintanagysággal tervezte-e az alapvető vizsgálati eljárásokat és az ellenőrzési teszteket? A könyvvizsgálónak tesztelnie kell az ellenőrzések működésének hatékonyságát vagy növelnie kell a tesztelések mintáját. Ha a kontrollok működése nem hatékony, a tesztelendő minta számát kell növelni. A minta meghatározására sok módszer létezik. Bármelyik elfogadható, ha az ésszerű kiválasztáson alapul.

59 Nem elegendőek csak elemző eljárások elvégzése.
2.14. Tervezett-e a könyvvizsgáló - a lényeges hibás állítás becsült kockázatától függetlenül alapvető vizsgálati eljárásokat mindegyik lényeges ügyletcsoport, számlaegyenleg és közzététel tekintetében? Az alapvető vizsgálati eljárások elvégzése még hatékonyan működő ellenőrzési környezet esetében sem hagyható el. Nem elegendőek csak elemző eljárások elvégzése.

60 A következő könyvvizsgálati eljárásokat kell tervezni:
2.15. Tervezte-e a könyvvizsgáló a beszámoló zárási folyamataihoz kapcsolódó alapvető eljárások végrehajtásának ellenőrzését? A következő könyvvizsgálati eljárásokat kell tervezni: a pénzügyi kimutatások(beszámoló) egyeztetése a kapcsolódó számviteli nyilvántartásokkal, analitikákkal a pénzügyi kimutatások elkészítése során elszámolt lényeges naplótételek és egyéb helyesbítések vizsgálata.

61 Részletesebb, mint a stratégia.
2.16. Elkészítették és dokumentálták-e a részletes könyvvizsgálati tervet? Részletesebb, mint a stratégia. Tartalma: a kockázatbecsléssel összhangban a végrehajtandó könyvvizsgálati eljárások jellege, ütemezése terjedelme. A könyvvizsgálati terv a könyvvizsgálati eljárások végrehajtásának ellenőrzésére, nyilvántartására is szolgál.

62 2.17. Megfelel-e a könyvvizsgálati terv a standard által előírt tartalomnak?
Ebben be kell mutatni; a kockázat-becslési eljárások tervezett jellegét, ütemezését és terjedelmét, könyvvizsgálati eljárások tervezett jellegét, ütemezését és terjedelmét, a csalás kockázatának felmérését és a kockázatokra válaszul adott könyvvizsgálati eljárásokat, a végrehajtani tervezett további könyvvizsgálati eljárások jellegét, ütemezését és terjedelmét (ez a munkaprogram, amely készülhet különálló dokumentumként is)

63 2.18. Elkészítették-e az ügyfél specifikus könyvvizsgálati munkaprogramot (a tervezési dokumentum részeként vagy különállóan)? Lehetséges megoldás lehet az is, ha az egyes mérlegsorok, és/vagy a rendszerek vizsgálatára konkrét végrehajtási feladatot jelölnek ki. A tesztek, elemzések elvégzéséhez rendelnek konkrét módszereket, mintanagyságot és mintavételi előírásokat.

64 Kiemelt vizsgálati terület. Fő kockázatok: Létezés
2.19. Felmérték-e a kapcsolt felek körét, a velük folytatott ügyletek engedélyezése és nyilvántartása során alkalmazott ellenőrzési tevékenység megfelelőségét?  Kiemelt vizsgálati terület. Fő kockázatok: Létezés Tartalom vizsgálata, transzferár-nyilvántartás vezetése Mérés és értékelés vizsgálata: egyenlegközlő levelek alapján

65 Az eszközök és kötelezettségek értékelését befolyásolhatja.
2.20. Mérlegelték-e a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos kételyeket? A standard felsorol olyan jelzéseket, amelyeket figyelembe kell venni ezen elv érvényesülése felmérésekor. Ez csak példaszerű. Miért fontos? Az eszközök és kötelezettségek értékelését befolyásolhatja.

66 2.21. A könyvvizsgálati terv és a könyvvizsgálati munkaprogram elegendő-e a közreműködő személyek megfelelő irányítására és azt a közreműködők megismerték-e? (Aláírások) Meg kell tervezni a munkacsoport tagjai irányításának, felügyeletének, munkájuk áttekintésének a jellegét, ütemezését és terjedelmét. A tervet és a munkaprogramot a munkában résztvevőknek ismerniük kell. (Aláírások)

67 Előző vizsgálatok során tapasztalt hibák, hiányosságok
A számviteli politika áttekintése és/vagy a következtetések levonása elmarad A kockázatok megállapítása a beszámoló szintjén nem történik meg A könyvvizsgálati célok meghatározása nem a vizsgált cég sajátosságai alapján történik A célok és a kijelölt eljárások nincsenek összhangban

68 Előző vizsgálatok során tapasztalt hibák, hiányosságok
A lényeges hibát, ha meghatározzák, sem használják, továbbá nem ellenőrzik a végleges adatok alapján A minőségileg lényeges hibát nem tekintik lényeges hibának A hibafeltárás nem dokumentált Folyamatos javításokra történő hivatkozással nem rögzítik az elkövetett hibákat, ezért nem ellenőrizhetők a javítások és azok helyessége

69 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3. A könyvvizsgálati bizonyítékok összegyűjtése ( a könyvvizsgáló által megszerzett mindazon információ , amely alapul szolgál a záradékkal/véleménnyel kapcsolatos következtetése levonásához ) Követelmény : elegendő és megfelelő bizonyíték szerzés ahhoz , hogy olyan következtetést lehessen levonni , amelyre a záradékot/véleményt alapozni lehet. 3.1.Első könyvvizsgálat esetében végeztek-e vizsgálatokat a nyitó egyenlegekre vonatkozóan ? - a nyitó egyenlegek nem tartalmaznak olyan téves állításokat , amelyek lényeges hatással vannak a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokra ( kapcsolatfelvétel az előző kv-val) - az előző időszak záró egyenlegeit helyesen hozták-e át a tárgyidőszakra, - a megfelelő számviteli politikát következetesen alkalmazták

70 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.2. Vizsgálták-e és megfelelően dokumentálták-e , hogy a számviteli politika biztosítja az összehasonlíthatóságot az előző évek gyakorlatával és a tárgyidőszakról készített beszámolóban a társaság ezt következetesen alkalmazta-e ? - már a nyitó egyenlegeknél is át kellett tekinteni - ha van változás , akkor a könyvvizsgálónak mérlegelnie kell , hogy az mennyiben helyénvaló , és hogy azt helyesen alkalmazták-e , megfelelően mutatták –e be és tették közzé . ha nem következetesen alkalmazták a nyitó egyenlegekkel kapcsolatosan , a változást nem megfelelően indokolták , tették közzé , akkor korlátozott vagy elutasító záradékot kell adnia a könyvvizsgálónak. Dokumentuma : Teljességi nyilatkozatban a vezetés elismeri , hogy megfelelően tette közzé a változást.

71 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.3. Vizsgálták-e a csalásra , hamisításra utaló jeleket a könyvvizsgálat során ? Könyvvizsgálói eljárások lehetnek : - váratlan helyszíni ellenőrzés , a jelentős , szokatlan tételek tételes vizsgálata, szakértő igénybevétele… Azt kell mérlegelni , hogy bármely eljárással azonosított kockázat jelez-e csalást . 3.4. Elvégezték-e a kapcsolt felekkel kapcsolatos eljárásokat ? Nem elég a tervezési szakaszban azt mondani , hogy nincsenek kapcsolt felek , kapcsolt ügyletek . A nem azonosított kapcsolt félre utaló jel lehet pl. , hogy látszólag elfogadható üzleti ok nélkül kötnek üzletet , - az ügylet tartalma eltér a formájától , - bizonyos vevőkkel , szállítókkal olyan ügyleteket bonyolítnak, amely mások vevőkhöz, szállítókhoz képest nagy volumenű vagy jelentős Eljárások a kapcsolt felek közötti ügyletek létezésére : - egyenlegek és ügyletek adatainak a tesztelése - a tulajdonosok és az irányítással megbízott személyek üléseiről készült jegyzőkönyvek áttekintése - a tárgyidőszak végén jelentős vagy szokatlan ügyletek , egyenlegek számviteli alátámasztásnak a felülvizsgálata

72 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.5. Vizsgálták-e a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését ? Olyan események vizsgálatát jelenti , amelyek olyan üzleti kockázatot teremthetnek , amelyek egyedileg vagy együttesen jelentős kétséget vethetnek fel : pl. Az esedékessé váló hitelek visszafizetésére nincs reális esély Befektetéseket rövid lejáratú kölcsönből finanszíroznak Fontos vevők , piacok , beszállítók elvesztése 3.6. Vizsgálták-e a fordulónap utáni eseményeket A tervezéskor fel kellett mérni a fentieket és a könyvvizsgálat végrehajtása során elvégzett eljárásokat kell dokumentálni . -fordulónap után tartott ülések jegyzőkönyveinek a megismerése - A vezetés kikérdezése: történt-e hitelfelvétel , jelentős eszköz értékesítés

73 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.7. Amennyiben a készletek értéke a mérlegfőösszeghez viszonyítva jelentős , részt vettek -e a leltározás folyamatának megfigyelésében és szúrópróbaszerű számolás és egyeztetés céljából a fizikai leltárfelvételen ? A könyvvizsgálónak először is azt kell megállapítania , hogy jelentős-e a készlet. ( II/B5 ) Ha igen , akkor a készletek létéről és állapotáról kell könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni – a leltározáson való részvétellel. Alternatív időpontban is lehet. Pl. befejezetlen termelés létezése esetén a leltározáson részt kell venni . Dokumentáltan kell szemrevételezni a készleteket ,és azt , hogy megfigyelte ,megfelelően működik a leltározás eredményének a rögzítése és az ellenőrzésére bevezetett eljárások . Nem elég az ügyfél leltárával rendelkezni.

74 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.8. Mérlegelték-e a fennálló jelentős követelések és kötelezettségek esetében , hogy szükséges -e a külső megerősítés ? Azon van a hangsúly , hogy jelentős- e a tétel és azon is , hogy szükséges-e ? A szükségesség megállapításánál figyelembe kell venni a lényegességet , az eredendő és az ellenőrzési kockázat becsült szintjét , valamint azt , hogy más tervezett könyvvizsgálati eljárásokból származó bizonyítékok hogyan csökkentik a könyvvizsgálati bizonyítékot elfogadhatóan alacsony szintre a pénzügyi kimutatásokban szereplő adott állításokat illetően . Külső megerősítések által alátámasztott állítások : L,J és Köt. T,É,M,B

75 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.9. Külső megerősítések beszerzésekor azokat megfelelően értékelték és az eltéréseket tisztázták-e A külső megerősítésből származó információk mennyire megbízhatók ? Ha a könyvvizsgálóhoz érkeztek a visszaigazolások , nagyobb a megbízhatóság. A kapott válaszok hitelessége is vizsgálandó . Ha a megerősítés folyamata és / vagy az alternatív eljárások elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot nyújtanak az adott állítás vonatkozásában nincs további teendő . A külső megerősítő levelek beszerzését mind a vevőkre , mind a kötelezettségekre értelmezzük. Értékelni kell , hogy elegendő és megfelelő bizonyítékkal szolgálnak-e a visszaigazolások .

76 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.10. Kéretek-e be ügyvédi információt , és elvégezték-e a szükséges eljárásokat a kapott információkkal kapcsolatban ? Tájékozódni kell minden peres ügyről és keresetről, amely lényeges hatással lehet a pénzügyi kimutatásokra annak érdekében , hogy megerősítést kapjunk a vezetés becsléseinek a megalapozottságára. Ha az ügyfélnek nincs ügyvédje , akkor a jogi nyilatkozattétel a vezetéstől várható vagy a teljességi nyilatkozat részeként vagy külön dokumentumban. Része a fordulónap utáni események áttekintésének Ha az ügyfél nem járul hozzá az információ beszerzéséhez , akkor ez hatókör korlátozás .

77 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.11. Ha a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések és értékpapírok értéke a mérlegfőösszeghez viszonyítva jelentős , elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztek-e be azok értékelésére és beazonosítására ? Ha jelentős a következőkre kell könyvvizsgálati eljárásokat végrehajtani : - az ügyfél képes-e és akarja-e hosszútávon megtartani a hosszú lejáratú befektetéseit?( informálódni hosszú- rövid ) - értékelésre vonatkozóan : tőzsdei árfolyamok , piaci árak, a partnertől információ kérés a pénzügyi adataira vonatkozóan - Ha a bizonytalan a könyv szerinti érték realizálhatósága , akkor értékelni kell , hogy az elszámolt értékvesztés megfelelő-e és a kiegészítő mellékletben a bemutatás megfelelő.

78 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.12. Elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztek-e be a pénzeszközök létezésére , értékelésére és besorolására ? –új kérdés Itt is a lényegesség az elsődleges kérdés . Ha igen , akkor a következőkre kell könyvvizsgálati eljárásokat végrehajtani : A pénzeszközök létezéséről meg kell győződni , a gazdálkodó tulajdonát képezik-e , megfelelő értékkel kerültek be a pénzügyi kimutatásokba . Eszköze lehet : szemrevételezés , külső megerősítés Értékelése : tőzsdei árfolyamok , piaci árak , a partnertől információ kérés a pénzügyi adataira vonatkozóan

79 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.13. Áttekintették-e az igazgatósági , vezetőségi ülések jegyzőkönyveit és az azokon megvitatott jelentős gazdasági események számviteli elszámolását ellenőrizték-e ? A könyvvizsgálónak elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szereznie arról , hogy jelentés dátumáig bekövetkezett eseményeket beazonosította. Az események beazonosítását célzó eljárásokat a jelentés dátumához a legközelebb eső dátummal kell elvégezni . Ezen eljárások : a tulajdonosok, igazgatóság, vezetőség üléseiről készült jegyzőkönyvek elolvasása , tájékozódás a megtárgyalt kérdésekről annak érdekében, hogy szükséges-e a pénzügyi kimutatások módosítása. Jellemzően kisvállalkozásoknál nincsenek ilyen ülések , ezért nem az írásos dokumentumra kell támaszkodni , hanem a kikérdezésre.

80 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.14. Külső szakértő / könyvvizsgáló munkájának a felhasználásakor elvégezték-e a szükséges eljárásokat azok megbízhatóságának értékelésére ? A könyvvizsgálati terv tartalmazta , hogy terveztük-e külső szakértő alkalmazását ? Azt kell megállapítani , hogy a szakértő munkája – szakértelme , tárgyilagossága , munkájának hatóköre - , mint könyvvizsgálati bizonyíték elfogadható-e. A szakértő munkájára tiszta véleménnyel kiadott könyvvizsgálói jelentésbe ne hivatkozzunk . pl. ha az előző beszámolót egy másik könyvvizsgáló könyvvizsgálta akkor úgy is szerezhető a Nyitó egyenlegre vonatkozóan elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték , hogy átvizsgáljuk a munkalapjait.

81 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.15. Tartalmaz-e a beszerzett teljességi nyilatkozat minden szükséges általános és specifikus információt ? A teljességi nyilatkozat bekérésekor a könyvvizsgáló azt kéri , hogy a nyilatkozatot címezzék neki és meghatározott információkat tartalmazzon , valamint , hogy megfelelő keltezéssel és aláírással legyen ellátva. Az 580-as standard szerint ez most 16.pontból áll , több lehet. Melléklete a nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzéke . Ha nincs ügyvédi nyilatkozat , akkor a vezetés adja a jogi nyilatkozatot. Teljességi nyilatkozat nélkül nem lehet tiszta a könyvvizsgálói jelentés.

82 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.16. Az alkalmazott munkalapok lehetővé teszik – e az elvégzett munka , a felmerült problémák és a szükséges intézkedések bemutatását , valamint a konklúziók levonását ? A könyvvizsgálónak a könyvvizsgálat megtervezését, a végrehajtott könyvvizsgálati eljárások jellegét , ütemét és terjedelmét , azoknak az eredményeit , valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékokból levont következtetéseit munkapapírokon kell rögzítenie. Munkapapír tartalma : CÉL, MÓDSZER, az elvégzett munka EREDMÉNYE , KÖVETKEZTETÉS A munkapapírok terjedelme szakmai megítélés kérdése ( egy másik könyvvizsgálónak is meg kell tudni ismerni az elvégzett munkát és a meghozott elvi döntések alapját , anélkül, hogy a könyvvizsgálat részletes szempontjait ismerné. )

83 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.17. Szerepel-e a munkalapokon a könyvvizsgáló asszisztens és a munkáját ellenőrző , legalább vele azonos szintű szakértelemmel rendelkező személy aláírása ? A könyvvizsgálónak rögzítenie kell , hogy ki végezte el a könyvvizsgálatot és azt az időpontot , amikor ezt a munkát befejezték , és azt, hogy ki tekintette át az elvégezett munkát , és az áttekintés milyen időpontban és terjedelemben történt . Fontos a munkalapokon az aláírás , mert a könyvvizsgáló az elvégzett munkát ezáltal tudja majd áttekinteni. Csak akkor merül fel a kérdés, ha a könyvvizsgáló az adott megbízás könyvvizsgálatához könyvvizsgálati asszisztenst vont be .

84 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
3.18. Tartalmazza-e a könyvvizsgálati dokumentáció az éves beszámoló egy aláírt teljes , eredeti példányát , valamint az üzleti jelentést ? Könyvvizsgálói véleményt csak az ügyfél vezetése által elismert ( aláírt ) beszámoló birtokában lehet kiadni . A könyvvizsgáló dokumentációjának a része az üzleti jelentés is , valamint a beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat . Nem elég az elektronikusan elküldött kinyomtatása . A kérdőívben ezek után két jelentős / kritikus terület részletes vizsgálata következik , erről majd később.

85 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
4. Áttekintés A minőség-ellenőrzési szabályzatnak tartalmaznia kell mellékletként egy ellenőrzési listát arra vonatkozóan , hogy a jelentés kibocsátása előtt a dokumentumokat milyen ellenőrzési lista alapján tekinti át a könyvvizsgáló annak érdekében , hogy meggyőződjön arról , hogy elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzett-e be a levont következtetések alátámasztásához. Az áttekintés során meg kell győződni arról , hogy a könyvvizsgálói jelentés dátumáig minden olyan eseményt azonosítottak , amelyek szükségessé tehetik a pénzügyi kimutatások módosítását vagy az azokban való közzétételt .

86 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
A feltett összesen 15 kérdésre a válasz az áttekintési ellenőrzési listában benne van. Azonban fontos , hogy az áttekintést dokumentáltan kell megtenni. Gyakran feltett kérdés ? --Hogy lehet a végleges beszámolót a főlapokhoz egyeztetni dokumentáltan ? A főlap a könyvvizsgáló dokumentuma , a beszámoló az ügyfél által átadott. Ezt a kettőt kell összepipálni . --Az elemző eljárások elvégzését és annak eredményét , hogy lehet dokumentáltan elvégezni ? Elemző eljárásokat a gazdálkodó és környezetet megismerésére hajtottunk végre , ami a könyvvizsgálati terv része . Célszerű minden megtervezett könyvvizsgálati program ponthoz beilleszteni kérdésként az áttekintést is .

87 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
5. Jelentéskészítés Ezzel nem foglalkoznék részletesen mert a jelentéskészítés , most is témája a kötelező oktatásnak 5.3. Csak olyan információkat tartalmaz-e a kiadott jelentés , amelyek nem térnek el jelentősen a standardokban meghatározott tartalmi és formai követelményektől ? 5.6. A minőségvizsgálat során megismert dokumentumok alátámasztják-e a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat ? A kérdésre adott IGEN válasz 1 pontnak számít A kérdésre adott NEM válasz 20 ponttal növeli a nem válaszok pontjait.

88 Könyvvizsgálói Jelentés( 5.6)
A minőségellenőr feladata az, hogy a kiválasztott cég audit dokumentumait áttekintve ítélje meg,hogy a könyvvizsgáló elegendő és megfelelő bizonyítékot gyűjtött össze jelentése kibocsátásához, és ezek alátámasztják-e a jelentésben foglaltakat, a jelentés minősítését.(megfelelő-e a záradék?)

89 Minell.Eljárási Szabályzat 57.pont
Egyedi megbízások vizsgálata során sajátos eljárás és értékelés történik akkor, ha a minőségellenőrzés során megismert dokumentumok (bizonyítékok) nem támasztják alá a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat. A vonatkozó kérdésre adott „NEM” válasz esetén az alkalmazott kérdőív összes kérdései 20%-ának megfelelő pontot kell számítani. (Bővített és speciális kérdőívek esetében 20, általános kérdőívnél 13 pont).

90 Minell.Eljárási Szabályzat 57.pont
A bizottság – minden esetben másik minőségellenőrt jelöl ki a kérdésre adott válasz felülvizsgálatára, aki a feladatának a nemleges választ adó minőségellenőr által másolatban elhozott és a rendelkezésére bocsátott dokumentumok felülvizsgálatával és újraértékelésével tesz eleget.

91 Könyvvizsgálói dosszié tartalma
ÁLLANDÓ DOSSZIÉ -alapítás dokumentumai , taggyűlési határozatok, jegyzőkönyvek, - cégbírósági bejegyzések másolatai - ingatlan tulajdoni lapok - fontosabb szerződések - szabályzatok – számviteli politika - szervezeti felépítés -pénzmosásos azonosítási adatlap

92 Könyvvizsgálói dosszié tartalma
ÁLTALÁNOS DOSSZIÉ - megbízás elfogadása : Ellenőrző lista Megbízási szerződés , módosítások Elfogadó nyilatkozat - tervezés : Tervezési dokumentumok Kockázatbecslési eljárások a gazdálkodó és környezetének a megismerésére Belső ellenőrzési rendszer felmérése Csalás kockázatának a felmérése Lényegességi küszöbérték Állítások szintjén azonosított kockázatok Levelezés a vezetéssel

93 Könyvvizsgálói dosszié tartalma
- bizonyítékok Végeleges beszámoló , főkönyvi kivonat , Nem módosított eltérések jegyzéke Adózási ellenőrzési lista Vállalkozás folytatásának elve ellenőrzési lista Fordulónap utáni események ellenőrzése Ügyvédi levél , teljességi nyilatkozat Levelezés a vezetéssel , munkacsoporttal - áttekintés - könyvvizsgálati ellenőrző lista - jelentés , vezetői levél

94 Könyvvizsgálói dosszié tartalma
TARTALMI RÉSZ- ügylet dosszié Auditprogram Munkalapok Részletező lapok Főlapok A bizonyítékként megszerzett dokumentumok referencia számmal ellátva Célszerű mérleg és eredménykimutatás soronként összeállítani .

95 7/a BŐVITETT Kérdőív kérdései
I. Terület : A kiválasztott terület a kockázat becsélés alapján – Kritikus /Jelentős Választás történhet a mérlegből vagy az eredmény-kimutatásból 3/I.1. Azonosították-e az adott területhez rendelhető ügyletcsoportokat ( gazdasági eseményeket ) számlaegyenlegeket , valamint az ezekhez kapcsolódó lényeges hibás állításokat Eseményekkel , Eszköz- Forrással kapcsolatos : Előfordulás,Pontosság , Besorolás - Az év végi számlaegyenlegekkel kapcsolatos állítások : Létezés , Jogok , Teljesség ,Értékelés - Bemutatással, közzététtel kapcsolatos : Bemutatás

96 Zárszó „ Az ellenőrzést úgy kell végezni, hogy a lezáráskor az mindkét fél számára megnyugvással záruljon”

97 Eredményes munkát kívánok! Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "FELKÉSZÜLÉS A ÉVI MINŐSÉGELLENŐRZÉSRE 2009.Október 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések