Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAI X. Országos Neveléstudományi Konferencia 2010. november 4-6. Budapest Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAI X. Országos Neveléstudományi Konferencia 2010. november 4-6. Budapest Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi."— Előadás másolata:

1 AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAI X. Országos Neveléstudományi Konferencia november 4-6. Budapest Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program

2 Miről lesz szó? Mi az ökoiskola? Az ökoiskola hálózat bemutatása Az ökoiskola hálózat korábbi kritériumrendszere Előzetes vizsgálatok a kritériumrendszer átalakításához A kritériumrendszer átalakításának dilemmái Az ökoiskola kritériumrendszer átalakítása A jelenleg használt ökoiskola kritériumrendszer bemutatása Az ökoiskolák közti differenciálás

3 Az ökoiskolákról Ökoiskolák: olyan (köz)oktatási intézmények, melyek működését minden téren áthatja a fenntarthatóság elve Tanórán Tanórán kívüli iskolai tevékenységek során Iskolán kívüli tevékenységek során Az iskola mindennapi működése (anyag- és energiafelhasználás, étkeztetés) terén Az iskolai alapdokumentumokban Fenntarthatóság: a jelen szükségleteit olyan szinten elégítjük ki, hogy azzal nem tesszük lehetetlenné a jövő nemzedékek számára majdani szükségleteik kielégítését.

4 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat A Hálózat 2000-ben jött létre a ENSI (Environment and School Initiatives - Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) égisze alatt A Hálózat kialakulását segítették: Már a NAT első változata (1995) is foglalkozott a fenntarthatóság pedagógiájával ENSZ (2002): A 2005 és 2014 közti időszak legyen a fenntarthatóságra nevelés évtizede Közoktatási törvény (2003): minden iskolában kötelező környezeti és egészségnevelési program 2005 óta ismeri el az OKM (jelenleg: NEFMI) és a KvVM (jelenleg: VM) Ökoiskola Címmel ezen iskolák tevékenységét A 3 évre szóló, megújítható Cím közvetlen anyagi támogatással nem jár A Hálózatot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálja, Varga Attila vezetésével

5 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat

6 Az ökoiskola pályázat Az Ökoiskola Cím pályázati úton nyerhető el A pályázat leglényegesebb eleme: 2005 és 2009 között: az iskola vállalásait bemutató táblázat. Kategóriák (már teljesült – teljesítendő – nem teljesíthető); jelölendő tényezők (dokumentum – felelős – határidő) 2010-től: az iskola fenntarthatóság terén elért eredményeit bemutató önértékelési táblázat. A kritériumcsoportok döntő részében csak a már teljesült kritériumokat lehet jelölni Pontozás alapján ítélik oda a címet

7 Kritériumrendszer ( ) A kritériumrendszer a svéd modell „magyarításán” alapszik Elsősorban nem meglévő, hanem vállalt, teljesítendő kritériumok jelentik az alapját Hároméves megvalósítási időszak A három évre vállalt kritériumok teljesülését az iskolai dokumentumokban kellett igazolni Igazoló dokumentum szinte bármi lehetett (akár egy fénykép is) Az ökoiskola hálózat koordinátorai – lehetőségeikhez mérten – igyekeztek nyomon követni a kritériumok megvalósulását (kérdőív, telefonos interjú, helyszíni szemle) Az egyes kritériumok teljesítésének nehézsége igen eltérő (igényel-e anyagi forrást?)

8 Kritériumrendszer ( ) A kritériumrendszer jellemzői: A kritériumok háromkategóriás osztályozása: teljesült – teljesítendő – nem teljesíthető kritériumok Kötelező, illetve nem kötelező kritériumok Kötelező kritériumok: csak teljesültnek, illetve teljesítendőnek sorolhatók be Pl.: „Az iskolában működik környezeti nevelési csoport” Nem kötelező kritériumok: ezek közül nem szükséges mindegyiket teljesíteni a hároméves megvalósítási időszak során – e kategóriába tartoznak az olyan kritériumok, melyek megvalósítása nagyobb anyagi megterhelést jelentene az iskoláknak Pl.: „Harmonikusan illeszkedő épület”

9 Kritériumrendszer ( ) A között alkalmazott kritériumrendszer tartalmi csomópontjai (kritériumcsoportjai): Általános elvárások Tanítás-tanulás Személyes feltételek, belső kapcsolatok Tanításon kívüli tevékenységek Társadalmi kapcsolatok Fizikai környezet Iskola működtetése Iskola saját kritériumai (ez később került be a rendszerbe)

10 Kritériumrendszer ( ) A kritérium sorszáma és rövid megnevezése A kritérium helyzete az iskolában (1, 2 vagy 3) Kapcsolódó dokumentumok Felelős kapcsolattartóHatáridő (a megvalósí- tandóknál) A/1.a környezet- tudatosság A/1.b mindennapi működés A/1.c rendezvények hatásai

11 Előzetes vizsgálatok a kritériumrendszer átalakításához Véleményfelmérés az ökoiskolák körében (2009. január-február) Az internetes kérdőívet 240 ökoiskola töltötte ki A kérdések a következőkre vonatkoztak: ökoiskola tevékenység megítélése munkaterv teljesítése kritériumrendszer megítélése ökoiskolák közötti esetleges differenciálás A felmérés eredményeit az ökoiskolák új kritériumrendszerének kialakítása során messzemenőkig figyelembe vettük

12 Előzetes vizsgálatok a kritériumrendszer átalakításához

13

14

15 Dilemmák az ökoiskola kritériumrendszer megújítása kapcsán Mozgalom vagy elit? A között használt kritériumrendszer túl bonyolult – de túl egyszerű megszerezni a címet Nem tesz különbséget annak ellenére, hogy sok iskola megszerzi – igen nagy különbségek fedezhetők fel az egyes ökoiskolák között Túl nagy a hálózat csomópontok nélkül – jelenleg 539 iskola Sok minden nem csak az iskolától függ – ami anyagi befektetést igényel

16 Az ökoiskolák új kritériumrendszerének kialakítása Új kritériumrendszer Szakemberek javaslatai Véleményfel- mérés eredményei Régi kritériumrend- szer mint alap

17 Az ökoiskolák új kritériumrendszerének kialakítása Kiindulási alap: a meglévő, között használt kritériumrendszer – az ökoiskolák véleménye szerint nem kell teljesen újat létrehozni, csak a meglévő szorul átdolgozásra Szakértők: a kritériummegújítás munkálataiban a környezeti nevelés szakemberei, iskolák és civil szervezetek képviselői vettek részt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásában A kritériummegújítás során figyelembe vettük az ökoiskolák szélesebb körének véleményét is: a 240 ökoiskola részvételével zajlott véleményfelmérés eredményei az új kritériumrendszer „társadalmi vitája”

18 Új kritériumrendszer (2010-) Legfontosabb változások: Nem vállalásokon, hanem már elért teljesítményen alapszik Kötelező kritériumok száma jelentősen csökkent, azok csupán az „Alapdokumentumok” kritériumcsoportban találhatók – de ott az összes Nem csak összesített, hanem a kritériumcsoportonkénti minimum pontszám is meghatározott A pontozás során a mennyiségi differenciálás is előtérbe került (pl. hányféle hulladékot gyűjtenek szelektíven) Összesen minimum 60 pontot kell elérni Az iskola vállalásait egy külön kritériumcsoportban („Vállalások”) tüntetheti fel A dokumentumok közé bekerült a helyszíni szemrevételezés

19 Új kritériumrendszer (2010-) A 2010-től alkalmazott kritériumrendszer tartalmi csomópontjai (kritériumcsoportjai): Alapdokumentumok Szervezeti feltételek Pedagógiai munka Iskola működtetése Kommunikáció Együttműködések Helyi közösség, közvetlen környezet Az iskola arculata és specialitásai Vállalások

20 Új kritériumrendszer (2010-) Önértékelési kritériumok Mérték- egység Adható pont Elért pont Kapcsolódó dokumentu- mok Felelős, kap- csolattartó Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) jelenjenek meg a környezettudatossággal kapcsolatos kérdések I/N3 A fenntarthatóságra nevelés témakörében tartott tantestületi szakmai műhelymunka, előadás, beszámoló Hány db/év? 1: 1; 2 vagy több: 2 Fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen részt vevő pedagógusok száma Hány fő/év? 1: 1; 2 vagy több: 2

21 Új kritériumrendszer (2010-) 2010-ben az új kritériumrendszer alapján pályáztak az iskolák az ökoiskola címre 159 pályázó iskolából 156 nyerte el a címet Komolyabb nehézségek a „Kommunikáció” és az „Együttműködések” kritériumcsoportok terén mutatkoztak – főként az először pályázók érték el nehezen a minimális pontszámot „Együttműködések” kritériumcsoport: a pályázók sok esetben még nem építették ki a kapcsolati rendszerüket a fenntarthatóság pedagógiája terén Ez felveti annak lehetőségét, hogy bizonyos esetekben újragondoljuk a kritériumcsoportonkénti minimális pontszámot

22 Új kritériumrendszer (2010-)

23 Az ökoiskolák közti differenciálás

24

25 Differenciálás: bázis-ökoiskola rendszer (korábbi eredmények + regionális elhelyezkedés alapján) Lényege: Az újonnan csatlakozókat a már nagy tapasztalattal rendelkező ökoiskolák mentorálják – csak a már régóta ökoiskolaként működő intézmények pályázhatnak a bázis-ökoiskola címre (min. 3 éve ökoiskola) Bázis-ökoiskolák minden régióban jelen lesznek, s régiós ökoiskola-központként működnek (min. 7 intézmény) A bázis-ökoiskolák anyagi támogatásban részesülnek A bázisintézményeket rendszeresen ellenőrzik, hogy megfelelnek-e a magas szintű követelményeknek E rendszer jelenleg kiépítés alatt áll

26 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program


Letölteni ppt "AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAI X. Országos Neveléstudományi Konferencia 2010. november 4-6. Budapest Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések