Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010 évi társasági adó bevallása Tatabánya, 2011-04-28 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló www.adonavigator.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010 évi társasági adó bevallása Tatabánya, 2011-04-28 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló www.adonavigator.hu."— Előadás másolata:

1 2010 évi társasági adó bevallása Tatabánya, Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló

2 Teendők, határidők (150 nap) Beszámolók közzététele vagy 1071EVA: társasági adó 1043: eva Iparűzési adó

3 Beszámolók közzététele Közzétételi díj elektronikus megfizetése Beszámolók elkészítése, elfogadása PDF formátumban közzététel Nyomtatványa az ÁNYK-ban: CEGINFO_11EB_...

4 Iparűzési adó bevallása Minden adóalanynak ig 2010 évi kötelezettség bevallása, különbözet befizetése – közötti előleg bevallása PÉLDA: 2010 évben az iparűzési adó alapja Ft Az iparűzési adó mértéke 2010-ben 1,8% 2011-ben 1,7% 2012-ben 1,6% március 15-ig fizetési meghagyás alapján kivetett előleg Ft

5 Példa… 2010 évben (adó: 1,8%) iparűzési adó alapja Ft Bevallott iparűzési adó: Ft szeptember 15-i előleg Egész évre: * 1,7% = Ft Második félévre: – = Ft március 15-i előleg egész évre: * 1,6% = Ft Ft Első félévre: / 2 = Ft

6 Adóalanyok Teljesség igénye nélkül: Gazdasági társaság Szövetkezet Alapítvány Egyéni cég Külföldi szervezetek

7 Külföldi szervezetek adója - Alanyai - Adóztatandó ügyletek - Adó mértéke - Adó bevallása, befizetése

8 Vállalkozások besorolása Összes foglalkoz- tatotti létszám Éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg Állam v. önkormányzat tulajdoni részesedése Mikro- Vállalkozás < 10 fő Árbevétel ≤ 2millió € M.főösszeg ≤ 2millió € Külön-külön vagy együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot Kis- vállalkozás < 50 fő Árbevétel ≤ 10millió € M.főösszeg ≤ 10millió € Közép- vállalkozás < 250 fő Árbevétel ≤ 50millió € M.főösszeg ≤ 43millió €

9 A társasági adó mértéke Első félév:  Főszabály alapján 19%  Első 50 millió Ft adóalap után 10%, ha…  A főszabály szerint számított és a kedvezményes kulcsú adó közötti különbség de minimis támogatás Második félév  Első 250 millió Ft adóalap után 10%,  Felette 19%.

10 Első félév feltételrendszere Adókedvezmény Létszám Járulék-kötelezettség Nyereség-minimum Rendezett munkaügyi kapcsolatok

11 Adómegtakarítás felhasználása Az első félévben meg nem fizetett 9%-os részre lekötött tartalékot kell képezni! Felhasználása Beruházásra Foglalkoztatásra Hitel kötelezettség csökkentésre

12 Az adóalap arányosítása  Naptári év szerint adózóknál  Eltérő üzleti éveseknél  Végelszámolás esetén

13 Jövedelem- (nyereség) minimum Egyes esetekben nem kell figyelembe venni Adóalap: Adózás előtti eredmény vagy adóalap közül a magasabb VAGY „Korrigált bevétel” 2%-a Nyilatkozat esetén kockázat-értékelés

14 Veszteség-elhatárolás csak akkor, ha az a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett… azaz: adózói oldalról „korlátlanul” továbbvihető

15 Megszűnt adóalap-korrekciók Helyi iparűzési adó Tőkepiaci ügyletek Képzőművészeti alkotás Üvegházhatású gázok Szabadalom, mintaoltalom Kapcsolt vállalkozások kamata

16 Elhatárolt veszteség adóalap-csökkentő tétel adózói döntés alapján bevallásban feltüntetendő adat!!!! Alakulás – 2004 – 2009 – …

17 Beruházások kedvezményei Fejlesztési tartalék Beruházási kedvezmény Értékcsökkenés Ugyanarra az eszközre a 3-ból 2-vel csökkenthető az adóalap: F + B vagy B + É F + É együtt nem lehetséges!!!

18 Fejlesztési tartalék 50%, de maximum 500 millió 4 éven belül beruházásra kell fordítani 2008-ig képzettekre 6 éven belül Lekötött tartalék képzés!!!!! Nem teljesítés esetén kamatostul kell kifizetni 2010-re további előny…

19 Beruházási kedvezmény Tag csak magánszemély lehet Adózói döntés alapján, maximum 30 millió forint Korábban még használatba nem vett eszközre „műszaki” tárgyi eszköz, szellemi termék 4 éven belül nem lehet elidegeníteni

20 Értékcsökkenés SZT szerinti adóalapot emel TAO szerinti adóalapot csökkent Különleges szabályok: 100 ezer alatt számviteli törvény Bérbeadott eszközre Számítástechnikai gépek: 50% 33%-os vagy 14,5%-os eszközök: 50%

21 Példa I Beszerzés 1000 Fejlesztési tartalék1000 SZT szerinti écs TAO törvény écs 000 Adóalap-korrekció

22 Példa II Beszerzés 2000 Fejlesztési tartalék1000 SZT szerinti écs TAO törvény écs Adóalap-korrekció

23 Példa III Beszerzés 1000 Fejlesztési tartalék1000 Értékesítés könyv szerinti értéke 667 Értékesítés nyilvántart. értéke 0 SZT szerinti écs TAO törvény écs 000 Adóalap-korrekció

24 Követelések értékelése Értékvesztés Behajthatatlan követelés Bíróság előtt nem érvényesíthető Elévült követelés Elengedett követelés Követelés átruházása

25 Értékvesztés Számviteli politikában rendelkezni kell róla Társasági adó alapját emeli Kifizetés esetén adóalapot csökkent

26 Behajthatatlan követelés TAO törvény szerint elismert: Bekerülési érték 20%-a az éven túli követeléseknél SZT szerinti: ráfordítás, kivéve Elévült Bíróság előtt nem érvényesíthető

27 Elengedett követelés Főszabály szerint továbbra is adóalapot kell emelni a behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követeléssel, de 2010-től kivétel: ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,

28 Követelés átruházása 2009 előtt: a könyv szerinti értéket meghaladóan elszámolt bevétel adóalapot csökkent től: elszámolt bevétel, DE legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés

29 Térítés nélküli ügyletek Adomány Adománynak nem minősülő Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás Véglegesen átadott pénzeszköz Térítés nélkül átadott eszköz

30 Adomány Közfeladat támogatására Kiemelten közhasznú szervezetnek adott (50%) Közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetnek adott tartós adományozási szerződés alapján adott (20%) Magyar Kármentő Alapnak (50%)

31 Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatások Tao. tv. 3. számú melléklet „nem elismert költség”, kivéve ha rendelkezünk a juttatásban részesülő nyilatkozatával, miszerint: „a juttatás adóévében az eredmény a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva sem negatív”

32 Foglalkoztatás kedvezményei Tanulószerződés alapján TB-járulék kedvezmény Megváltozott munkaképességűek utáni kedvezmény Létszámnövekmény kedvezménye

33 Létszámnövekmény kedvezménye Csak mikrovállalkozásoknak! Átlagos állományi létszám növekményre adóalap-csökkentés: Ft / fő Adóév + 3 évig kell fenntartani Szankció: adóalap-növelés

34 Nem vállalkozási költség Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás Reprezentáció, üzleti ajándék Egyszerűsített foglalkoztatás

35 Alultőkésítés Saját forráshoz viszonyítva jelentős – háromszoros – a külső forrás Elszámolt kamat arányosítása A háromszoros rész feletti rész adóalap- emelő

36 Adókedvezmények Szoftverfejlesztők „filmesek” adókedvezménye KKV-k kamatkedvezménye Fejlesztési adókedvezmény Sport támogatásának kedvezménye

37 De minimis támogatások Adórendszeren kívüli Adórendszeren belüli Adóalap-kedvezmény Létszámnövekmény Beruházási kedvezmény Adókedvezmény 9%-os megtakarítás Kkv-k kamatkedvezmény Szoftverfejlesztők kedvezménye

38 Árfolyamok, dátumok Átváltási árfolyam (az adott napon érvényes MNB árfolyam) Bevallásban az igénybevétel napja Adórendszerben érvényesített támogatás adóév utolsó napja az adóbevallás benyújtásának a napja Adórendszeren kívülről érkező támogatás megítélését megelőző hónap utolsó napja a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (támogatás megítélésének napja)

39 Bevallás kitöltése Határidő, nyomtatvány Adókülönbözet meghatározása Nyilatkozat nyereségminimumhoz Kritikus pontok: Pénztár Tagi kölcsön

40 További szép napot kívánok!


Letölteni ppt "2010 évi társasági adó bevallása Tatabánya, 2011-04-28 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló www.adonavigator.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések