Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÚJ MODULRENDSZERŰ OKJ AZ ISKOLÁK SZEMÉVEL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÚJ MODULRENDSZERŰ OKJ AZ ISKOLÁK SZEMÉVEL"— Előadás másolata:

1 AZ ÚJ MODULRENDSZERŰ OKJ AZ ISKOLÁK SZEMÉVEL 2007. 04. 27.
ZOMBORI BÉLA

2 Az előadás vázlata Az OKJ felépítése A központi programok felépítése
A szakmák modulos szerkezete A követelménymodulok részei A feladatprofil tartalma Kompetenciák-kompetencia alapú oktatás A képzés szerkezete A tananyagelemek felépítése Az új OKJ bevezetésével kapcsolatos iskolai feladatok

3

4 iskolarendszerben csak azok a szakmák képezhetők, amelyek képzési ideje évben adott
ez lehet alapszakma is, ha nincs leágazása, de jellemzően a leágazások jelentik az iskolák számára a szakmaválasztékot rész szakképesítésre nem lehet beiskolázni ráépülésként szereplő szakképesítésre csak befejezett alapszakma, vagy leágazás után lehet beiskolázni.

5

6 A KÖZPONTI PROGRAMOK FELÉPÍTÉSE
Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ben szereplő és egyéb adatai 3. A képzés szervezésének feltételei 4. A tanulók felvételének feltételei 5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete 6. A képzés célja 7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai 8. A képzés szerkezete 9. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei II. A központi program tananyagegységei (elágazásonként)

7 A KÖZPONTI PROGRAMOK FELÉPÍTÉSE
Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ben szereplő és egyéb adatai 3. A képzés szervezésének feltételei 4. A tanulók felvételének feltételei 5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete 6. A képzés célja 8. A képzés szerkezete 9. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei II. A központi program tananyagegységei (elágazásonként) 7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai 7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

8 követelménymodulok - feladatprofil - tulajdonságprofil

9 A szakmai követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ LAN- és WAN-hálózatokat használ Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért Tevékenységét dokumentálja Szoftverhasználati jogokat alkalmaz Tervezi és szervezi a munkavégzést Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat

10 Részt vesz a projekt megtervezésében
A szakmai követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Részt vesz a projekt megtervezésében A feladatterv kialakításában közreműködik A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi Részt vesz a kockázatelemzésben Részt vesz a követelményelemzésben A projekt értékelésében közreműködik

11 A szakmai követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Fájl típusokkal dolgozik Prezentációt készít Alapvető adatfeldolgozási algoritmusokat használ Számítógépes tervezői környezetet használ Meghatározza a szükséges hardver-szoftver eszközöket Adatbázisokat kezel Számítógép programot készít Tárolja, gyűjti, kezeli és elemzi az információkat Használja az on-line adatbázisrendszereket Adatbázis műveleteket végez Adatbázis szolgáltatásokat vesz igénybe Információkat visszakeres Költségtervet készít Előrejelzéseket készít Irányítja az információs beruházást Változtatja a terveket az igényeknek megfelelően Pénzügyi elemzést végez Prezentálja a terveket a vezetőségnek Termelésirányítási feladatokat végez

12 A szakmai követelménymodul megnevezése: Számjegyes vezérlésű gépek működése, programozása, karbantartása, javítása, dokumentálása A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait Felügyeli a számjegyes vezérlésű gépsorok helyes működését Ellenőrzi a helyes program beállítást Programozza a vezérlőt Dokumentálja a vezérelt gépsor időbeli működését, teljesítményét, hibáit és a javításokat Ellenőrzi méréssel a javítás helyességét Együttműködik a gépésztechnikussal a javításban Javítja a vezérlő elektromos és elektronikus hibáit

13

14 Az adott ismeretet milyen szinten kell elsajátítani
Az adott ismeret a munkatevékenység szempontjából milyen típusú alkalmazást kíván (A szint megjelölésével: 5-től 1-ig jelölve) (a típus megjelölésével: A-tól E-ig jelölve) SZAKMAI KÉSZSÉGEK SZAKMAI ISMERETEK SZAKMAI KOMPETENCIÁK

15 Személyes kompetenciák:
Térlátás Térbeli tájékozódás Tapintás Stabil kéztartás Kézügyesség Felelősségtudat Pontosság Önállóság Precizitás Társas kompetenciák: Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Kreativitás, ötletgazdagság Kritikus gondolkodás Rendszerező képesség Megbízhatóság Irányíthatóság Logikus gondolkodás

16 A KÖZPONTI PROGRAMOK FELÉPÍTÉSE
Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ben szereplő és egyéb adatai 3. A képzés szervezésének feltételei 4. A tanulók felvételének feltételei 5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete 6. A képzés célja 7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai 9. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei II. A központi program tananyagegységei (elágazásonként) 8. A képzés szerkezete 8. A képzés szerkezete

17

18 A KÖZPONTI PROGRAMOK FELÉPÍTÉSE
Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ben szereplő és egyéb adatai 3. A képzés szervezésének feltételei 4. A tanulók felvételének feltételei 5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete 6. A képzés célja 7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai 8. A képzés szerkezete 9. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei II. A központi program tananyagegységei (elágazásonként)

19

20

21 Tanulói tevékenységformák
hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása információk feladattal vezetett rendszerezése tapasztalatok utólagos ismertetése szóban kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással mérési gyakorlat írásos elemzések készítése önálló szakmai munkavégzés csoportos megbeszélés irányított csoportos munkavégzés szakmai munkatevékenység megfigyelése egyszerű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása szöveges előadás egyéni felkészüléssel csoportos helyzetgyakorlatok tesztfeladat megoldása információk önálló rendszerezése hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel információk rendszerezése mozaikfeladattal adatgyűjtés elemzés készítése tapasztalatokból megfigyelés adott szempontok alapján leírás készítése hibák számlálása és megfigyelése algoritmus készítése műszaki rajz készítése leírásból feladattal vezetett szerkezetelemzés rajz értelmezése

22

23 A tananyagelemek fajtái

24 Feladatok 1. Előkészítő szakasz: - szakmaválasztás
- tanárok továbbképzése (személyi feltételek biztosítása) - tárgyi feltételek megteremtése 2. helyi dokumentumok, elsősorban a helyi tanterv, elkészítése

25 A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez Projektet tervez és értékel Informatikai ismereteket alkalmaz Megvalósíthatósági tanulmányt készít Menedzsment feladatokat végez Kiválasztja, üzemeli, felügyeli az információs rendszert Üzembehelyezést, bővítést végez Előkészíti a telekommunikációs rendszert Üzemelteti a távközlési eszközöket Előkészíti a számítógépes jelfeldolgozó rendszert Adatátvitelt és szabályozástechnikát végez Alkalmazza a menedzselési technikákat

26 Tárgyi feltételek tanpálya szaktanterem távközlési laboratórium
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek: tanpálya számítógép-terem Idegen nyelvi szaktanterem tanterem kisüzemi termelőhely tanműhely távközlési laboratórium tanterep A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez a következők szükségesek: szaktanterem távközlési laboratórium utcai környezet kisüzemi termelőhely ipari laboratórium számítógép laboratórium tanműhely számítógép-terem Idegen nyelvi szaktanterem tanterem

27

28

29

30 A helyi tanterv elkészítésének lépései
A tananyag összeállítása A tananyag tantárgyakra bontása A tantárgyak évfolyamonkénti elrendezése Az óratervek elkészítése A helyi tanterveknek megfelelő formai elrendezés

31

32

33

34 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "AZ ÚJ MODULRENDSZERŰ OKJ AZ ISKOLÁK SZEMÉVEL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések