Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010 évi társasági adó bevallása Tatabánya, 2011-04-28 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló www.adonavigator.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010 évi társasági adó bevallása Tatabánya, 2011-04-28 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló www.adonavigator.hu."— Előadás másolata:

1 2010 évi társasági adó bevallása Tatabánya, 2011-04-28 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló www.adonavigator.hu

2 Teendők, határidők 2011.05.30 (150 nap) Beszámolók közzététele 2011.05.31 1029 vagy 1071EVA: társasági adó 1043: eva Iparűzési adó

3 www.adonavigator.hu Beszámolók közzététele Közzétételi díj elektronikus megfizetése Beszámolók elkészítése, elfogadása PDF formátumban közzététel Nyomtatványa az ÁNYK-ban: CEGINFO_11EB_...

4 www.adonavigator.hu Iparűzési adó bevallása Minden adóalanynak 05.31-ig 2010 évi kötelezettség bevallása, különbözet befizetése 2011.07.01 – 2012.06.30 közötti előleg bevallása PÉLDA: 2010 évben az iparűzési adó alapja 5.000.000 Ft Az iparűzési adó mértéke 2010-ben 1,8% 2011-ben 1,7% 2012-ben 1,6% 2011. március 15-ig fizetési meghagyás alapján kivetett előleg 50.000 Ft

5 www.adonavigator.hu Példa… 2010 évben (adó: 1,8%) iparűzési adó alapja 5.000.000 Ft Bevallott iparűzési adó: 90.000 Ft 2011. szeptember 15-i előleg Egész évre: 5.000.000 * 1,7% = 85.000 Ft Második félévre: 85.000 – 50.000 = 35.000 Ft 2012. március 15-i előleg 2011. egész évre: 5.000.000 * 1,6% = 80.000 Ft 40.000 Ft Első félévre: 80.000 / 2 = 40.000 Ft

6 www.adonavigator.hu Adóalanyok Teljesség igénye nélkül: Gazdasági társaság Szövetkezet Alapítvány Egyéni cég Külföldi szervezetek

7 www.adonavigator.hu Külföldi szervezetek adója - Alanyai - Adóztatandó ügyletek - Adó mértéke - Adó bevallása, befizetése

8 www.adonavigator.hu Vállalkozások besorolása Összes foglalkoz- tatotti létszám Éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg Állam v. önkormányzat tulajdoni részesedése Mikro- Vállalkozás < 10 fő Árbevétel ≤ 2millió € M.főösszeg ≤ 2millió € Külön-külön vagy együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot Kis- vállalkozás < 50 fő Árbevétel ≤ 10millió € M.főösszeg ≤ 10millió € Közép- vállalkozás < 250 fő Árbevétel ≤ 50millió € M.főösszeg ≤ 43millió €

9 www.adonavigator.hu A társasági adó mértéke Első félév:  Főszabály alapján 19%  Első 50 millió Ft adóalap után 10%, ha…  A főszabály szerint számított és a kedvezményes kulcsú adó közötti különbség de minimis támogatás Második félév  Első 250 millió Ft adóalap után 10%,  Felette 19%.

10 www.adonavigator.hu Első félév feltételrendszere Adókedvezmény Létszám Járulék-kötelezettség Nyereség-minimum Rendezett munkaügyi kapcsolatok

11 www.adonavigator.hu Adómegtakarítás felhasználása Az első félévben meg nem fizetett 9%-os részre lekötött tartalékot kell képezni! Felhasználása Beruházásra Foglalkoztatásra Hitel kötelezettség csökkentésre

12 www.adonavigator.hu Az adóalap arányosítása  Naptári év szerint adózóknál  Eltérő üzleti éveseknél  Végelszámolás esetén

13 www.adonavigator.hu Jövedelem- (nyereség) minimum Egyes esetekben nem kell figyelembe venni Adóalap: Adózás előtti eredmény vagy adóalap közül a magasabb VAGY „Korrigált bevétel” 2%-a Nyilatkozat esetén kockázat-értékelés

14 www.adonavigator.hu Veszteség-elhatárolás csak akkor, ha az a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett… azaz: adózói oldalról „korlátlanul” továbbvihető

15 www.adonavigator.hu Megszűnt adóalap-korrekciók Helyi iparűzési adó Tőkepiaci ügyletek Képzőművészeti alkotás Üvegházhatású gázok Szabadalom, mintaoltalom Kapcsolt vállalkozások kamata

16 www.adonavigator.hu Elhatárolt veszteség adóalap-csökkentő tétel adózói döntés alapján bevallásban feltüntetendő adat!!!! Alakulás – 2004 – 2009 – …

17 www.adonavigator.hu Beruházások kedvezményei Fejlesztési tartalék Beruházási kedvezmény Értékcsökkenés Ugyanarra az eszközre a 3-ból 2-vel csökkenthető az adóalap: F + B vagy B + É F + É együtt nem lehetséges!!!

18 www.adonavigator.hu Fejlesztési tartalék 50%, de maximum 500 millió 4 éven belül beruházásra kell fordítani 2008-ig képzettekre 6 éven belül Lekötött tartalék képzés!!!!! Nem teljesítés esetén kamatostul kell kifizetni 2010-re további előny…

19 www.adonavigator.hu Beruházási kedvezmény Tag csak magánszemély lehet Adózói döntés alapján, maximum 30 millió forint Korábban még használatba nem vett eszközre „műszaki” tárgyi eszköz, szellemi termék 4 éven belül nem lehet elidegeníteni

20 www.adonavigator.hu Értékcsökkenés SZT szerinti adóalapot emel TAO szerinti adóalapot csökkent Különleges szabályok: 100 ezer alatt számviteli törvény Bérbeadott eszközre Számítástechnikai gépek: 50% 33%-os vagy 14,5%-os eszközök: 50%

21 www.adonavigator.hu Példa I. 2009201020112012 Beszerzés 1000 Fejlesztési tartalék1000 SZT szerinti écs 333 334 TAO törvény écs 000 Adóalap-korrekció-1000333 334

22 www.adonavigator.hu Példa II. 2009201020112012 Beszerzés 2000 Fejlesztési tartalék1000 SZT szerinti écs 667 666 TAO törvény écs 6673330 Adóalap-korrekció-10000334666

23 www.adonavigator.hu Példa III. 2009201020112012 Beszerzés 1000 Fejlesztési tartalék1000 Értékesítés könyv szerinti értéke 667 Értékesítés nyilvántart. értéke 0 SZT szerinti écs 33300 TAO törvény écs 000 Adóalap-korrekció-10003336670

24 www.adonavigator.hu Követelések értékelése Értékvesztés Behajthatatlan követelés Bíróság előtt nem érvényesíthető Elévült követelés Elengedett követelés Követelés átruházása

25 www.adonavigator.hu Értékvesztés Számviteli politikában rendelkezni kell róla Társasági adó alapját emeli Kifizetés esetén adóalapot csökkent

26 www.adonavigator.hu Behajthatatlan követelés TAO törvény szerint elismert: Bekerülési érték 20%-a az éven túli követeléseknél SZT szerinti: ráfordítás, kivéve Elévült Bíróság előtt nem érvényesíthető

27 www.adonavigator.hu Elengedett követelés Főszabály szerint továbbra is adóalapot kell emelni a behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követeléssel, de 2010-től kivétel: ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,

28 www.adonavigator.hu Követelés átruházása 2009 előtt: a könyv szerinti értéket meghaladóan elszámolt bevétel adóalapot csökkent 2009.07.09-től: elszámolt bevétel, DE legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés

29 www.adonavigator.hu Térítés nélküli ügyletek Adomány Adománynak nem minősülő Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás Véglegesen átadott pénzeszköz Térítés nélkül átadott eszköz

30 www.adonavigator.hu Adomány Közfeladat támogatására Kiemelten közhasznú szervezetnek adott (50%) Közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetnek adott tartós adományozási szerződés alapján adott (20%) Magyar Kármentő Alapnak (50%)

31 www.adonavigator.hu Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatások Tao. tv. 3. számú melléklet „nem elismert költség”, kivéve ha rendelkezünk a juttatásban részesülő nyilatkozatával, miszerint: „a juttatás adóévében az eredmény a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva sem negatív”

32 www.adonavigator.hu Foglalkoztatás kedvezményei Tanulószerződés alapján TB-járulék kedvezmény Megváltozott munkaképességűek utáni kedvezmény Létszámnövekmény kedvezménye

33 www.adonavigator.hu Létszámnövekmény kedvezménye Csak mikrovállalkozásoknak! Átlagos állományi létszám növekményre adóalap-csökkentés: 882.000 Ft / fő Adóév + 3 évig kell fenntartani Szankció: adóalap-növelés

34 www.adonavigator.hu Nem vállalkozási költség Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás Reprezentáció, üzleti ajándék Egyszerűsített foglalkoztatás

35 www.adonavigator.hu Alultőkésítés Saját forráshoz viszonyítva jelentős – háromszoros – a külső forrás Elszámolt kamat arányosítása A háromszoros rész feletti rész adóalap- emelő

36 www.adonavigator.hu Adókedvezmények Szoftverfejlesztők „filmesek” adókedvezménye KKV-k kamatkedvezménye Fejlesztési adókedvezmény Sport támogatásának kedvezménye

37 www.adonavigator.hu De minimis támogatások Adórendszeren kívüli Adórendszeren belüli Adóalap-kedvezmény Létszámnövekmény Beruházási kedvezmény Adókedvezmény 9%-os megtakarítás Kkv-k kamatkedvezmény Szoftverfejlesztők kedvezménye

38 www.adonavigator.hu Árfolyamok, dátumok Átváltási árfolyam (az adott napon érvényes MNB árfolyam) Bevallásban az igénybevétel napja Adórendszerben érvényesített támogatás adóév utolsó napja az adóbevallás benyújtásának a napja Adórendszeren kívülről érkező támogatás megítélését megelőző hónap utolsó napja a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (támogatás megítélésének napja)

39 www.adonavigator.hu Bevallás kitöltése Határidő, nyomtatvány Adókülönbözet meghatározása Nyilatkozat nyereségminimumhoz Kritikus pontok: Pénztár Tagi kölcsön

40 További szép napot kívánok!


Letölteni ppt "2010 évi társasági adó bevallása Tatabánya, 2011-04-28 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló www.adonavigator.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések