Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 PROJEKT A FELSŐOKTATÁS REDSZERSZINTŰ FEJLESZTÉSE 2. ütem Bevezető előadás a tanulási eredményekről, a keretrendszer, a képesítések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 PROJEKT A FELSŐOKTATÁS REDSZERSZINTŰ FEJLESZTÉSE 2. ütem Bevezető előadás a tanulási eredményekről, a keretrendszer, a képesítések."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 PROJEKT A FELSŐOKTATÁS REDSZERSZINTŰ FEJLESZTÉSE 2. ütem Bevezető előadás a tanulási eredményekről, a keretrendszer, a képesítések és a validáció összefüggéseiről

2 Összefüggések Kép helye

3 1)Posztindusztriális társadalom, globalizáció, posztmodern tudás és kultúra 2)A tudás társadalmi pozíciójának radikális átalakulása a XX. század utolsó harmadában 3)Új felsőoktatás-filozófia kialakulása 4)Mindennek politikai tudatosodása, leképeződése – a Bologna folyamat, az Európai Felsőoktatási Térség A felsőoktatás radikális átalakulásának háttere

4 1)Európai szinten összevethető képzések és diplomák 2)Két (három, négy) ciklusú képzés 3)Közös kreditrendszer és kimeneti szempontú képesítési keretrendszer 4)A mobilitás támogatása 5)Átfogó minőségbiztosítás 6)A felsőoktatás európai dimenzióinak kidolgozása 7)Élethosszig történő tanulás 8)Partnerség (az intézmények és a hallgatók kapcsolata) 9)Az EFT nemzetközi (worldwide) vonzóereje 10)Kapcsolódása az EFT-nek és a Európai Kutatási Térségnek A bologna folyamat tíz cselekvési iránya

5 -Az tanulás / oktatás formájának megújítása – kreditrendszer -A tanulás / oktatás tartalmi-szervezési megújítása: -Kimeneti szempontú, kompetencia, „tanulási eredmények” alapú tanulás- szervezés -Nemzetközi szinten: Európai Képesítési Keretrendszer -Nemzeti szinten: Országos képesítési keretrendszer -Szakterületi szinten: egyes szakterüeletek és szkok tanulási eredmény alapú, kimeneti leírása -Intézményi szinten: tanulási eredményekre építő -A képzettségek és képesítési komponensek tanulási eredmény alapú elismerése, validációja Az oktatási folyamat megújítása

6 Kompetencia: adott cél szempontjából adekvát funkcionálás képessége Kompetencia-típusok (Tuning): - generikus kompetenciák - szakma-specifikus kompetenciák Bloom taxonómia (1960-as évektől) - kognitív - affektív - pszichomotoros A kompetenciák átfogó szintjét a tanulási eredmények konkrétabb Kompetencia és tanulási eredmények

7 Dublin descriptors – relatíve rövid lista (a)tudás és megértés; (b)a tudás és megértés alkalmazása; (c)vélemény, ítélet alkotás; (d)kommunikáció; (e)tanulási, ismeretszerzési képességek Kompetencia és tanulási eredmények

8 Definíciók Azon ismeretek, készségek és kompetenciák összessége, amelyeket az egyén a tanulási folyamat végére elsajátított. A tanulási eredmények kifejezik,hogy a tanuló milyen tudással, ismeretekkel rendelkezik, hogyan tudja a megszerzett tudást alkalmazni, illetve milyen, az adott szakterület sikeres műveléséhez szükséges általános kompetenciákra tett szert a képesítés megszerzéséig. Tanulási eredmények (learning outcomes)

9 Tanulási eredmények versus „célok” A tanulási eredmények nyelve: - Az adott tárgy, (szak, modul szint stb.) elvégzéskor a hallgató…” - Készséget, képességet jelölő ige - Tárgyterület Tanulási eredmények

10 Képesítési keretrendszerek EKKR (EQF) EFT KKR KIDOLGOZÁSUK ALAPVETŐ INDOKAI KÉPESÍTÉSEK ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁGA EGÉSZ ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ TANULÁS MUNKERŐ MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE FELTÉTEL: A TANULÁSI EREDMÉNY ALAPU PROGRAMFEJLESZTÉS EKKR FEJLESZTÉS EFT KKR FEJLESZTÉS TELJESKÖRÜ, A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI EKKR 5-8 SZINT RENDSZERÉBEN LÉVŐ KÉPESÍTÉSEK 3+1 KÉPESÍTÉSI SZINT LEÍRÁS FELSŐOKTATÁSR - 8 KÉPESÍTÉSI SZINT - LEÍRÁSÁRA (DUBLINI SZINTLEÍRÁSOK) META- RENDSZER AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI IS ORSZÁGOKBAN IS ALKALMAZZÁK EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2006 Bergeni értekezlet, 2005 NEMZETI KÉPESÍTÉSI RENDSZEREK – EKKR-rel VALÓ MEGFELELTETÉS 10 KRITÉRIUMA

11 EQF, EKKR és a nemzeti rendszerek

12 Képesítések „ A képesítés egy értékelési és elismerési folyamat formális eredménye, amely akkor adható ki, ha egy arra felhatalmazott testület megállapítja, hogy az egyén a rögzített követelményeknek (sztenderdeknek)megfelelő tanulási eredményt elérte” Géczy J szerk. (2010) Fogalomtár az OKKR kidolgozásához és értelmezéséhez. Mit jelentenek az oktatás, képzés, tanulás lezárásaként megszerezhető képesítések (bizonyítványok, diplomák) az EGYÉN, INTÉZMÉNY, MUNKÁLTATÓ, DÖNTÉSHOZÓ számára ? Milyen alapvető funkciói vannak a képesítéseknek ? • Tájékoztat (a jelenlegi tudásról és a jövőbeli lehetőségről) • Átláthatóságot biztosít • Megteremti, növeli az átjárhatóság lehetőségét • Bizalmat teremt az egyes „szereplők” között • Összehasonlíthatóvá teszi az intézmények, nemzetek között a képesítéseket • Referenciát biztosít

13 Összefüggések A tanulási eredmények szolgálnak referenciaként az elismerési / validációs eljárás során Alapvető eszköz a képesítési keretrendszer felépítéséhez és az elismerés / validáció működtetéséhez.

14 Validáció

15 • Szükséglet: Az egyéni tanulási pályák rugalmas alakításához szükség van az átfedések és átlépési lehetőségek kezelésére. • A válasz: arra a szemléletre alapozható, hogy a sokféle tanulási környezet egyaránt vezethet érvényes tudáshoz. Az elért tanulási eredmény számít. A viszonyítási pontnak, referenciának a leírhatósága a kulcskérdés. • Ezen a ponton kapcsolódik a tanulási eredményekhez.

16 Validáció a felsőoktatásban • Eljárás - elismerés/érvényesítés, felvételi / felmentés / beszámítás / • Előző projekt folytatása Szektorális fejlesztési keret szűk • Európában sokféle megoldás létezik, eltérő nemzeti stratégiákba illeszkedően • A fejlesztés hátszéllel folyhat – Uniós kerete

17 Validáció a felsőoktatásban

18 Köszönjük megtisztelő figyelmüket ! Bókay Antal Sediviné Balassa Ildikó Tót Éva


Letölteni ppt "TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 PROJEKT A FELSŐOKTATÁS REDSZERSZINTŰ FEJLESZTÉSE 2. ütem Bevezető előadás a tanulási eredményekről, a keretrendszer, a képesítések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések