Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 - „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban ” A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztése 5. pillér – MKKR és a közoktatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 - „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban ” A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztése 5. pillér – MKKR és a közoktatás."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 - „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban ” A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztése 5. pillér – MKKR és a közoktatás

2 A közoktatáshoz kapcsolódó, az Országos Képesítési Keretrendszer szempontjából releváns tanulási kimenetek leírása. 1. Az MKKR 1-4. szintjeinek közoktatási szempontú értelmezése. 2. A támogató környezet kialakítása. A fejlesztés célja

3 A fejlesztő munka keretei Korábbi OKKR, EKKR anyagok. Kormányrendelet (1229/2012. (VII. 6.)) – a 8 kimeneti szint rövid meghatározása. A nemzetközi fejlesztések tapasztalatai. A felsőoktatásban és a szakképzésben folyó fejlesztés. Szakértői munkacsoport. Erőteljesen változó oktatási környezet.

4 A kimeneti pontok legitimálása. A közoktatás szempontjából releváns 1-4. kimeneti szint deskriptorainak kibontása, értelmezése az elemzett dokumentumok alapján. Köznevelési törvény, Nat, Kerettantervek, érettségi vizsgakövetelmények, 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi felvételi feladatlapok, OKM, Idegen nyelvi keretrendszer, Európai Nyelvtanulási Napló, SZVK-k (Vendéglátás-idegenforgalom, mezőgazdasági), szakmai versenyek feladatai Mit végeztünk el?

5 Országos Kompetencia- mérés 2006-tól 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Kétszintű érettségi 2005-től 1.2. 3. 4. Mérési rendszer és az MKKR

6 Tudás: a tudatosan hozzáférhető, egyértelműen felidézhető, a „világ dolgaival” kapcsolatos tények tudása (ún. szemantikus tudás). Képesség: a tényleges cselekvésekben megnyilvánuló motoros készségek + specifikus kognitív készségek + a gondolkodásunkra általában jellemző kognitív képességek. Autonómia és felelősség: a tevékenység jellemzése annak alapján, hogy egy adott személy milyen önállósággal, milyen mértékű felelősségvállalással tudja azt végrehajtani. Attitűd: értékelő viszonyulás valamilyen konkrét vagy elvont dologhoz. Érzelmi, gondolati és viselkedésbeli összetevőkből áll, amelyek egymással is összefüggő elemek. Leíró jellemzők - deskriptorok

7 Problémák, dilemmák A deskriptorok eltérő jelentősége – tudás és képesség túlsúlya, kevés információ az attitűdről, még levesebb az autonómiáról és felelősségről → eltérő részletezettség. Szemléleti különbségek – alig megjelenő tanulási eredmények, inkább tartalom és követelmény-leírások a dokumentumokban. Belső ellentmondások. A „hiányzó láncszem” problémája.

8 A közoktatásban megszerezhető végzettségek, lezáró szakaszhatárok besorolása. Alapozó szakasz – 1. szint Alapfokú végzettség – 2. szint Általános műveltséget megszilárdító szakasz – 3. szint Középfokú végzettség (érettségi) – 4. szint Hol tartunk most?

9 Törvényi szabályozás Tartalmi szabályozás MKKR 1-4. szint legitimálása Képesítések, szakaszhatárok besorolása Alapozó szakasz: MKKR 1. Általános iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány: MKKR 2. Általános műveltséget megszilárdító szakasz: MKKR 3. Középfokú végzettséget tanúsító érettségi bizonyítvány: MKKR 4.

10 A közoktatásban megszerezhető végzettségek Részben egy képzési szakasz teljesítéséhez, részben állami vizsga letételéhez kapcsolódnak. Alapfokú iskolai végzettség: a 8. osztály elvégzéséhez kapcsolódik. A végzettséget tanúsító bizonyítványt az iskola adja ki. Középfokú iskolai végzettség: az érettségi bizonyítvány tanúsítja. Érettségi bizonyítványt kell kiállítani annak, aki teljesítette az érettségi vizsga követelményeit. Az érettségi vizsga szintjének a végzettség tekintetében nincs jelentősége.

11 Támogató környezet feltérképezése Kutatási területek, kérdéskörök: a (közoktatási) rendszer nyitottsága és átjárhatósága, az iskolák és tanárok fogadókészsége, nyitottsága, a tanárok viszonya a tanulási eredmény alapú megközelítéshez, szabályozási módok, szabályozási igény a tanulók átvételénél, az MKKR fogalmainak, rendszerének ismerete, viszonyulás ezekhez.

12 Ami még hátra van  Folyamatos szakmai egyeztetés az alágazatokkal.  Kapcsolódó szint (5.): az egymásra épülés vizsgálata.  Részvétel az EKKR-rel való megfeleltetésben, az összegző beszámoló elkészítésében (nemzetközi szakértő bevonásával).  Kommunikáció, disszemináció: részvétel szakmai fórumokon, kiadványok elkészítése.  A támogató környezet kialakítását segítő kutatás.  Képzés kormányhivatalnokok számára.

13 visij@t-online.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 - „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban ” A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztése 5. pillér – MKKR és a közoktatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések