Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Utazási motivációk, turisztikai kereslet Dr. Könyves Erika Eszterházy Károly Főiskola Eger, 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Utazási motivációk, turisztikai kereslet Dr. Könyves Erika Eszterházy Károly Főiskola Eger, 2007."— Előadás másolata:

1 Utazási motivációk, turisztikai kereslet Dr. Könyves Erika Eszterházy Károly Főiskola Eger, 2007.

2 Szükségletek, motivációk Az egyén magatartását számos motívum befolyásolja, lehet előremozdító (szükségletek, vágyak), vagy visszataszító (félelem, averzió).Az egyén magatartását számos motívum befolyásolja, lehet előremozdító (szükségletek, vágyak), vagy visszataszító (félelem, averzió). Csak a domináns motívum vezet döntéshez és tevékenységhez.Csak a domináns motívum vezet döntéshez és tevékenységhez. A motiváció szempontjából a belső impulzus a döntő. Az impulzus alakítja ki magát a szükségletet is, pl: ismeretlen ország megismerése iránti vágy befolyásolja az utazás szükségletét).A motiváció szempontjából a belső impulzus a döntő. Az impulzus alakítja ki magát a szükségletet is, pl: ismeretlen ország megismerése iránti vágy befolyásolja az utazás szükségletét). Az emberi szükséglet indukálja a (szabadidős) tevékenységet.Az emberi szükséglet indukálja a (szabadidős) tevékenységet.

3 Motiváció és magatartás az utazási döntésekben A belső motivációs impulzust külső motivációs inger váltja ki, pl: média.A belső motivációs impulzust külső motivációs inger váltja ki, pl: média. A motiváció kifelé a magatartásban nyilvánul meg, a magatartás pedig a motiváció következménye.A motiváció kifelé a magatartásban nyilvánul meg, a magatartás pedig a motiváció következménye. Az egyén döntését nemcsak szükségletei befolyásolják, pl: barátok.Az egyén döntését nemcsak szükségletei befolyásolják, pl: barátok. A motiváció belső tényezők (motivációs impulzusok) és külső tényezők (motivációs ingerek) hatására alakul ki.A motiváció belső tényezők (motivációs impulzusok) és külső tényezők (motivációs ingerek) hatására alakul ki. Az impulzus a célra irányuló motivációs döntésekhez vezet.Az impulzus a célra irányuló motivációs döntésekhez vezet. A döntési folyamatra a szükségletek és a rendelkezésre álló források egybevetésével kerül sor.A döntési folyamatra a szükségletek és a rendelkezésre álló források egybevetésével kerül sor. A döntési folyamat eredménye a turizmus valamely formájában való részvétel.A döntési folyamat eredménye a turizmus valamely formájában való részvétel.

4 A szükségletek hierarchiája (Maslow – Mill és Morrisson) Fiziológiai szükségletek: éhség, szomjúság, stb. Biztonsági szükségletek: biztonságban, veszélyektől mentesen A szeretet szükséglete: másokhoz tartozni A megbecsülés szükséglete: elnyerni mások elismerését Kognitív szükségletek: tudni, megismerni Esztétikai szükségletek: szépség, rend Önmegvalósítási szükségletek: önkiteljesítés

5 A turizmus indítékai és az ezekből levezetett turizmusfajták 1. A turizmus indítékaiTurizmusfajta Fizikai indítékok:  pihenés  gyógyulás  sport  üdülőturizmus (wellness)  gyógy- és termálturizmus  sportturizmus (fitness) Pszichikai indítékok:  kitörés a mindennapi elszigeteltségből  szórakozás  élményvágy  élmény-, esemény-, üdülőturizmus  kulturális turizmus  klubturizmus  falusi turizmus

6 A turizmus indítékaiTurizmusfajta Társadalmi indítékok:  barátok, ismerősök felkeresése  társas élet, társadalmi kapcsolatok  civilizált világból vissza a természetbe  baráti, rokonlátogató turizmus  klubturizmus (élményturizmus)  kempingturizmus Kulturális indítékok:  más országok (szokások, stb) megismerése  művészetek iránti érdeklődés  vallási okok  oktatási turizmus  ismeretszerző turizmus  klubturizmus  vallási, zarándok turizmus Státusz- és presztízs indítékok:  személyes kibontakozás (tanulás, továbbképzés)  elismerés és nagyrabecsülés iránti vágy  üzleti, kongresszus, rendezvény  ismeretszerző turizmus  élmény-, kalandturizmus

7 Történelmi visszatekintés Állandó vágy: hétköznapból, rutinszerűségből való kilépés és ehhez fűződő élmények.Állandó vágy: hétköznapból, rutinszerűségből való kilépés és ehhez fűződő élmények. A történelem során az utazás kizárólag a kiváltságos rétegek előjoga.A történelem során az utazás kizárólag a kiváltságos rétegek előjoga. Ókori birodalmakban: szabadidő kellemes eltöltése: tengerparti nyaralás (Róma-Nápoly), külföldi üdülőhelyek: Egyiptom, Közel-Kelet.Ókori birodalmakban: szabadidő kellemes eltöltése: tengerparti nyaralás (Róma-Nápoly), külföldi üdülőhelyek: Egyiptom, Közel-Kelet. Feudalizmus: keresztény normák, zarándoklatok, nincs szórakozást jelentő utazás, fürdőhelyek felkeresése gyógyulás céllal.Feudalizmus: keresztény normák, zarándoklatok, nincs szórakozást jelentő utazás, fürdőhelyek felkeresése gyógyulás céllal. Újkor: új vagyonok, üzleti érdek, egészségi ok, urbanizáció miatt a természet iránti vágy erősödik, hegyvidékek (Svájc), tengeri fürdők, divat: anglománia, egzotikumok iránti vágy.Újkor: új vagyonok, üzleti érdek, egészségi ok, urbanizáció miatt a természet iránti vágy erősödik, hegyvidékek (Svájc), tengeri fürdők, divat: anglománia, egzotikumok iránti vágy. Ma: tömegturizmus (lakosság 60-80%), új: öko, kalandtur.Ma: tömegturizmus (lakosság 60-80%), új: öko, kalandtur.

8 Turisták csoportosítása lélektani jellemzők szerint 1. Allocentrikusak (független nyaralás): kalandvágyók, szeretik egyedül felfedezni a helyeketkalandvágyók, szeretik egyedül felfedezni a helyeket élvezik az új területek felfedezését és az új tapasztalatok szerzésézélvezik az új területek felfedezését és az új tapasztalatok szerzéséz keresik az olyan szokatlan célpontokat, ahol más még nem jártkeresik az olyan szokatlan célpontokat, ahol más még nem járt sok mozgást igényelneksok mozgást igényelnek jobban kedvelik a turisták által el nem árasztott helyeketjobban kedvelik a turisták által el nem árasztott helyeket szállásban és étkezésben elfogadják az alapvető kényelmetszállásban és étkezésben elfogadják az alapvető kényelmet élvezik a más ország vagy kultúra embereivel való találkozástélvezik a más ország vagy kultúra embereivel való találkozást

9 Turisták csoportosítása lélektani jellemzők szerint 2. Pszichocentrikusak (tömegturizmus) a szervezett utazásokat kedvelika szervezett utazásokat kedvelik mozgás- és aktivitásigényük nem nagymozgás- és aktivitásigényük nem nagy élvezik a közös aktivitású helyeket: napozás, strandolás, szörfözésélvezik a közös aktivitású helyeket: napozás, strandolás, szörfözés jobban kedvelik a közúti közlekedést, mint a légi közlekedéstjobban kedvelik a közúti közlekedést, mint a légi közlekedést kedvelik a családias turistacélpontokatkedvelik a családias turistacélpontokat kedvelik a lakókörnyezettel megegyező szálláshelyeket, éttermeket, látnivalókat és boltokatkedvelik a lakókörnyezettel megegyező szálláshelyeket, éttermeket, látnivalókat és boltokat nem akarnak „idegen” környezetetnem akarnak „idegen” környezetet

10 Turizmus formái (csoportosítás) földrajzi dimenziókföldrajzi dimenziók társadalmi tartalomtársadalmi tartalom tartózkodás időtartamatartózkodás időtartama évszakévszak résztvevők számarésztvevők száma résztvevők kora (életciklus)résztvevők kora (életciklus) közlekedési eszközközlekedési eszköz elszállásolás formájaelszállásolás formája fizetési mérlegre gyakorolt hatásfizetési mérlegre gyakorolt hatás

11 Turisztikai kereslet jellemzői Fogalom: a turista diszkrecionális jövedelemmel és szabadidővel alátámasztott turisztika szükséglete. nagyfokú, sokoldalú érzékenységenagyfokú, sokoldalú érzékenysége speciális, világpiaci kategóriaspeciális, világpiaci kategória elővételelővétel komplex szolgáltatást kíván igénybe vennikomplex szolgáltatást kíván igénybe venni heterogén (több turizmusfajta)heterogén (több turizmusfajta) mobil, változékony (divat)mobil, változékony (divat) stabilizálódás (beépül a minennapokba)stabilizálódás (beépül a minennapokba) szezonális ingadozás, periodikusszezonális ingadozás, periodikus területileg koncentrált, ill. dekoncentráltterületileg koncentrált, ill. dekoncentrált erősen szegmentált (kor, nem, életstílus, stb)erősen szegmentált (kor, nem, életstílus, stb) demokratizálódott és polarizálódottdemokratizálódott és polarizálódott

12 A turisztikai keresletet befolyásoló tényezők állami befolyásolás (államok közötti kapcsolatok, turizmuspolitika)állami befolyásolás (államok közötti kapcsolatok, turizmuspolitika) társadalmi hatások (szabadidő, vendégszeretettársadalmi hatások (szabadidő, vendégszeretet természeti, építészeti környezet (vonzó vagy taszító hatás)természeti, építészeti környezet (vonzó vagy taszító hatás) gazdasági hatások (jövedelmi viszonyok, árak, árfolyamok)gazdasági hatások (jövedelmi viszonyok, árak, árfolyamok) technológiai környezet (e-kereskedelem)technológiai környezet (e-kereskedelem) ajánlattevők és versenytársak által kiváltott hatások (vevők piaca, erős versenyhelyzet)ajánlattevők és versenytársak által kiváltott hatások (vevők piaca, erős versenyhelyzet)

13 Az utazási döntés a turizmus fajtáia turizmus fajtái az utazás időpontjaaz utazás időpontja az utazás időtartamaaz utazás időtartama az úti célaz úti cél az utazásszervezés módja (egyéni, szervezett)az utazásszervezés módja (egyéni, szervezett) az utazásra fordítandó összeg, komfortelvárásaz utazásra fordítandó összeg, komfortelvárás a közlekedési eszköza közlekedési eszköz a szálláshelya szálláshely mellékszolgáltatások és aktivitások a célhelyenmellékszolgáltatások és aktivitások a célhelyen

14 Jövőbeni trendek, tendenciák 1. Az utazási kiadások gyorsabban növekszenek, mint az egyéb költségtételek (1 napra jutó kiadás szinten marad, 1 útra eső átlagos költés csökken)Az utazási kiadások gyorsabban növekszenek, mint az egyéb költségtételek (1 napra jutó kiadás szinten marad, 1 útra eső átlagos költés csökken) Versengő szolgáltatások (üdülési ajánlatok bővülő választéka)Versengő szolgáltatások (üdülési ajánlatok bővülő választéka) Légi közlekedés arányának növekedése a közlekedési eszközökön belülLégi közlekedés arányának növekedése a közlekedési eszközökön belül „Pénzben gazdag – időben szegény” (városlátogatás, hosszú hétvégék, olcsó légitársaságok)„Pénzben gazdag – időben szegény” (városlátogatás, hosszú hétvégék, olcsó légitársaságok) Last-minute foglalások száma jelentősen bővül (árverseny, kereslet előrejelzést nehezíti)Last-minute foglalások száma jelentősen bővül (árverseny, kereslet előrejelzést nehezíti) Internet térnyerése (csökken az utazási csomag iránti kereslet)Internet térnyerése (csökken az utazási csomag iránti kereslet) Árérzékenység nagyobb szerepet kap (összehasonlíthatóság)Árérzékenység nagyobb szerepet kap (összehasonlíthatóság)

15 Jövőbeni trendek, tendenciák 2. A piac egyre erősebben szegmentálódik (seniorok – egészségturizmus)A piac egyre erősebben szegmentálódik (seniorok – egészségturizmus) Szabadidős utazások piaca erősebben divatorientált (új igények, célcsoportok, extrém sportok, csapatépítő tréningek)Szabadidős utazások piaca erősebben divatorientált (új igények, célcsoportok, extrém sportok, csapatépítő tréningek) Utazási célok nagyobb változatossága (egész évben vonzó látványosságok, szórakozási formák, megarendezvények)Utazási célok nagyobb változatossága (egész évben vonzó látványosságok, szórakozási formák, megarendezvények) Nemzetközi és regionális áramlások változása (dél-észak, kelet-nyugat, nyugat-kelet, Európán belüli, interkontinentális)Nemzetközi és regionális áramlások változása (dél-észak, kelet-nyugat, nyugat-kelet, Európán belüli, interkontinentális) Egészség és biztonság iránti kereslet nő (terrorizmus, járványok, „túlfejlett desztinációkat” elkerülik)Egészség és biztonság iránti kereslet nő (terrorizmus, járványok, „túlfejlett desztinációkat” elkerülik)


Letölteni ppt "Utazási motivációk, turisztikai kereslet Dr. Könyves Erika Eszterházy Károly Főiskola Eger, 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések