Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati beruházás Beruházás-finanszírozás. PÉNZÜGYI VEZETŐ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati beruházás Beruházás-finanszírozás. PÉNZÜGYI VEZETŐ."— Előadás másolata:

1 Vállalati beruházás Beruházás-finanszírozás

2 PÉNZÜGYI VEZETŐ

3 PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK Milyen konkrét értékpapír befektetést és beruházást valósítson meg a cég, mikor és mennyiért? BERUHÁZÁSI /TŐKEKÖLTSÉGVETÉSI/ DÖNTÉSEK Milyen konkrét értékpapír befektetést és beruházást valósítson meg a cég, mikor és mennyiért? BERUHÁZÁSI /TŐKEKÖLTSÉGVETÉSI/ DÖNTÉSEK Ezekhez honnan szerezze meg a forrást, mennyit és mikor? FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK Ezekhez honnan szerezze meg a forrást, mennyit és mikor? FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4 VÁLLALAT ALAPVETŐ CÉLJA Vállalat (részvényesek által befektetett tőke) értékének maximalizálása Hozamnak legalább akkorának kell lennie, mint a befektetők számára a pénzügyi piacokon elérhető hozam  BERUHÁZÁSI DÖNTÉS célja olyan projekt megvalósítása, melynek bekerülési értéke kisebb, mint hozama

5 BERUHÁZÁS Befektetés: beruházás (invesztíció)  tárgyi eszközök beruházás (invesztíció)  tárgyi eszközök pénzügyi befektetés  részesedés, követelés pénzügyi befektetés  részesedés, követelés immateriális beruházás  reklám, oktatás, K+F immateriális beruházás  reklám, oktatás, K+F Beruházás : reáleszközök vásárlása (a birtokos számára jövőbeni haszonnal járnak, bekerülési költségeiknél többet érnek) tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadások tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadások

6

7

8 Beruházás jellemzői Jelentős pénzkiadás Hosszú időtávra vonatkozó tőkelekötés Hozamok később jelentkeznek és bizonytalanok Kockázat Nem, vagy nehezen visszafordítható döntés

9 Beruházás típusai Nemzetgazdasági / üzemgazdasági Nemzetgazdasági / üzemgazdasági Termelő / nem termelő Termelő / nem termelő Alap-, kapcsolódó-, közös beruházás Alap-, kapcsolódó-, közös beruházás Infrastrukturális fejlesztést célzó Infrastrukturális fejlesztést célzó A beruházások közötti kapcsolat alapján: Egymástól független Egymástól független Egymást kölcsönösen kizáró Egymást kölcsönösen kizáró Másik beruházástól függő Másik beruházástól függő

10 A beruházás célja alapján: Költségcsökkentés Költségcsökkentés Bevételnövelés Bevételnövelés Előírásoknak, jogszabályoknak való megfelelés Előírásoknak, jogszabályoknak való megfelelés

11 Vállalati beruházás-típusok Létesítés (alapítás) Létesítés (alapítás) Pótlás (meglévő kapacitás fenntartása) elhasználódott eszköz cseréje Pótlás (meglévő kapacitás fenntartása) elhasználódott eszköz cseréje Kapacitásbővítés (expanziós beruházás) Kapacitásbővítés (expanziós beruházás) mennyiségi bővítés Diverzifikáció (termelési profilszélesítés) kockázatcsökkentés Diverzifikáció (termelési profilszélesítés) kockázatcsökkentés

12 Beruházási döntés Beruházási célok Beruházási alternatívák Döntés megalapozása Statikus és dinamikus gazdaságossági számítások Kockázatelemzés Javaslatok értékelése, döntés Tőkeszükséglet meghatározása Finanszírozási döntés Tőkepiac

13 EGY PÉLDA

14 Beruházás gazdaságossági számítások Megvalósítandó beruházás pénzügyi, eredménybeli hatásainak vizsgálata. Becsülni kell:  a beruházás megvalósításának tőkeszükségletét  a hasznos élettartamot  a hasznos élettartam alatt képződő jövedelmeket  a diszkontáláshoz szükséges kamatlábat

15 A pénzáramok becslésének alapelvei 1.) cash flow alapú becslés csak a pénzáramok relevánsak (számviteli nyereség ≠ pénzáramlás) csak a pénzáramok relevánsak (számviteli nyereség ≠ pénzáramlás) periódus végén vesszük figyelembe periódus végén vesszük figyelembe adózott pénzáramok adózott pénzáramok 2.) növekményi (különbözeti) alapú becslés (hogyan változnak a cég pénzáramai a beruházás révén) származékos hatások igen, elsüllyedt költségek nem származékos hatások igen, elsüllyedt költségek nem meglévő erőforrások alternatív költsége is pénzáram meglévő erőforrások alternatív költsége is pénzáram 3.) finanszírozás módjának figyelmen kívül hagyása

16 Beruházások pénzáramlásai kezdő végső kezdő végső működési működési Konvencionális: - + + + + + ….…. + Nem konvencionális: - + + - + + + + …. -

17 Kezdő pénzáram ( C 0 ) + Új beruházás beszerzési értéke + Tőkésíthető kiadások + (Induló) nettó forgótőke szükséglet + Meglévő erőforrások alternatív költsége – Bevétel régi eszközök értékesítéséből = Kezdő pénzáram

18 Működési pénzáram ( C t ) + Árbevétel – Folyó működési költségek – Értékcsökkenési leírás = Adózás előtti (üzemi) eredmény – Társasági adó = Adózott eredmény + Értékcsökkenési leírás ± Nettó forgótőke változás = A periódus nettó működési pénzárama

19 Végső pénzáram ( C n ) + Eszköz értékesítéséből származó nettó pénzáram + Felszabaduló forgótőke = Végső pénzáram

20 Döntési problémák  Érdemes-e megvalósítani valamely beruházást?  Melyik a legjobb? (egymást kölcsönösen kizáró projektek esetén)  Mikor valósítsuk meg?  Milyen időtartam?

21 Beruházás gazdaságossági számítások Statikus Statikus nem veszi nem veszi figyelembe a pénz időértékétDinamikus figyelembe veszi figyelembe veszi a pénz időértékét

22 DÖNTÉSI KRITÉRIUMOK KOCKÁZAT Megtérülési idő (egyszerű, diszkontált) Jövedelmezőségi index (PI 1 ) Nettó jelenérték ( NPV 0 ) Belső megtérülési ráta (IRR  NPV = 0)

23 Statikus beruházás értékelés Egyszerű megtérülési idő (Payback Period) Hány év alatt térül meg a befektetett összeg a beruházás révén képződő jövedelemből? ahol: PP = (4) 1 év + (4/5=0,8) 0,8 év =1,8 év C0C0C0C0 C1C1C1C1 C2C2C2C2 C3C3C3C3 Nettó pénzáram (millió Ft) – 8 452

24 Dinamikus beruházás értékelés Diszkontráta kiválasztása szükséges elvárt hozam (r ) = kockázatmentes kamatláb + a beruházás kockázatával arányos kockázati prémium

25 Hány év alatt térül meg a kezdő tőkebefektetés a beruházásból származó pénzáramok diszkontált összegéből (jelenértékben)? ahol: DPP = (3,64+4,13=7,77) 2 év + (0,23 / 1,5=0,15) 0,15 év= 2,15 év Diszkontált megtérülési idő r = 10% C0C0C0C0 PV(C 1 ) PV(C 2 ) PV(C 3 ) Nettó pénzáram (millió Ft) – 8

26 Nettó jelenérték (Net Present Value, NPV) Jelenértékből levonjuk a szükséges ráfordításokat (NPV = C 0 + PV) (NPV = C 0 + PV) NPV = – 8 +3,64 + 4,13+ 1,50 = 1,27 millió Ft

27 Jövedelmezőségi index (Profitability Index, PI) Egységnyi befektetésre jutó jelenérték PI = 9,27 / 8 = 1,159

28 Belső kamatláb (Internal Rate of Return, IRR) % Az a diszkontráta, amely mellett NPV = 0 IRR = 19,67%

29 Döntés Elfogadni, ha NPV > 0 NPV > 0 IRR > r IRR > r PI > 1 PI > 1 Elutasítani, ha Elutasítani, ha NPV < 0 NPV < 0 IRR < r IRR < r PI < 1 PI < 1

30 Döntési nehézségek IRR - több IRR is lehetséges (nem konvencionális pénzáramlás) - több pozitív IRR van - nincs IRR érték - IRR és NPV szabály ellentétes döntéshez vezet Egymást kölcsönösen kizáró beruházások - eltérő élettartamú - eltérő méretű - NPV és PI ellentétes döntéshez vezet

31 Eltérő élettartamú, egymást kölcsönösen kizáró projektek Helyes döntéshez NPV vagy PV egyenértékű évi pénzárammá (annuitássá) alakítása

32 Nyereség-egyenértékes Megmutatja, hogy milyen annuitás jellegű pénzáramlás-sorozat mellett lenne változatlan a (nettó) jelenérték

33 Eltérő méretű, egymást kölcsönösen kizáró projektek Ha C 0A ≠ C 0B Ha C 0A ≠ C 0B IRR és NPV alapján hozott döntés ellentétes lehet IRR érzéketlen a méretre IRR érzéketlen a méretre Releváns döntés NPV alapján Releváns döntés NPV alapján

34 Költség-egyenértékes - eszköz reális bérleti (lízing) díja - eltérő futamidejű eszközök közötti választás - meglévő eszközök pótlása, cseréje Megmutatja, hogy milyen annuitás jellegű pénzáramlás-sorozat mellett lesz változatlan a jelenérték Megmutatja, hogy milyen annuitás jellegű pénzáramlás-sorozat mellett lesz változatlan a jelenérték

35 Beruházási és finanszírozási döntések kapcsolata Tőkeszükséglet – elhatározott beruházásból adódik Tőkeellátottság – tőkeszerzés kérdése – finanszírozási döntések Tőke megszerzése -felhasználása -kezelése - visszafizetése

36 Vállalati beruházás forrásai Belső finanszírozás (saját tőke) - Jegyzett és befizetett tőke - Pótlólagos saját tőke szerzés - eredménytartalék - jegyzett tőke felemelése (pl. átalakulás Kft  Rt.) (pl. átalakulás Kft  Rt.) - tőketárs bevonása (Rt. esetében: pótlólagos részvény- kibocsátás)

37 Külső finanszírozás (ideiglenes) - Közép- és hosszú lejáratú bankhitel - Vállalati kötvénykibocsátás - Lízing - Hosszú lejáratú szállítói hitelek - Nemzetközi pénzügyi intézmények (VB, EBB, EBRD) kölcsönei, hitelei (- állami támogatás, pályázatok)


Letölteni ppt "Vállalati beruházás Beruházás-finanszírozás. PÉNZÜGYI VEZETŐ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések