Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Citoszkeleton – Sejtmozgás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Citoszkeleton – Sejtmozgás"— Előadás másolata:

1 Citoszkeleton – Sejtmozgás
Kurzusvezető: Dr. Kőhidai László 2012

2 Citoszkeleton funkciói
Sejtalak meghatározása Organellumok kihorgonyzása Organellumok mozgatása Húzószilárdság Kromoszóma mozgatás Sejtpolaritás Motilitás

3 Citoszkeleton Mikrofilamentumok (aktin) Mikrotubulusok (tubulin)
Intermedier filamentumok Mikrotubulus asszociált proteinek (MAP-ok) pl.: Motor proteinek

4 Mikrofilamentum Mikrotubulus Intermedier filamentum

5 SLIDING = elcsúszás Globuláris fehérjék Ca2+ ATP Fibrilláris fehérjék

6 Mikrofilamentumok

7 Aktin -polimerizációja
+ - ATP ADP Depolimerizáció cytochalasin - gátol phalloidin - stabilizál Pi Polimerizáció - lassú

8 Már a prokaryotákban is ! Aktin
(Ent et al. Nature 2001,413, 39)

9 Ciklózis Az aktin és miozin közötti átmeneti kapcsolat
Mozgó citoplazma Álló kérgi (cortikális) Aktin filamentumok Színtestek Sejtfal Plazmamembrán Az aktin és miozin közötti átmeneti kapcsolat Elcsúszás - „sliding” Ca2+, hőmérséklet és pH-függő (Lodish, H. et al. Mol. Cell Biol. 2000, 767)

10 „Szökőkút” mechanizmus
Ca2+-függő ATP igényes Mono- Poli- Lobo- podiális Filo- Retikulo- Álláb-képzés stressz-fibrillumok integrinek

11 Aktinhoz kapcsolódó proteinek
kontraktilis köteg a aktinin - stressz fibr. gél-szerű hálózat filamin - cortex „tight” parallel köteg fimbrin - filopódium

12 Migráló keratinocita 15 mm/sec mikrotubulusok aktin hálózat
Lobopódium képzés aktin hálózat mikrotubulusok

13 Aktin polimerizációt szabályozó fehérjék
gCAP39 Severin Gelsolin Villin CapZ Tropomodulin - + Cofilin Severin Gelsolin

14 Aktin polimerizáció – acrosoma-reakció
Periacrosomális régió Profillin-aktin komplex Sejtmag Acrosomális reakció Polimerizált Aktin filamentumok Fascin keresztkötések Nyugvó Aktivált Actomera (Lodish, H. et al. Mol. Cell Biol. 2000, 767)

15 Listeria monocytogenes
lokális aktin polimerizáció 10 mm/ perc sebesség nagy áthatoló képesség Fred Soo & Julie Theriot Laboratory aktin

16 Aktin nukleációs modell
1. Extracelluláris stimulus 2. WASP aktiválódás 3. WASP aktiválja az Arp2/3 komplexet új filamentum képzésre 4. Elongáció 9. Profilin > ADP/ATP Aktin-ATP kötődése profilinhez 7. Lánc- öregedés 8. Cofilin depolimerizál 6. ‘Capping” prot. elongációt fékezi 5. A növekvő filamentumok a membránra erőt fejt ki WASP = Wiscott-Aldrich szindroma prot.

17 Kérgi régió szerkezete
(Svitkina, TM, Borisy GG J. Cell Biol. 1999, 145, 1009)

18 Aktin – Membrán kapcsolat
Miozin I. Arp2/3 Profilin - G-aktin F-Aktin Integrin Filamin

19 Profilin-mechanizmus
Prolin-gazdag protein Profilin-mechanizmus Tb4 = timozin b4 (Lodish, H. et al. Mol. Cell Biol. 2000, 767)

20 Filamin – Membrán kapcsolat
aktin

21 A fokális kontaktus szerkezete
aktin filamentum a actinin vinculin paxillin talin integrin fibronectin

22

23 A plazmamembrán – cortex kapcsolat
Thrombocyta Izom Hámsejt Spectrin tetramer Glycophorin Ankyrin (Lux SE, 1979 Nature 281:426)

24 + + + - - E Az elektromágneses tér hatása a citoszkeleton
átrendeződésére és az állábképződésre Adhéziós plakk + + + - -

25 Miozin fej A Ca2+-függő foszforiláció hatása a miozin szerkezetére
ATP - ADP Pi könnyű lánc nehéz lánc a-helix miozin I. 150 kD miozin II. 260 kD Fej: - ATP-áz - motor

26 Miozinok megoszlása migráló és osztódó sejtekben
miozin I. (zöld) miozin II. (piros) (Fukui, Y. Mol. Cell Biol 2000, 785)

27 - + A citoszkeleton globuláris és fibrilláris elemeinek
egymásrahatása és ennek fő funkciói membrán

28 kezeletlen gátolt F-aktin gátolt MT

29 Mikrotubulusok

30 Már a prokaryotákban is ! Tubulin
FtsZ Tubulin (Margolin Laboratory, University of Texas)

31 Tubulin - polimerizációja
GTP Taxol – stabilizál Colchicin - destabilizál GTP GTP GTP Polimerizáció - gyors Protofilamentum (egyenes) GDP GDP GDP GDP Protofilamentum (görbült) Depolimerizáció

32 Mikrotubulusok felépülésének dinamikája
Nukleáció Elongáció tubulin beépülés egyensúlyi állapot tubulin leválás + -

33 Tubulin nukleáció és g-tubulin
(Wiease et al. Curr.Opin.Struct.Biol. 1999, 9, 250)

34 Mikrotubuláris rendszerek a sejtekben - Centroszóma - Csilló / ostor
Interfázisos sejt Osztódó sejt Idegsejt centrosoma bazális test Csilló magorsó axon Mikrotubuláris rendszerek a sejtekben - Centroszóma - Csilló / ostor - Mitotikus apparátus - Vezikuláris transzport

35 MTOC = Mikrotubulus organizáló centrum
g-tubulin speciális kérgi régió (Brinkley, B.R. Encyclop. Neurosci. 1987, 665)

36 Mikrotubulusok hálózata
Protofilamentumok ab dimer a tubulin b tubulin 24 nm Fibroblaszt

37 Csilló csilló ostor Paramecium

38 A B dynein-karok nexin tubulin (13 ill. 11 protofilamentum)

39 A dynein-karok felépítése
ATP-független kötődés ATP hidrolízis A - pólus felé mozdul el a kar

40 A dynein-karok szerepe a
csillócsapás kialakulásában Hajlás „Teleszkóp” hatás Proteolízis

41 Az a-tubilin tirozináltsági viszonyai

42 A csillót felépítő molekulák
több mint 250 féle molekula 70% a és b tubulin dynein karok külső - 9 polipeptid - ATP-áz belső - változó összetétel küllők - 17 polipeptid

43 Magorsó és kinetochor mikrotubulusai

44 Aktin sejtosztódástól függő elrendeződése

45 Intermedier filamentumok

46 A citoszkeleton komponenseinek mechanikai jellemzői
intermedier filamentum pl. vimentin mikrotubulus alakváltozás = szakadás aktin filamentum erő

47 Intermedier filamentumok szerepe
A sejtet érő mechanikai hatások elleni „puffer” szerep Jelentős szövetspecifitás Hám – keratin Kötőszövet Izom Neuroglia Neuronok - neurofilamentumok } vimentin Sejtmag – laminok (lamina fibrosa)

48 Intermedier filamentumok szerkezete
(Lodish, H. et al. Mol. Cell Biol. 2000, 767)

49 Az intermedier filamentumok domén szerkezete
H2N- a helikális domén -COOH keratinok vimentin neurofilam. prot. nukleáris prot

50 Intermedier filamentumok
Keratin filamentumok Vimentin-szerű filamentumok ! NEM kopolimerizálnak egymással !

51 Intermedier filamentum – Mikrotubulus kapcsolat

52 Intermedier filamentum Talán nem csak a mérete miatt ‘intermedier’

53 Mikroboholy miozin I. aktin villin „terminal web”
20-30 aktin mol.-ból álló rigid köteg aktin + a csúcsi részen villin összekötő molekula „terminal web” = intermed.fil. + spectrin miozin I. és calmodulin a felszíni membránhoz kötődés

54 Mikroboholy EM szerkezete
aktin köteg kapcsoló molekulák „terminal web” (Hirokawa, N)

55 Intermedier filamentumok
Neuro-filamentumok – sok keresztkötés Gliális filamentumok – kevés keresztkötés A filamentumokat összekötő protein keresztkötések száma az intermedier filamentum típusától függően eltérő.

56 Mikrotubulus asszociált proteinek
(MAP-ok)

57 Molekulák összeépülése
MAP-ok csoportosítása Strukturális MAP-ok - MT-összeépülése - kapcsolódás MF-hoz és IF-hoz Motor proteinek - elcsúszás MT-n Enzimek, szignál molekulák - glikolítikus enzimek - kinázok Sejt alak, polaritás Membrán transzport Molekulák összeépülése egyes helyeken

58 Motor proteinek

59 Motor-proteinek szerkezete
motor domén motor domén asszoc. polipeptidek „nyél” Kinezin Miozin Dynein

60 Motor proteinek kinezin dynein mikrotubulus könnyű láncok nehéz lánc

61 kinezin - + dynein cAMP cAMP pigment sejtek

62 Kinezin ADP ATP ADP ATP ADP ATP ADP ADP-Pi

63 MT-motor proteinek és transzportált elemek
Cytosol dyneinek Cytosol kinezinek Magorsó kinezinek Membrán vezikulum Mitoch. Lizoszóma Golgi ER MTOC (Hirokawa, N. Science 1998, 279:519)

64 Dynein – membrán kapcsolat
Nehéz lánc Dynamantin Spectrin Könnyű láncok Összekötő láncok Capping protein p150 p62 Arp1 Membrán (Hirokawa, N. Science 1998, 279:519)

65 Van más mechanizmus is …

66 Spazmonémás mozgás - Vorticella

67 Spazmonéma helix Kontrakció: 40% ms alatt Sebesség: 8 cm/s Negative
töltések Semlegesítés Ca2+-vel

68 Aktin-tű mechanizmus Limulus polyphemus spermiumban
! acrosoma aktinköteg A megnyúlás sem myosin-motort, sem aktin polimerizációt nem igényel A köteg kristályszerkezete változik

69 Szignalizációs mechanizmusok - Dióhéjban

70 Mikrotubulusok polymerizációja és a motorproteinek

71 Mikrotubulusok szerepe az amoeboid mozgásban

72 A focal adhesion kinase (FAK) összetett hatásai

73 Fehérjék LIM domainnel

74 Vimentin szerepe a citoszkeleton szignalizációs rendszerében

75 Foszfatázok szerepe a sejtmigrációban


Letölteni ppt "Citoszkeleton – Sejtmozgás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések