Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sejt A sejt felépítése, sejtek energia-termelő rendszerei, szintetikus folyamatok és anyag- átalakítások, információátadás- jelzőrendszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sejt A sejt felépítése, sejtek energia-termelő rendszerei, szintetikus folyamatok és anyag- átalakítások, információátadás- jelzőrendszerek."— Előadás másolata:

1 A sejt A sejt felépítése, sejtek energia-termelő rendszerei, szintetikus folyamatok és anyag- átalakítások, információátadás- jelzőrendszerek

2 A sejt szerkezete I. plazmamembrán II. sejtmag III. citoplazma –ER –mitokondrium –Golgi –lizoszóma –peroxiszóma vezikulum citoplazma DER riboszóma SER plazmamembrán sejtmag lizoszóma mitokondrium Golgi-komplex

3 I. plazmamembrán foszfolipidek, glikolipidek koleszterin – amfipatikus molekulák: hidrofil+hidrofób szerkezeti részek lipid kettős réteg

4 I. plazmamembrán lipid kettős réteg beborítja a sejtet, elhatárolja a környezetétől tér-elválasztás: extracelluláris tér – intracelluláris tér (citoszol) extracelluláris vizes fázis hidrofil hidrofób hidrofil intracelluláris vizes fázis szénhidrát foszfolipid kettős réteg fehérje foszfát feji csoport zsírsavlánc

5 I. plazmamembrán A membrán összetevői: –zsírok: foszfolipidek, glikolipidek, koleszterin –fehérje: integráns, perifériás –cukor: glikolipidek, glikoproteinek foszfolipidek koleszterinfehérjék glikokalix integráns fehérje citoszkeletonperifériás fehérje

6 I. plazmamembrán TranszportKommunikációFelismerésSzerkezet Membránfehérjék

7 A plazmamembrán transzport permeábilis a membrán: gázok: CO 2,O 2 hidrofób molekulák (szteroidok) kicsi hidrofil molekulák (víz) nem áteresztő a membrán: nagyobb hidrofil molekulák (glükóz) töltéssel rendelkező molekulák (aminosavak) ionok extracelluláris vizes fázis hidrofil hidrofób hidrofil intracelluláris vizes fázis

8 A plazmamembrán transzport DIFFÚZIÓ AKTÍV TRANSZPORT FACILITÁLT DIFFÚZIÓ DIFFÚZIÓ: az anyagok a koncentráció gradiens szerint áthaladnak a membránon FACILITÁLT DIFFÚZIÓ: az anyagok a koncentráció gradiensnek megfelelően ioncsatornán haladnak át a membránon pl: glükóz-transzporter AKTÍV TRANSZPORT: az anyagok energia felhasználással tudnak átjutni a koncentráció gradiens ellenében Pl: Na + –K + pumpa – membránpotenciál fenntartása

9 exocitózis: nagy molekulák kiürítése pinocitózis (sejtivás): oldott molekulák bekebelezése A plazmamembrán transzport fagocitózis (sejtevés): a sejt bekebelezi a környezetében lévő nagyobb patikulumokat

10 I. plazmamembrán A fluid-mozaik modell fluid: az individuális foszpholipidek és fehérjék a rétegben szabadon mozoghatnak, mintha folyadékban úsznának mozaik: szabadon kialakulnak fehérje-mintázatok (fehérjecsoportok)

11 II. sejtmag A sejt genetikai állománya 5-10µm-ben 2m DNS! bazofil festődésű: a DNS savi jellege miatt neve: kromatin (eukromatin, heteokromatin) nukleolusz:magvacska: RNS felhalmozódás transzkripció maghártyán pórusok mag és citoplazma kommunikáció kettős membrán pórusok kromatin nukleolusz belső membrán külső membrán

12 A sejtmagmembrán transzport 1. Riboszómális proteinek az endoplazmatikus retikulumban készülnek és a sejtmagba szállítják őket a transzporterek (nukleáris póruson) 2. az rRNS a nukleoluszban szintetizálódik és összeáll a megfelelő riboszómális fehérjékkel: 3.a nagy és kis riboszóma-alegységek a pórusokon keresztül elhagyják a sejtmagot 4. az alegységek kombinálódnak és a riboszómákat hozzák létre – kitapadnak az ER-hoz. nukleolusz sejtmag riboszómális fehérje pórus rRNS riboszóma kis alegység riboszóma nagy alegység riboszóma

13 III.endoplazmatikus retikulum (ER) csövecskék (tubulusok) zsákszerű elemek (ciszternák) hálózat (retikulum) membránnal határolt üregrendszer ami behálózza a citoplazmát dER: durva felszínű ER fehérjeszintézis fehérjemódosítás sER: sima felszínű ER lipidszintézis pl: koleszt. detoxifikálás: OH-csop. kalciumraktározás riboszómák ülnek a dER-en sER dER riboszómák sejtmag

14 IV. Golgi-komplex olasz felfedezőről nevezték el membránhatárolt sejtszervecske ‘zacskók halmaza’ Az ER-ről lefűződő hólyagocskákban érkeznek a szekréciós fehérjék. Az ER-ben szintetizált fehérjék módosulásai itt történnek: N-glikoziláció: Asp O-glikoziláció: Ser, Thr hidroxilálás szulfatálás célzott fehérjehasítás Az elkészült fehérjék hólyagocskákban a plazmamembrán felé mennek: szekréció. érkező transzport vezikulum lumen újonnan formált transzport vezikulum távozó transzport vezikulum

15 V. lizoszóma legömbölyödött organellumok emésztő enzimeket tartalmaznak (nukleáz, proteáz, glikozidáz, lipáz, foszfatáz, szulfatáz, lizozim) ezek savi pH-n működnek: H-ion pumpa emésztik a felesleges vagy sérült sejtalkotókat, táplálékrészecskéket, bekebelezett vírusokat, baktériumokat összeolvadnak a plazmamembránnal és kiűrítik tartalmukat (exocitózis). a sérült sejtalkotókat ismét felhasználhatóvá teszi (aminosavak, oligopeptidek) a sejtet a lizoszóma-membrán védi ER sejtmembrán citoplazma Golgi-komplex táplálék- szemcsék endocitózis endoszóma emésztő vakuolum exocitózis

16 VI. peroxiszóma hasonló a lizoszómához méregtelenítő organellum nagy mennyiségű fehérjét tartalmaz: elektrondenz a képen oxidatív lebontó folyamatok R-H 2 +O 2 → R + H 2 O 2 peroxidáz R-H 2 + H 2 O 2 → R + 2H 2 O kataláz -zsírsavak oxidatív lebontása -alkohol oxidációja acetaldehiddá

17 Fehérjelebontás – kikapcsolás ubiquitin-rendszer (ub) szerkezet 75 aminosav konzervált (3 aa diff. élesztő-humán) működés: a lebontandó fehérjéhez sok ub kötődik (poli-ubiquitinálás) a 26S proteaszoma lebontja a fehérjét: oligopeptidek

18 Az ER Golgi és lizoszóma komplex fagoszóma lizoszóma enzim transzport vezikulum szekréció plazmamembrán szekréciós vezikulum Golgi-apparátus fehérje transzport vezikulum DER lipid SER riboszómák endocitózis

19 VII. mitokondrium energiatermelés táplálékmolekulákból: sejtlégzés C 6 H 12 O 6 + 6 O 2  6 CO 2 + 6 H 2 O + Energia bakt. DNS-e van, endoszimbionta eredetű organellum mátrix kriszták belső membrán külső membrán intermembrán tér mitokondrium

20 VII. mitokondrium intermembrán tér belső membrán mátrix elektron transzport hidrogén ion mozgás ATP-energia termelés csatorna ATP-szintáz

21 Kompartmentalizáció membránokkal körülhatárolt terek, más és más belső tartalommal, funkcióval, közeggel emésztés fehérje-módosítás energia termelés fehérjeszintézis genetikai állomány táplálkozás endoszóma citoplazma peroxiszóma plazmamembrán Golgi-apparátus mitokondrium durvafelszínű endoplazmatikus retikulum sejtmag szabad riboszómák lizoszóma

22 A sejtek információs rendszere sejtek közötti kapcsolatrendszer -szaporodás -anyagcsere -differenciálódás szövetek, szervek összehangolt működése 1.receptor-ligand kötés 2.szignál transzdukció 3.sejtválasz: anyagcsere-változás 4.génexpresszió-változás ligandum (elsődleges hírvivő) receptor 1. citoplazma másodlagos hírvivő 3. 2. sejtmag 4.

23 Receptorok A receptor felépítése: extracelluláris domén intracelluláris domén transzmembrán hélix katalitikusan aktív hely extracelluláris tér plazmamembrán citoplazma

24 Receptorok sejtfelszíni receptor: Membránfehérje köt a specifikus liganddal pl polipeptid hormonok, növekedési faktorok intracelluláris receptor: a szignálmolekula a sejt belsejébe kerül és ott aktiválja a sejtben v. sejtmagban lévő receptorát pl. szteroidok, retinsav, tiroxin hidrofil szignál molekula sejtfelszíni receptor plazma- membrán szállító fehérje kicsi hidrofób szignál molekula intracelluláris receptor sejtmag

25 Receptorok A jelmolekula kötődése konformáció- változást idéz elő, ionbeáramlás. A jelmolekula kötődése aktiválja a G fehérjét, ami aktivál egy enzimet. Katalitikus doménjét a dimerizált jelmolekula kötődése aktiválja. inaktív katalitikus domén aktív katalitikus domén dimer szignál molekulák Enzim-receptorok: G-fehérje vezérelt receptorok: Ioncsatorna-receptorok: G-fehérje szignál molekula enzim aktivált G-fehérjeaktivált enzim ionok szignál molekulák

26 Szignáltranszdukció Jelátviteli folyamat, amely egy szignált követő sejtválasz külső jelekre (szignálokra). lehetséges válaszok a szignálokra sejthalál differenciálódás osztódás túlélés apoptotikus sejt

27

28

29 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségem: Mészárosné Gyimesi Zsófia Országos Kémiai Biztonsági Intézet Molekuláris és Sejtbiológiai Osztály gyimesi.zsofia@okbi.antsz.hu


Letölteni ppt "A sejt A sejt felépítése, sejtek energia-termelő rendszerei, szintetikus folyamatok és anyag- átalakítások, információátadás- jelzőrendszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések