Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségellenőrzés változásai a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2009. évben Készítette: Biróné Zeller Judit a Minőségellenőrzési Bizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségellenőrzés változásai a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2009. évben Készítette: Biróné Zeller Judit a Minőségellenőrzési Bizottság."— Előadás másolata:

1 Minőségellenőrzés változásai a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál évben Készítette: Biróné Zeller Judit a Minőségellenőrzési Bizottság tagja 4/4/2017

2 A minőségellenőrzés rendszere 2009. évben
A minőségellenőrzés, mint hatósági eljárás folyamata. Minőségellenőrzési rendszer (MER) vizsgálat. A minőségellenőrzésre történő kiválasztások szempontjai. Új kérdőívek és segédletek. 4/4/2017

3 A minőségellenőrzés, mint hatósági eljárás folyamata
A HATÓSÁGI ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT Minőségellenőrzési terv elkészítése a Bizottság által július 20-ig. Tájékoztató levél megküldése az ellenőrzött részére. Ellenőrzött részletes adatszolgáltatása. Ellenőrök hozzárendelése a Bizottság által kiválasztott megbízásokhoz. (Integrált Informatikai Rendszer - IIR) Ellenőr és ellenőrzött időpont egyeztetése a vizsgálat lefolytatására. 4/4/2017

4 A minőségellenőrzés, mint hatósági eljárás folyamata (folyt.)
A HATÓSÁGI ELJÁRÁS HATÁRIDŐK Megbízólevél a minőségellenőr részére Helyszíni ellenőrzés előtt 15 munkanappal Értesítőlevél az ellenőrzött részére Helyszíni ellenőrzés A megegyezett időpontban. Attól eltérni NEM LEHET! Ellenőrzés megfelelő időben lezajlik: jegyzőkönyv és dokumentumjegyzék A helyszínen dokumentumjegyzék és jegyzőkönyv készül Az ellenőr a Ket.-ben meghatározott módon elküldi a zárójelentését és mellékleteit A vizsgálat lezárását követő 5 munkanapon belül 4/4/2017

5 A minőségellenőrzés, mint hatósági eljárás folyamata (folyt.)
A HATÓSÁGI ELJÁRÁS HATÁRIDŐK A Bizottság megküldi az ellenőrzés dokumentumait az ellenőrzött részére A dokumentumok beérkezését követő 5 munkanapon belül Ellenőrzött észrevételt tehet A dokumentumok kézhezvételét követő 10 munkanapon belül A Bizottság határozatot ad ki A megbízólevél kiadását követő min. 22, max. 45 munkanapon belül. Hosszabbítás indokolt esetben lehetséges, max. 22 munkanap. Határozat ellen fellebbezés lehetséges, amely díjköteles (igazgatási szolgáltatási díj 50%-a) Határozat kézhez vételét követő 10 munkanapon belül Ha a fellebbezési kérelem hiányos, a Bizottság hiánypótlást kérhet A kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül 4/4/2017

6 A minőségellenőrzés dokumentumai
Kérdőívek Nyilatkozatok Jegyzőkönyv - ÚJ Dokumentum jegyzék Bizonyítékként szolgáló másolt dokumentumok Zárójelentés Határozat 4/4/2017

7 A helyszíni vizsgálat után mit ad át a minőségellenőr az ellenőrzöttnek?
Kérdőívek Nem kötelező átadni a helyszíni ellenőrzés végén, de lehet. A helyszínen átadott kérdőív nem minősül hivatalos iratnak. Nyilatkozatok Kötelező átadni, mindkét fél aláírja Jegyzőkönyv – ÚJ - Kötelező átadni, mindkét fél aláírja. Dokumentum jegyzék 4/4/2017

8 Mi a minőségellenőrzés tárgya?
Pmt. jogszabálynak való megfelelés vizsgálat –cégszintű ellenőrzés. MER – cégszintű ellenőrzés. Kiválasztott megbízások és évekre. Ha a 2 év összes vizsgálata ≤ 7 megbízás, akkor csak 1 megbízás ellenőrzése. Átláthatósági jelentés (nem hatósági eljárás, nem igényel helyszíni ellenőrzést!) 4/4/2017

9 MER és 220. Standard alapján.
A kiválasztott könyvvizsgáló „hozza magával” a cégszintű minőségellenőrzést is. Külön kérdőívek Egyéni vállalkozók (asszisztensek nélkül dolgozó könyvvizsgálók) 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató könyvvizsgáló cégek 5 főnél több aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek 4/4/2017

10 Lefolytatása és értékelése- 6 főnél kevesebb aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégeknél
1. Önértékelés 2. Helyszíni ellenőrzés A helyszíni vizsgálat előtt az ellenőrzött tölt ki egy erre a célra kifejlesztett kérdőívet. Célja: a szabályozottság felmérése. A minőségellenőr a helyszínen szúrópróbaszerűen vizsgál. Alapvetően elfogadja az önértékelés minősítéseit, azt csak akkor bírálja ha felül, ha a szabályzat v. az alkalmazott gyakorlat nem megfelelő. 4/4/2017

11 Statisztika (előző évi adatszolgáltatás alapján)
Aláíró könyvvizsgálók száma Társaságok száma 1 fő 1510 2 fő 200 3 fő 43 4 fő 16 5 fő 6 5 főnél több 9 4/4/2017

12 Kérdőívek Asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgálók
MER kérdőívek Kérdőív száma Asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgálók 5/a/1 (önbevallás) 5/a/2 (helyszíni ell.) Asszisztens(ek) közreműködésével dolgozó egyéni könyvvizsgálók 5/a/3 (önbevallás) 5/a/4 (helyszíni ell.) 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató könyvvizsgáló cégek, függetlenül attól, hogy foglalkoztatnak-e asszisztenseket vagy sem 5/a/5 (önbevallás) 5/a/6 (helyszíni ell.) Legalább 6 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató társaságok 5/b (csak helyszíni ellenőrzés) 4/4/2017

13 Összehasonlítás Több aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató társaságok
Kockázatmegosztás nélkül, asszisztensekkel dolgozó könyvvizsgálók Partner és könyvvizsgáló személye elválik. Feladatmegosztások (pl. külön HR, training funkció). Belső minőségellenőrzés több szintű Belső konzultációk. Független, egyedi megbízásokhoz kapcsolódó minőség-ellenőrzés kötelező. A könyvvizsgáló egy személyben felel a cégszintű feladatok megszervezéséért és végrehajtásáért. (vezetés felelőssége) Ügyfél elfogadása és megtartása a könyvvizsgáló feladata. Vitás ügyek megbeszélése és konzultációk csak külső szakemberek bevonásával 4/4/2017

14 MER vizsgálat hatóköre
A minőségellenőrzéssel kapcsolatos szabályozás. Függetlenségi és összeférhetetlenségi követelmények. Megbízások elfogadása és megtartása Emberi erőforrások. Könyvvizsgálat végrehajtásának minőségi követelményei. Konzultációk – Eltérő vélemények kezelése Független minőség-ellenőrzés. Dokumentálás. A vizsgálat területei az előzőekben ismertetett besorolásoknak megfelelően változnak (szűkülnek vagy bővülnek). 4/4/2017

15 MER kérdőívek kérdései
Önértékelés kérdőívének kérdései Helyszíni ellenőrzés kérdőívei Asszisztens nélkül dolgozó könyvvizsgáló 5/a/1 42 kérdés, N/É válasz nem lehet 8 terület 5/a/2 14 kérdés, melyből 4 kérdés lehet N/É válaszú 4 terület Asszisztenssel dolgozó könyvvizsgáló 5/a/3 5/a/4 19 kérdés, melyből 4 kérdés lehet N/É válaszú 5 terület 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cég, asszisztenssel vagy anélkül 5/a/5 21 kérdés, melyből 4 kérdés lehet N/É válaszú 6 terület 5 főnél több aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek N/É 87 kérdés 10 terület 4/4/2017

16 MER értékelése A minőségellenőr a saját helyszíni ellenőrző kérdőíve (páros számú kérdőívek) alapján állapítja meg a MER megfelelőségét. . Az értékelés eredménye a megszokott módon 3 féle lehet. A szöveges értékelés a saját ellenőrzési tapasztalatokat tartalmazza, de ellentmondás esetén utal az önértékelés eltérő eredményére is. 4/4/2017

17 Az ellenőrzések gyakorisága
Általában: 6 évente 3 évente: (i) Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (ma: tőzsdén jegyzett cégek),* (ii) Hitelintézetek, (iii) Biztosító társaságok (ha mfő ≥ 5 mdFt). * Megfelelt szint: 90%-100% 4/4/2017

18 Speciális eljárás „A minőségvizsgálat során megismert dokumentumok (bizonyítékok) alátámasztják-e a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat? „ Ha a minőségvizsgálat során megismert dokumentumok (bizonyítékok) nem támasztják alá a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, akkor a vonatkozó kérdésre adott „NEM” válasz esetén 20%-nak megfelelő pontot kell levonni. A minőségellenőrzési bizottság – szükséges esetben – másik minőségellenőrt jelöl ki a kérdésre adott válasz felülvizsgálatára. 4/4/2017

19 A minőségellenőrzésre történő kiválasztások szempontjai
előtt ellenőrzött közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók hitelintézet és/vagy 5 mdFt feletti mfö. biztosítók könyvvizsgálói évben vagy korábban ellenőrzöttek. évben másodlagos státuszú könyvvizsgálók (3 évente 2x kell ellenőrizni). 4. Előző évi ellenőrzés alapján utóellenőrzésre kijelöltek. 5. Előző évben halasztást kértek 6. Előző évben megszüntetésről nyilatkoztak, de nem töröltették magukat. 4/4/2017

20 A minőségellenőrzése történi kiválasztások szempontjai (folyt)
évben „nem felelt meg” minősítést kapott és nem jelent meg a kötelező oktatáson. 8. Pályázók. 9. Saját kérésre. 10. Más bizottságok kérésére. 11. Adatszolgáltatást későn teljesítők. 12. Legalacsonyabb díjazású megbízások. 13. Még nem ellenőrzött könyvvizsgálók. 4/4/2017

21 Speciális kérdőívek Hitelintézetek Biztosítók Pénzügyi vállalkozások
Befektetési vállalkozások Befektetési Alapok – ÚJ! Pénztárak Konszolidáció – ÚJ! Költségvetési – ÚJ! 4/4/2017

22 Szankciók „nem felelt meg” minősítés esetén
kötelezés továbbképzésen való részvételre, tanfolyam végén számonkérés - ÚJ 2. figyelmeztetés az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére, 3. intézkedési terv készítése, 4. fegyelmi eljárás kezdeményezése. Amennyiben két egymást követő minőségellenőrzés eredménye „nem felelt meg”, a Bizottság a fegyelmi eljárást kezdeményez!! 4/4/2017

23 Elszámolható munkaórák
EGYEDI MEGBÍZÁSOK (óra) 1. megbízás 2. megbízás Ha a 2. megbízás konszolidált Bővített 5 4 Általános 3 Speciális 6 Zárójelentés 2 Total, ha NINCS speciális 11 9 Total, ha VAN speciális 13 10 12 Total ha speciális és konszolidált van együtt - 14 4/4/2017

24 Elszámolható munkaórák (folyt.)
MER (óra) Egyéni vállalkozás 2-5 fő aláíró kv-t fogl. 6 főnél több aláíró kv-t fogl. Kérdőív 2 8 Zárójelentés 1 Total, ha NINCS speciális 3 10 4/4/2017

25 További tervek Átláthatósági jelentés vizsgálata. Elnökségi előterjesztés előtt. Átalakulások könyvvizsgálatának minőségellenőrzési kérdőíve. Szakértői Bizottság módszertana alapján lesz kidolgozva. 3. További módszertani útmutatók és segédletek speciális kérdőívekhez. 4/4/2017


Letölteni ppt "Minőségellenőrzés változásai a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2009. évben Készítette: Biróné Zeller Judit a Minőségellenőrzési Bizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések