Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

17/27/2014 Minőségellenőrzés változásai a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2009. évben Készítette: Biróné Zeller Judit a Minőségellenőrzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "17/27/2014 Minőségellenőrzés változásai a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2009. évben Készítette: Biróné Zeller Judit a Minőségellenőrzési."— Előadás másolata:

1 17/27/2014 Minőségellenőrzés változásai a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2009. évben Készítette: Biróné Zeller Judit a Minőségellenőrzési Bizottság tagja

2 A minőségellenőrzés rendszere 2009. évben 1.A minőségellenőrzés, mint hatósági eljárás folyamata. 2.Minőségellenőrzési rendszer (MER) vizsgálat. 3.A minőségellenőrzésre történő kiválasztások szempontjai. 4.Új kérdőívek és segédletek. 27/27/2014

3 A minőségellenőrzés, mint hatósági eljárás folyamata A HATÓSÁGI ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT 1.Minőségellenőrzési terv elkészítése a Bizottság által 2009. július 20-ig. 2.Tájékoztató levél megküldése az ellenőrzött részére. 3.Ellenőrzött részletes adatszolgáltatása. 4.Ellenőrök hozzárendelése a Bizottság által kiválasztott megbízásokhoz. (Integrált Informatikai Rendszer - IIR) 5.Ellenőr és ellenőrzött időpont egyeztetése a vizsgálat lefolytatására. 37/27/2014

4 A minőségellenőrzés, mint hatósági eljárás folyamata (folyt.) A HATÓSÁGI ELJÁRÁSHATÁRIDŐK Megbízólevél a minőségellenőr részére Helyszíni ellenőrzés előtt 15 munkanappal Értesítőlevél az ellenőrzött részéreHelyszíni ellenőrzés előtt 15 munkanappal Helyszíni ellenőrzésA megegyezett időpontban. Attól eltérni NEM LEHET! Ellenőrzés megfelelő időben lezajlik: jegyzőkönyv és dokumentumjegyzék A helyszínen dokumentumjegyzék és jegyzőkönyv készül Az ellenőr a Ket.-ben meghatározott módon elküldi a zárójelentését és mellékleteit A vizsgálat lezárását követő 5 munkanapon belül 47/27/2014

5 A minőségellenőrzés, mint hatósági eljárás folyamata (folyt.) A HATÓSÁGI ELJÁRÁSHATÁRIDŐK A Bizottság megküldi az ellenőrzés dokumentumait az ellenőrzött részére A dokumentumok beérkezését követő 5 munkanapon belül Ellenőrzött észrevételt tehetA dokumentumok kézhezvételét követő 10 munkanapon belül A Bizottság határozatot ad kiA megbízólevél kiadását követő min. 22, max. 45 munkanapon belül. Hosszabbítás indokolt esetben lehetséges, max. 22 munkanap. Határozat ellen fellebbezés lehetséges, amely díjköteles (igazgatási szolgáltatási díj 50%-a) Határozat kézhez vételét követő 10 munkanapon belül Ha a fellebbezési kérelem hiányos, a Bizottság hiánypótlást kérhet A kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül 57/27/2014

6 Kérdőívek Nyilatkozatok Jegyzőkönyv - ÚJ Dokumentum jegyzék Bizonyítékként szolgáló másolt dokumentumok Zárójelentés Határozat 67/27/2014 A minőségellenőrzés dokumentumai

7 Kérdőívek –Nem kötelező átadni a helyszíni ellenőrzés végén, de lehet. A helyszínen átadott kérdőív nem minősül hivatalos iratnak. Nyilatkozatok –Kötelező átadni, mindkét fél aláírja Jegyzőkönyv – ÚJ - Kötelező átadni, mindkét fél aláírja. Dokumentum jegyzék - Kötelező átadni, mindkét fél aláírja. 77/27/2014 A helyszíni vizsgálat után mit ad át a minőségellenőr az ellenőrzöttnek?

8 Mi a minőségellenőrzés tárgya ? Pmt. jogszabálynak való megfelelés vizsgálat –cégszintű ellenőrzés. MER – cégszintű ellenőrzés. Kiválasztott megbízások 2007. és 2008. évekre. Ha a 2 év összes vizsgálata ≤ 7 megbízás, akkor csak 1 megbízás ellenőrzése. Átláthatósági jelentés (nem hatósági eljárás, nem igényel helyszíni ellenőrzést!) 87/27/2014

9 MER 1.és 220. Standard alapján. A kiválasztott könyvvizsgáló „hozza magával” a cégszintű minőségellenőrzést is. Külön kérdőívek 1.Egyéni vállalkozók (asszisztensek nélkül dolgozó könyvvizsgálók) 2.2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató könyvvizsgáló cégek 3.5 főnél több aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek 97/27/2014

10 Lefolytatása és értékelése- 6 főnél kevesebb aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégeknél 1. Önértékelés A helyszíni vizsgálat előtt az ellenőrzött tölt ki egy erre a célra kifejlesztett kérdőívet. Célja: a szabályozottság felmérése. 2. Helyszíni ellenőrzés A minőségellenőr a helyszínen szúrópróbaszerűen vizsgál. Alapvetően elfogadja az önértékelés minősítéseit, azt csak akkor bírálja ha felül, ha a szabályzat v. az alkalmazott gyakorlat nem megfelelő. 107/27/2014

11 Statisztika (előző évi adatszolgáltatás alapján) Aláíró könyvvizsgálók számaTársaságok száma 1 fő1510 2 fő200 3 fő43 4 fő16 5 fő6 5 főnél több9 117/27/2014

12 Kérdőívek 127/27/2014 MER kérdőívekKérdőív száma Asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgálók 5/a/1 (önbevallás) 5/a/2 (helyszíni ell.) Asszisztens(ek) közreműködésével dolgozó egyéni könyvvizsgálók 5/a/3 (önbevallás) 5/a/4 (helyszíni ell.) 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató könyvvizsgáló cégek, függetlenül attól, hogy foglalkoztatnak-e asszisztenseket vagy sem 5/a/5 (önbevallás) 5/a/6 (helyszíni ell.) Legalább 6 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató társaságok 5/b (csak helyszíni ellenőrzés)

13 Összehasonlítás Több aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató társaságok Partner és könyvvizsgáló személye elválik. Feladatmegosztások (pl. külön HR, training funkció). Belső minőségellenőrzés több szintű Belső konzultációk. Független, egyedi megbízásokhoz kapcsolódó minőség-ellenőrzés kötelező. Kockázatmegosztás nélkül, asszisztensekkel dolgozó könyvvizsgálók A könyvvizsgáló egy személyben felel a cégszintű feladatok megszervezéséért és végrehajtásáért. (vezetés felelőssége) Ügyfél elfogadása és megtartása a könyvvizsgáló feladata. Vitás ügyek megbeszélése és konzultációk csak külső szakemberek bevonásával 137/27/2014

14 MER vizsgálat hatóköre 1.A minőségellenőrzéssel kapcsolatos szabályozás. 2.Függetlenségi és összeférhetetlenségi követelmények. 3.Megbízások elfogadása és megtartása 4.Emberi erőforrások. 5.Könyvvizsgálat végrehajtásának minőségi követelményei. 6.Konzultációk – Eltérő vélemények kezelése 7.Független minőség-ellenőrzés. 8.Dokumentálás. A vizsgálat területei az előzőekben ismertetett besorolásoknak megfelelően változnak (szűkülnek vagy bővülnek). 147/27/2014

15 MER kérdőívek kérdései Önértékelés kérdőívének kérdései Helyszíni ellenőrzés kérdőívei Asszisztens nélkül dolgozó könyvvizsgáló 5/a/1 42 kérdés, N/É válasz nem lehet 8 terület 5/a/2 14 kérdés, melyből 4 kérdés lehet N/É válaszú 4 terület Asszisztenssel dolgozó könyvvizsgáló 5/a/3 42 kérdés, N/É válasz nem lehet 8 terület 5/a/4 19 kérdés, melyből 4 kérdés lehet N/É válaszú 5 terület 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cég, asszisztenssel vagy anélkül 5/a/5 42 kérdés, N/É válasz nem lehet 8 terület 5/a/4 21 kérdés, melyből 4 kérdés lehet N/É válaszú 6 terület 5 főnél több aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek N/É87 kérdés 10 terület 157/27/2014

16 MER értékelése A minőségellenőr a saját helyszíni ellenőrző kérdőíve (páros számú kérdőívek) alapján állapítja meg a MER megfelelőségét.. Az értékelés eredménye a megszokott módon 3 féle lehet. A szöveges értékelés a saját ellenőrzési tapasztalatokat tartalmazza, de ellentmondás esetén utal az önértékelés eltérő eredményére is. 167/27/2014

17 177/27/2014 Az ellenőrzések gyakorisága Általában: 6 évente 3 évente: (i) Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (ma: tőzsdén jegyzett cégek),* (ii) Hitelintézetek, (iii) Biztosító társaságok (ha mfő ≥ 5 mdFt). * Megfelelt szint: 90%-100%

18 Speciális eljárás „A minőségvizsgálat során megismert dokumentumok (bizonyítékok) alátámasztják-e a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat? „ Ha a minőségvizsgálat során megismert dokumentumok (bizonyítékok) nem támasztják alá a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, akkor a vonatkozó kérdésre adott „NEM” válasz esetén 20%-nak megfelelő pontot kell levonni. A minőségellenőrzési bizottság – szükséges esetben – másik minőségellenőrt jelöl ki a kérdésre adott válasz felülvizsgálatára. 187/27/2014

19 A minőségellenőrzésre történő kiválasztások szempontjai 1. 2007. előtt ellenőrzött (i)közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (ii)hitelintézet és/vagy 5 mdFt feletti mfö. biztosítók könyvvizsgálói 2. 2003. évben vagy korábban ellenőrzöttek. 3. 2008. évben másodlagos státuszú könyvvizsgálók (3 évente 2x kell ellenőrizni). 4. Előző évi ellenőrzés alapján utóellenőrzésre kijelöltek. 5. Előző évben halasztást kértek 6. Előző évben megszüntetésről nyilatkoztak, de nem töröltették magukat. 197/27/2014

20 A minőségellenőrzése történi kiválasztások szempontjai (folyt) 7. 2007 évben „nem felelt meg” minősítést kapott és nem jelent meg a kötelező oktatáson. 8. Pályázók. 9. Saját kérésre. 10. Más bizottságok kérésére. 11. Adatszolgáltatást későn teljesítők. 12. Legalacsonyabb díjazású megbízások. 13. Még nem ellenőrzött könyvvizsgálók. 207/27/2014

21 217/27/2014 Speciális kérdőívek 1.Hitelintézetek 2.Biztosítók 3.Pénzügyi vállalkozások 4.Befektetési vállalkozások 5.Befektetési Alapok – ÚJ! 6.Pénztárak 7.Konszolidáció – ÚJ! 8.Költségvetési – ÚJ!

22 Szankciók „nem felelt meg” minősítés esetén 1.kötelezés továbbképzésen való részvételre, tanfolyam végén számonkérés - ÚJ 2. figyelmeztetés az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére, 3. intézkedési terv készítése, 4. fegyelmi eljárás kezdeményezése. Amennyiben két egymást követő minőségellenőrzés eredménye „nem felelt meg”, a Bizottság a fegyelmi eljárást kezdeményez!! 227/27/2014

23 Elszámolható munkaórák 237/27/2014 EGYEDI MEGBÍZÁSOK (óra) 1. megbízás 2. megbízás Ha a 2. megbízás konszolidált Bővített544 Általános433 Speciális646 Zárójelentés222 Total, ha NINCS speciális1199 Total, ha VAN speciális131012 Total ha speciális és konszolidált van együtt --14

24 Elszámolható munkaórák (folyt.) 247/27/2014 MER (óra) Egyéni vállalkozás 2-5 fő aláíró kv-t fogl. 6 főnél több aláíró kv-t fogl. Kérdőív228 Zárójelentés112 Total, ha NINCS speciális 3310

25 257/27/2014 További tervek 1.Átláthatósági jelentés vizsgálata. Elnökségi előterjesztés előtt. 2.Átalakulások könyvvizsgálatának minőségellenőrzési kérdőíve. Szakértői Bizottság módszertana alapján lesz kidolgozva. 3. További módszertani útmutatók és segédletek speciális kérdőívekhez.


Letölteni ppt "17/27/2014 Minőségellenőrzés változásai a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2009. évben Készítette: Biróné Zeller Judit a Minőségellenőrzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések