Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beruházás-finanszírozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beruházás-finanszírozás"— Előadás másolata:

1 Beruházás-finanszírozás
Vállalati beruházás Beruházás-finanszírozás

2 PÉNZÜGYI VEZETŐ

3 PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK Milyen konkrét értékpapír befektetést és beruházást valósítson meg a cég, mikor és mennyiért? BERUHÁZÁSI /TŐKEKÖLTSÉGVETÉSI/ DÖNTÉSEK Ezekhez honnan szerezze meg a forrást, mennyit és mikor? FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4 VÁLLALAT ALAPVETŐ CÉLJA
Vállalat (részvényesek által befektetett tőke) értékének maximalizálása Hozamnak legalább akkorának kell lennie, mint a befektetők számára a pénzügyi piacokon elérhető hozam  BERUHÁZÁSI DÖNTÉS célja olyan projekt megvalósítása, melynek bekerülési értéke kisebb, mint hozama

5 BERUHÁZÁS Befektetés: beruházás (invesztíció)  tárgyi eszközök pénzügyi befektetés  részesedés, követelés immateriális beruházás  reklám, oktatás, K+F Beruházás : reáleszközök vásárlása (a birtokos számára jövőbeni haszonnal járnak, bekerülési költségeiknél többet érnek) tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadások

6

7

8 Beruházás jellemzői Jelentős pénzkiadás
Hosszú időtávra vonatkozó tőkelekötés Hozamok később jelentkeznek és bizonytalanok Kockázat Nem, vagy nehezen visszafordítható döntés

9 Beruházás típusai Nemzetgazdasági / üzemgazdasági
Termelő / nem termelő Alap-, kapcsolódó-, közös beruházás Infrastrukturális fejlesztést célzó A beruházások közötti kapcsolat alapján: Egymástól független Egymást kölcsönösen kizáró Másik beruházástól függő

10 A beruházás célja alapján:
Költségcsökkentés Bevételnövelés Előírásoknak, jogszabályoknak való megfelelés

11 Vállalati beruházás-típusok
Létesítés (alapítás) Pótlás (meglévő kapacitás fenntartása) elhasználódott eszköz cseréje Kapacitásbővítés (expanziós beruházás) mennyiségi bővítés Diverzifikáció (termelési profilszélesítés) kockázatcsökkentés

12 Beruházási döntés Beruházási célok Beruházási alternatívák
Döntés megalapozása Statikus és dinamikus gazdaságossági számítások Kockázatelemzés Javaslatok értékelése, döntés Finanszírozási döntés Tőkeszükséglet meghatározása Tőkepiac

13 EGY PÉLDA

14 Beruházás gazdaságossági számítások
Megvalósítandó beruházás pénzügyi, eredménybeli hatásainak vizsgálata. Becsülni kell: a beruházás megvalósításának tőkeszükségletét a hasznos élettartamot a hasznos élettartam alatt képződő jövedelmeket a diszkontáláshoz szükséges kamatlábat

15 A pénzáramok becslésének alapelvei
1.) cash flow alapú becslés csak a pénzáramok relevánsak (számviteli nyereség ≠ pénzáramlás) periódus végén vesszük figyelembe adózott pénzáramok 2.) növekményi (különbözeti) alapú becslés (hogyan változnak a cég pénzáramai a beruházás révén) származékos hatások igen, elsüllyedt költségek nem meglévő erőforrások alternatív költsége is pénzáram 3.) finanszírozás módjának figyelmen kívül hagyása

16 Beruházások pénzáramlásai
kezdő végső működési Konvencionális: ….…. + Nem konvencionális: …. -

17 Kezdő pénzáram ( C0) + Új beruházás beszerzési értéke
+ Tőkésíthető kiadások + (Induló) nettó forgótőke szükséglet + Meglévő erőforrások alternatív költsége – Bevétel régi eszközök értékesítéséből = Kezdő pénzáram

18 Működési pénzáram ( Ct)
+ Árbevétel – Folyó működési költségek – Értékcsökkenési leírás = Adózás előtti (üzemi) eredmény – Társasági adó = Adózott eredmény + Értékcsökkenési leírás ± Nettó forgótőke változás = A periódus nettó működési pénzárama

19 Végső pénzáram ( Cn) + Eszköz értékesítéséből származó nettó pénzáram
+ Felszabaduló forgótőke = Végső pénzáram

20 Döntési problémák Érdemes-e megvalósítani valamely beruházást? Melyik a legjobb? (egymást kölcsönösen kizáró projektek esetén) Mikor valósítsuk meg? Milyen időtartam?

21 Beruházás gazdaságossági számítások
Statikus nem veszi figyelembe a pénz időértékét Dinamikus figyelembe veszi a pénz időértékét

22 DÖNTÉSI KRITÉRIUMOK KOCKÁZAT Megtérülési idő (egyszerű, diszkontált)
Jövedelmezőségi index (PI < = > 1 ) Nettó jelenérték ( NPV < = > 0 ) Belső megtérülési ráta (IRR  NPV = 0)

23 Statikus beruházás értékelés
Egyszerű megtérülési idő (Payback Period) Hány év alatt térül meg a befektetett összeg a beruházás révén képződő jövedelemből? ahol: PP = (4) 1 év + (4/5=0,8) 0,8 év =1,8 év C0 C1 C2 C3 Nettó pénzáram (millió Ft) – 8 4 5 2

24 Dinamikus beruházás értékelés
Diszkontráta kiválasztása szükséges elvárt hozam (r ) = kockázatmentes kamatláb + a beruházás kockázatával arányos kockázati prémium

25 Diszkontált megtérülési idő
Hány év alatt térül meg a kezdő tőkebefektetés a beruházásból származó pénzáramok diszkontált összegéből (jelenértékben)? ahol: DPP = (3,64+4,13=7,77) 2 év + (0,23 / 1,5=0,15) 0,15 év= 2,15 év r = 10% C0 PV(C1) PV(C2) PV(C3) Nettó pénzáram (millió Ft) – 8

26 Nettó jelenérték (Net Present Value, NPV)
Jelenértékből levonjuk a szükséges ráfordításokat (NPV = C0 + PV) NPV = – 8 +3,64 + 4,13+ 1,50 = 1,27 millió Ft

27 Jövedelmezőségi index (Profitability Index, PI)
Egységnyi befektetésre jutó jelenérték PI = 9,27 / 8 = 1,159

28 Belső kamatláb (Internal Rate of Return, IRR) %
Az a diszkontráta, amely mellett NPV = 0 IRR = 19,67%

29 Döntés Elfogadni, ha NPV > 0 IRR > r PI > 1 Elutasítani, ha

30 Döntési nehézségek IRR
- több IRR is lehetséges (nem konvencionális pénzáramlás) - több pozitív IRR van nincs IRR érték IRR és NPV szabály ellentétes döntéshez vezet Egymást kölcsönösen kizáró beruházások - eltérő élettartamú - eltérő méretű NPV és PI ellentétes döntéshez vezet

31 Eltérő élettartamú, egymást kölcsönösen kizáró projektek
Helyes döntéshez NPV vagy PV egyenértékű évi pénzárammá (annuitássá) alakítása

32 Nyereség-egyenértékes
Megmutatja, hogy milyen annuitás jellegű pénzáramlás-sorozat mellett lenne változatlan a (nettó) jelenérték

33 Eltérő méretű, egymást kölcsönösen kizáró projektek
Ha C0A ≠ C0B IRR és NPV alapján hozott döntés ellentétes lehet IRR érzéketlen a méretre Releváns döntés NPV alapján

34 Költség-egyenértékes
- eszköz reális bérleti (lízing) díja - eltérő futamidejű eszközök közötti választás - meglévő eszközök pótlása, cseréje Megmutatja, hogy milyen annuitás jellegű pénzáramlás-sorozat mellett lesz változatlan a jelenérték

35 Beruházási és finanszírozási döntések kapcsolata
Tőkeszükséglet – elhatározott beruházásból adódik Tőkeellátottság – tőkeszerzés kérdése – finanszírozási döntések Tőke megszerzése -felhasználása -kezelése - visszafizetése

36 Vállalati beruházás forrásai
Belső finanszírozás (saját tőke) Jegyzett és befizetett tőke Pótlólagos saját tőke szerzés - eredménytartalék - jegyzett tőke felemelése (pl. átalakulás Kft  Rt.) - tőketárs bevonása (Rt. esetében: pótlólagos részvény-kibocsátás)

37 Külső finanszírozás (ideiglenes)
Közép- és hosszú lejáratú bankhitel Vállalati kötvénykibocsátás Lízing Hosszú lejáratú szállítói hitelek Nemzetközi pénzügyi intézmények (VB, EBB, EBRD) kölcsönei, hitelei (- állami támogatás, pályázatok)


Letölteni ppt "Beruházás-finanszírozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések