Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER A FELNŐTTKÉPZÉS SZEMPONTJÁBÓL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER A FELNŐTTKÉPZÉS SZEMPONTJÁBÓL"— Előadás másolata:

1 A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER A FELNŐTTKÉPZÉS SZEMPONTJÁBÓL
KONFERENCIA A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERRŐL OKTATÁSI HIVATAL BUDAPEST, JÚNIUS 27. A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER A FELNŐTTKÉPZÉS SZEMPONTJÁBÓL Dr. Farkas Éva .

2 FENŐTTKORI TANULÁS FELNŐTTOKTATÁS FELNŐTTKÉPZÉS Iskolai rendszerű
(köznevelési rendszer része) Iskolai rendszeren kívüli (általános, szakmai, nyelvi) Kiképző, átképző, továbbképző, kompetencia fejlesztő, állampolgárképző stb. funkciók Pótló funkció Formális Formális, nem formális, informális

3 A FELNŐTTKÉPZÉS MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐI
9800 felnőttképzési intézmény akkreditált Képzésben résztvevők száma a képzés jellege szerint (fő) 2010. 2011. 2012. 2013 05. hóig állam által elismert OKJ szakképesítést adó 106553 113851 112919 48788 munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó 54904 51937 51602 17783 szakmai továbbképző 229629 246948 212694 47368 hatósági jellegű képesítésre felkészítő képzés 42855 48052 43550 9533 nyelvi képzés 96634 95673 68376 38946 általános felnőttképzés 76635 77469 61196 26284 informatikai képzések 31724 68548 26085 13868 egyéb képzések 13653 17983 11830 6322 Összesen 652587 720460 590249 208892

4 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL
Az MKKR megjelenik az új felnőttképzési törvényben A szeptember 1-től hatályba lépő új felnőttképzési törvény alapján a nem OKJ-s felnőttképzési programok szakmai programkövetelményének kötelező tartalmi eleme a felnőttképzésben megszerezhető nem OKJ-s szakmai végzettség MKKR szerinti szint meghatározása.

5 AZ MKKR ALAPKONCEPCIÓJA Középpontban a tanuló és a tanulási eredmény
Tudás, készség és kompetencia viszonylatában meghatározott megállapítások arra vonatkozóan, hogy a tanuló egy tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért, illetve képes elvégezni.

6 MKKR ALAPJA: A TANULÁSI EREDMÉNY
A tanulási eredmény alapvető eszköz a képesítési keretrendszer felépítéséhez és az elismerés / validáció működtetéséhez. A tanulási eredmények segítségével határozzuk meg a képesítési keretrendszerek szintleíró jellemzőit, a képesítések jellemzőt, a képesítésekhez vezető programok, tanulási folyamatok céljait és területeit, a tantárgyi tematikákat. A tanulási eredmények szolgálnak referenciaként az elismerési / validációs eljárás során a követelményeknek való megfelelés vizsgálata és értékelése során.

7 MKKR ALAPJA: A TANULÁSI EREDMÉNY
A bemenetalapú vagy folyamatszabályozáson alapuló képzési gyakorlattal szemben a képzési programokat a kimenet, a tanulási eredmény oldaláról megfogalmazó szemlélet A tanulási eredményként megfogalmazott tudáshoz, annak működésére ható nézetrendszer, attitűd, önállóság és felelősségvállalás minősége is hozzátartozik.

8 MKKR SZINTJEI Tudás Képességek Attitűdök
Mind a 8 szintet egy-egy jellemző-csoport határoz meg, amely az adott szintű képesítésekre vonatkozó tanulási eredményeket jelzi a magyar képesítési rendszerben. Tudás Képességek Attitűdök Autonómia és felelősség Az MKKR a tudást az információk tanulással történő feldolgozásá-nak eredmé-nyeként írja le Az MKKR a készségeket kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás hasz- nálata) és gyakorlati (kézügyesség valamint módszerek, anyagok, esz-közök és műszerek használata) szempontból írja le Az MKKR az attitűdöket a tanulás, munka, a társak és a saját cselekvéshez való viszony szintjei alapján írja le Az MKKR a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából írja le 8. szint 8. szintre vonatkozó tanulási eredmények ... .... 3. 3. szintre vonatkozó tanulási eredmények 2. 2. szintre vonatkozó tanulási eredmények 1. 1. szintre vonatkozó tanulási eredmények

9 FELNŐTTKÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ KÉPESÍTÉSEK
Szakmai képzések OKJ-s szakképesítés – „kompatibilis” az MKKR-rel nem OKJ-s, akkreditált szakmai képzések szeptember 1-től szakmai programkövetelmény szerinti nem OKJ-s szakmai végzettség – „kompatibilis” az MKKR-rel (tartalmilag heterogén, de rendezett, szabályozott követelményrendszer) hatósági képesítések jogszabály által előírt szakmai továbbképzések egyéb szakmai képzések

10 FELNŐTTKÉPZÉSBEN MEGSZERZEHETŐ KÉPESÍTÉSEK Képzési program alapján
Nem szakmai képzések nyelvi képzés informatikai képzés általános képzés egyéb nem szakmai képzés Képzési program alapján

11 FELNŐTTKÉPZÉSBEN MEGSZERZEHETŐ KÉPESÍTÉSEK MKKR SZERINTI BESOROLÁSA
optimális pillanat a képesítések tanulási eredményekben történő leírása (leíró elemek meghatározása !) tanulási eredmények validálása a tanulási eredmények összekapcsolása az értékeléssel validált mérőeszköz és vizsgafolyamat a képzési folyamat minőségbiztosítása a képzést lezáró vizsga minőségbiztosítása

12 AZ MKKR ELŐNYEI A FELNŐTTKÉPZÉSBEN
külföldön szerzett képesítések elismerése, tanulási és munkavállalási célú mobilitás elősegítése az egész életen át tartó tanulás koncepciójának támogatása átláthatóság, összehasonlíthatóság és kompatibilitás biztosítása interfész a felnőttképzési rendszer és a munkapiac között közös nyelv létrehozása, kommunikáció elősegítése eltérő tanulási környezetben szerzett, nem formális és informális tanulási eredmények elismerése, egyenértékű igazolása perspektíva az egyén számára a munkaadók számára európai kontextusban is értelmezhető rendszerszerű információk szolgáltatása egységes kompetencia értelmezés

13 Nemzeti Munkaügyi Hivatal
HAZAI SZAKPOLITIKAI FEJLESZTÉS AZ MKKR BEVEZETÉSÉRE A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSBEN TÁMOP / „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt Nemzeti Munkaügyi Hivatal A szakképzési és felnőttképzési rendszer munkaerő-piaci alkalmazkodásának, a munkaerő-piaci igényekre való reagálóképességének erősödése. A foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák kialakításával és fejlesztésével a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás. A munkáltatók elégedettségének növelése a képzésből kilépők szakmai és személyes kompetenciáival.

14 TÁMOP 2.2.1. ALPROJEKTJEI Mérés- értékelés
Feladatbank bővítése, mérési, értékelési, módszertani fejlesztése 2. OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel Hatósági képesítések OKJ-vel összehangolt dokumentumainak elkészítése, validálása 3. Kerettantervek kidolgozása Kerettantervek készítése a szakképesítésekhez 4. Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása Szakmai felügyeleti rendszer kidolgozása, a képzési folyamat ellenőrzése 5. Az MKKR kidolgozása Az európai képesítési keretrendszernek a hazai szak- és felnőttképzési környezetben történő alkalmazása

15 TÁMOP 2.2.1. 5. ALPROJEKT MKKR KIDOLGOZÁSA
Az alprojekt feladata, hogy megtörténjen a különböző szak- és felnőttképzési képesítések – kormányhatározatban megjelent – Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) nyolc szintjéhez történő illesztése. Kiemelt feladatok: Az államilag elismert képesítések tanulási eredményeken alapuló leírása Javaslattétel a magyar és az Európai Képesítési Keretrendszer összehangolására és az államilag elismert képesítések keretrendszer szerinti besorolására Felkészítés a rendszer alkalmazására - célindikátor: 100 fő felkészített alkalmazó

16 OKJ 2006/2010 – OKJ 2012

17 TÁMOP 2.2.1. 5. ALPROJEKT MKKR KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA
Szükségletelemezés, adatgyűjtések, tanulmányok Besorolási módszertan, útmutató Szakértők kiválasztása, felkészítése Javaslat a felnőttképzési képesítések MKKR szintbe történő besorolására MKKR szintjeinek az EKKR szintjeivel történő megfeleltetése EMMI + NGM jogszabály alkotási javaslat a Kormány részére Egyeztetés a társadalmi partnerekkel Jelentés készítése az EU felé

18 TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK AZ MKKR BEVEZETÉSÉRE
Beszámíthatósági tanulmány a nem formális és informális tanulás eredményei érvényesítésének, és ehhez kapcsolódóan a szakképzésben alkalmazható kreditgyűjtési és kreditátviteli rendszer bevezetésére Javaslat a magyar szakképzési rendszerben alkalmazható kredit fogalmára, megfelelve az Európai Tanács és Parlament az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról, EKKR-ről és a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló EU Ajánlás tartalmának Módszertani segédanyag az OKJ 54-es és az 55-ös szintkódú szakképesítések beszámítására a felsőoktatási alapszakokon Javaslat az iskolai rendszerben megvalósuló, szakképzésben részt vevő tanuló külföldön szerzett szakmai gyakorlata („mobilitás”) elismertetésének támogatására a hazai intézményi és jogi rendszerben

19 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
Dr. Farkas Éva felnőttképzési szakértő, az MKKR alprojekt kulcsszakértője, .


Letölteni ppt "A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER A FELNŐTTKÉPZÉS SZEMPONTJÁBÓL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések