Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

. KONFERENCIA A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERRŐL OKTATÁSI HIVATAL BUDAPEST, 2013. JÚNIUS 27. A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER A FELNŐTTKÉPZÉS SZEMPONTJÁBÓL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ". KONFERENCIA A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERRŐL OKTATÁSI HIVATAL BUDAPEST, 2013. JÚNIUS 27. A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER A FELNŐTTKÉPZÉS SZEMPONTJÁBÓL."— Előadás másolata:

1 . KONFERENCIA A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERRŐL OKTATÁSI HIVATAL BUDAPEST, 2013. JÚNIUS 27. A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER A FELNŐTTKÉPZÉS SZEMPONTJÁBÓL Dr. Farkas Éva

2 FENŐTTKORI TANULÁS FELNŐTTOKTATÁSFELNŐTTKÉPZÉS Iskolai rendszerű (köznevelési rendszer része) Pótló funkció Iskolai rendszeren kívüli (általános, szakmai, nyelvi) Kiképző, átképző, továbbképző, kompetencia fejlesztő, állampolgárképző stb. funkciók Formális Formális, nem formális, informális

3 A FELNŐTTKÉPZÉS MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐI Képzésben résztvevők száma a képzés jellege szerint (fő) 2010.2011.2012. 2013 05. hóig állam által elismert OKJ szakképesítést adó 10655311385111291948788 munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó 54904519375160217783 szakmai továbbképző22962924694821269447368 hatósági jellegű képesítésre felkészítő képzés 4285548052435509533 nyelvi képzés96634956736837638946 általános felnőttképzés76635774696119626284 informatikai képzések31724685482608513868 egyéb képzések1365317983118306322 Összesen652587720460590249208892 9800 felnőttképzési intézmény 1571 akkreditált

4 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL Az MKKR megjelenik az új felnőttképzési törvényben A 2013. szeptember 1-től hatályba lépő új felnőttképzési törvény alapján a nem OKJ-s felnőttképzési programok szakmai programkövetelményének kötelező tartalmi eleme a felnőttképzésben megszerezhető nem OKJ-s szakmai végzettség MKKR szerinti szint meghatározása.

5 Középpontban a tanuló és a tanulási eredmény Tanulási eredmény: Tudás, készség és kompetencia viszonylatában meghatározott megállapítások arra vonatkozóan, hogy a tanuló egy tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért, illetve képes elvégezni. AZ MKKR ALAPKONCEPCIÓJA

6 A tanulási eredmény alapvető eszköz a képesítési keretrendszer felépítéséhez és az elismerés / validáció működtetéséhez. A tanulási eredmények segítségével határozzuk meg a képesítési keretrendszerek szintleíró jellemzőit, a képesítések jellemzőt, a képesítésekhez vezető programok, tanulási folyamatok céljait és területeit, a tantárgyi tematikákat. A tanulási eredmények szolgálnak referenciaként az elismerési / validációs eljárás során a követelményeknek való megfelelés vizsgálata és értékelése során. MKKR ALAPJA: A TANULÁSI EREDMÉNY MKKR ALAPJA: A TANULÁSI EREDMÉNY

7 A bemenetalapú vagy folyamatszabályozáson alapuló képzési gyakorlattal szemben a képzési programokat a kimenet, a tanulási eredmény oldaláról megfogalmazó szemlélet A tanulási eredményként megfogalmazott tudáshoz, annak működésére ható nézetrendszer, attitűd, önállóság és felelősségvállalás minősége is hozzátartozik. MKKR ALAPJA: A TANULÁSI EREDMÉNY MKKR ALAPJA: A TANULÁSI EREDMÉNY

8 MKKR SZINTJEI Mind a 8 szintet egy- egy jellemző-csoport határoz meg, amely az adott szintű képesítésekre vonatkozó tanulási eredményeket jelzi a magyar képesítési rendszerben. TudásKépességekAttitűdök Autonómia és felelősség Az MKKR a tudást az információk tanulással történő feldolgozásá- nak eredmé- nyeként írja le Az MKKR a készségeket kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás hasz- nálata) és gyakorlati (kézügyesség valamint módszerek, anyagok, esz- közök és műszerek használata) szempontból írja le Az MKKR az attitűdöket a tanulás, munka, a társak és a saját cselekvéshez való viszony szintjei alapján írja le Az MKKR a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából írja le 8. szint 8. szintre vonatkozó tanulási eredmények....... 3. szint 3. szintre vonatkozó tanulási eredmények 2. szint 2. szintre vonatkozó tanulási eredmények 1. szint 1. szintre vonatkozó tanulási eredmények

9 Szakmai képzések OKJ-s szakképesítés – „kompatibilis” az MKKR-rel nem OKJ-s, akkreditált szakmai képzések 2013. szeptember 1-től szakmai programkövetelmény szerinti nem OKJ-s szakmai végzettség – „kompatibilis” az MKKR-rel (tartalmilag heterogén, de rendezett, szabályozott követelményrendszer) hatósági képesítések jogszabály által előírt szakmai továbbképzések egyéb szakmai képzések FELNŐTTKÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ KÉPESÍTÉSEK

10 Nem szakmai képzések nyelvi képzés informatikai képzés általános képzés egyéb nem szakmai képzés Képzési program alapján FELNŐTTKÉPZÉSBEN MEGSZERZEHETŐ KÉPESÍTÉSEK

11 optimális pillanat a képesítések tanulási eredményekben történő leírása (leíró elemek meghatározása !) tanulási eredmények validálása a tanulási eredmények összekapcsolása az értékeléssel validált mérőeszköz és vizsgafolyamat a képzési folyamat minőségbiztosítása a képzést lezáró vizsga minőségbiztosítása FELNŐTTKÉPZÉSBEN MEGSZERZEHETŐ KÉPESÍTÉSEK MKKR SZERINTI BESOROLÁSA

12 AZ MKKR ELŐNYEI A FELNŐTTKÉPZÉSBEN külföldön szerzett képesítések elismerése, tanulási és munkavállalási célú mobilitás elősegítése az egész életen át tartó tanulás koncepciójának támogatása átláthatóság, összehasonlíthatóság és kompatibilitás biztosítása interfész a felnőttképzési rendszer és a munkapiac között közös nyelv létrehozása, kommunikáció elősegítése eltérő tanulási környezetben szerzett, nem formális és informális tanulási eredmények elismerése, egyenértékű igazolása perspektíva az egyén számára a munkaadók számára európai kontextusban is értelmezhető rendszerszerű információk szolgáltatása egységes kompetencia értelmezés

13 HAZAI SZAKPOLITIKAI FEJLESZTÉS AZ MKKR BEVEZETÉSÉRE A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSBEN TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2012. 08. 01. – 2014. 07. 31. A szakképzési és felnőttképzési rendszer munkaerő-piaci alkalmazkodásának, a munkaerő-piaci igényekre való reagálóképességének erősödése. A foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák kialakításával és fejlesztésével a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás. A munkáltatók elégedettségének növelése a képzésből kilépők szakmai és személyes kompetenciáival.

14 TÁMOP 2.2.1. ALPROJEKTJEI 1.Mérés- értékelés Feladatbank bővítése, mérési, értékelési, módszertani fejlesztése 2. OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel Hatósági képesítések OKJ-vel összehangolt dokumentumainak elkészítése, validálása 3. Kerettantervek kidolgozása Kerettantervek készítése a szakképesítésekhez 4. Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása Szakmai felügyeleti rendszer kidolgozása, a képzési folyamat ellenőrzése 5. Az MKKR kidolgozása Az európai képesítési keretrendszernek a hazai szak- és felnőttképzési környezetben történő alkalmazása

15 TÁMOP 2.2.1. 5. ALPROJEKT MKKR KIDOLGOZÁSA TÁMOP 2.2.1. 5. ALPROJEKT MKKR KIDOLGOZÁSA Az alprojekt feladata, hogy megtörténjen a különböző szak- és felnőttképzési képesítések – kormányhatározatban megjelent – Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) nyolc szintjéhez történő illesztése. Kiemelt feladatok: Az államilag elismert képesítések tanulási eredményeken alapuló leírása Javaslattétel a magyar és az Európai Képesítési Keretrendszer összehangolására és az államilag elismert képesítések keretrendszer szerinti besorolására Felkészítés a rendszer alkalmazására - célindikátor: 100 fő felkészített alkalmazó

16 OKJ 2006/2010 – OKJ 2012

17 TÁMOP 2.2.1. 5. ALPROJEKT MKKR KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA TÁMOP 2.2.1. 5. ALPROJEKT MKKR KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA Szükségletelemezés, adatgyűjtések, tanulmányok Besorolási módszertan, útmutató Szakértők kiválasztása, felkészítése Javaslat a felnőttképzési képesítések MKKR szintbe történő besorolására MKKR szintjeinek az EKKR szintjeivel történő megfeleltetése EMMI + NGM jogszabály alkotási javaslat a Kormány részére Jelentés készítése az EU felé Egyeztetés a társadalmi partnerekkel

18 TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK AZ MKKR BEVEZETÉSÉRE Beszámíthatósági tanulmány a nem formális és informális tanulás eredményei érvényesítésének, és ehhez kapcsolódóan a szakképzésben alkalmazható kreditgyűjtési és kreditátviteli rendszer bevezetésére Javaslat a magyar szakképzési rendszerben alkalmazható kredit fogalmára, megfelelve az Európai Tanács és Parlament az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról, EKKR-ről és a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló EU Ajánlás tartalmának Módszertani segédanyag az OKJ 54-es és az 55-ös szintkódú szakképesítések beszámítására a felsőoktatási alapszakokon Javaslat az iskolai rendszerben megvalósuló, szakképzésben részt vevő tanuló külföldön szerzett szakmai gyakorlata („mobilitás”) elismertetésének támogatására a hazai intézményi és jogi rendszerben

19 . KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Dr. Farkas Éva felnőttképzési szakértő, az MKKR 2.2.1. 5. alprojekt kulcsszakértője, farkaseva9@gmail.com


Letölteni ppt ". KONFERENCIA A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERRŐL OKTATÁSI HIVATAL BUDAPEST, 2013. JÚNIUS 27. A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER A FELNŐTTKÉPZÉS SZEMPONTJÁBÓL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések